Y ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Yadigar
Bir kimseyi ya da bir olayı anımsatan kimse. Bırakılan anı.
Yafes
Nuh Peygamber’in üçüncü oğlu, Türklerin atası
Yağan
Yağmur, kar, yağış
Yağın
Yağmur, yiğit
Yağınalp
Yağmur
Yağız
Koyu buğday rengi, esmer
Yağızalp
Esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağızbay
Esmer kimse
Yağızer
Esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yağızhan
Esmer hükümdar
Yağızkan
Asil, soylu kan
Yağızkurt
Esmer, güçlü, kuvvetli kimse
Yağıztekin
Esmer ve biricik; yağız şehzade
Yağmur
Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları; oğuz beylerinden biri
Yağmurca
Bir tür geyik. Dağ keçisi
Yahşi
İyi, güzel, çok güzel
Yahşibay
İyi tanınan, saygın kimse
Yahşihan
Genç, güzel hükümdar
Yahya
Zekeriya’nın oğlu olan peygamber, allah lütufkardır anlamında
Yaktın
Kabak. Kavun, karvpuz, hıyar gibi toprakta uzanıp, yetişen bitki
Yakup
Hz. Yusuf’un babası, erkek keklik, ibranice’de takip eden, izleyen anlamında
Yakut
Parlak, kırmızı değerli taş, sibirya’nın kuzeyinde yaşayan bir türk kavmi
Yakzan
Uyanık, gözü açık
Yalap
Parıltı
Yalavac
Peygamber, elçi
Yalaz
Alev, bayrak
Yalaza
Alev
Yalazabey
Ateş gibi
Yalazalp
Alev gibi parlak yiğit
Yalazan
Berk, şimşek
Yalazay
Yalımlı ay, parıldayan ay, alevli ay
Yalçın
Sarp, düz, kaygan, parlak
Yalçıner
Sarp yiğit, dik yiğit
Yalçınkaya
Çıkılması güç kaya, dik kaya, büyük, dik ve kaygan kaya
Yalçuk
Parlayan, ay; evren; elçi
Yaldırak
Ak, parlak, ışıltılı
Yale
Sığır boynuzu
Yalgın
Ilgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
Yalım
Ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev
Yalın
Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
Yalınalp
Katışıksız yiğit, sade yiğit
Yalınay
Ayın en güzel, sade görünümü
Yalınç
İçine başka bir şey karıştırılmamış, tek bir şeyden oluşan
Yalkı
Yalın, tek
Yalkın
Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf
Yalman
Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın
Yaltır
Parlak, parlayan
Yaltırak
Işık, parıltı
Yaltıray
Parlak ve parıldayan; parlak ışık saçan ay
Yalvaç
Tanrı’nın habercisi, tanrı elçisi
Yamaç
Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yaman
Kötü, korkulan, cesur, güçlü
Yamaner
İşbilir yiğit, becerikli yiğit
Yamanöz
Becerikli kimse, işbilir kimse, yaman kimse
Yanaç
Yön, taraf
Yanal
Yanda olan, yana düşen
Yanar
Parlayan, parıldayan
Yanıker
Aşık, vurgun kimse
Yankı
Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yarıdil
Gönül arkadaşı, sevgili
Yarkaya
Sarp, uçurumlu kaya
Yarkın
Güneş ışığı, güneş aydınlığı; şimşek
Yarlık
Buyruk, ferman. Yasa, kanun
Yaruk
Işık, aydınlık, parlaklık, parıltı
Yasa
Varlığım surdur
Yasan
Tertip, düzen
Yasavul
Koruyucu muhafız
Yaser
Bolluk, varlık
Yasin
Kuran’ın 36. Suresi
Yasir
Sol tarafa giden
Yasun
Tarz, üslup, töre. Doğa, tabiat.
Yaşar
Yaşamını sürdürür, hiç ölmez, yaşayıp gider
Yaşık
Işık, parıltı, parlaklık
Yaşıl
Erkek ördek
Yaşın
Işık, yıldırım, şimşek
Yatman
Boyun eğen, uysal, yumuşak başlı kimse
Yatuk
Kanun, santur vb. sazların genel adı
Yaver
Yardımcı
Yaveş
Ağırbaşlı, yumuşak huylu, sakin
Yavuz
Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
Yavuzalp
Korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzay
Ayın en güzel hali
Yavuzcan
Güçlü, cesur kişiliği olan
Yavuzer
Korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yavuzhan
Güçlü, cesur hükümdar
Yaygır
Gökkuşağı
Yazel
Yaz El Kelimelerinden Türemiş İsim
Yazgan
Yazar, yazıcı
Yazganalp
Yazar, yazıcı
Yazgı
Kader, alın yazısı.
Yazır
Oğuzların, Bozok kolunun Ayhan soyundan gelen bir Türkmen boyunun adı.
Yediger
Büyük ayı takım yıldızı
Yefa
Yüksek yer
Yegan
Tekler, birler
Yeğin
Zorlu, katı, şiddetli. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. Bereketli, bol. İyiliği seven.
Yeğiner
Zorlu, katı, şiddetli. Baskın, üstün. Yiğit, güçlü, çalışkan. Bereketli, bol. İyiliği seven.
Yeğrek
İyilik sever
Yehud
Yahudi, Hz. Ya’kub’un oğlu Yahuda soyundan gelenler, İsrailoğulları
Yehuda
Hz. Ya’kub’un on iki oğlunun en büyüğü
Yeksan
Her zaman, bir düzeyde
Yekser
Tek başına, bir baştan bir başa aniden
Yekta
Tek, eşsiz
Yelal
Rüzgar, yel, esinti
Yeldan
Hızlı, süratli
Yelen
Arzu, istek
Yeler
Rüzgar gibi yiğit
Yelesen
Yel gibi hızlı, çabuk
Yelit
İhlas suresinde geçmektedir
Yelmen
Aceleci, hızlı davranan, canı tez kimse
Yeltekin
Rüzgar gibi ve tek olan; yel gibi şehzade
Yemliha
İnanışa göre mağra ehli olarak bilinen yedi uyurlardan birisi
Yenal
Yenerek al
Yenay
Yeni ay, hilal-i ayça
Yenbu
Pınar, çeşme, kaynak
Yener
Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
Yengi
Üstün gelme, yenme, utku, zafer
Yenisey
Orta asya’nın en büyük ırmaklarından birinin adı
Yenisu
Yeni akan su
Yerel
Belirli bir yer ile ilgili olan, örf
Yergin
Hüzünlü, tasalı, kaygılı
Yerhum
Erkek kartal
Yersel
Yere ait, yerle ilgili
Yertan
Güneşin ilk ışıklan
Yesar
Varlık, zenginlik
Yesari
Zenginlikle ilgili
Yeten
Yetişen, ulaşan. Olgun, olgunlaşan
Yetener
Olgun erkek
Yeter
(artık çocuk istemeyenler son çocuklarına verirler) yeterli, yetişir
Yetik
Yetişmiş, erişmiş, büyümüş. Bilgili, olgun
Yetiş
Amacına ulaş, isteğine kavuş
Yetişen
Ulaşan, kavuşan
Yetkin
Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş
Yetkiner
Yetişkin yiğit, olgunlaşmış yiğit, olgun yiğit
Yezdanşer
Alahın arslanı, savaşçı kral
Yezid
Emevi halifesi Muaviye’nin 3. oğlu
Yıbar
Misk, amber, güzel koku
Yıldır
Parlak, parlayan, ışıklı ışık
Yıldıralp
Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
Yıldıran
Parlayan, ışıldayan, ışık saçan
Yıldıray
Parıldayan ay, ışık saçan ay
Yıldırım
Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik boşalması, şimşek; osmanlı imparatoru yıldırım beyazıt’ın adından
Yıldızhan
Yıldızların hakanı
Yılhan
Yıl han
Yılkan
Yıl kan
Yılmaz
Hiçbir şeyden korkup çekinmez
Yiğit
Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yiğitalp
Yiğitler yiğidi, erler eri
Yiğitcan
Güçlü, korkusuz kahraman
Yiğiter
Güçlü ve yürekli erkek
Yiğithan
Yiğit, cesur hakan
Yiğitkan
Güçlü, cesur soydan gelen
Yoğun
Oylumuna oranla ağırlığı çok olan
Yolaç
Gidilecek bir çığır yarat
Yoldaş
Arkadaş, aynı yolun yolcusu olan
Yordam
Rehber, kılavuz, beceri, anlayış, davranış, kural, yöntem
Yoruç
Komutan, kumandan
Yönal
Belli bir yana doğru dön
Yöner
Yönünü, cepheni al
Yöntem
Bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol
Yörük
Hayvancılıkla geçinen göçebe bir türkmen oymağı ve bu oymaktan olan kimse
Yula
Meşale. Kandil
Yuluğ
Mutlu, mesut
Yumlu
Uğurlu, kutlu
Yunus
Memeli bir hayvan, bir peygamber
Yura
Dağ sırtı
Yurdaer
Yurda er olan kimse, yurdun yiğidi
Yurdahan
Yurda kağan olan kimse
Yurdakul
Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
Yurdaşen
Yurdu şenlendiren, yurda şenlik olan
Yurday
Yurdun ay’ı yurda ay olan kimse
Yurtcan
Yurda canlılık veren
Yurtseven
Ülkesini, yurdunu sever
Yusuf
Yakup peygamberin oğlu
Yuşa
Tarihlerde, Peygamber olduğu rivayet edilen Yûşa b. Nün
Yüce
Yüksek, büyük, erişimez, ulu
Yücealp
Büyük yiğit, erişilmez yiğit, ulu yiğit
Yücel
Yüksel, yücel duruma gel
Yücelay
Yüksel, yüce bir duruma gel, başarı kazan, ilerle
Yücelen
Yükselen, ulaşılmazlaşan, ululaşan, yüceleşen
Yücesan
Erişilmezleşmiş ad, ulu ad
Yücesoy
Erişilmezleşmiş soy, ulu soy
Yücetekin
Ulu ve biricik; ulu şehzade
Yüksel
Yükseklere ulaş, basarı kazan. Zafer amaca ulaşma, basarı
Yümin
Uğur, mutluluk
Yümni
Her işi sağ eli ile yapan, uğurlu
Yürük
Çabuk ve hızlı yürüyen
Yüzüak
Dürüst, namuslu, doğru, suçsuz kimse
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı