V ile Başlayan Kız Bebek İsimleri

Vabile
İri damlalı yağmur
Vacibe
Yapılması gerekli olan
Vacide
Meydana getirici, yaratıcı
Vafe
Nasip, kısmet
Vafire
Çok, bol
Vafiye
Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri
Vaha
Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan
Vahibe
Bağışlayan, bağışlayıcı
Vahide
Tek, bir, yalnız
Vaize
Dinsel öğütlerde bulunan kimse
Vakia
Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan
Vala
Yüksek, yüce
Valay
Yükseklik, yücelik
Valihe
Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran
Vamıka
Seven, aşık
Vareste
Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade
Varide
Gelen, erişen, söylenti
Vasfiye
Nitelikli
Vasıfe
Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet
Vasıla
Ulaşan, kavuşan, yetişen
Vasile
Ulaşan, kavuşan, yetişen
Vassale
Eski yazma eserlerin kenarlı kısmına kağıt ilavesi suretiyle yapılan tamir şekli
Vazahat
Vazıhlık, açıklık
Vecahet
Güzel yüzlülük, gösterişlilik, güzel yüz
Vecazet
Sözün, veciz kısa oluşu
Vecdiye
Coşkunlukla ilgili, coşkunlukla oluşan
Vechiye
Yüzle ilgili, yüze ait
Vecibe
Ödev, görev
Vecihe
Yüz, çehre. Tarz, üslup.
Vecize
Kısa, derli toplu
Vecne
Yanak yumrusu, elmacık
Veda
Ayrılırken söylenen selamlama sözü
Vedia
Korunması için bırakılan emanet
Vedide
Dost, sevgisi çok olan. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Vefia
Vefalı, sevgisi geçici olmayan. Tam, eksiksiz.
Vefika
Uygun, aynı fikirde, yoldaş
Vefire
Çok, bol
Vefret
Çokluk, bolluk
Vehbiyye
Allah’ın ihsanı sonucu olan. Allah vergisi, fıtri
Veladet
Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak.
Velaya
Ermiş kadınlar
Velayet
Velilik, ermişlik. Veli ve ermiş olan kimsenin hali ve sıfatı.
Velide
Yeni doğmuş çocuk
Velime
Düğün ziyafeti. Evlenme, düğün
Veliye
Dost, yakın. Allah’ın sevgili kulu, ermiş evliya. Allah’ın isimlerinden.
Velud
Doğurgan, çok doğuran
Venüs
Merkür’den sonra güneş’e en yakin gezegen
Vera
Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. Halk, mahluk, alem, kainat.
Verda
Gül
Verdinaz
Naz gülü, nazlıların gülü
Verim
Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç
Verziş
Çalışma, işletme
Vesamet
Güzellik, güzel olma
Vesika
Çok sağlam, güçlü
Vesile
Neden, sebep, kavuşma
Vesime
Güzel yüzlü
Vezime
Beytullah’a gönderilen hediye, armağan
Vezire
Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse
Vicdan
Şuur, ahlak
Vidade
Sevme, sevgi. Dostluk
Vildan
Yeni doğmuş çocuklar
Visali
Kavuşma, ulaşma ile ilgili
Vuska
Çok sağlam, pek kuvvetli. Urvetul-Vuska (Pek sağlam kulp) müslümanlık
Vuslat
Buluşma, ulaşma, kavuşma, sevgiliye kavuşma
Vüreyka
Yaprakçık, küçük yaprakçık
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı