V ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Vabil
İri damlalı yağmur
Vacid
Yaratan, meydana çıkaran
Vacip
Dini (şer’i) bakımdan terkedilmesi doğru ve uygun olmayan, kesinlik bakımından farzdan sonra gelen
Vafe
Nasip, kısmet
Vafi
Yeter, tam. Sözünde duran, sözünün eri
Vafid
Elçi, temsilci, rasul
Vafir
Çok, bol
Vaha
Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan
Vahap
Bağışlayan, ihsan eden
Vahat
Çöl ortasında suyu ve yeşilliği olan yerler. Vahalar
Vahdet
Teklik, birlik, allah’ın tekliğini kabul etmek
Vahdettin
Dinin tekliği, birliği
Vahdi
Bir ve tek olmayla ilgili
Vahid
Tek ve eşsiz, allahın isimlerinden
Vahiddin
Tek din, dinin tekliği
Vahip
Bağışlayan, bağışlayıcı
Vahit
Tek, yalnız
Vaid
Birini iyiliğe sevk ve kötülükten uzaklaştırmak için korkutma, yıldırma
Vail
Sığınan, kurtulan. Sahabe adlarındandır
Vaiz
Dinsel öğütlerde bulunan kimse
Vakar
Ağırbaşlılık, haysiyetini koruma, temkin sabır, heybet
Vakıf
Bir şeyi elde eden, bir işten haberli olan
Vakia
Vuku bulan, olan, düşen, olagelen, rastlayan
Vakkas
Ağırbaşlı, temkinli
Vakur
Ağırbaşlı, temkinli
Vala
Yüksek, yüce
Valaşan
Şanı yüce, şanlı
Valay
Yükseklik, yücelik
Valek
Kurt anlamında kullanılmaktadır
Vali
Bir vilayeti idare eden en büyük memur
Valih
Şaşakalmış, hayret etmiş, hayran
Vamık
Seven, aşık
Varaka
Tek yaprak, tek kağıt. Yazılı kağıt
Vareste
Kurtulmuş. Serbest, rahat, azade
Vargın
Giden, varan
Varış
Zeka, anlayış, akıl
Varid
Gelen, vasıl olan, erişen
Varlık
Var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey; var oluş; para mal, mülk ve genel olarak zenginlik varol her zaman yaşa
Varol
Sağlıklı, uzun yasa
Vasfi
Nitelikle ilgili
Vasıf
Vasfeden, vasıflandıran. Bir kimse veya şeyi başkalarından ayıran kendine has hal, nitelik hususiyet
Vasık
Güvenilen, emin, mutemed. Abbasi halifelerinden birinin unvanı
Vasıl
Ulaşan, kavuşan, yetişen
Vasi
Vasiyeti yerine getiren, vesayeti yüklenen kimse, henüz reşid olmamış çocuğun işlerine bakmakla mükellef kimse
Vassaf
Niteliklerini bildirerek anlatan ya da öven. Vassaf el-Hazrat. İranlı tarihçi, yazar
Vassal
Vasleden, ulaştıran, birleştiren. Sayfalan yapışan, eski yazılı bir kitabın sayfalarını ayıran sanatkar.
Vatan
Yurt, ülke
Vazah
Beyaz, güzel yüzlü adam
Vecaheddin
Dinin yüceliği, onuru. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Vecdet
Zenginlik, varsallık
Vecdi
Coşkunlukla ilgili
Vechi
Yüzle ilgili, yüze ait
Vecid
Bir şeyin güzelliği karşısında kendini kaybedecek dereceye gelmek, coşkulanmak
Vecih
Yüz, çehre. Tarz, üslup.
Vecihi
Güzellik, hoşluk, uygunlukla ilgili
Veciz
Kısa, derli toplu
Vedat
Sevgi, dostluk
Vedi
Başkasının malını saklamakla görevli kimse
Vediatullah
Allah’ın emaneti, dini. Kadınlar da Allah’ın emaneti olarak nitelenmişlerdir
Vedid
Dost, sevgisi çok olan. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Vedud
Çok muhabbetli, çok şefkatli. Allah’ın isimlerinden. İyi kullarını sevip onlara rahmet ve rızasını irade eden yüce Allah. -(bkz. Abdülvedud). Kur’an’da Hud, ayet: 90; Buruc, ayet: 14’te zikredilmiştir.
Vefa
Sözünde durmak, dostluğunu sürdürmek
Vefai
Vefa ile ilgili
Vefakar
Sevgisi geçici olmayan, vefası olan
Vefi
Vefalı, bağlı, tam, mükemmel
Vefik
Yoldaş, aynı fikirde olan
Vefir
Çok, bol
Vefret
Çokluk, bolluk
Vehbi
Allah vergisi
Vehhab
Çok hibe eden, bağışlayan. Sayısız nimetler veren yüce Allah. Bu isim Esmau’l-Hüsna’dan-dır. Kur’an-ı Kerim’de, Al-i İmran, ayet: 8; Sa’d suresi ayet: 9 ve 35’te geçmektedir. (bkz. Abdülvehhab).
Vehhac
Çok parıltı. Çok alevli
Vekil
Başkasının yerine ve adına hareket eden veya konuşan. Asıl vazifelinin yerine çalışan, bir vazifeyi geçici olarak idare eden.
Vekkad
Parlak, aydınlık, ışıklı.
Vela
Yakınlık, sahiplik. Efendisinin, azat ettiği köle ve cariyesi ile olan münasebeti ve onlar üzerindeki hakkı.
Veladet
Doğuş, dünyaya gelmek, ortaya çıkmak.
Veli
Sahip, ermiş, eren
Velican
Candan, dost, yakın
Velid
Yeni doğmuş çocuk. Erkek çocuk, köle. Sahabe isimlerindendir
Veliyullah
Allah’ın sevgili kulu. Allah’a teslim olmuş, onun hakimiyet ve sultasının dışında hakimiyet ve sulta tanımayan. Yalnızca Allah’ı, rasulünü ve mü’minleri dost edinen
Veliyüddin
Dinin sahibi. Dinin dostu
Velu
Bir şeye fazla düşkün olan
Vemiz
Bulut arasından görünen ışık.
Verdi
Güle ait, gül ile ilgili
Vergin
Verici, özverili kimse
Verim
Ortaya çıkan, beklenilen, istenilen sonuç
Verka
Yabani güvercin, üveyik
Verrak
Kağıtçı. Ünlü Arap kelam bilgini: Ebu İsa Muhammed b. Harun el-Verrak
Verşan
Çevreye şan ver, ünlen, ünlü ol.
Vesamet
Güzellik, güzel olma
Vesik
Çok sağlam, güçlü
Vesim
Güzel yüzlü
Veyis
Yoksulluk, muhtaçlık
Veysel
Kurt
Veysi
Yoksul, muhtaç
Vezir
Osmanlı devletinde, askeri ve idari en yüksek derece olan vezirlik rütbesinde olan kimse
Vidad
Sevme, sevgi. Dostluk
Visam
Damgalı, nişanlı
Volkan
Yanardağ
Vural
Vurarak al, vurup al
Vuralhan
Vural han
Vurgun
Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun
Vuska
Çok sağlam, pek kuvvetli. Urvetul-Vuska (Pek sağlam kulp) müslümanlık
Vusta
Orta, ortada bulunan, arada olan, iç
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı