T ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Taberi
Büyük İslam tarihçilerinden biri.
Tacal
Üstün ol, baş ol
Tacaver
Padişah, hükümdar
Tacettin
Dinin tacı
Taci
Taçla ilgili
Tacik
İran ve Türkistan’da yaşayan İran asıllı, Farsça konuşan halktan olan kimse
Tacim
Noktalama, noktalatma
Tacir
Ticareti meslek edinmiş olan
Taçkın
Gurur
Tafdil
Birini diğerinden üstün tutma
Taflan
Gülgillerden kışın yaprağını dökmeyen bir bitki
Tafte
Bükülmüş, katlanmış
Taftin
Akıl erdirme, anlama, tefhim
Tağalap
Dağ alp. Dağ gibi güçlü, gösterişli, heybetli yiğit
Tağalp
Dağ gibi yiğit
Tağar
Kapı, çanak, çömlek
Tağman
Dağ gibi iriyarı, gösterişli.
Taha
Kuran’ın 120. Suresi
Tahir
Temiz, pak
Tahrim
Haram kılma, kılınma. Kur’an-ı Kerim’in 66. sûresi.
Tahsin
Güzel bulma, beğenme
Tahsir
Hasret bırakma, bırakılma. Hasret etme, edilme
Tahur
Pek temiz, temizleyici
Tahzir
Yeşil renk verme
Taib
Tevbe eden. Günahlarından dolayı pişmanlık duyup Allah’tan af dileyen, müslüman.Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır
Taif
Tavaf eden. Dönen, dolaşan
Tail
Fayda, yarar
Tair
Uçan, uçucu
Takdir
Allah’ın isteği, Allah’ın yazdığı. İnsan için tesbit edilen hayat çizgisi
Taki
Günahtan haramdan kaçınan, dinine bağlı.
Takiyuddin
Dinde muttaki, Allah’tan hakkıyla korkan kişi.
Takrin
Beraber bulundurma, yaklaştırma
Takurt
Tay kurt.
Talac
Ses, seda, çığlık
Talas
Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
Talaş
Yelin kaldırdığı toz. Fırtına, kasırga
Talat
Yüz, çehre, yüz güzelliği
Talay
Dal gibi ince, ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
Talayer
Dal ve ay gibi yiğit; çok yiğit; deniz eri denizci
Talayhan
Dal gibi kağan
Talaykan
Denizci kanı taşıyan
Talaykut
Kutsal deniz
Talayman
Deniz adamı, denizci
Talaz
Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
Talha
1) Güzellik,
2) cennetle müjdelenen on sahabiden biri
Talih
Şans, talih, kader
Talik
Güleryüzlü
Talip
Arayan, isteyen, alıcı, müşteri
Talu
İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Talut
Bakara suresinde İsrailoğulları hükümdarlığına Allah tarafından tayin edilen ve az bir askerle Calut’un ordularını yok eden komutan
Taluy
Bkz. Talu
Tamay
Dolunay, ay’ın dolgun durumu
Tamer
Bütünüyle yiğit, tam yiğit
Tamerk
Tam güçlü, özerk
Tamerkin
Güçlü, kuvvetli kimse
Tamkut
Çok mutlu, talihli kimse
Tan
Güneş’in doğmasından önceki zaman, şafak
Tanaçan
Sabah alacakaranlık.
Tanak
Garip, tuhaf, şaşırtıcı.
Tanalp
Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanaltan
Al renkli şafak
Tanaltay
Tan altay
Tanay
Şafak kızıllığının ay’ı, şafak vaktinin ay’ı
Tanaydın
Şafak aydınlığı
Tanbay
Tan bay
Tanbek
Aydın bey
Tanberk
Şafak çizgisi, parlayan şimşek
Tanbey
Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
Tanbolat
Tan renginde çelik.
Tancan
Şafak vakti doğan can
Tandan
Tan vaktinde doğan
Tandoğan
Şafak vakti doğmuş olan
Tandoğdu
Şafak vakti doğmuş olan
Tandoruk
Doruktan yükselen şafak
Taner
Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanercan
Şafak gibi güzel ve can yiğit
Tanerk
Şafak gücü; güçlü şafak
Tanfer
Tan vaktinin yan aydınlığı.
Tangör
Şafağın doğuşunu gör
Tangüç
Şafak gücü
Tangün
Şafak vaktinin güneş’i
Tangüner
Tan güneş’inin yiğidi
Tanhan
Şafak kağan
Tanıl
Herkesçe bilin, ünlen, tanın
Tanın
Herkesçe adın duyulsun, ünlen
Tanır
Anımsar, bilir. Bilip ayıran, seçen
Tanırcan
Cana yakın. Çabuk tanışıp yaklaşan
Tanırer
Cana yakın. Çabuk tanışıp yaklaşan
Tanju
Yücelik, ululuk, çinlilerin türk hakanlarına verdiği unvan, kağan, hakan, hükümdar
Tankan
Şafak gibi aydınlık, temiz soydan gelen
Tankoç
Tan koç
Tankut
Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak
Tankutlu
Uğurlu şafak, kutlu şafak
Tanören
Şafakta çalışan.
Tanpınar
Tan pınar.
Tansan
Tan gibi aydınlık, temiz adı olan
Tansel
Şafak seli, ışık seli
Tanser
Güne başlama.
Tansev
Şafağı seven kimse
Tansever
Şafağı seven kmse
Tansoy
Şafak gibi güzel soydan kimse
Tansu
Şaşkınlık verecek denli güzel şe, olağanüstü şey, insanları hayran eden ve doğaüstü sayılan olay, mucize
Tantürk
Şafak gibi türk
Tanuğur
Şafak vaktinin uğuru
Tanver
Şafak gibi ışık saç, aydınlat.
Tanyel
Şafak vaktinin yeli
Tanyer
Şafağın doğduğu yer
Tanyeri
Güneş doğmak üzereyken, ufukta hafifçe aydınlanan yer
Tanyol
Şafak yolu, aydınlık yol.
Tanyolaç
Aydınlığa götüren, yol açan
Tanyücel
Şafak vakti yüce ol
Tanyüz
Yüzü şafak gibi güzel, güzel yüzlü
Tanzer
Altın renginde tanyeri
Taran
Tarla, geniş toprak, geniş yer
Tardu
Armağan, hediye
Tarhan
Oğuzlarda demirci ustası, tüccarlar, han ve komutan ünvanı
Tarhun
Hekimlikte kullanılan ıtırlı bir bitki.
Tarık
Sabah yıldızı, zühre, venüs
Tarkan
Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık
Taşan
Coşkulu, taşkın
Taşcan
Taş gibi sağlam kimse
Taşdemir
Taş ve demir gibi güçlü, sağlıklı
Taşel
Sağlam güçlü el.
Taşer
Sağlam güçlü kimse.
Taşgan
Pınar, kaynak
Taşkan
Sağlam, güçlü soydan gelen
Taşkın
Coşmuş, taşmış halde bulunan, akarsuların yatağına sığmayacak biçimde taşması
Taşkınay
Taşmış halde bulunan. Coşkun. Aşırı
Taşkıner
Kabına sığmayan yiğit, coşkun yiğit
Taştan
Taş gibi, taştan yapılmış gibi sağlam, taştan yapılmış
Taştekin
Taştan yapılmış ve biricik olan; taş gibi sağlam şehzade
Tatar
Bir Türk kavmi
Tatu
Barış, sulh
Tavgaç
Çekicilik, cazibe.
Tavil
Uzun. Çok süren
Tayanç
Arka, dayanılacak şey; kayıran, koruyan
Taybars
Yavru pars
Taybe
Medine-i Münevvere
Taycan
Genç ve güçlü kimse, tay canlı
Tayf
Bileşik bir ışık demetinin bir pirizmadan geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü
Tayfun
Genellikle okyanuslarda görülen şiddetli fırtına
Tayfur
Küçük bir kuş türü
Taygan
Eşi benzeri olmayan, eşsiz, biricik
Taygar
Uçan uçucu. Gaza dönüşen
Taygun
Çocuk genç
Tayguner
Genç yiğit
Tayı
Bir işi kendi isteğiyle yapan
Taykara
Esmer, ka-rayağız çocuk
Taykoç
Tay koç
Taykut
Genç ve kutlu, uğurlu
Taylak
Yeni doğmuş at yavrusu. Biniye gelmiş iki yaşında at yavrusu. Deve yavrusu.
Taylan
İnce, kibar, boylu poslu
Tayman
Genç
Taymaz
Düşmeyen, kaymayan, dengeli kimse
Taytimur
Genç demir
Tayuk
İnce, kibar genç
Tayyar
Uçucu, uçan
Tayyip
İyi, hoş, güzel, helal çok temiz
Tazim
Ululama, büyük sayma. Saygı gösterme, ikram etme
Tebar
Soy
Teber
Küçük balta. Dervişlerin kullandıkları uzun saplı küçük balta. Meşin kesmek için kullanılan araç
Teberhun
Kızıl söğüt, tarhun
Tecen
Mağrur, gururlu
Tecik
Tutumlu, idareli tasarruflu.
Tecimen
Ticaret adamı, tüccar
Tecimer
Tüccar
Tecmil
Süs, tezyin
Tedü
Bilge, zeki, anlayışlı kimse.
Tefhim
Anlatma, bildirme
Tehemten
İri yan, boylu boslu yiğit. Eski İran kahramanı Zaloğlu Rüstem’in lakabı
Tekalp
Biricik yiğit, tek yiğit
Tekant
Biricik yemin, tek yemin
Tekay
Biricik ay,
Tekcan
Değerli, eşsiz
Tekdoğan
Eşsiz, benzersiz doğmuş olan.
Tekecan
Mert, sözünde duran. Özü sağlam kimse
Tekin
Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
Tekinalp
Biricik yiğit; yiğit, şehzade
Tekinay
Biricik ve hayırlı ay
Tekindağ
Uğurlu dağ
Tekinel
Hayırlı el.
Tekiner
Biricik yiğit
Tekinsoy
Biricik soydan, biricik soy
Tekiz
Bir tek iz; ikiden azız, biriz
Tekmil
Kemale erdirme. Bitirme, bitirilme, tamamlanma, tamamlama. Tam, eksiksizce, bütün, hep
Tekrim
Ululama, saygı gösterme
Teksen
Sen teksin, eşsizsin anlamında
Teksoy
Biricik soy
Temcit
Sabah ezanından sonra okunan, Allah’ın ululuğunu anlatan dua
Temdih
Çok övme
Temel
Birşeyin gelişimi için gerekli ilk öğeler, ana, esas, yapının taşıyıcıları
Temim
Nazar boncuğu, nazarlık.
Temircan
Demir gibi sağlam kimse.
Temirhan
Demir gibi sağlam güçlü hükümdar. Timur han
Temirkut
Demir gibi güçlü ve uğurlu
Temizalp
İyi ahlaklı kimse
Temizcan
İçi temiz olan kimse
Temizel
Dürüst kimse
Temizer
Dürüst kimse
Temizhan
İyi vasıflı lider
Temizkal
Her zaman doğru ve dürüst kal
Temizkan
Temiz soydan gelen.
Temizöz
Özü temiz, dürüst olan
Temizsan
Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse
Temizsoy
Temiz ve dürüst soydan gelen
Temren
Ok, kargı gibi delici silahların ucundaki sivri demir.
Temür
Demir.
Tendubay
Yiğit, cesur erkek.
Tengiz
Deniz.
Tengizalp
Denizci yiğit.
Tenşit
Şenlendirme, keyiflendirme.
Tenvir
Aydınlatma, ışıklandırma.
Tenzil
İndirme, aşağı düşürme. Azar azar indirme (Kur’an’ın).
Teoman
Hun imparatoru mete’nin, yani oğuz han’ın babası
Tercan
Genç, delikanlı, kırmızı buğday
Terim
Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
Terlan
San renkli, büyük pençeli, kartala benzeyen bir kuş.
Tesmi
İşittirme, işittirilme, duyurma.
Tesmin
Sekizleme, sekize çıkarma.
Tesrir
Sevindirme, sevindirilme.
Teşci
Yüreklendirme
Teşerru
Şeriata göre davranma.
Teşne
Susamış. Çok istekli.
Tetiker
Uyanık, çevik, becerikli kimse.
Tevfik
Uygun düşme, uyma, başarma, allah’ın yardımına ulaşma
Tevfik
Uydurma, uygun düşürme
Tevil
Durum, biçim. Süs.
Teymin
“Uğurlu olsun” demek.
Teymullah
Allah’a hizmet eden, itaat eden
Tezal
Çabuk ol
Tezalp
Çabuk, hızlı yiğit
Tezalp
Aceleci yiğit, tez canlı yiğit
Tezay
Çabuk ol.
Tezcan
Acele eden, tezcanlı
Tezcan
Telaşlı, heyecanlı, beklemeye dayanamayan, sabırsız.
Tezel
Eli çabuk kimse
Tezer
Eli çabuk yiğit, aceleci yiğit
Tezeren
Çabuk yetişen
Tezkan
Kanı kaynayan, heyecanlı
Tınaz
Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
Tibet
Çin’in batısında bağımsız bir bölge
Timuçin
Büyük moğol imaparatorluğu’nun kurucusu cengiz’in asıl adı
Timur
Demir, türk-moğol imparatoru
Timurcan
Demir can
Timurhan
Demir han, sert kağan
Timurkan
Demir kan
Tokay
Dolunay; dere kıyılarındaki sık çalılık
Tokcan
Doymuş kimse
Toker
Gözü gönlü tok yiğit
Toktamış
Yerleşik kimse; altınordu beylerinden
Toktaş
Tok gözlü ve taş gibi
Toktimur
Tok gözlü ve demir gibi; sağlam demir
Tokyay
Tok gözlü ve yay gibi çevik
Tolga
Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
Tolun
Dolgun, dolun, bedir
Tolunay
Dolunay, ay’ın on dördündeki durumu
Tolunbay
Dolgun ve zengin
Toman
Yavuz’a yenilerek mısır’ı türkler’e teslim eden kölemen hükümdarı
Tonguç
İlk çocuk; çocuk
Toprak
Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
Toralp
Eğitilmemiş, toy yiğit
Toraman
Sonradan ortaya çıkan, sonradan türeyen; tombul, iri yapılı
Toros
Anadolu’nun güneyinde, akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
Torun
Bir kimseye göre çocuğun çocuğu
Toycan
Deneysiz genç, toy kimse, genç insan
Toygar
Çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay
Tufan
Nuh peygamber zamanında yağıp, dünyayı sular altında bırakan güçlü yağmur
Tugay
İki alaydan oluşan askeri birlik
Tuğalp
Tuğlu yiğit, sorguçlu yiğit
Tuğer
Tuğlu yiğit
Tuğlan
Sorguç sahibi ol
Tuğra
Osmanlı imparatorlarının imza yerine kullandıkları mühür
Tuğrul
Yırtıcı bir kuş. Selçuklu Devleti´nin kurucusu
Tuğtekin
Tuğlu şehzade
Tulga
eski zamanlarda üstlerine gymek için kulanılan zincir şeklindeki zırh.
Tuna
Karaormanlardan doğup karadeniz’e dökülen, abrupa’nın volga’dan sonra en uzun ırmağı
Tunacan
Sevgili tuna, can tuna
Tunadan
Tuna irmağın’dan; (mecaz olarak) tuna’dan tutulmuş çocuk
Tunaer
Tuna irmağı’nın yiğit kişisi
Tunca
Meriç irmağının bir kolu
Tuncal
Al renkli tunç
Tuncalp
Tunç gibi yiğit, tunç yiğit
Tuncay
Tunçtan yapılmış ay; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, ay gibi güzel
Tuncel
Tunçtan yapılmış el
Tuncer
Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit
Tunç
Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince benzeyen koyu kızıl alaşım
Tunçal
Kızıl tunç, al renkli tunç
Tunçaslan
Tunçtan yapılmış aslan; (mecaz olarak) tunç gibi sağlam, aslan gibi güçlü
Tunçbay
Tunç gibi sağlam ve zengin kimse
Tunçbilek
Tunçtan yapılmış bilek; (mecaz olarak) çok güçlü bilek
Tunçok
Tunçtan yapılmış ok
Tunçsoy
Sağlam soy, güçlü soy, tunç gibi soy
Tunçtürk
Tunç gibi türk
Tunga
Alper tunga adlı söylence yiğidinin adından biri; yiğit, güçlü; kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
Turaç
Keklik türünden, eti yenen bir av kuşu
Turan
Türklerin orta asya’daki en eski yurtlarına eski iranlıların verdiği ad
Turgay
Tarlalarda yuva yapan, boz renkli, küçük, ötücü bir kuş, bir tür serçe çayırkuşu, tarlakuşu, toyga da denir
Turgut
Oturulacak yer, konut; ünlü türk denizcisi turgut reis’in adı
Turgutalp
Osmanlı imparatorluğu’nun kuruluş yıllarında inegöl kalesini alan yiğit kişi
Turhan
Onurlu, soylu kişi; eski türklerde kağanın huzuruna izin almadan girebilen, vergi vermeyen ayrıcalıklı kişi; koruyucu kişi, muhafız
Tutku
Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
Tuyan
Duyumsayan, duyan; semiz, şişman; zengin
Tuygan
Duyumsayan, duygulu, duyan
Tuygun
Duyumsayan, duyan, duygulu; genç, güçlü
Tümay
Ay’ın on dördündeki durumu, dolunay
Tümcan
Herşeyiyle can, bütünüyle can
Tümer
Her şeyiyle yiğit, tüm yiğit
Tümhan
Tam bir kağan gibi olan kimse
Tümkan
Soylu kan, tam kan
Tümtürk
Her şeyiyle türk, tam türk
Tünay
Gece doğan ay, gece ay’ı
Türe
Görenek ve gelenek, töre; hak ve hukuka uygunluk duygusu
Türkaslan
Aslan türk
Türkay
Ay gibi parlak türk
Türkcan
Can türk, sevgili türk
Türkdoğan
Türk doğmuş olan
Türkdoğdu
Türk olarak doğmuş olan
Türkekul
Türk’ün hizmetinde olan
Türker
Yiğit türk. Uçkan delişmen, havai
Türkeş
Uçar sezgi, anlayış, dikkat
Türkmen
Oğuz türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
Türknoyan
Türk başkomutanı
Türköz
Özü türk olan
Türksan
Sanı türk olan, türk sanlı
Tüzün
Düzenlilik, düzgünlük; doğruluk
Tüzünalp
Düzgün yiğit, doğru yiğit
Tüzüner
Düzgün yiğit, doğru yiğit
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı