Kullanıcı Sözleşmesi

bebek.com Kullanıcı Sözleşmesi Bilgilendirme Formu

Sayın bebek.com Kullanıcısı;

Web sitemize giriş yaparak ve/veya üyelik sağlayarak, aşağıdaki koşulları ve Gizlilik SözleşmemiziÇerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Hem tüm bu haklarınız hem de bebek.com kullanıcısı/üyesi olmakla üstlendiğiniz yükümlülükler aşağıdaki bilgi formlarında kısaca ve ilgili sözleşmelerde kapsamlı şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle her bir koşulu ve sözleşmeyi detaylıca incelemenizi, gerekmesi halinde hukukçularınıza danışmanızı önermekteyiz.

bebek.com kullanıcısı olarak aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. No:37/6 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi (kısaca “ebebek”) ile, ebebek’e ait www.bebek.com alan adlı web sitesine (kısaca “Site”) üye olarak ve/veya Siteyi görüntüleyerek ve/veya Sitenin avantajlarından faydalanarak bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri açık rıza dahilinde anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir (ebebek ile Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır).

UYARI! Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşmenin, Site kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.

Kullanıcı, belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde Siteyi kullanmamalıdır.

Siteyi kullanmak ve kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurmak, buradaki şartların anlaşılarak, açık rıza dahilinde ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

ebebek, dilediği zaman bu Sözleşmenin içeriğini güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılarına Siteye her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

Siteye girilmesi, Sitenin ya da Sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ebebek sorumlu değildir.

İşbu Sözleşme ile belirtilen hususlar dışındaki her türlü sorunuz için;

– Sitede yer alan “İletişim” bölümü vasıtasıyla bize sorularınızı yazılı olarak iletebilirsiniz,
– 0216 325 11 11 numaralı telefonumuzdan veya iletisim@bebek.com e-mail adresimizden 09:00-20:00 saatleri arasında bizlere ulaşarak her türlü sorunuza derhal yanıt alabilirsiniz.

1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, Sitede sunulan hizmet ve alanlardan ve bu alan ile hizmetlerden yararlanma şartları konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşmenin kapsamı; işbu Sözleşme ile, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve platforma ilişkin ebebek tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve platforma ilişkin olarak ebebek tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve beyan eder.

2. Kullanım Şartları

Kullanıcı;

2.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri Siteye kaydetmeyecektir.

2.2. Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır.

2.3 Kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ve bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda ebebek’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

2.4. Bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

2.5. Sitenin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, Sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.

2.6. Kendisine Site tarafından gönderilebilecek aktivasyon vb. her türlü eposta / push bildirim vb. iletisine şimdiden onay vermiştir. Ticari pazarlama iletilerine yönelik olarak onayın ayrıca iletilmesi/bildirilmesi gerekmektedir.

2.7. ebebek’in önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı bilgilerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ebebek doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Kullanıcının üyeliği iptal edilir.

2.8. Sitenin işleyişini, diğer Kullanıcıların ve 3. kişilerin Siteyi kullanımını engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Kullanıcının bu gibi eylem ve harekette bulunması halinde, ebebek, diğer Kullanıcılar ya da 3. kişiler nezdinde oluşabilecek zararlar Kullanıcı tarafından tazmin edilecektir.

2.9. Siteyi kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle ebebek tarafından gönderilmedikçe, ebebek’in sorumlu olmayacağını, işbu sebeple ebebek’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

2.10. Siteyi kullanım esnasında, sitede yer veren, sağlığa, beslenmeye, emzirme, giyinme ve anne-bebek sağlığı diğer tüm sair hususlara dair yönlendirmelerin, tıbbi bir tavsiye niteliğinde olmadığını, bu platformun yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hizmet verdiği, tıbbi bir öneri olarak algılanıp, önerinin yerine getirilmesinden kaynaklı olarak ebebek’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacağını, bu hususlara dair profesyonel olarak destek alması gerektiğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.11. Siteyi kullanım esnasında, üye olunmaksızın da kullanım gerçekleştirilebildiğinden, kullanıcı sitede sorduğu soruların hukuka, ahlaka aykırılık teşkil etmeyeceğini, suç unsuru içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Aksi takdirde, ebebek’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.12. Site de yer alan “Girişimciler” için hazırlanmış kısım altında yapılacak kullanımlarda, kişi bu siteye yaptığı, bilgi, belge, görsel ve sair hususlar yönünden kendisinin hak sahibi olduğunu, bu hususların, 3. Kişilerin kişilik haklarını ve fikri sınai haklarını ihlal etmediğini, bu sayfa altında belirlenecek başvuru şartları ve başkaca kullanım şartlarına riayet edilmesi suretiyle kullanımı gerçekleştireceğini, ebebek’in bu konu hakkında kendisine bir taahhüt vermediğini, bu kapsamda, ebebek aleyhine fikri ve sınai haklarının ihlalinden kaynaklı olarak bir hak ileri sürmeyeceğini, ebebek’in, girişimcilerin başvuru süreçleri ve diğer süreçleri yeniden ve dilediğince yapılandırma/değiştirme/güncelleme/süreli veya süresiz yayından kaldırma haklarına haiz olduğunu, başkaca şart ve koşulların, ilgili sayfa altında ayrıca belirlenebileceğini, ek şartlar getirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. eBebek Mağazacılık A.Ş'nin Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcının Sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, Sitenin veya Site üzerinden üçüncü şahısların kazançlarına müdahale amaçlı bir girişim ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan Kullanıcıya yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, ebebek ilgili Kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

3.2. ebebek gerekli gördüğü hallerde Kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmede tek taraflı değişiklik yapabilir.

3.3. ebebek’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini ve sunum şeklini değiştirme hakkı vardır. ebebek, herhangi bir değişiklik olması halinde, güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Sitede yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

3.4. ebebek, Sitede doğrudan ya da dolaylı olarak kontrolünde olmayan üçüncü şahısların sahip olduğu başkaca web sitelerine, portallara veya dosyalara link verebilir. Söz konusu linkler sahibinden icazet alınmak kaydıyla reklam, referans v.b. çeşitli amaçlarla sağlanmış olabilir. ebebek, söz konusu linklerin içeriği ve bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sağlanan hizmet ve ürünlere ilişkin hiçbir garanti vermemekte olup ebebek’in bu kapsamda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5. ebebek, gerekli görmesi halinde Kullanıcının üyeliğini iptal etme ve/veya Siteye girişini engelleme hakkına sahiptir.

3.6. Sitede yer alan ya da Kullanıcının kabulü üzerine telefon, SMS, e-posta ve sair yollarla iletilen hiçbir ilan, duyuru ve sair bilgi ebebek’in bu yönde bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmez. Sitede yer alan ya da Kullanıcılara sair yollarla iletilen her türlü ilan, duyuru ve sair bilgilerdeki ifadeler ebebek’in sonraki onay ve kabullerine bağlı olup, ebebek’in Kullanıcı ile herhangi bir sözleşme akdetme zorunluluğunda olduğu şeklinde yorumlanamaz.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. Sitede sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sitenin; her türlü tasarım, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kodlar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere tüm hakları ebebek’e ait olarak veya ebebek tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

4.2. Kullanıcı, Sitede yayınlanan bilgileri, ebebek’in telif hakkına konu bilgi ve çalışmalarını dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz; bu kapsamda başkaca bir çalışma türetemez. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya ebebek’in önceden yazılı izni olmaksızın link vermek yasaktır.

4.3. Sitenin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılım hakkı ebebek’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. ebebek’in Site, Sitede yayımlanan Ürünler, bilgiler ve telif hakları ve bunlara ilişkin çalışmalar da dahil olmak üzere marka, ticari bilgi, “know-how”a yönelik her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları saklıdır.

5. Sorumluluklar ve Uygulama Usulü

5.1. Siteyi ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, tarihi, görüntülenen sayfalar) Kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, Gizlilik Kurallarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda Sitenin işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, Sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi ve Siteyi geliştirmektir. Söz konusu çerezlere yönelik olarak detaylı bilgiye www.bebek.com/cerezler url adresindeki çerez politikasından ulaşılabilecektir.

5.2. Kullanıcı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir.

5.3. Kullanıcı, Siteden yararlanırken, ilgili tüm mevzuat hükümlerinin yanında Sitenin yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.4. Kullanıcının işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere ve/veya Sitede bildirilen diğer her türlü şart ve bildirimlere uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Siteden yararlanması ebebek tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

5.5. Kullanıcı, diğer Kullanıcıların ve ziyaretçilerin Siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bundan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

5.6. Site ile yapılan fiziki veya elektronik yazışmaların yedeğinin alınması Kullanıcının sorumluluğundadır ve ebebek tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden ebebek sorumlu tutulamaz.

5.7. Kullanıcı, Siteden kopyalanmış ve/veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, marka veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan veya korunmayan herhangi bir hakka ilişkin not, ibare ve/veya işaretleri silemez veya çıkartamaz.

5.8. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren Kullanıcının Siteye giriş hakkı iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

5.9. Site ya da Kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kayda ilişkin tasarruf kararı ebebek’e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

5.10. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin şahsi sorumluluğundadır.

5.11. Site, kendi kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ebebek, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

5.12. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

5.13. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Kişisel Verilerin Korunması-İşlenmesi-Saklanması-İmhasına Dair Politika” “Gizlilik Sözleşmesi, Çerez Politikası” bölümlerini okuyunuz.

5.14. Kullanıcı, Siteden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu Sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle ebebek’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. ebebek, Kullanıcının Sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

6. Kişisel Bilgilerin Kullanımı ve Elektronik İletiler

6.1. ebebek, Sitede yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı profillerini ve Kullanıcıların sisteme yükledikleri diğer bilgi ve içerikleri, ilgililerinin açık rızaları ile meşru amaçları dahilinde işleyebilir, muhafaza edebilir. Verileriniz işlenmesine ilişkin koşullar, amaçlar ve güvenlik tebdirlerine https://www.bebek.com/kisisel-verilerin-islenmesi-saklanmasi-ve-imhasi/ URL adresinden ulaşabilirsiniz. Yine verileriniz ile ilgili haklarınıza https://www.bebek.com/kvkk/ üzerinden ulaşabilir, https://www.bebek.com/veri-sahibi-basvuru-formu/ adresinde yer alan form ile taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.

6.2. ebebek, Kullanıcının kendisine bildirdiği iletişim adreslerine yine kullanıcının vereceği rıza ile çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabilir. Kullanıcı, ebebek’in, bildirdiği iletişim adreslerine çeşitli ilan, duyuru ve bilgilendirmeler yapabileceğini, e-posta ve SMS gönderebileceğini ve diğer iletişim yolları ile bildirim yapabileceğine rızası ile onay verebilir. Kullanıcı işbu bildirimleri almaktan vazgeçmesi halinde, ebebek Müşteri Hizmetlerine talebini iletebileceği gibi üyelik sayfası üzerinden de bu seçimini dilediği gibi değiştirebilir. Kullanıcı, www.bebek.com e-posta bülteni üyeliğinden ayrılmak için gönderilen tüm e-postalarda yer alan “üyelikten ayrıl” linkini kullanabilecektir.

6.3. ebebek, Kullanıcıya ait bilgileri yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumlulukları çerçevesinde ilgili kuruluşlara yine öngörülen amaçla sınırlı olmak ve diğer kriterlere riayet etmek suretiyle açıklayabilir.

7. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olur. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ebebek, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ebebek için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ebebek’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları (3. kişiler tarafından ebebek bilişim sistemine girilmesi, bilgisayar virüsü konulması, Site içeriğinin ebebek’in bilgisi dışında değiştirilmesi ve kopyalanması vb. gibi internet ortamından doğacak her türlü sorun ve aksaklık dahil), elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ebebek’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde tarafların hukuki statülerine göre ilgili kanun hükümlerinde belirlenen mahkemeler yetkilidir.

10. Feragat

ebebek’in Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

11. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Kullanıcının üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Kullanıcının üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

12. Tebligat Adresleri

12.1. Kullanıcının Siteye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

12.2. Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın ebebek tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

13. Son Hüküm

Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.