Modern Erkek Bebek İsimleri

Aytun
Geceyi aydınlatan.
Akabey
Varlıklı kimse, bey, ağa.
Akad
Mezopotamya’da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ve iyi ad.
Akay
Parlak ay, aydınlık, ışık, dolunay, adam, erkek.
Akbatur
Namuslu ve yiğit.
Akın
Düşman ülkelere yapılan saldırı.
Akıner
Akın yapan er.
Akmeriç
Ak gibi Meriç, duru, sulu.
Aktan
Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık.
Aktaş
Beyaz taş, kireç taşı.
Alaz
Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde uzanan dili, yalaz, yalın alev.
Ali
Yüksek, ulu, Peygamber efendimizin damadı.
Alp
Yiğitler yiğidi, kahraman, bahadır.
Alpagut
Mal mülk sahibi, seçkin yiğit, kurt.
Alpay
Yiğit ay, ay gibi güzel.
Alphan
Yiğit han.
Alper
Yiğit er, yiğit kişi, baba yiğit.
Alperen
Yiğit ve ermiş kişi.
Altay
Asya’da bir Türk budunu, altın, yüce dağ.
Altaner
Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi.
Aras
Doğu Anadolu’da bir ırmak.
Anıl
Sakin, ağır, amaç.
Arel
Temiz, dürüst.
Armağan
Birine karşılıksız olarak verilen ödül.
Atabey
Selçuklular döneminde ünvan, saygıdeğer kimse.
Atahan
Büyük yönetici ata durumundaki han.
Ayaz
Duru ve dingin havada çıkan duru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk.
Aybars
Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, Hun imparatoru Atilla’nın amcasının adı.
Aybora
Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına.
Aymete
Ay ve Hun imparatoru Mete’den oluşan ad.
Aypolat
Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.
Aytunç
Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.
Aytuna
Ay gibi güzel Tuna ırmağı gibi görkemli.
Balkır
Işıl ışıl parıldayan, ışık saçan.
Baran
Durağanlığı harekete çeviren etken, güç, ulu ve direnci kıran.
Baranalp
Güçlü, yiğit.
Baransel
Güçle ilgili, güçsel.
Barçın
İpekli kumaş.
Barın
Moğol döneminde Orta Asya’da yaşayan büyük Türk boylarından birisinin adı.
Bartu
En eski Türk hanlarından biri.
Başer
Başta gelen.
Batı
Güneşin battığı yön.
Batu
Güçlü,yiğit,alp.
Baha
Kıymet, değer, para.
Baler
Tatlı dilli, cana yakın
Balkı
Şimşek, ışık, parlayış.
Baray
Sonsuzluk.
Barbaros
Kızıl sakal.
Barin
Güç ve kuvvet.
Batıray
Ay gibi yiğit.
Batuğ
Üstün olan, yiğit, az.
Batuhan
Yiğit, hükümdar.
Batur
Yiğit yürekli, bahadır.
Can
Ruh, aziz, sevgili, gönül.
Candar
Silahlı asker.
Caner
Can dostu.
Çağdaş
Yaşanılan çağın koşul ve gereklerine uygun olan, yaşıt.
Çağlar
Çağıl, çağıl akar, küçük çağlayan.
Çağkan
Çalışkan, hareketli, canlı, su gibi akan, dinamik, enerjik, etkin.
Çağıl
Çakıl, çağla ilgili, akan su sesi.
Çağın
Yıldırım, şimşek.
Çınar
Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan yeşil yapraklı ağaç.
Doruk
Tepe, ağaç tepesindeki körpe filiz.
Demir
Dayanıklı ve kullanış sahası geniş, mavimsi esmer renkli bir maden.
Deniz
1. Büyük su kütlesi. 2. Büyük su kütlesindeki dalgalanma.
Erdem
Fazilet, kişilik yetkinliği, iradeli olma.
Efe
Batı Anadolu yiğidi, zeybek.
Efken
Atıcı, yıkıcı.
Erhan
Yiğit, hakan.
Ferhan
Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.
Gazel
Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.
Güz
Sonbahar.
Levent
Bahriyeli, boylu poslu, yakışıklı.
Karan
Kahraman, yürekli.
Kamran
İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
Pamir
Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle.
Roman
Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.
Sanberk
Ünü sağlam.
Safa
Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
Sarp
Geçilmesi çıkılması güç, çok dik.
Tansu
Şafağın aydınlattığı su.
Tardu
Armağan, hediye.
Uras-Uraz
Şans, talih.
Yalım
Alev, ateş uzantısı.
Yamaç
Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır, karşı.
Yağız
Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri.
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı