KVKK

BEBEK.COM WEB SİTESİ KULLANICILARININ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Ebebek olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi (“Ebebek”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) başta olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak, https://www.bebek.com/ Web Sitesi (“Web Sitesi”) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, Ebebek topladığı kişisel verilerin gizliliğini korumak için gerekli olan teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, Ebebek, Mevzuat’a uygun olarak aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi yine aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında toplamakta ve işlemektedir.

Kişisel verilerinizin Ebebek tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, https://www.e-bebek.com/ adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız içerisinde bulabilirsiniz.

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.  Web sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik verileriniz (isim, soyad, doğum tarihi)
 • İletişim verileriniz (e-posta adresi, cep telefon numarası)
 • Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, çerezler, tıklama akışı, trafik verisi)
 • Özel nitelikli kişisel verileriniz (Gebelik Bilgisi)

Belirtmek isteriz ki, Web Sitesi’ne kayıt olmamanız halinde, kimlik verileriniz,iletişim verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmeyecek olup, sadece Web Sitesi’ni ziyaretiniz sırasında çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenecektir.

Web Sitemize üye olmanız halinde, toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK m.5/1 uyarınca; özel nitelikli kişisel veri kategorisindeki gebelik bilginiz ise KVKK 5/1 ve KVKK 6/2 uyarınca açık rızanızın varlığı dahilinde, Ebebek tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin pazarlama ve satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları,
 • Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
 • Profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Online ya da offline dijital içerik paylaşımı,
 • Web Sitemizi daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması.
 • Müşteri hizmetlerimizin/ilişkilerimizin yürütülmesi ve memnuniyetinizin değerlendirilmesi ve bu bağlamda istatistiki çalışmaların yürütülmesi,,
 • Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi
 •  

Web Sitemize üye olmanız halinde, toplanan kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5/2-c maddesi kapsamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve KVKK 5/2-f maddesi kapsamında “temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda, açık rızanıza gerek duyulmaksızın, Ebebek tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 •       Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi

Web Sitesi’ne kayıt olmanız ardından, Web Sitesi üzerinden sadece üyelere özel olarak düzenlenecek olan Emzirme Destek Projesi’ne (“Proje”) katılmanız halinde, yukarıda belirtilen üye olmanız kapsamında işlenecek olan kişisel veri ve amaçlara ek olarak , şehir bilginiz ve Proje kapsamında Emzirme Destek Elçisi ile kurduğunuz iletişim kapsamında paylaşacağınız diğer kişisel verileriniz, üçüncü kişilere ait kişisel veriler (adı, soyadı, iletişim bilgileri) KVKK m.5/1 ve m.6/2 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde, yukarıda sayılan amaçlara ek olarak, aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlenecektir:

 •       Ebebek kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında, emziren annelerine yönelik olarak düzenlenen Proje’ye katılım sağlayabilmeniz ve Proje kapsamında, Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Hemşirelik alanlarında uzman veya bu alanlarda eğitim gören 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinden veya mezunlarından oluşan Ebebek Emzirme Destek Elçileri Ekibi ile Whatsapp üzerinden iletişim kurabilmeniz,
 •       Proje kapsamında Web Sitesi üzerinden yaşadığınız şehri ve buna göre size uygun olduğunu düşündüğünüz Ebebek Emzirme Destek Elçisini seçerek Whatsapp üzerinden emzirme başta olmak üzere çeşitli konulardaki sorularınızın yanıtlanması ve önerilerin paylaşılması,
 •       Proje kapsamında sağlanan hediye çeki kodunun projeyi öneren üçüncü kişiye gönderilebilmesi.

Proje’ye katılmamanız halinde, söz konusu kişisel verileriniz Ebebek tarafından işlenmeyecektir.

Web Sitesi’ne kayıt olmanız ardından, Web Sitesi üzerinden sadece üyelere özel olarak düzenlenecek olan Oyun Elçileri Projesi’ne (“Oyun Elçileri”) katılmanız halinde, yukarıda belirtilen üye olmanız kapsamında işlenecek olan kişisel veri ve amaçlara ek olarak, şehir bilginiz, eğitim verileriniz (okuduğunuz üniversite, bölüm, sınıf) ve Oyun Elçileri kapsamında paylaşacağınız diğer kişisel verileriniz KVKK m.5/1 ve m.6/2 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde, yukarıda sayılan amaçlara ek olarak, aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlenecektir:

 •       Ebebek kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında, bebeveynlerin oyun ve oyuncaklara yönelik sorduğu sorulara cevap vermek/bilgi ve deneyim ihtiyaçlarını gidermek üzere düzenlenen Oyun Elçileri kapsamında üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi & Eğitimi, Sosyoloji alanlarından mezun veya bu alanlarda eğitim gören 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinden oluşacak Ebebek Oyun Elçileri Ekibi ile Whatsapp üzerinden iletişim kurabilmeniz,
 •       Oyun Elçileri’ne katılan bebeveynler ile şahsi cep telefonu numaranız üzerinden WhatsApp aracılığıyla oyun ve oyuncaklar başta olmak üzere çeşitli konulardaki soruların yanıtlanması ve önerilerin paylaşılması vb. amaçlarla iletişim kurabilmeniz.

Oyun Elçileri’ne katılmamanız halinde, söz konusu kişisel verileriniz Ebebek tarafından işlenmeyecektir.

Bunun dışında, Web Sitesi’ne kayıt olmanız ardından, Web Sitesi üzerinden sadece üyelere özel olarak düzenlenecek olan Bebeveyn Akademi Projesi’ne (“Akademi Projesi”) katılmanız halinde, yukarıda belirtilen üye olmanız kapsamında işlenecek olan kişisel veri ve amaçlara ek olarak, yalnızca hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunuz, yukarıda sayılan amaçlara ek olarak, hamileliğin kaçıncı haftasında olduğunuza göre tarafınıza akademik içerikler sunulabilmesi amacıyla KVKK m.5/1 açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.

Akademi Projesi’ne katılmamanız halinde, söz konusu kişisel verileriniz Ebebek tarafından işlenmeyecektir.

Web Sitesi’ne kayıt olmanız ardından, Web Sitesi üzerinden sadece anne adayı üyelerine özel olarak düzenlenecek olan Hamile Randevu Sistemi’ne (“HRS”) katılmanız halinde, yukarıda belirtilen üye olmanız kapsamında işlenecek olan kişisel veri ve amaçlara ek olarak, randevu talep ettiğiniz mağazamızın bulunduğu il bilgisi, form kapsamında Ebebek’e ilişkin geri bildirimleriniz ile paylaştığınız diğer kişisel verileriniz; HRS üzerinden size en yakın mağazamızı seçebilmeniz ve söz konusu mağazamızda bebekologlarımızla birebir görüşme sağlamanızı gerçekleştirebilmeniz ve bu kapsamda randevularınızın oluşturulabilmesi, randevu tarihi ve saat bilgilerinizin kısa mesaj yoluyla tarafınıza iletilebilmesi, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası kapsamında anket yapılabilmesi, veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması amaçlarıyla  KVKK m.5/1 açık rızanızın varlığı halinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Web Sitemiz aracılığıyla elektronik ortamda yazılı bir şekilde tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz doğrudan doğruya sizden toplanabileceği kurumsal internet sitemiz aracılığıyla toplanabilecektir.

Ayrıca HRS’ye katılmanız halinde kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar kapsamında Ankette sorulan soruların cevaplandırılması aracılığı ile GoogleForms üzerinden gerektiği ölçüde toplanılıp gerektiği oranda kullanılacaktır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Hukuki Sebebi

Ebebek Mağazacılık Anonim Şirketi (“Ebebek”) tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m. 8/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında açık rızanıza ihtiyaç duyulan hallerde, Ebebek’in hizmet ve ürünü sağlaması veya sözleşmenin ifası amacıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlara, tedarikçilerine ve hizmet sağlayıcılarına ve iş ortaklarına aktarılabilecektir. Bunun yanında, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, kişisel verileriniz KVKK m.8/2 uyarınca kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Proje’ye katılmanız halinde, Proje kapsamında Ebebek Emzirme Destek Elçileri ile iletişim kurabilmeniz amacıyla Web Sitesi üzerinden seçmiş olduğunuz ilgili Emzirme Destek Elçisi ile paylaşılacaktır. Ayrıca, yukarıda belirtilen Proje’nin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve özellikle yurt dışında mukim dijital platformlar (Whatsapp) üzerinden Proje’nin yürütülmesi ve Proje’nin amaçları kapsamında Emzirme Destek Elçileri ile Whatsapp üzerinden iletişimin sağlanabilmesi alınabilmesi amacıyla, KVKK m. 9/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde, yurt dışında mukim dijital platform servis sağlayıcılarına ve bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt dışında mukim iş ortaklarımıza  ve tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.  Proje’ye katılmamanız halinde, söz konusu kişisel verileriniz Ebebek tarafından yurt dışına aktarılmayacaktır.

Ayrıca HRS kapsamında toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve özellikle yurt dışında mukim dijital platformlar (Google Forms) üzerinden işbu Anket’in düzenlenebilmesi amacıyla, KVKK m. 9/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde, yurt dışında mukim dijital platform servis sağlayıcıları ile paylaşılabilecektir. 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir.

Ebebek tarafından, ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşım gerekli veya uygun olduğuna karar verilmesi halinde, kişisel verileriniz ilgili resmi makamlara açıklanabilmektedir.

Ebebek, ayrıca, kümüle (toplu) istatistiklerini, kişisel veri içermeyecek şekilde iş ortakları, basın vb. diğer üçüncü taraflar ile paylaşabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklama Süresi

Ebebek, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, Ebebek Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Ebebek tarafından silinmekte veya imha edilmektedir. Silme ve İmha Politikamızı belirlerken (i) sizinle iletişimimiz devam ettiği süre ve/veya (ii) kanuni saklama süreleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

Bildirim

Ebebek’in kişisel verilerinizi doğrudan doğruya sizlerden aldığı yerlerde, sizleri, toplanan kişisel verişlerinizin işleme ve kullanım amaçları hakkında bilgilendirmekteyiz. Ayrıca, kişisel bilgilerinizin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunmaktayız. Bildirimlerimiz, sizlerden bilgi talep ettiğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Ebebek, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

İzniniz ve Açık Rızanız

Ebebek, sizlerden alınacak olan açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel verilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz.

Kayıt Ol” sayfamızda, Ebebek’in kişisel verilerinizi işlemesi için açıkça izin vermediğiniz sürece kişisel verileriniz Ebebek tarafından işlenmeyecektir.

Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme , (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. www.e-bebek.com internet sitemizden ulaşabileceğiniz Kişisel Veri Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak kimlik doğrulanmasını sağlayıcı belgelerle (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) birlikte; ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile İçerenköy Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi No:37 D:6 PK: 34752 Ataşehir / İstanbul adresine iletebilir veya 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formu ebebek@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için Ebebek SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Ebebek, SSL teknolojisini uyguluyor olsa da bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Çerezler

En açık anlatımıyla çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, sizleri tanımak ve hatırlamak amacıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza gönderilen ve bir karakter dizisinden oluşan küçük boyutlu dosyalar olup, ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır.  Çoğu internet tarayıcısı web sitelerini ziyaret sırasında çerez engelleme moduna sahiptir. Siz de internet tarayıcınızda çerez engelleme modunu aktif hale getirirseniz, web sitemizde sizler için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamayacaksınız.

Belirtmek isteriz ki, çerezler ve diğer teknolojilerle toplanan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir ve sadece ziyaretçilerimize ve üyelerimize daha iyi bir hizmet sunabilmek ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki “Yardım” kısmından “çerezler” seçeneğini arayın.

Web Hat Kesintisi İletileri

Sitelerimizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1×1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Ebebek de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Ebebek, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi web sitemiz içinde izliyoruz; özellikle Ebebek Web Sitesi dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

Bazı e-posta mesajlarımızda, Ebebek web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır. Bu URL’lerden birini tıkladığınızda, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçmektesiniz. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarından gelen linklere tıklamamalısınız.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Ebebek ayrıca, sosyal medya platformlarını (instagram, facebook, vb.) da aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya içeriği ve kullanılan özellikleri, ilgili platformun kendi gizlilik politikasına tabiidir. Sosyal medya gizlilik politikası hakkında bilgi edinmek için lütfen ilgili platformun gizlilik politikalarını dikkatlice okuyunuz.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla Gizlilik Politikamızı, işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web sitemizde, Gizlilik Politikası’nın ve Aydınlatma Metni’nin en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, web sitemizi her ziyaretinizde ‘’KVKK’’ sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Çocukların Gizliliği

Ebebek web siteleri 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren ziyaretçilerin kişisel tanımlayıcı bilgilerini bilerek toplamamaktayız.