Çin Takvimine Göre Bebek Cinsiyeti Hesaplama

Çin Takvimine Göre Cinsiyet Hesaplama

Çin Takvimine Göre Bebek Cinsiyeti Hesaplama

Çin Takvimi Nedir?

Çin Takvimi, antik zamanlardan günümüze kadar ulaşmayı başarmış, çok çeşitli kültür ve medeniyetler tarafından farklı amaçlar için hala kullanılan, geçmişten günümüze köprü konumunda bulunan özel bir zaman çizelgesidir.

Çin Takvimi temel olarak hayvan isimleri ile anılır ve 12 senelik döngülerden meydana gelir. Bu 12 adet döngü her 5 senede bir kendisini tekrar eder ve Çin Takvimi 60 senelik döngülerden meydana gelir. Çin Takviminde bir sene 354 gün olarak hesaplanır. Tüm bu özellikleri dolayısı ile alışık olduğumuz Miladi Takvim’den daha karmaşık bir takvimdir ve bebeğinin cinsiyetini bu takvime göre tahmin etmek isteyen anne adayları için karmaşık bir düzene sahiptir.

Çin Takvimi Neye Göre Hazırlanmıştır?

Çin Takvimi hazırlanırken Ay ve Güneş hareketleri referans alınmış bunun yanında Çin geleneklerindeki önemli günler de takvimin şekillenmesinde rol oynamıştır. 1945 yılına dek Çin tarafından resmi olarak kullanılan bu takvim, günümüzde Çin hükümeti tarafından resmi olarak kullanılmasa da bazı özel günlerin belirlenmesi ve bebeklerin cinsiyet tahminlerinin yapılmasında halen kullanılmakta ve geçerliliğini sürdürmektedir.

Günümüzde kullandığımız Miladı Takvim özellikleri itibari ile herhangi bir cinsiyet tahminine olanak vermemektedir. Bu nedenle bebekler için cinsiyet tahmininde bulunmak isteyen ebeveynler için popüler bir başvuru kaynağı olan Çin Takvimi, bilimsel bir geçerliliği olmaması sebebi ile tıp dünyasında kendisine yer bulamamıştır. %50 doğruluk oranı ile bebek cinsiyeti tahmin edilirken fikir edinilmesi amacı ile kullanılabilir.

Bebeğin Cinsiyeti Nasıl Belirlenir?

Bilimsel olarak bebeğinin cinsiyetinin belirlenmesinde üreme hücrelerindeki X ve Y kromozomları söz sahibidir ve bebeğin cinsiyeti bu kromozomların hareketine göre şekillenerek oluşur.

XX kromozomu kız bebek anlamına gelirken XY kromozomu bebeğin erkek olması anlamına gelir. Yani babadan gelen Y kromozomu bebeğin cinsiyeti üzerinde etkili olan bilimsel tek gerçektir. Her ne kadar Çin Takvimi ile bebeğin cinsiyeti üzerine tahminlerde bulunmak son zamanlarda gittikçe popüler olsa da bebeğin cinsiyetinin kesin olarak belirlenebilmesi hamileliğin genellikle 11. ve 16. Haftaları arası ultrason muayenesi ile kesinlik kazanır. Bunun dışında kalan tüm uygulama ve yöntemler kesin sonuçlardan ve bilimsel netlikten uzaktır. Bu nedenle anne adayları çeşitli uygulamalar yardımı ile cinsiyet tahmininde bulunurken, sonuçların yalnızca birer tahmin olacağını göz önünde bulundurmalıdır.

Çin Takvimi ile Cinsiyet Hesaplamak Güvenilir Mi?

Çin Takvimi’ne dayanarak cinsiyet hesaplama uygulaması, Antik Çin’de, milattan öncesinden günümüze dek ulaşan oldukça popüler ve geleneksel bir uygulamadır. Çin Takvimi’nden yararlanılarak bebeğin cinsiyetinin hesaplanması yöntemi hem hamile kadınlar için hem de hamilelik planlayan kadınlar için günümüze dek ulaşmış popüler bir uygulamadır.

Yalnızca Çin inançlarını temel alan ve herhangi bir bilimsel geçerliliği olmayan Çin Takvimi’ne göre bebek cinsiyeti hesaplama uygulaması, bebeğinin cinsiyetinin tahmin edilmesinde annenin yaşına dayanır.

  • Sözgelimi 2024 senesi Çin Takvim hesabına göre 23 yaşında olan bir anne adayı, erkek bebek sahibi olmak istiyorsa Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Ekim, Kasım aylarında bu ihtimalini arttırmış olur. Ancak bu aylar anne 24 yaşına bastıktan sonra değişkenlik göstererek yeniden şekillenir. Yani Çin Takvimi esasına dayalı cinsiyet hesaplanırken esas nokta annenin yaşıdır.

Tıp dünyasında hiçbir bilimsel geçerliliği bulunmayan bu uygulamanın anne adayları için ayırt edici bir ölçüt olarak kullanılmaması gerekir. Hamilelik planlayan ya da hamilelik sürecindeki anne adayları fikir edinmek amacı ile Çin Takvimi’ni kullanırken, kesin sonuçlar ve bilimsel geçerliliği olan tahminler için mutlaka uzman bir doktor kontrolünde muayene olarak bu süreci yönetmelidir.

Yine de eğlenmek ve fikir edinmek amacı ile Çin Takvimi anne adayları tarafından tercih edilebilir.Sizler de Çin Takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini hesaplamak istiyorsanız, takvimin yönergelerine dikkat ederek kendiniz için uygun zaman dilimlerini bulabilirsiniz.

Annenin Doğum Tarihi
Gebe Kaldığınız Ay
Çin takvimi erkek
Çin Takvimine Göre Yaşınız: 24
Çin Takvimine Göre Bebeğinizin Cinsiyeti: Kız