K ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Kaan
Hanlar hanı, hakan, han, orta asya’da eskiden moğol imparatorlarına verilen unvan, imparator
Kaan
Hakan, hükümdar, çin ve moğol hükümdarlarına verilen ad
Kabil
Hz.Adem’in oğullarından, ağabeyini öldürdü
Kadem
Uğur, ayak adımı, yarım arşın
Kadir
Kuvvetli, güç sahibi, değer, onur, şeref
Kadri
Değer, kıymetle ilgili
Kadrican
Değerli itibarlı can, dost
Kahraman
Yiğit, cesur, bir olayın baş kişisi
Kalender
Alçakgönüllü, gösterişsiz
Kamber
Köle, dost
Kamer
Ay, sadık hizmetli
Kamil
Olgun, yetkin, kültürlü, bilgili, tam, eksiksiz
Kamuran
Arzusuna erişmiş
Kanber
Evin emektarı, büyüğü
Kandemir
Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
Kani
Kanaat eden, razı olan
Kapkın
Ansızın yakalayıp alabilen, ısırıp parçalayan, hemen kapan, alan, kapgın, kapan
Kaplan
Hindistan ve afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde, postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan
Karaalp
Karaalp yiğit
Karabey
Esmer, rengi karaya çalan bey
Karaca
Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, dağkeçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak)
Karacabey
Esmer, rengi karaya çalan bey, kahramanlığıyla tanınmış türk kumandanı
Karacan
Yağız, bir ağaçcık, dedem korkut öykülerinde bir yiğit
Karahan
Esmer hükümdar
Karakan
Bir tür dağ ağacı
Karan
Karanlık
Karanalp
Kara yağız yiğit
Karatay
Selçuklu devlet adamı
Karayağız
Yağız, ünlü halk ozanı karacaoğlan2ın adından
Karer
Yağız yiğit
Kartal
Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
Kartay
Yaşlı, pir
Karun
Zenginliğine güvenip kibirlenen
Kasım
Bölen, taksim eden, ezici ufaltıcı
Kaya
Büyük, sert taş kütlesi
Kayaalp
Kaya gibi sert yiğit
Kayacan
Kaya gibi güçlü can
Kayaer
Kaya gibi sert ve sağlam yiğit
Kayahan
Güçlü, sert hükümdar
Kayan
(‘kaymaktan’ kayma işini yapan, akar gibi yer değiştiren, kayıcı,
Kayatekin
Kaya gibi sağlam şehzade
Kayatimur
Kaya demir, sert demir
Kayatürk
Kaya gibi sağlam ve sert türk
Kayhan
Güçlü hükümdar
Kayı
Osmanlıların kökeni olan oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
Kayıhan
Güçlü kağan, sert han, sağlam han
Kaynak
Bir suyun çıktığı yer, göze, pınar
Kayra
Büyük birinden gelen iyilik, ihsan
Kazım
Er, öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen
Kemal
Olgunluk, en yüksek değer, erdem
Kemalettin
Dinin olgunluğu, değeri
Kenan
Hz.yakup’un ülkesi. Cennet, filistin
Kerem
Soyluluk, cömertlik, bağış
Keremşah
Asil, soylu şah, hükümdar
Kerim
Cömert, ulu, büyük
Kerimhan
Cömert, ulu hükümdar
Keyhan
Dünya
Kılıçaslan
Selçuk sultanlarının üçüncüsü, türklerin anadolu’yuyurt edinmesini sağlayan, haçlıları anadoku’dan kovan türk beyi
Kılıçer
Kılıç gibi keskin yiğit, kılıç gibi yiğit
Kınay
Hiç durmadan çalışan, çalışkan
Kıraç
Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
Kıralp
Rengi kırçıl olan yiğit, kırçıl renkli yiğit, kır yiğit
Kıraner
Vurup ezerek parçalayan yiğit
Kırca
Kırçıla yakın, kıra benzer, kır gibi
Kırtekin
Kırçıl şehzade
Kıvanç
Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç
Kıvançer
Sevinç olan yiğit, övünç olan yiğit, sevindiren kimse
Kıvılcım
Yanmakta olan bir şeyden çevreye sıçrayan ateş parçası
Koçer
Koç yiğit, yiğitler yiğidi
Koçhan
Yiğit kağan
Kolçak
Yiğit, mert, koçak
Konur
Bozla sarı arası bir renk, yanık kırmızı, gururlu, kibirli, kahraman,
Konuralp
Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
Konurata
Yiğit ata, onurlu ata
Konurbay
Onurlu ve varsıl, onurlu bey
Koral
Sınır muhafızı
Koralp
Kor gibi, kor ateş gibi yiğit
Koray
Kor renkli ay
Korcan
Kor ateş gibi kimse
Korçak
Heykel
Korel
Kor gibi etkili, yakıcı kişi
Korgün
Kızıl güneş, kor durumdaki güneş
Korhan
Ateş gibi kağan
Korkmaz
Hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
Korkut
Büyük dolu tanesi, cin, peri gibi hayali yaratıklar, korkusuz, cesur
Kortan
Kıpkızıl şafak, güneş’in doğmasından önceki kızıllık
Koşal
Koşarak git ve al
Köker
Soyca yiğit olan kimse, kökü yiğit
Köknar
Çam türünden, yatay dallı, kerestelik bir orman ve süs ağacı
Köksal
Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin
Köksalan
Kökleşmş olan, kök salmış olan
Köksan
Köklü ün, köklü ad
Köksoy
Kökü derinlere giden soydan olan
Kubat
Kaba, şişman
Kubilay
Çin’de ‘yu-an’ adıyla yeni bir hanedanlık kuran moğol imparatoru, kubilay han
Kudret
Güç, kuvvet, tanrının gücü, zenginlik, yetenek
Kunt
Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
Kunter
Sağlam, kuvvetli
Kuntman
Sağlam ve iri yapıl erkek
Kuraner
Kurucu kişi
Kurtalp
Kurt gibi yiğit
Kurtbey
Kurt gibi atılgan, güçlü
Kurter
Aldanmaz yiğit, işini iyi bilen yiğit, kurt yiğit
Kurtul
Güç bir durumdan kendini kurtar
Kurtuluş
Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
Kutal
Uğur al, uğurla ilgili, uğursal
Kutalp
İyilik getiren yiğit, uğurlu yiğit
Kutan
Dua, yalvarma, saka kuşu
Kutay
Uğurlu ay
Kutbay
Uğurlu bey
Kutberk
Uğurlu ve sağlam
Kutcan
İyilik getiren kimse, kutlu kimse
Kuter
İyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
Kutgün
Kutsal gün, kutlu günde doğmuş
Kuthan
Uğurlu kağan, kutlu kağan
Kutkan
Uğurlu kan, kutlu kan
Kutlay
Uğurlu ay, kutlu ay
Kutlu
İyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
Kutlualp
Uğurlu yiğit
Kutlubay
İyilik ve zenginlik getiren
Kutlubey
Uğurlu bey
Kutlucan
Uğurlu ve can kimse
Kutluel
Uğur getiren el
Kutluer
Uğurlu yiğit
Kutluğ
Uğurlu, mutlu
Kutluğhan
Uğur getiren kağan, oğuz han’ın torunu
Kutluhan
Uğur getiren kağan
Kutluk
Uğurlu
Kutlutekin
Uğurlu ve biricik, uğur getiren şehzade, uğurlu prens
Kutlutürk
Uğurlu türk, kutsal türk
Kutsal
Tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen; dokunulmaması gereken; uğur getirdiğine inanılan uğurlu, kutlu
Kutsalan
Uğur getiren, uğur salan
Kutsalar
Uğur getiren kimse, uğur getiririr, kut gönderir
Kutsan
Uğurlu ad, kutlu ad
Kutsay
Uğurlu say
Kutsoy
Kutlu soydan gelen, soyu kutlu
Kuzey
Kürşat Göktürk prensi
Kuzgun
Bir tür karga
Kürşat
Açılış merasimi, bir cins tavla oyunu
Kürşat
Göktürk prensi. Lami
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı