Ö ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Öcal
Sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al
Ödül
Bir başarı ya da iyilik karşılığında verilen armağan
Ögeday
Çok akıllı
Ögünç
Övünülecek şey
Öğün
(‘övünmek’ten buyruk) kendi kendini öv, kendi kendini yücelt, övün
Öğüt
Birine, yapması ya da yapmaması gereken şeyler üzerine söylenen söz
Öke
Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi
Öker
Akıllı
Ökkeş
Erkek örümcek, bir dağın adı
Ökmen
Akıllı, zeki
Ökmener
Akıllı, yiğit, zeki yiğit
Öksel
Akılla ilgili, zeka ile ilgili, ussal, akılsal
Öktem
Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
Öktemer
Yürekli yiğit, güçlü yiğit, görkemli yiğit, ünlü yiğit
Ökten
Güçlü, yiğit
Ömer
Yaşayış, hayat, ikinci halife
Ömür
Yaşayış, hayat
Önal
Üstün gel, önde ol
Önalan
Önce davranan, önde giden, başa geçen
Önay
Ayın ilk günlerindeki durumu, hilal
Öncel
Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren
Öncü
Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
Öncüer
Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit
Önder
Bir topluluğa başkanlık eden, önde giden, yol gösteren
Önel
Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade
Önem
Bir şeyin nitelik ya da nicelik yönünden değeri olma durumu, değer
Öner
Başta gelen, yön, sıra
Öngör
Önceden gör, ilerde olacakları sez
Öngören
Önceden gören, önceden kestiren
Öngün
Önemli bir günün ya da bir bayramın öncesindeki gün, arife
Önol
Önderlik et
Önsel
Hiçbir denemeye dayanmadan, yalnızca akıl yordamıyla
Önsoy
Önde gelen soy
Önumut
Önde gelen umut, ilk umut
Örsal
Örsü al
Örsan
Örs gibi sağlam adı olan
Örsel
Örs gibi sağlam el
Övgü
Övmek için söylenen güzel söz, övme
Övgün
Övülen kimse
Övül
Başkasınca beğenil ve iyiliklerin söylensin
Övün
Kendi kendini öv, kendini yücelt
Övünç
Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç
Övüş
Birinin iyiliklerini söyleyerek beğenildiğini belirtme, övme biçimi, övme yolu
Öymen
Evcimen, evine bağlı
Öz
bi R kimsenin benliği, içsel varlığı; bir şeyin temel öğesi (mecaz olarak) ana nokta, can alıcı nokta, ana öğe, bir şeyin en güçlü kısmı, özü, içine arılığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan
Özak
Özü ak, özü beyaz, ak öz, beyaz öz
Özakay
Özü ak ay, özü beyaz ay
Özal
Özü kırmızı, özü al renkte, gerçek al,
Özalp
Özü yiğit, öz yiğit
Özarı
Özü temiz özü arı
Özay
Özü ay gibi
Özbay
Özü zengin
Özbek
Yürekli, doğru, namuslu; orta asya’da yaşayan bir türk boyu, bu boydan kimse
Özberk
Özü sert, özü sağlam
Özbey
Özü bey
Özbilen
Herşeyin özünü bilen, az ama öz bilen
Özbilge
Özce bilge kişi, özü bilge
Özbilgin
Bilgin kimse, özce bilgil kimse
Özbilir
Her şeyin özünü bilir
Özbir
Özü sözü bir, doğru özlü
Özcan
Bir kimsenin kendi öz canı olan
Özçelik
Özü çelik olan kimse, sağlam özlü
Özçetin
Özü çetin olan kimse, çetin kimse
Özçevik
Hemen durum alabilen kimse, çevik kimse
Özdal
Dal gibi kimse, özü değerli
Özdeğer
Değerli kimse, özü değerli
Özdem
‘içsel varlığım olan’ özü demir olan, demir özlü
Özdemir
Demir gibi kimse, özü demir olan, demir özlü
Özden
İçtenlikli kimse, içten davranışlı, içten, soyca temiz; özsu
Özdener
İçtenlikli davranan, kimse; soyca temiz yiğit
Özdilek
İçten dilenen şey, içsel dilek
Özdinç
Dinç kimse, özü dinç
Özdoğa
Özce doğaya benzeyen kimse
Özdoğal
Özce doğaya uygun, doğal kimse
Özdoğan
Özce şahin gibi olan kimse
Özdoğru
Doğru kimse, özü doğru
Özduru
İçsel varlığı duru kimse, temiz kimse, özü duru
Özdurul
İçsel varlıkça durulaş, özünü durulaştır, duru özlü ol
Özek
Ağacın, bitkinin içi, özü, çalışkan, güç, soluk, nefes, okla boyunduruğu birbirine bağlayan demir; bir şeyin ortası, göbeği
Özel
Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı
Özenç
Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen
Özer
Özü yiğit, özce erkek, yiğit
Özercan
Özce erkek olan sevgili kimse, yiğit ve sevgil kimse
Özerdal
Özce yiğit ve dal gibi kimse
Özerdem
Özce erdemli kimse, özce iyilikçi, alçak gönüllü kimse
Özerhan
Ünlü uçbeyi, ünlü akıncı yiğit evrenos gazi’nin dedesi
Özerk
Kendi kendini yöneten
Özerkin
Özgür kimse, özerk kimse
Özerol
Özce yiğit ol
Özertan
Özce şafak vakti gibi olan
Özertem
Özce erdemli kimse, iyilikçi, alçak gönüllü, erdemli kimse
Özge
Başka, ayrı, başka yaradılışta olan, cana yakın, sıcak kanlı
Özgebay
Yaradılışça başka ve zengin kimse
Özgeer
Yaradılışça başka olan yiğit
Özgen
Yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür
Özgenalp
Özgür yiğit
Özgenç
Genç kimse, özce genç
Özgener
Özgür yiğit
Özger
Özge er, başka er, özge yiğit
Özgü
Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan
Özgüç
Özü güçlü
Özgül
Pözü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan
Özgüleç
Güler yüzlü kimse, özü güleç
Özgün
Hiç kimseye benzemeyen
Özgünay
Hiç kimseye benzemeyen ve ay gibi kimse
Özgüner
Hiç kimseye benzemeyen yiğit
Özgüneş
Güneş gibi kimse, özü güneş
Özgür
Başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür
Özgürcan
Özgür kimse, başkasının kölesi olmayan can, hür can
Özgürel
Özgürce iş gören el
Özgüven
İnsanın kendine inanma duygusu, insanın kendi özüne duyduğu güven
Özilter
Özü yurdu savunan
Özinal
Özü inanç verici
Özinan
Özü inandırıcı
Özkan
Soylu kan
Özkaya
Özü kaya, özü sağlam
Özker
Sağlam, sağlıklı, er; temiz yürekli yiğit, özger; iyilikçi; yardımsever
Özkul
Özü tanrı’ya kul olan
Özkut
Uğurlu kimse, özü kutlu
Özkutay
Uğurlu ay gibi kimse, özü uğurlu ve ay gibi güzel kimse
Özkutlu
Özü uğurlu, kutlu kimse
Özlek
Toprağın özlü, verimli yeri; zaman; doğaüstü güç
Özlen
Kendini özlet, özlenilecek biri ol; kaynak; küçük dere; ağaç kökü
Özler
Göreceği gelir, hasret çeker
Özlü
Özü olan, öz bölümü çokça olan; özleşmiş olan; içten gerçek
Özlüer
Özü olan yiğit, özlü yiğit
Özmen
Özü iyi, sağlam olan
Özmuştu
Özü muştu olan, özü müjde olan kimse
Özmut
Özü mut getiren, mutluluk veren
Özoğuz
Tam oğuz olan
Özok
Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
Özol
Bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol
Özozan
Özü olan kimse, şair kimse
Özönder
Gerçek önder olan kimse
Özpeker
Özü sağlam yiğit
Özpolat
Özü çelik gibi yiğit
Özsel
Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel
Özsoy
Özü temiz, soylu kimse
Öztan
Gerçekşafak
Öztaş
Özü taş, taş gibi sağlam kimse
Öztek
Eşi benzeri olmayan kimse, özü tek olan
Öztekin
Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade
Öztimur
Özü demir olan, öz demir
Öztin
Gerçek ruh, öz ruh
Öztiner
Gerçek ruh olan yiğit
Öztok
Herşeye doymuş kimse, özü tok
Öztuna
Gerçek tuna irmağı
Öztunç
Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç
Öztürk
Soyu türk olan
Özüak
Temiz özlü kimse
Özüdoğru
Doğru kimse, doğru özlü
Özün
Hakkıyla kazanılmış ün
Özüpek
Sağlam kimse
Özütok
Herşeye doymuş kimse
Özveren
Kendi özünden, kendinden veren kimse, kendi yararından vazgeçen, özverili
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı