D ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Dağaşan
Dağları aşıp giden, engel tanımayan
Dağhan
Oğuz han’ın oğlu, eski türk inanışına göre doğa tanrılarından
Dağtekin
Dağ gibi ve biricik, dağ gibi şehzade, dağ prensi
Dalan
Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı
Dalay
Deniz, dal gibi ince ay gibi güzel
Dalayer
Deniz yiğidi, dal gibi ince ve ay gibi güzel kimse
Dalbaşar
Saldır ve başarıya ulaş
Dalca
Dal gibi, dala benzer
Dalım
Dal gibi güzel olanım
Dalince
Dal gibi ince yapılı
Dalokay
Herkesin beğendiği, hoşa giden
Dalsar
Saldır ve sar, saldır ve kuşat
Danişmend
Akıl danışılan. Bir Selçuklu komutanı
Danyal
Milattan önce 700 yıllarında yaşamış bir israil peygamberi
Darcan
Sıkıntılı, sabırsız kimse, serçe büyüklüğünde boz renkli kuş
Dardoğan
Zamanını beklemeden doğan, sabırsız doğan
Daver
Doğru, hakkaniyetli hükümdar, yönetici
Davut
Şairliği ve güzel sesiyle tanınmış israil peygamberi ve hükümdarı
Dayanç
Katlanma gücü, dayanma gücü, dayanış
Değer
Üstün nitelik, üstün, yararlı nitelikleri olan, bir şeyin önemini belirten ölçü, eder, karşılık
Demir
Kolay işlenen, dayanıklı bir maden
Demiralp
Demir gibi sağlam yiğit
Demiray
Demir gibi sağlam ve ay gibi güzel
Demirbilek
Sağlam bilekli, güçlü kimse
Demirbüken
Demiri bükebilecek denli yiğit kimse
Demircan
Demir gibi sağlam kimse
Demirdelen
Demiri delebilecek güçte olan
Demirel
Güçlü el
Demirer
Demir gibi sağlam kimse, güçlü kimse
Demirgüç
Sağlam ve güçlü kimse
Demirhan
Yakut türklerinden olan sular arasında tanrı sayılan ve dağ başlarında oturduğuna inanılan kutsal ruhlardan biri
Demirkan
Sağlam ve güçlü kan
Demirkaya
Demir ve kaya gibi sağlam kimse
Demirkıran
Güçlü kimse, babayiğit
Demirol
Demir gibi güçlü ol
Demiröz
Özü demir gibi sağlam olan
Demirtaş
Demir ve taş gibi kimse, güçlü kimse, demir gülle
Demirtiken
Demir gibi sağlam biricik olan, demir şehzade
Demirtuğ
Demirden yapılmış sorguç
Demirtürk
Demir gibi türk
Demiryürek
Yürekli, yiğit, korkusuz, güçlü kimse
Dengiz
Deniz
Dengizer
Denizci, deniz eri, deniz adamı
Deniz
Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su
Denizalp
Denizler yiğidi
Denizer
Denizci, deniz eri, deniz adamı
Denizhan
Eski türklerde deniz tannsı
Denizman
Denizci, deniz adamı
Deniztekin
Denzi şehzadesi
Denker
Uygun er
Denktaş
Yük yüklemeye yarayan, taş, denk taşı, aynı yaşta bulunan, yaşıt, akran, eşit özdeş
Deren
Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen
Derinöz
Özü derin olan kimse, derin özlü
Derman
İlaç, çare, güç, kuvvet
Derviş
Tarikata girmiş, onun kurallarına göre yaşayan, hoşgörülü, alçak gönüllü
Derya
Büyük deniz, okyanus
Devlet
Bütün ulus
Devran
Talih, kader, dünya, zaman
Devrim
Olumlu yönde değişiklik yaratan, kısa sürede gerçekleşen hareket
Devrimer
Devrimci, devrim yapan kimse, devrimin yiğidi
Dikmen
Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka ağaçların gövdeleri, dik olan yer
Dilaver
Yiğit, yürekli
Diler
Dileyen kimse, isteyen kimse
Dilercan
Dileyen can, dileyen kimse
Dilhan
İçten, samimi söylenen
Dilmaç
Tercüman
Dilmen
Dil bilen kimse, dilci
Dinç
Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
Dinçalp
Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit
Dinçay
Güçlü ve ay gibi
Dinçel
Dinç bir duruma gel, dinçleş, dinç el güçlü el
Dinçer
Güçlü er, güçlü kimse
Dinçerk
Güçlü kuvvetli kişi
Dinçkal
Herzaman sağlıklı ve güçlü kal
Dinçkaya
Güçlü kaya, kaya gibi sağlam güçlü
Dinçmen
Sağlam, güçlü, kimse, güçlü erkek
Dinçöz
Dinç kimse, dinç özlü, güçlü kimse
Dinçsan
Dinç ve ünlü
Dinçsel
Güçlü sel
Dinçtaş
Güçlü taş
Dinçtürk
Sağlıklı, sağlam türk, güçlü türk
Diren
Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı
Direnç
Karşı koyn güç, dayanan güç
Dirican
Sağlıklı güçlü kimse
Dirisoy
Güçlü soy, canlı soy
Doğa
Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
Doğal
Olağan olarak ortaya çıkmış olan, doğaya uygun, yapay olmayan, yapmacıksız
Doğan
Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
Doğanalp
Şahin ve yiğit yiğit kimse
Doğanay
Ayın ilk günlerinde ay, yeni ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir
Doğaner
Şahin gibi kimse, şahin gibi yiğit
Doğangün
Doğmakta olan, doğan güneş
Doğantan
(şafakta doğan için) tan gibi doğmuş olan, yeni tan
Doğruer
Yalan söylemeyen, haksızlık yapmayan kimse, içi dışı bir kimse
Doğrul
Herhangi bir yöne doğru yönlen, toparlan, dik duruma gel doğru ol
Doğruol
Eğrilikten kaçın, haksızlık etme, içi dışı bir ol
Doğruöz
İçi dışı bir kimse, özü doğru
Doğu
Güneşin doğduğu yön
Doğuer
Doğu yiğidi
Doğuhan
Doğunun hükümdarı
Doğukan
Doğulu, doğu soyundan
Doğuş
Doğma, doğma biçimi, yaradılış
Dora
Doruk
Doruk
En yüksek yer, zirve, üstün başarı
Dorukhan
Zirvenin hükümdarı
Dorukhan
Zirvenin hükümdarı
Doruktekin
Yüce ve biricik, yüce şehzade
Dost
Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş, gönüldeş
Dönmez
İnandığını yapar, tuttuğu yolda gider, caymaz, vazgeçmez
Dönmezer
İnandığını yapan kimse, inandığı yolda giden kimse, sözünde duran yiğit
Dumrul
Dedem korkut öykülerinde geçen bir ad
Duran
Ölmeyen, yaşayan, kalan, gitmeyen, devinmeyen
Duraner
Duran yiğit
Durcan
‘sen cansın, sevgilisin ve yaşamalısın’ anlamında, çocuğu yaşamayan ailelerin koyduğu bir ad
Durdu
Uzun ömürlü olması istenen çocuklara verilen ad
Durgun
Hareketli olmayan, sakin
Durguner
Sakin kimse
Durhan
Turhan
Durmuş
Uzun ömürlü olması istenen çocuk
Dursun
Çok yasa, uzun ömürlü ol
Durualp
Temiz ve yiğit kimse
Durukan
Temiz kan, saf kan
Durul
(‘durulmak’tan buyruk) duru bir duruma gel, durulaş, berraklaş
Duruöz
Temiz özlü kimse
Durusan
Adı sanı temiz kimse
Durusel
Bulanık olmayan sel, berrak sel
Durusoy
Temiz soylu, saf kanlı
Durusu
Bulanık olmayan su, katıksız su, saf su, berrak su, pırıl pırıl
Durutekin
Temiz ve biricik, pırıl pırıl ve bir tane olan kimse, temz şehzade
Duyal
İçli, çabuk duygulanan, duyarlı, duygulu
Duygun
Duygulanabilen, içli, duyarlı, duygulu
Duysal
İçli, duyarlı, çabuk duygulanabilen, duygulu, duygu ile ilgili, duyusal
Dündar
Artçı asker, birliği koruyan asker
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı