U ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Ubab
Pek taşkın, coşkun
Ubeydullah
Allahın kulu
Ucaer
Yüce, yiğit, erişilmez yiğit
Ucatekin
Erişimez ve tek olan, yüce ve tek; yüce şehzade
Uçan
Kanatlarını açarak yükselen, havada yol alan
Uçanay
Gökte uçan ay gibi olan kimse
Uçanok
Uçarak giden ok
Uçantekin
Kanatlı şehzade
Uçantürk
Havada yükselen türk, havada yol alan türk
Uçar
Uçan, uçucu
Uçarer
Kanatlarını açarak havada yol alan yiğit, uçar gibi giden yiğit
Uçbay
Sınır beyi.
Uçhan
Uç ilde hüküm süren han
Uçkan
Uçucu, uçan; kuş uçmayı çok seven
Uçkun
Uçmaya düşkün, uçmayı çok seven; anasınca uçmaya alıştırılan yavru kuş
Uçman
Uçan insan, pilot
Ufki
Ufka ait, ufukla ilgili
Ufuk
Gökle yerin birleşir gibi göründügü yer, anlayış, kavrayış
Ufuktan
Sabah aydınlığının ufukla birleştiği nokta
Uğan
Yüce, yüksek, güçlü
Uğraş
Güçlük ve kötülükle uğraşma, mücadele
Uğur
İnsana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç ya da bir iyiliğin muştucusu sayılan herhangi bir belirti; iyilik kaynağı olan şey
Uğural
Uğur sahibi ol
Uğuralp
Uğurlu yiğit
Uğurata
Uğurlu baba, uğur getiren ata
Uğuray
Uğurlu, kutlu ay
Uğurcan
Uğur getiren, uğurlu kimse
Uğurel
Uğurlu el, uğurlu kimse
Uğurhan
Hayırlı lider
Uğurlu
Uğurlu olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutsal kutlu
Uğurol
Kut getir, uğurlu ol
Uğursal
Uğurla ilgili, uğurlu
Uğursan
Uğuruyla tanınmış olan
Uğursay
Uğur say
Uğursel
Uğur sel
Uğursoy
Uğurlu soydan gelen
Uğurtan
Uğur getiren şafak vakti
Uğurtay
Uğur getiren, uğurlu genç
Uğuş
Anlayış, zeka, bekleyiş
Uğuz
Kutsal, mübarek. Saf, temiz
Uhra
Başka, diğer
Ukab
Karakuş, kartal, tavşancıl kuşu. Hz. Muhammed’in (s.a.s) (bayrak) sancaklarından birinin adı.
Ukbe
Ashabın meşhurlarından: Ukbe b. Nafı.
Ukde
Düğüm. Zor, karışık, iş.
Uknum
Asıl, temel
Ukul
Akıl, us.
Ukuş
Anlayış, zeka, bekleyiş
Ulaç
Bağlaya, bağlayıcı, bağlaç; (mecaz olarak) yaşama bağlayan çocuk
Ulağ
Ulak
Ulaş
(‘varmak, ardından koşup yetişmek’ anlamına gelen ‘ulaşmak’tan buyruk) yetiş, eriş
Ulu
Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;
Ulualp
Yüce yiğit, ulu yiğit
Uluant
Kutsal ant, büyük yemin
Ulubaş
Yüce, saygın kimse
Ulubay
Yüce ve zengin kimse
Ulubek
Saygınlığı olan bey
Uluberk
Saygın kişilikli yiğit
Ulucan
Erdemli, saygın, yüce kişi
Uluç
Ünlü türk denizcisi uluç (kılıç) ali paşa ve yine ünlü türk denizcisi uluç hasan paşa’nın adlarından
Uluçağ
Hayırlı, uğurlu dönem
Uluçam
Ulu çam
Uluçhan
Sınır hanı
Uluçhan
Altınordu devleti hanlarından biri
Uluçkan
Uluç kan
Uludağ
Çok büyük, yüce dağ
Uludoğan
Doğuştan yüce, uğurlu kimse
Uluer
Yüce yiğit, seçkin yiğit
Uluerkan
Saygın, yüce, soylu kimse
Uluğ
Ok büyük erdemleri olan, seçkin, yüce, büyük, yüksek, ulu
Uluğbey
Yüce bey, büyük bey; timur’un torunu, devlet adamı, ozan ve bilgin kişi
Uluğtekin
Yüce şehzade
Uluhan
Yüce kağan
Ulukaan
Büyük, saygın hükümdar
Ulukan
Soylu yüce kandan gelen
Ulukut
Büyük ve kutsal kimse
Ulum
Ululuk, haşmet, büyük gösteriş
Uluman
Ulu, yüksek, saygın kimse
Ulumeriç
Ulu meriç
Ulun
Ucunda temreni olmayan ok, sivri demirsiz ok
Ulunay
Önü bulutsuz, parlak ay
Uluöz
Yüce kimse, seçkin kimse
Ulus
Aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu
Ulusal
Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin
Ulusan
Adı yüce tanınmış kimse
Ulusoy
Yüce bir soydan gelen kimse, yüce soylu, yüce soy
Ulusu
Yüce, kutlu su
Uluşahin
Seçkin, erişilmez yücelikte ve şahin gibi kişi
Uluşan
Yüce ad, seçkin ad, yüce ün
Ulutan
Yüce tan
Ulutaş
Ulu taş.
Ulutay
Ulu tay
Ulutekin
Seçkin ve biricik, yüce ve tek; yüce şehzade
Ulutürk
Seçkin türk, yüce türk
Ulvi
Yüce, yüksek
Uman
Olması istenilen bir şeyin olmasını dileyen, bekleyen
Umar
Bir konu için çözüm yolu, çare; olması istenilen bir şeyi olsun diye bekler, umut eder
Umay
Üzerinden geçtiği kişilere mutluluk getirdiğine inanılan kuş, devlet kuşu
Umran
Bayındırlık, uygarlık, refah, mutluluk
Umur
Görgülü, bilgili
Umural
Görgü, bilgi, deneyim kazan
Umuralp
Görgülü, bilgili, yiğit.
Umurbay
Görgülü, bilgili, saygın kişi
Umurbey
Görgülü, bilgili, kişi
Umut
Ümit, güven duygusu
Unan
Sadakat, bağlılık
Unat
Doğru yolu tutan. Akıllı. Ergin
Ungan
Onmuş kişi, mutlu
Unsur
Öğe, ilke, eleman
Ural
Asya’da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp hazer denizi’ne dökülen bir ırmak
Uralp
Şehirli yiğit
Uraltan
Ural irmağı’nın ya da ural dağları’nın şafağı
Uraltay
Ur altay
Uram
Büyük, geniş yol.
Uran
Yetenekli, usta, becerikli
Urandu
Seçkin, seçilmiş
Urangu
Savaşçı, savaşkan
Uraz
Şans, talih
Uraza
Hediye, armağan. Konuğa çıkarılan yiyecek
Urgun
Vurulan, vurulmuş. Vurgun, aşık
Urhan
Yüksek rütbeli han
Urkan
Kale hendeği. Şehir, kent. Yüksek ve korunaklı yer
Urluk
Aile, soy sop. Tohum
Uruç
İslamlığa göre, yiyip içmede belli bir süre kısıntı yapma yoluyla tanrı’ya gösterilen kulluk, oruç
Uruk
Tane, tohum
Urungu
Savaşçı, kürşad’ın oğluna verdiği isim
Uruz
Hedef, amaç, gaye
Urve
Aslan, kışın yeşil kalan ağaç
Urza
Hedef, amaç
Usal
Gamsız, kedersiz, keyfine düşkün
Usalan
Akıl alan, akıllı
Usalp
Akıllı yiğit
Usbay
Akıllı, saygın kişi
Usberk
Şimşek gibi parlak akıllı kimse
Usbey
Akıllı kişi
User
Akıllı kişi
Ushan
Akıllı hükümdar
Uskan
Akıllı soydan gelen
Uslu
Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse
Usluer
Yaramaz olmayan yiğit
Usman
Usu olan kişi; akıllı kişi
Ussal
Akla uygun olan, akla yatan
Usum
Akıllı.
Usun
Hüzün
Utarid
Merkür. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır
Utbe
Bir sahabi adı
Utkan
Zafer kazanmış, muzaffer, şerefli, onurlu soydan
Utku
Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
Utman
Şerefli, edepli, terbiyeli kimse
Uyar
İsteğe göre davranır uysal
Uyaralp
İsteğe göre davranan yiğit, uysal yiğit
Uyarel
Uyar el
Uygan
Uyumlu, uyan
Uygar
Candan, cana yakın
Uygu
İki şey arasında uygunluk ilgisi
Uygun
Yakışır, yaraşır, elverişli, yararlı.
Uygunel
Uygun el
Uyguner
Yakışır, yaraşır, yiğit; yararlı yiğit, işe yarar kimse
Uygur
Vii. Yüzyılda orta asya’da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
Uyguralp
Uygur yiğidi
Uysal
Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar
Uyun
Gözler. Pınarlar, kaynaklar
Uzalp
Becerikli yiğit
Uzay
Bütün varlıkların içinde bulunduğu boşluk. Ülker boğa burcunda yedi yıldızdan biri
Uzbay
İyi, becerikli, temiz, akıllı ve saygın kişi.
Uzcan
Becerikli kimse
Uzel
Usta el, becerikli el, işe yatkın el
Uzer
Becerikli yiğit
Uzgör
Geleceği gçr, uzağı gör
Uzgören
Uzağı gören, geleceği gören
Uzhan
Becerikli kağan; bkz. Oğuzhan
Uzkan
Erdemli soydan gelen
Uzlet
Bir kenara çekilip toplum yaşayışından ayrı kalma
Uzma
Büyük, en büyük
Uzman
Belli bir işte, belli bir konuda beceri, görüş ve bilgisi olan kimse
Uzmen
Usta kişi, becerikli kişi
Uzsan
Becerisi ve diğer iyi nitelikleriyle tanınan
Uzsoy
İyi nitelikli soydan gelen
Uztan
Uz tan
Uztaş
Uz taş
Uztav
Uz tav.
Uztay
Uz tay
Uztekin
Becerikli ve tek; becerikli şehzade
Uztürk
Becerikli türk
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı