S ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Saadettin
Dinin uğurlu, kutlu kişisi
Saba
Gündoğusundan esen rüzgar
Sabah
Günün başlangıcı
Sabahattin
Dinin güzelliği
Sabi
Yedinci.
Sabih
Güzel, şirin.
Sabikun
Hayırda ileri giden anlamını taşımaktadır
Sabir
Sabreden, katlanan
Sabit
Değişmeyen, kanıtlanmış, anlaşılmış
Sabri
Sabırla ilgili
Sacit
Secde eden
Saderu
Genç delikanlı
Sadettin
Kutluluk, saadete erme, mübarek olma
Sadık
Sadakatli, samimi, bağlı, doğru, gerçek
Sadır
Hayrette kalan, şaşıran
Sadıray
Hayrette kalan, şaşıran
Sadi
Mutlulukla, uğurla ilgili
Sadreddin
Dinin önderi, başı, ileri kişisi.
Sadri
Göğüsle ilgili
Sadullah
Allah’ın talihli kıldığı kişi
Sadun
Kutlu, uğurlu
Safa
Üzüntü ve kederden uzak olma, endişesizlik, rahat huzur, iç ferahlığı
Safder
Düşman saflarını yaran, yiğit
Safer
Hicri takvimde ikinci ay, sefer
Safevi
Safı adındaki kimsenin soyundan olan, Fars hükümdarı Şah İsmail’in soyu
Saffet
Saflık, temizlik
Safi
Katışıksız, katıksız, halis, temiz
Safi
Gökyüzü
Safir
Mavi renkli, değerli bir süs taşı, göktaşı
Safvet
Saflık, temizlik, paklık, arılık, halislik
Sağay
Yenisey türklerine bağlı bir türk boyunun adı
Sağcan
Sağlıklı can, sağlıklı kimse
Sağhan
İyi kağan sağın saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor; kazak hakanlarının ünlülerinden biri
Sağınç
Emel, istek, amaç, düşünce
Sağıt
Silah
Sağlam
Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş,
Sağlamer
Dayanıklı yiğit, yıkılmaz yiğit, güvenilir yiğit
Sağman
Sağlıklı kimse. Eksiksiz, kusursuz, güvenilir kimse
Sağun
Saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor
Sahavet
El açıklığı, cömertlik
Sahir
Gece uyumayan, uykusuz.
Sahre
Kaya. Kütle
Sahretullah
Beytü’l-Makdis’de Beni İsrail peygamberlerinin ibadet ettikleri meşhur kaya. Hz. Peygamber (s.a.s) Miraç gecesinde semaya buradan çıkmıştır
Said
Mübarek, kutlu, sevap kazanmış
Saik
Sevk eden, götüren. Süren sürücü
Saim
Oruçlu
Sair
Seyreden, hareket eden, yürüyen
Sait
Mübarek, kutlu, sevap kazanmış
Sakıb
Çok parlak. Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak kullanılır
Saki
Su veren, su dağıtan. Kadehle içki sunan
Sakin
Uslu, kendi halinde, bir yerde yerleşmiş, oturan
Sakman
Uyanık, akıllı kimse
Salabet
Peklik, katılık, sağlamlık.
Salah
Düzelme, iyileşme, iyilik.
Salahaddin
Dinine bağlı kimse. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılmakladır
Salar
Baş, kumandan, başbuğ, önder.
Saldam
Ciddilik, ağırbaşlılık
Salık
Haber, bilgi. Haberci
Salih
Elverişli, yararlı, dinin emirlerine uyan
Salim
Sağlam, kusursuz, eksiksiz
Salman
Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan
Saltar
Tek, yalnız
Saltık
Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak.
Saltuk
Kendi başına bir varlığı olan; doğu anadolu’da kurulan
Saltukalp
Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak.
Salur
Oğuzlar’ın üçok boyuna bağlı bir türk oymağını adı
Samet
Çok yüksek, çok ulu, hiçbir şeye, kimseye ihtiyacı olmayan, tanrının adlanndan biri
Sami
Dinleyen, duyan, yüksek, yüce
Samim
Bir şeyin merkezi, içi
Samin
Sekizinci.
Samir
Meyveli, meyva veren
Sanaç
Dağarcık
Sanak
Kısa zaman, az süre
Sanal
Ün kazan, ünlü ol
Sanalp
Ünlü yiğit
Sanbay
Ünlü kimse
Sanberk
Ünü sağlam
Sancaktar
Sancak taşıyan kimse. Sancak taşıma görevlisi
Sancar
Kısa kama, saplar, batırır
Saner
Ünlü, tanınmış
Sanevi
İkinci
Sani
Yapan, işleyen, meydana getiren
Sanih
Zihin ve düşüncede oluşup çıkan, fikre doğan.
Sanver
Adın duyulsun, ünlen
Saraç
oşum, eğer takımlarıyla benzeri şeyler yapan veya satan kimse. Meşin üzerine süsleme yapan kimse
Sarahat
Açıklık, ibarede açıklık
Saramet
Yiğitlik
Sarban
Deve sürücüsü. Deveci
Sarduç
Bülbül
Sargan
Çorak yerlerde biten bir ot
Sargın
Candan, içten
Sargon
Asur kralı
Sargut
Eski adlardan; açık saman rengi
Sarıalp
Sarışın yiğit. Ruhi Sarıalp’, Türk atlet ve yönetici
Sarif
Sarfeden, harcayan. Değiştiren
Sarih
Açık, meydanda. Belli, hüveyda
Sarim
Keskin, kesici.
Sariye
Hz. Ömer’in İran’daki komutanı.Sariye(R.A)
Sarp
Çetin, sert
Sarper
Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit
Sarphan
Sarp kağan
Sartık
Azad olunmuş, salıverilmiş, özgür
Saru
Sarı benizli, tenli insan
Saruhan
Sarı kağan, sarı han; saruhan, selçuk uçbeylerindendi, manisa’yı alarak saruhanlı beyliği’ni kurmuştu
Saruhan
Harizm’den gelip Anadolu’ya yerleşen Saruhanoğulları beyliğinin kurucusu.
Sarvan
Deve süren, deveci.
Satı
Satma işi, satış, pazar; doğumundan önce evliyalara satılarak, adanarak, inanışa göre, yaşaması sağlanan (çocuk), satılmış da denilir
Satıbey
Satma, satış. Alışveriş
Satılmış
Uzun ömürlü olması için doğumundan önce ermişlere adanan çocuk, satı.
Satuk
Satı, satılmış
Satvet
Ezici kuvvet, zorluluk.
Savaş
Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem
Savaşer
Savaşçı yiğit
Savaşkan
İyi savaşan, iyi döğüşen
Savat
Gümüş üstüne yapılan çizgiler, süsler.
Saver
Sağlam, zinde, güçlü erkek.
Savlet
Şiddetli saldırı, hücum
Savni
Koruma, gözetme ile ilgili.
Savtekin
Diri ve biricik; diri canlı şehzade; anadolu’nun alınışında emeği geçen bir türk komutanı
Savtuna
Sözünde duran kimse.
Savtunç
Sağlam tunç
Savtur
Sağlıklı kal, hoşça kal
Sayan
Saygı gösteren, saymak eylemini yapan
Sayar
Saygı gösteririr, saygılı
Saye
Gölge.
Sayedar
Gölgeli, gölgesi olan, gölge eden
Sayfi
Yaza ait, yazla ilgili.
Saygı
Kişilerin birbirlerine karşı duyumsadıkları çekinme ile karışık sevgi ve değer duygusu; başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu
Saygım
Saydığım kimse, benim saygım
Saygın
Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
Saygur
Saygı gören, sayılan, hatırlı.
Saygut
Sayılan ve uğurlu, kutlu sayılan
Sayguter
Sayılan ve kutlu bilinen yiğit
Sayhan
Saygı gösteren kağan
Sayıl
Kendini saydır, saygı gör, önemsen
Sayılgan
Kendini saydıran, saygın kimse
Sayıner
Değerli, saygı duyulan kimse
Sayıner
Seçkin yiğit, değerli yiğit, saygı gösterilen yiğit
Saykal
Düz, düzgün, pürüzsüz. Gösterişli.
Saykut
Sayılan ve kutsal kimse
Sayman
Hesap işleriyle uğraşan kimse
Sayraç
Cıvıldayan, şakıyan, güzel ötüşlü
Saytekin
Sayılan ve biricik, sayılan şehzade
Sazak
Küçük pınar, kaynak
Sebat
Değişmeyen, kımıldamayan
Sebatı
Sebatlık, sözünde kararında durma. Sebatlı, sözünde duran
Sebih
Yüzme, yüzüş
Sebil
Su dağıtılan yer. Hayır için parasız dağıtılan su
Sebre
Ölçülü, deneyimli. Sahabeden bu ismi taşıyanlar olmuştur.
Sebük
Hızlı, çabuk; sevgili
Sebükalp
Hızlı, yiğit, çabuk yiğit, çevik yiğit
Sebüktekin
Hızlı ve biricik; hızlı şehzade, hızlı prens
Secahat
Yumuşak huyluluk
Seçkin
Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında yüksek
Seçkiner
Herkesçe beğenilen yiğit
Seçmeer
Seçilerek alınmış yiğit
Sedat
Doğru, haklı
Sefa
Gönül rahatlığı, rahatlık, eğlence
Sefer
Yolculuk, savaş hazırlığı, savaşa gitme
Sefir
El içi. Yabancı diplomat
Seha
Cömertlik, eli açıklık
Sehavet
Cömertlik
Sehhar
Kuvvetle kendine çeken, büyüleyici.
Sehran
Geceleri uyanık duran
Selahaddin
Dinine bağlı
Selam
İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık dostluk, saygı ifade eden söz, yaptıkları işaret veya hareket
Selamet
Esenlik. Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güvenlik içinde olma. Kurtulma, kurtuluş.
Selami
Barış ve rahatlıkla ilgili
Selcan
Taşkın su gibi can
Selçuk
Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; selçuklulara adını veren sultan selçuk’tan
Selçuker
Tezcanlı yiğit, hızlı yiğit, evecen yiğit
Selil
Yeni doğmuş erkek çocuğu, ilker.
Selim
Sağlam, doğru, kusursuz, temiz, içten
Selis
Kolay yumuşak
Sellem
“Selamete erdirsin” manasıyla dualarda geçen
Selman
Barış içinde, huzurlu
Selmani
Niyaz kabul eden derviş. İran İsfahan’ından olup, Rasulullah’la birlikte İslami mücadelede üzerine düşeni fazlasıyla yapmış büyük mücahid ve sahabi. Selman-ı Farisi’ye nispetle bu ad kullanılmıştır.
Selmi
Barışla ilgili, barışçıl.
Selsal
Tatlı, lezzetli, hafif su.
Semai
Semaya, göğe havaya ait.
Seman
Güneş ayının 27. günü
Semih
Cömert, eli açık
Sena
Övgü ile ilgili, şimşek parıltısı
Sencer
Halden bilen kimse; kale, hisar; çağatay hanlarından birinin adı
Seralp
Baş yiğit
Serbülent
Önde gelen, üstün
Serbülent
Başı yüksek, yüce
Sercan
Sevgili, sevilen
Serdar
Başkumandan, başbuğ
Seren
Yelkenlilerde yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay bağlanan gönder
Sergen
Raf, vitrin, tepelerdeki düzlük, yorgun
Serhan
Kurt, canavar, şarkıcıların başı.soylu kan, başkan
Serhat
Sınır, iki devlet arasındaki sınır
Serkan
Soylu kan, başkan
Serkut
Mutlu, talihli
Sermet
Edebiyet, sonsuzluk
Sertaç
Çok sevilen, sayılan
Sertap
İnatçı, direnen
Serter
Katı, acımasız
Server
Başkan, reis
Servet
Zenginlik, varlık
Sevük
Sevi, sevgi; sevilmiş, sevilen, sevgili; dost, arkadaş
Seyfettin
Dinin kılıcı, koruyucusu
Seyfi
Kılıç gibi, askerlikle ilgili
Seyfullah
Allahın kılıcı
Seyhan
Çukurova’dan geçip akdeniz’e dökülen akarsu
Seyit
Lider, önder, hz.muhammed’in soyundan olan
Sezai
Uygun, yaraşan
Sezal
Sezen, sezgili
Sezen
Duyan, hisseden
Sezer
Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar
Sezgin
Sezme yeteneği olan kimse, sezici
Sezginer
Sezme yeteneği olan yiğit
Sıdal
Biraz olgunlaşmış, erginleşmeye başlamış
Sırrı
Sırla, gizlilikle ilgili
Simavi
Yüzle, çehreyle ilgili
Sina
Arap yanmadası ile mısır’in birleştiği yerdeki üçgen biçimli yarımada. Bu yarımadada ki, hz. Musa’ya tanrı sözlerinin geldiğine inanılan dağ
Sinan
Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu
Siret
Bir kimsenin manevi durumu, hal ve hareketleri, tabiatı ahlak ve karakteri. Hal ve gidiş. Hal tercümesi. Hz. Muhammed’in hal tercümesi.
Siyami
Oruç tutan, oruçlu, kötülükten kaçınan.
Sohrap
Farsça bir isimdir. Anlamını bilenler bize ulaşabilirler
Solay
Ay ışığının azalması, solması
Somay
Ay gibi kusursuz
Somel
Doğru, katışıksız, güçlü el.
Somer
Katışıksız güçlü
Sonalp
Sonuncu, son doğan yiğit, erkek çocuk
Sonay
Artık ondan sonrası olmayan ay; (mecaz olarak) son çocuk
Soner
Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek çocuk, son yiğit
Songur
Şahin, ağır, hantal
Songün
Sonuncu, son olan. Eğilim, yetenek
Songür
Sonu iyi gelen kimse, sonu gür
Sonsuz
Sonsuzluk
Sorgun
Bir tür söğüt ağacı
Sorkun
Bir tür söğüt
Soyalp
Soyu yiğit, soylu yiğit
Soydan
Soylu, iyi bir soydan gelen
Soydaner
Soylu yiğit, iyi soydan gelen yiğit
Soydinç
Soyu dinç
Soydinçer
Soyu dinç yiğit
Soyhan
Soyu han olan, kağan soylu
Soykan
Soylu kan
Soysal
Uygar
Soysan
Tanınmış soy
Soytekin
Soyu biricik, soylu ve tek olan kimse; soylu şehzade
Soyuer
Yiğit bir soydan gelen, yiğit soylu
Sökmen
Selçuklular çağında hasankeyf artuklu beyliği’ni kuran
Sönmez
Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar
Sönmezalp
Hiç sönmdedn yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit
Sönmezer
Hiç sönmeden yanar yiğit; (mecaz olarak) sonsuza değin yaşayacak yiğit
Sözen
İyi ve güzel konuşan kimse
Sözer
İyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
Sözmen
İyi ve güzel konuşan kimse
Sualp
Güçlü yiğit
Suat
Mutlulukla ilgili
Suavi
Her işe koşan, yardım eden
Suay
Suya düşen ay.
Subhi
Sabah vakti, şafak ile ilgili. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır
Subutay
Moğol hükümdarı cengiz han’ın ünlü komutanlarından birinin adı
Suca
Uzun düzgün boy
Sudeka
Doğru, hakiki dostlar.
Suder
Aydınlık Su
Sudeysi
Kabe imamlarından Abdurrahman Es Sudeysi ’nin soyadı
Sudi
Yararlı, faydalı, kazançlı.
Sudur
Sadrazamlar
Suergin
Olgun asker
Sufi
Tasavvuf erbabı, mutasavvıf.
Suhan
Suyun hakimi, su kaynaklarının yönetimini elinde bulunduran
Suhulet
Kolaylık. Yumuşaklık. Mülayemet
Sulbi
Birinin sulbünden gelme, kendi evladı, oğlu
Sulhi
Barışçı
Sunal
Sun ve al
Sunar
(saygı ile) veriri, gönderir, yollar
Sunay
Ayı sun, ayı getir
Sungu
Sunulan şey, birine sunulan şey, bağış, armağan, sunu
Sungun
Yetenek; eğilim; armağan edilebilecek nitelikte
Sungur
Doğana benzeyen bir alıcı kuş, atmaca, şahin akdoğan
Sunguralp
Atmaca gibi ve yiğit, şahin yiğit
Sungurtekin
Şahin gibi ve biricik; süleyman şah’ın oğlu
Süer
Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit
Süha
Büyükayı yıldız kümesinin en küçük yıldızı
Süheyl
Güney yarım kürede yer alan parlak yıldız
Süleyman
Huzur, sükun
Sümer
Aşağı mezopotamya’da bir bölge sümer ülkesi; m.ö. 400 yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi
Süreyya
Ülker yıldızı
Sürsoy
Soyu sürdür; süren soy
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı