O ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Oben
Erkek deve
Obuz
Su gözesi, göze kaynak
Odhan
Ateş kağan, ateş han
Odkan
Ateş kan, ateşli kan, kaynayan kan, deli kan
Ogan
Barış tanrısı, gök tanrısı, güneş, güçlü, yiğit, bkz. Oğan, okan
Oganalp
Güneş gibi yiğit, gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit, bkz
Oganer
Gök tanrısı gibi yiğit, güçlü yiğit. Bkz. Oğaner, okaner
Ogansoy
Tanrı soyundan, gök tanrısı soylu
Ogün
O bilinen ve anısı olan gün
Oğan
Güçlü, kuvvetli
Oğul
Erkek evlat, kovandan çıkan arı topluluğu
Oğulbal
Tatlı oğul, oğul balı, oğul arılarının yaptığı ak bal
Oğulcan
Can oğul
Oğultekin
Biricik oğul, şehzade
Oğultürk
Türk oğlu
Oğur
Uğur, samimi, içten
Oğuz
Sağlam, gürbüz, güçlü, iyi yürekli, iyi arkadaş, dost hun imparatoru oğuz han’ın adından
Oğuzalp
Sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit
Oğuzer
Sağlam yiğit, güçlü yiğit, iyi yürekli yiğit, dost yiğit
Oğuzhan
Yiğit han, oğuzların efsanevi kahramanı
Oğuzman
Sağlam, gürbüz, güçlü kimse, iyi yürekli dost kimse,
Okan
Anlama, öğrenme, oğuz
Okanay
Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay
Okay
Ok gibi doğru, ay gibi parlak
Okayer
Ok gibi doğru, ay gibi yiğit
Okaygün
Ok gibi doğru, ay gibi güzel, güneş gibi yakıcı kimse
Okbay
Ok gibi doğru ve varsıl kimse
Okcan
Hareketli, canı tez
Okdemir
Demirden yapılmış ok
Oker
Hızlı, hareketli
Okgüç
Ok gibi doğru ve güçlü
Okman
Okçu, ok atan kimse
Oksal
Ak at, oku sal, oku bırak
Oktar
Ok atan, okçu
Oktay
Öfkeli, sinirli
Oktunç
Ok tuncu; tunçtan yapılmış ok
Oktürk
Ok gibi türk
Okyar
Oku parçala
Olca
Savaşta ele geçirilen mal, ganimet
Olcaytuğ
Hulagu’nun torunlarından argun’un oğlu, ilhanlı hükümdarı
Olgaç
Bilgi ve görgüce olgunlaşmış kimse
Olgun
Bilgi ve görgüce gelişmiş
Olgunay
Dolunay durumundaki ay
Olguner
Bilgi ve görgüce gelişmiş erkek, olgunlaşmış erkek
Olgunsoy
Gelişmiş soy, olgunlaşmış soy
Oltan
Şafak ol, tan ol
Oltun
Saygı gösterilen ol, saygın ol
Oltunç
Tunç ol, tunç gibi sağlam ol
Oluş
Olma işi, olma biçimi var oluş
Omay
Seçkin, seçilmiş
Onan
Daha iyi bir duruma giren, eksiği kalmayıp gönül huzuruna eren, iyileşen
Onar
(‘onmak’tan) eksiği kalmayıp gönül erincine ulaşır, daha iyi bir duruma gelir, mutlu olur; (‘onarmak’tan) ‘işler duruma getir, düzelt’ anlamında buyruk
Onaran
İşler duruma getiren, düzelten
Onat
İyi, güzel, dürüst nitelikli
Onatkut
İyive uğurlu
Onay
Gerçekleme, doğrulama
Ongan
Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu
Onganer
Mutlu yiğit
Ongun
Tam, verimli, bayındır, kutlu, uğurlu, gelişmiş, gürbüz
Ongunalp
Mutlu yiğit, yararlı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit
Onguner
Mutlu yiğit, yararlıı yiğit, kutlu yiğit, gürbüz yiğit
Onur
Kişinin kendine saygısı
Onural
Onur sahibi ol
Onuralp
Kendine saygısı olan, yiğit, onurlu yiğit
Onurhan
Onurlu hükümdar
Onursal
Onurla ilgili, onur niteliğinde; saygı göstermiş olmak için verilen
Oran
Karşılıklı uygunluk, iki şeyin birbirini tutması, iki şey arasında ya da parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, anlayış
Oray
Kale burcu ve ay
Orbay
Kentli ve zengin
Orçun
Sağlam adam, bir görevde, birinden boşalan yere gelen kimse, ardıl
Orhan
Osmanlı imparatorluğu’nun ikinci sultanı orhan gazi’nin adından kent kağanı
Orhun
Orta asya’da büyük bir ırmak
Orkan
‘orhan’ adının bir başka biçimi
Orkut
Kutlu, uğurlu şehir
Ortaç
Tepe, kendine miras kalan kimse; bir hükümdarlığın tahtına geçecek kimse, veliaht
Ortun
Ortanca kardeş
Ortunç
Tunçtan yapılmış gibi sağlam kale
Orun
Büyük bir görevlinin çalıştığı yer, makam
Orunbay
Büyük görevi olan kimse, makam sahibi
Oskay
Sevinçli, neşeli
Osman
Bir tür kuş, osmanlı’nın kurucusu
Otağ
Yüksek direkli, süslü, büyük çadır
Oytun
Kutsal, mübarek, beğenilen yer
Ozan
Sazla şiir söyleyen halk şairi; şair, şiir yazan kimse
Ozanalp
Şair ve yiğit kimse
Ozanay
Şair ve ay gibi kimse
Ozaner
Şair ve yiğit
Ozankan
Ozan soyundan gelen
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı