A İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

 

 

Abbas
Aslan, kahraman
Abdi
İtaat eden
Abdulaziz
İzzet, kudret, şeref sahibi Allah’ın kulu
Abdulbaki
Ezelden ebede varolan Allah’ın kulu
Abdulhamit
Hamd olunan Allah’ın kulu
Abdulkerim
Çok cömert olan Allah’ın kulu
Abdullah
Allah’ın kulu
Abdurrahman
Rahmet  sahibi Allah’ın kulu
Abidin
İmanlı, inançlı, çok ibadet eden.
Abuzer
Altın suyu, altın suyu gibi parlak
Acahan
Amca, saygıdeğer, büyük
Acar
Cesur, becerikli
Aclan
Hızlı, aceleci
Adal
Nam kazan, ün al
Adem
Allah’ın yarattığı ilk insan
Adıvar
Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış
Adil
Doğruluk gösteren-adaletli davranan
Adnan
Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Affan
Haramdan uzak olan
Afşar
Eli çabuk, çabuk iş gören, oğuz han’ın oğullarından birinin adı, türkmenlerin bir boyunun adı
Afşin
Tuğrul bey ve alpaslan döneminde anadolu’nun ele geçirilmesinde yeri olan ünlü türk komutanı, savaşlarda kullanılan, giysi, kargı.silah, zırh
Agah
Bilgili, uyanık
Ağa
Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse, eski türklerde kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen san
Ağan
Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız
Ağaner
Akanyıldız gibi güzel er, akaner
Ağca
Rengi beyaza yakın, beyazca akça,
Ahmed
Çok övülmüş, Methedilmiş, Hz. Muhammed’in isimlerinden biri ‘Türk dili kurallarında d harfi t olarak kullanılır.’
Ahmet
Övülmüş, Methedilmiş
Akad
Doğruluğuyla tanınmış, dürüst
Akalın
Temiz alın, açık alın, ak alın
Akalp
Ak yiğit, ak er, temiz yiğit
Akanay
Akıp giden ay
Akaner
Akıp giden yiğit
Akar
‘akmak’ eylemini yapar
Akarsu
Dere çay, ırmak gibi akıp giden suların genel adı
Akartuna
Akıp giden tuna irmağı
Akartürk
Su gibi akıcı türk
Akasoy
Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu
Akat
Bkz. Akad
Akatay
Temiz ve herkesçe bilinen kimse
Akay
Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verieln ad, ağa
Akaydın
Temiz ve aydınlık, ak aydınlık
Akbatu
Temiz ve güçlü
Akbatur
Namuslu ve yiğit
Akbay
Namuslu ve varsıl, mısır türk kölemenlerinden bir kişi
Akbayar
Namuslu, temiz ve yüce
Akbeğ
Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey
Akbek
Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey, ak beğ
Akbel
Ak, beyaz, ile ‘bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen ‘bel’ sözcüğünden oluşan bir ad
Akbilge
Lekesiz ve bilge, temiz bilge
Akbora
Ak yel, ak fırtına
Akbudak
Ak renkli budak
Akbulut
Beyaz bulut, pamuk bulut
Akburç
Ak renkli ak renkli kale burcu
Akburçak
Bir metre boyu olabilen bir burçak türü
Akcan
Temiz can
Akça
Oldukça ak renkli, beyaza yakın, beyazca
Akçakaya
Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya
Akçakıl
Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş
Akçal
Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan
Akçalı
Beyaz çalı, paraya bağlı, para ile ilgili, parası olan zengin
Akçasu
Ak su, duru su
Akçay
Duru çay, ak su
Akçayel
Anadolu’nun kimi yerinde kuzeyden, kimi yerinde de kuzey batıdan esen yel
Akçıl
Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl
Akçınar
Bir çınar türü
Akçit
Ak güneş, aydınlık yüz, ışıklı yüz
Akdağ
Anadolu’nun kimi yerlerindeki dağların adı, ak renkli dağ
Akdal
Beyaz dal
Akdamar
Beyaz damar, akan damar
Akdemir
Döğme demir
Akdeniz
Ülkemizin güneyindeki deniz
Akdik
Ak renkte ve dik
Akdiken
Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç
Akdoğan
Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş
Akdoğdu
(beyaz tenli doğan bebeğe verilir) ak tenli doğan kimse
Akdoğmuş
Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş
Akdoğu
Beyaz şafak, ak ışıklı doğu
Akdora
Ak renkte dağ tepesi, ak doruk
Akdoruk
Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi
Akduman
Beyaz duman
Akdur
Ak ve dur, akıp git ve dur, akıp dur, sürekli olarak ak
Akel
Eli temiz, güvenilir
Aker
Namuslu yiğit
Akersan
Yiğit sanlı
Akersoy
Namuslu ve yiğit soylu
Akgiray
Temiz ve yaraşır
Akgüç
Namuslu ve güçlü
Akgün
Aydınlık gün, mutlu gün
Akgündüz
Aydınlık gündüz
Akgüner
Aydınlık sabah vakti
Akgüngör
Aydınlık günler gör
Akhan
Ak soylu han
Akhun
Güney Hun Devleti
Akıman
Eli açık, yiğit, yiğit kimse
Akın
Güçlüklerden yılmayan
Akınalp
Akın yiğidi
Akıner
Ekın eri, akın yapan er
Akıneri
Akın yapan yiğit, akıncı yiğit
Akıntan
Tan vakti,, tanyeri ağarırkenyapılan akın
Akif
İbadet eden
Akkor
Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş
Akköz
Ak renkte göz, ak kor
Akman
Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı
Akmaner
Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse
Akmeriç
‘ak gibi meriç’ duru sulu meriç
Akna
Kanaatkar
Aköz
Özü ak, temiz,
Akpolat
Ak çelik, manas destanı’nda geçen bir ad
Aksal
‘birçok kalın direğin ya yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı’ demek olan ‘sal’ ile ‘ak’tan oluşmuş bir ad
Aksan
Temiz, lekesiz ün
Aksay
Ak renkte yassı ta, boz renkli kayalık yer
Aksel
Beyaz sel
Aksın
Akıp gitsin, aksın gitsin, doğrusun temizsin
Aksoy
Temiz soy, lekesiz soy
Aksu
Kayalardan sızan tatlı ve duru su, anadolu’da birçok akarsu ve yer adı
Aksungur
Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan
Akşın
Teni ve kılları ak renkli kimse
Akşit
Işıklı yüz, aydınlık yüz, güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu
Aktaç
Gelin tacı
Aktan
Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık
Aktaş
Beyaz taş, kireçtaşı
Aktay
Beyaz tay; toktamış han’ın başkomutanı, kırgızlardan bir boyun atası
Aktekin
Ak şehzade
Aktimur
Dövme demir, akdemir
Aktolga
Ak kargı
Aktuğ
beyaz tuğ
Aktuna
Duru tuna, berrak tuna
Aktün
Aydınlık gece, ışıklı gece
Akün
İyi ad, temiz ad, temiz ün
Akünal
Temiz ün sahibi ol
Akyel
Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz
Alaaddin
Din uğruna çalışan
Alanay
Alanları aydınlatan ay
Alaner
Alan eri, meydan yiğidi
Alangu
Altın geyik
Alatan
Güneş’in doğuşundan önceki vakit
Alaz
Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev
Algan
Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren
Algın
Sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel algün kızıl gün, al renkli güneş, kızıl güneş
Alhan
Al renkli prens
Ali
Yüce, ulu
Alican
Candan, cana yakın
Alihan
Ali ve Han
Alişan
Şanı şerefi en yüksek olan
Alkan
Kızıl kan
Alkım
Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı
Alkın
Korkusuz, yiğit, kızıl kın
Alkor
Kıpkırmızı ateş, kızıl köz
Alkun
El gün, herkes
Alp
Yiğitler yiğidiyiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit
Alpagu
Tek başına düşmana saldıran yiğit
Alpağan
Yiğit
Alpar
Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi
Alparslan
Yiğit arslan, kahraman aslan
Alpartur
Kendine güveni olan yiğit
Alpaslan
Arslan gibi cesur, yiğit savaşçı beyi
Alpay
Yiğit ay, yiğit ve ay gibi güzel
Alpaydın
Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın
Alpçetin
Yiğit ve çetin kişi
Alpdemir
Yiğit ve demir gibi
Alpdoğan
Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan
Alper
Cesur, yiğit
Alperen
Yiğit ve ermiş kişi
Alpergin
Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun
Alpermiş
Yiğit ve ermiş kişi
Alpertunga
Kaplan gibi yiğit erkek, tarihsel türk adlarından iran mitolojisinde afrasiyap’ın türkçe adı. Yiğitlik simgesi
Alpgiray
Kırım hanlarından. ‘giray’ kırım hanlarına verilen bir ünvandı. Yiğit ve yaraşır
Alphan
Yiğit han
Alpkan
Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
Alpkutlu
Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit
Alpman
Yiğit kimse
Alpsoy
Soyca yiğit olan, soylu
Alptekin
Biricik yiğit, yiğit prens
Alptuğ
Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi
Alptuğrul
Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan
Alsaç
Al renkli saç, kızıl saç, al ve saç, al ve ortalığa dağıt
Alsan
Ünlen, san, al tanın
Altan
Kızıl şafak, kızıl tan, altın, tatar hanlarına verilen bir unvan
Altanay
Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak
Altay
Altın, yüce dağ, orta asya’daki tanrıdağı, tiyanşan dağları, asya’da bir türk budunu
Altemur
Kızıl kor durumuna gelmiş demir
Altınay
Altından yapılmış ay
Altıner
Altın gibi değerli kimse
Altınöz
Özü altın gibi olan kimse
Altınsoy
Çok değerli soy, altın gibi soy
Altıntuğ
Çok değerli tuğ
Altuğ
Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
Altuna
Al renkli tuna, kızıl tuna
Altunay
Altından yapılmış ay altın ay
Altunç
Kızıl tunç
Altuner
Çok değerli kimse, altın yiğit
Altunhan
Çin’de cumhuriyet kuruluncaya değin hanlık yapmış olan ünlü devlet adamı
Altuntaş
Üçüncü harzem devleti’ni kuran kişi
Amaç
Ulaşılmak istenilen yüce ülkü, erek
Andak
Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar
Anıl
İhtiyatlı, tedbirli, aceleci olmayan, adın her zaman anılsın
Ankan
Temiz soy
Ant
Tanrı’yı, kutsal bilinen şeyleri tanık göstererek yapılan onama ya da yansıma, söz verme
Apaydın
Işıklar içinde, çok aydınlık
Aral
Asya’da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar
Aras
Doğu anadolu’da bir ırmak, erzurum’a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
Arbas
Çok güçlü erkek
Arca
Çam, çam ağacı, temiz
Arda
Hükümdar, kumandan asası, meriç nehrinin bir kolu, sonra gelen
Ardıç
Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot
Ardıl
Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen
Arel
Temiz, dürüst
Argın
Yorgun, bitkin, zayıf, bir tür yaban armudu
Argun
Yorgun, bitkin, zayıf, argın, pars türünden bir yırtıcı, cengizhan soyunun iran’da kurulduğu ilhanlı devleti’nin dördüncü hükümdarının adı; kamıştan yapılmış bir çalgı; gizli, saklı, arınmış, çok temiz
Argün
Temiz, aydınlık gün
Arhan
Temiz han, temiz yönetici, yiğit han
Arıcan
Temiz kimse
Arıç
Dirlik, düzenlik, barış
Arıel
Dürüst, temiz kimse, temiz elli, temiz el
Arıer
Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse
Arıhan
Bkz. Arhan
Arıkal
Temiz kal
Arıkan
Saf kan, temiz kan, soylu kan
Arıker
Temiz kimse, çelimsiz erkek
Arıkut
Temiz ve kutlu
Arıman
Dürüst ve temiz kişi
Arın
Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş
Arınç
Erinç, huzur, barış
Arısal
Arı gibi çalışkan
Arısan
Adı, sanı temiz kimse
Arısoy
Katışıksız soy, temiz soy, soyu temiz kimse
Arısu
Katışıksız su, arı duru su, temiz su, saf su
Arış
Kağnı otu
Arıt
Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır
Arıtan
Temiz bir duruma getiren, temizleyen
Arıtaş
Temiz taş
Arif
Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi
Arkan
Arı kan, temiz kan, soylu kan
Arkın
Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
Arkun
Bkz. Arkın
Arkut
Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
Armağan
Birine karşılıksız olarak verilen şey, birini sevindirmek, gönlünü hoş etmek için verilen şey ödül
Arsal
Arı gibi, arısal, kumral
Arsan
Yüce gönüllü, adı sanı, temiz kimse, arı san
Arsen
Kurtuluş
Arslan
Aslan
Arslaner
Aslaner
Arsoy
Arısoy
Arsu
Arısu
Artaç
Dost, aynı meslekte olan
Artan
Fazlalık, üstünlük
Artuk
Artmış olan, artan, kalan, üstün, ünlü selçuklu emiri
Artun
Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı
Artunç
Arı tunç, katışıksız tunç
Arun
Bkz. Arın
Asal
Bir şeyde öğe olan, temel
Asım
Günahtan, haramdan çekinen, iffetli
Asutay
Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk
Aşan
Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, uygur yazıtlarında geçen bir ad
Aşar
Aşıp gider, öte yana geçer,
Aşkın
Üstün, benzerlerini aşmış, sevgilin
Aşkınay
Aşıp gitmekte olan, ay, yeni ay, ışkın ay
Aşkıner
Üstün er, üstün kimse
Aşkun
Bkz. Aşkın
Ata
Baba, dede, dedelerden her biri, soyun büyüğü
Atabay
Saygıdeğer ve varsıl kimse, seçuklular döneminde bir unvan, atabey
Atabey
Bkz. Atabek
Atacan
Hoşgörüsü olan kimse, babacan
Ataç
Atalardan sürüp gelen
Atadan
Atalardan sürüp gelen, ataç
Ataeli
Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer
Atahan
Büyük yönetici, ata durumundaki han
Atak
Atılgan yiğit, yürekli
Atakan
Atalardan gelen kan, korkusuz
Ataker
Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit
Atakol
Atılgan ol
Atakul
Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala
Atalay
Ünlü, şöhretli
Ataman
Ata, ata kişi, başkan bağbuğ
Atamer
‘benim atam er kişidir’, yiğit atam
Ataner
‘senin atan er kişidir, yiğittir
Ataol
Gelecek kuşaklara baba, ata olasın
Atasagun
Hekimlerin babası, atası
Atasay
Atayı say, ataya saygı göster
Atasev
Atayı, ataları, babayı sev
Ataseven
Atasını, babasını seven
Atasever
Atalarını seven kimse
Atasevin
Atalarınla sevin
Atasoy
Ata soyu, atadan
Atay
Herkesçe tanınan tanınmış kişi, ünlü kişi
Ateş
Cisimlerin tutuşmasıyla oluşan ısı ve ışık, coşku
Atıf
Şefkatli sevecen, bağlayan
Atıl
(‘atılmak’tan buyruk) ‘ileri doğru koş’, ‘saldır’ ‘fırla’
Atılay
Ünlü, şöhretli
Atılgan
Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı
Atım
Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık
Atınç
‘sevinç’ ‘övünç’ gibi sözcükler örnekleşerek ‘atmak’ eyleminden yapılmış bir sözcük
Atilla
Harpçi, fetheden, bir Türk hakanı
Atlas
Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba
Atlıhan
Ünlü han, atı olan, han, söylenceye göre, oğuz han’ınm atası attila hunların büyük imparatoru
Avni
Yardım etmiş, yardımla ilgili
Avşar
Bkz. Afşar avunç insanı avutan, teselli eden şey
Ayalp
Ay gibi güzel ve yiğit
Ayanç
Saygı
Ayas
Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz
Ayaydın
Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı
Ayaz
Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk
Aybar
İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem
Aybars
Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (hun imparatoru attila’nın amcasının adı)
Aybay
Ay kadar güzel ve zengin
Aybek
Hindistan’da saltanat süren raziye hatun’un ünlü komutanı, daha sonraki adı kutluğ han
Ayberk
Sağlam kişilik, ayın şimşek gibi parlaklığı
Aybey
Ay gibi doğan erkek, bey
Aybora
Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına
Aycan
Ay gibi kimse, ay ve can
Ayçetin
Ay kadar güzel ve çetin
Aydar
Manas destanı’nda adı geçen bir kahraman, perçem
Aydemir
Doğtamacı keseri, ay biçiminde bir balta
Aydeniz
Ay ile deniz
Aydın
Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, ay ışığı bulunan gece, ege bölgesi’nde bir il
Aydınalp
Aydınlık ve yiğit
Aydınay
Her yeri aydınlatan ay, aydınlık ay, parlak ay
Aydıner
Aydınlık yüzlü kimse
Aydıntan
Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti
Aydinç
Dinç ay, ay gibi güzrl ve dinç
Aydoğan
Ay gibi doğmuş olan
Aydoğdu
Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan
Aydoğmuş
Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan
Aydolun
Ay’ın on dördü, dolunay
Aygen
Gönül arkadaşı, sevgili
Aygören
Ay’ın doğduğunu, gören, aylı gecede doğan
Aygün
Ay ile güneş, ay ve güneş kadar güzel
Ayhan
Ay gibi aydınlatan
Aykaç
Güzel söz söyleyen, ozan
Aykul
Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu
Aykut
Kutlu, uğurlu, mükafat
Aykutalp
Ay kadar kutlu ve yiğit, ertuğrul gazi’nin yanında anadolu’ya geçen bir türk komutanı
Ayman
Ay gibi güzel kimse
Aymete
Ay ve hun imparatoru mete’den oluşmuş bir ad
Aymutlu
Ay gibi güzrl ve mutlu, mutlu ay
Aypolat
Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam
Ayral
Başkalarından değişik olan, ayrı olan
Aysal
Ay’la ilgili, ay gibi
Aysan
Ay gibi güzel ad
Aysen
Sen ay gibisin
Aysev
Ay’ı sev
Aysın
Ay gibi güzelsin, sen ay’sın
Aysoy
Ay gibi güzel soy
Ayşan
Ay gibi parlak şan, şanı, ay gibi olan, ay şanlı
Aytaç
Ay tacı, ay’a taç olan
Aytan
Ay gibi güzel, tan gibi aydınlık
Aytar
Olanları bildiren, haber veren
Aytek
Ay gibi tek olan
Aytekin
Selçuklu dönemi adlarından, ay prensi, ay gibi güzel ve biricik
Aytemur
Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam
Aytimur
Horasan’da 1344 yıllarında hüküm süren bir türk hanı
Aytok
Ay gibi güzel ve tok
Aytolun
Ay’ın on dördü, ay’ın dolunay durumu, dolunay
Aytun
Ay ve gece, aylı gece
Aytuna
Ay gibi güzel ve tuna irmağı gibi görkemli
Aytunca
Ay gibi güzel ve tunca irmağı gibi görkemli
Aytunç
Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
Aytürk
Ay gibi güzel ve türk gibi güçlü
Ayvaz
Ermen uşak
Azim
Büyük, ulu, kararlı
Aziz
Sevgili, az bulunur
Azmi
Kararlılık, güçlü. Baha güzellik, parıltı
Azrak

Çok az bulunur, değerli

Abbas
Aslan, kahraman
Abdi
İtaat eden
Abdulaziz
İzzet, kudret, şeref sahibi Allah’ın kulu
Abdulbaki
Ezelden ebede varolan Allah’ın kulu
Abdulhamit
Hamd olunan Allah’ın kulu
Abdulkerim
Çok cömert olan Allah’ın kulu
Abdullah
Allah’ın kulu
Abdurrahman
Rahmet  sahibi Allah’ın kulu
Abidin
İmanlı, inançlı, çok ibadet eden.
Abuzer
Altın suyu, altın suyu gibi parlak
Acahan
Amca, saygıdeğer, büyük
Acar
Cesur, becerikli
Aclan
Hızlı, aceleci
Adal
Nam kazan, ün al
Adem
Allah’ın yarattığı ilk insan
Adıvar
Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış
Adil
Doğruluk gösteren-adaletli davranan
Adnan
Cennette ölümsüzlüğe kavuşan
Affan
Haramdan uzak olan
Afşar
Eli çabuk, çabuk iş gören, oğuz han’ın oğullarından birinin adı, türkmenlerin bir boyunun adı
Afşin
Tuğrul bey ve alpaslan döneminde anadolu’nun ele geçirilmesinde yeri olan ünlü türk komutanı, savaşlarda kullanılan, giysi, kargı.silah, zırh
Agah
Bilgili, uyanık
Ağa
Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse, eski türklerde kimi örgütlerin başında bulunanlara verilen san
Ağan
Geceleri gökte, ara sıra, hızla akıp gittiği görülen ışıklı nokta, göktaşı, akanyıldız
Ağaner
Akanyıldız gibi güzel er, akaner
Ağca
Rengi beyaza yakın, beyazca akça,
Ahmed
Çok övülmüş, Methedilmiş, Hz. Muhammed’in isimlerinden biri ‘Türk dili kurallarında d harfi t olarak kullanılır.’
Ahmet
Övülmüş, Methedilmiş
Akad
Doğruluğuyla tanınmış, dürüst
Akalın
Temiz alın, açık alın, ak alın
Akalp
Ak yiğit, ak er, temiz yiğit
Akanay
Akıp giden ay
Akaner
Akıp giden yiğit
Akar
‘akmak’ eylemini yapar
Akarsu
Dere çay, ırmak gibi akıp giden suların genel adı
Akartuna
Akıp giden tuna irmağı
Akartürk
Su gibi akıcı türk
Akasoy
Ağa soylu, soyunda ağalık bulunan kimse ağa soyu
Akat
Bkz. Akad
Akatay
Temiz ve herkesçe bilinen kimse
Akay
Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verieln ad, ağa
Akaydın
Temiz ve aydınlık, ak aydınlık
Akbatu
Temiz ve güçlü
Akbatur
Namuslu ve yiğit
Akbay
Namuslu ve varsıl, mısır türk kölemenlerinden bir kişi
Akbayar
Namuslu, temiz ve yüce
Akbeğ
Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey
Akbek
Namuslu ve varsıl, akbay, ak bey, ak beğ
Akbel
Ak, beyaz, ile ‘bir dağın iki tepesi arasında geçit veren çukurca yer anlamına gelen ‘bel’ sözcüğünden oluşan bir ad
Akbilge
Lekesiz ve bilge, temiz bilge
Akbora
Ak yel, ak fırtına
Akbudak
Ak renkli budak
Akbulut
Beyaz bulut, pamuk bulut
Akburç
Ak renkli ak renkli kale burcu
Akburçak
Bir metre boyu olabilen bir burçak türü
Akcan
Temiz can
Akça
Oldukça ak renkli, beyaza yakın, beyazca
Akçakaya
Oldukça ak renkli kaya, beyazca kaya
Akçakıl
Ak renkte küçük taş, akarsu kıyılarındaki ak renkli küçük taş
Akçal
Ak renge yakın, beyaza yakın beyaza çalan
Akçalı
Beyaz çalı, paraya bağlı, para ile ilgili, parası olan zengin
Akçasu
Ak su, duru su
Akçay
Duru çay, ak su
Akçayel
Anadolu’nun kimi yerinde kuzeyden, kimi yerinde de kuzey batıdan esen yel
Akçıl
Beyaza yakın, beyazı çok, içinde ak renk bulunan, kırçıl
Akçınar
Bir çınar türü
Akçit
Ak güneş, aydınlık yüz, ışıklı yüz
Akdağ
Anadolu’nun kimi yerlerindeki dağların adı, ak renkli dağ
Akdal
Beyaz dal
Akdamar
Beyaz damar, akan damar
Akdemir
Döğme demir
Akdeniz
Ülkemizin güneyindeki deniz
Akdik
Ak renkte ve dik
Akdiken
Gövemeriği ya da geyik dikeni de denilen bir bitki alıç
Akdoğan
Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş
Akdoğdu
(beyaz tenli doğan bebeğe verilir) ak tenli doğan kimse
Akdoğmuş
Akça pakça doğmuş, beyaz tenli doğmuş
Akdoğu
Beyaz şafak, ak ışıklı doğu
Akdora
Ak renkte dağ tepesi, ak doruk
Akdoruk
Beyaz renkte, ağaçsız dağ tepesi
Akduman
Beyaz duman
Akdur
Ak ve dur, akıp git ve dur, akıp dur, sürekli olarak ak
Akel
Eli temiz, güvenilir
Aker
Namuslu yiğit
Akersan
Yiğit sanlı
Akersoy
Namuslu ve yiğit soylu
Akgiray
Temiz ve yaraşır
Akgüç
Namuslu ve güçlü
Akgün
Aydınlık gün, mutlu gün
Akgündüz
Aydınlık gündüz
Akgüner
Aydınlık sabah vakti
Akgüngör
Aydınlık günler gör
Akhan
Ak soylu han
Akhun
Güney Hun Devleti
Akıman
Eli açık, yiğit, yiğit kimse
Akın
Güçlüklerden yılmayan
Akınalp
Akın yiğidi
Akıner
Ekın eri, akın yapan er
Akıneri
Akın yapan yiğit, akıncı yiğit
Akıntan
Tan vakti,, tanyeri ağarırkenyapılan akın
Akif
İbadet eden
Akkor
Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş
Akköz
Ak renkte göz, ak kor
Akman
Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı
Akmaner
Lekesiz yiğit, ak alınlı kimse
Akmeriç
‘ak gibi meriç’ duru sulu meriç
Akna
Kanaatkar
Aköz
Özü ak, temiz,
Akpolat
Ak çelik, manas destanı’nda geçen bir ad
Aksal
‘birçok kalın direğin ya yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz deniz ya da ırmak taşıtı’ demek olan ‘sal’ ile ‘ak’tan oluşmuş bir ad
Aksan
Temiz, lekesiz ün
Aksay
Ak renkte yassı ta, boz renkli kayalık yer
Aksel
Beyaz sel
Aksın
Akıp gitsin, aksın gitsin, doğrusun temizsin
Aksoy
Temiz soy, lekesiz soy
Aksu
Kayalardan sızan tatlı ve duru su, anadolu’da birçok akarsu ve yer adı
Aksungur
Atmacaya benzeyen bir kuş, akdoğan
Akşın
Teni ve kılları ak renkli kimse
Akşit
Işıklı yüz, aydınlık yüz, güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu
Aktaç
Gelin tacı
Aktan
Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık
Aktaş
Beyaz taş, kireçtaşı
Aktay
Beyaz tay; toktamış han’ın başkomutanı, kırgızlardan bir boyun atası
Aktekin
Ak şehzade
Aktimur
Dövme demir, akdemir
Aktolga
Ak kargı
Aktuğ
beyaz tuğ
Aktuna
Duru tuna, berrak tuna
Aktün
Aydınlık gece, ışıklı gece
Akün
İyi ad, temiz ad, temiz ün
Akünal
Temiz ün sahibi ol
Akyel
Güneyden esen yel, lodos, (kimi yerde) doğudan esen yel, (kimi yerlerde) kuzeyden esen yel, poyraz
Alaaddin
Din uğruna çalışan
Alanay
Alanları aydınlatan ay
Alaner
Alan eri, meydan yiğidi
Alangu
Altın geyik
Alatan
Güneş’in doğuşundan önceki vakit
Alaz
Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev
Algan
Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren
Algın
Sevdalı, tutkun, vurgun, aşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel algün kızıl gün, al renkli güneş, kızıl güneş
Alhan
Al renkli prens
Ali
Yüce, ulu
Alican
Candan, cana yakın
Alihan
Ali ve Han
Alişan
Şanı şerefi en yüksek olan
Alkan
Kızıl kan
Alkım
Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı
Alkın
Korkusuz, yiğit, kızıl kın
Alkor
Kıpkırmızı ateş, kızıl köz
Alkun
El gün, herkes
Alp
Yiğitler yiğidiyiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit
Alpagu
Tek başına düşmana saldıran yiğit
Alpağan
Yiğit
Alpar
Yiğit, kahraman, yiğit er, alp er, yiğit kişi
Alparslan
Yiğit arslan, kahraman aslan
Alpartur
Kendine güveni olan yiğit
Alpaslan
Arslan gibi cesur, yiğit savaşçı beyi
Alpay
Yiğit ay, yiğit ve ay gibi güzel
Alpaydın
Yiğit ve aydınlık, yiğit ve bilgili yiğit ve aydın
Alpçetin
Yiğit ve çetin kişi
Alpdemir
Yiğit ve demir gibi
Alpdoğan
Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan
Alper
Cesur, yiğit
Alperen
Yiğit ve ermiş kişi
Alpergin
Yiğit ve ergin, yiğit ve olgun
Alpermiş
Yiğit ve ermiş kişi
Alpertunga
Kaplan gibi yiğit erkek, tarihsel türk adlarından iran mitolojisinde afrasiyap’ın türkçe adı. Yiğitlik simgesi
Alpgiray
Kırım hanlarından. ‘giray’ kırım hanlarına verilen bir ünvandı. Yiğit ve yaraşır
Alphan
Yiğit han
Alpkan
Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
Alpkutlu
Yiğit ve uğurlu, uğurlu yiğit
Alpman
Yiğit kimse
Alpsoy
Soyca yiğit olan, soylu
Alptekin
Biricik yiğit, yiğit prens
Alptuğ
Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi
Alptuğrul
Yiğit alıcı kuş, yiğit doğan
Alsaç
Al renkli saç, kızıl saç, al ve saç, al ve ortalığa dağıt
Alsan
Ünlen, san, al tanın
Altan
Kızıl şafak, kızıl tan, altın, tatar hanlarına verilen bir unvan
Altanay
Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak
Altay
Altın, yüce dağ, orta asya’daki tanrıdağı, tiyanşan dağları, asya’da bir türk budunu
Altemur
Kızıl kor durumuna gelmiş demir
Altınay
Altından yapılmış ay
Altıner
Altın gibi değerli kimse
Altınöz
Özü altın gibi olan kimse
Altınsoy
Çok değerli soy, altın gibi soy
Altıntuğ
Çok değerli tuğ
Altuğ
Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
Altuna
Al renkli tuna, kızıl tuna
Altunay
Altından yapılmış ay altın ay
Altunç
Kızıl tunç
Altuner
Çok değerli kimse, altın yiğit
Altunhan
Çin’de cumhuriyet kuruluncaya değin hanlık yapmış olan ünlü devlet adamı
Altuntaş
Üçüncü harzem devleti’ni kuran kişi
Amaç
Ulaşılmak istenilen yüce ülkü, erek
Andak
Ak ant, temiz yemin, diken, sellerin oyduğu yar
Anıl
İhtiyatlı, tedbirli, aceleci olmayan, adın her zaman anılsın
Ankan
Temiz soy
Ant
Tanrı’yı, kutsal bilinen şeyleri tanık göstererek yapılan onama ya da yansıma, söz verme
Apaydın
Işıklar içinde, çok aydınlık
Aral
Asya’da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar
Aras
Doğu anadolu’da bir ırmak, erzurum’a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
Arbas
Çok güçlü erkek
Arca
Çam, çam ağacı, temiz
Arda
Hükümdar, kumandan asası, meriç nehrinin bir kolu, sonra gelen
Ardıç
Güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen bir ağaç, dağ servisi, çamgillerden kokulu bir ot
Ardıl
Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen
Arel
Temiz, dürüst
Argın
Yorgun, bitkin, zayıf, bir tür yaban armudu
Argun
Yorgun, bitkin, zayıf, argın, pars türünden bir yırtıcı, cengizhan soyunun iran’da kurulduğu ilhanlı devleti’nin dördüncü hükümdarının adı; kamıştan yapılmış bir çalgı; gizli, saklı, arınmış, çok temiz
Argün
Temiz, aydınlık gün
Arhan
Temiz han, temiz yönetici, yiğit han
Arıcan
Temiz kimse
Arıç
Dirlik, düzenlik, barış
Arıel
Dürüst, temiz kimse, temiz elli, temiz el
Arıer
Temiz er, katışıksız, er, temiz kimse
Arıhan
Bkz. Arhan
Arıkal
Temiz kal
Arıkan
Saf kan, temiz kan, soylu kan
Arıker
Temiz kimse, çelimsiz erkek
Arıkut
Temiz ve kutlu
Arıman
Dürüst ve temiz kişi
Arın
Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş
Arınç
Erinç, huzur, barış
Arısal
Arı gibi çalışkan
Arısan
Adı, sanı temiz kimse
Arısoy
Katışıksız soy, temiz soy, soyu temiz kimse
Arısu
Katışıksız su, arı duru su, temiz su, saf su
Arış
Kağnı otu
Arıt
Arınmasını sağla, temiz bir duruma getir, arılaştır
Arıtan
Temiz bir duruma getiren, temizleyen
Arıtaş
Temiz taş
Arif
Anlayışlı, tanınmış, meşhur, bilgi sahibi
Arkan
Arı kan, temiz kan, soylu kan
Arkın
Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
Arkun
Bkz. Arkın
Arkut
Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
Armağan
Birine karşılıksız olarak verilen şey, birini sevindirmek, gönlünü hoş etmek için verilen şey ödül
Arsal
Arı gibi, arısal, kumral
Arsan
Yüce gönüllü, adı sanı, temiz kimse, arı san
Arsen
Kurtuluş
Arslan
Aslan
Arslaner
Aslaner
Arsoy
Arısoy
Arsu
Arısu
Artaç
Dost, aynı meslekte olan
Artan
Fazlalık, üstünlük
Artuk
Artmış olan, artan, kalan, üstün, ünlü selçuklu emiri
Artun
Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı
Artunç
Arı tunç, katışıksız tunç
Arun
Bkz. Arın
Asal
Bir şeyde öğe olan, temel
Asım
Günahtan, haramdan çekinen, iffetli
Asutay
Yaramaz, huysuz tay, yaramaz çocuk
Aşan
Öte yana geçip giden, yüksek bir yerin, ötesine geçen, uygur yazıtlarında geçen bir ad
Aşar
Aşıp gider, öte yana geçer,
Aşkın
Üstün, benzerlerini aşmış, sevgilin
Aşkınay
Aşıp gitmekte olan, ay, yeni ay, ışkın ay
Aşkıner
Üstün er, üstün kimse
Aşkun
Bkz. Aşkın
Ata
Baba, dede, dedelerden her biri, soyun büyüğü
Atabay
Saygıdeğer ve varsıl kimse, seçuklular döneminde bir unvan, atabey
Atabey
Bkz. Atabek
Atacan
Hoşgörüsü olan kimse, babacan
Ataç
Atalardan sürüp gelen
Atadan
Atalardan sürüp gelen, ataç
Ataeli
Ata yurdu, ataların doğup büyüdüğü, yaşadığı yer
Atahan
Büyük yönetici, ata durumundaki han
Atak
Atılgan yiğit, yürekli
Atakan
Atalardan gelen kan, korkusuz
Ataker
Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit
Atakol
Atılgan ol
Atakul
Ataya kul, ataya kul olan, ata kulu, lala
Atalay
Ünlü, şöhretli
Ataman
Ata, ata kişi, başkan bağbuğ
Atamer
‘benim atam er kişidir’, yiğit atam
Ataner
‘senin atan er kişidir, yiğittir
Ataol
Gelecek kuşaklara baba, ata olasın
Atasagun
Hekimlerin babası, atası
Atasay
Atayı say, ataya saygı göster
Atasev
Atayı, ataları, babayı sev
Ataseven
Atasını, babasını seven
Atasever
Atalarını seven kimse
Atasevin
Atalarınla sevin
Atasoy
Ata soyu, atadan
Atay
Herkesçe tanınan tanınmış kişi, ünlü kişi
Ateş
Cisimlerin tutuşmasıyla oluşan ısı ve ışık, coşku
Atıf
Şefkatli sevecen, bağlayan
Atıl
(‘atılmak’tan buyruk) ‘ileri doğru koş’, ‘saldır’ ‘fırla’
Atılay
Ünlü, şöhretli
Atılgan
Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı
Atım
Atılan bir şeyin gidebildiği uzaklık
Atınç
‘sevinç’ ‘övünç’ gibi sözcükler örnekleşerek ‘atmak’ eyleminden yapılmış bir sözcük
Atilla
Harpçi, fetheden, bir Türk hakanı
Atlas
Üstü ipek, altı pamuk kumaş, diba
Atlıhan
Ünlü han, atı olan, han, söylenceye göre, oğuz han’ınm atası attila hunların büyük imparatoru
Avni
Yardım etmiş, yardımla ilgili
Avşar
Bkz. Afşar avunç insanı avutan, teselli eden şey
Ayalp
Ay gibi güzel ve yiğit
Ayanç
Saygı
Ayas
Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz
Ayaydın
Çok aydınlık, ay gibi aydınlık, ay ışığı
Ayaz
Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk
Aybar
İnsanda saygı uyandıran görünüş, görkem
Aybars
Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (hun imparatoru attila’nın amcasının adı)
Aybay
Ay kadar güzel ve zengin
Aybek
Hindistan’da saltanat süren raziye hatun’un ünlü komutanı, daha sonraki adı kutluğ han
Ayberk
Sağlam kişilik, ayın şimşek gibi parlaklığı
Aybey
Ay gibi doğan erkek, bey
Aybora
Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına
Aycan
Ay gibi kimse, ay ve can
Ayçetin
Ay kadar güzel ve çetin
Aydar
Manas destanı’nda adı geçen bir kahraman, perçem
Aydemir
Doğtamacı keseri, ay biçiminde bir balta
Aydeniz
Ay ile deniz
Aydın
Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, ay ışığı bulunan gece, ege bölgesi’nde bir il
Aydınalp
Aydınlık ve yiğit
Aydınay
Her yeri aydınlatan ay, aydınlık ay, parlak ay
Aydıner
Aydınlık yüzlü kimse
Aydıntan
Işıklı sabah vakti, aydınlık sabah vakti
Aydinç
Dinç ay, ay gibi güzrl ve dinç
Aydoğan
Ay gibi doğmuş olan
Aydoğdu
Ay gibi doğmuş olan, ay gibi doğan
Aydoğmuş
Ay gibi doğmuş, ay kadar güzel olan
Aydolun
Ay’ın on dördü, dolunay
Aygen
Gönül arkadaşı, sevgili
Aygören
Ay’ın doğduğunu, gören, aylı gecede doğan
Aygün
Ay ile güneş, ay ve güneş kadar güzel
Ayhan
Ay gibi aydınlatan
Aykaç
Güzel söz söyleyen, ozan
Aykul
Ay gibi kutlu, ay kadar uğurlu
Aykut
Kutlu, uğurlu, mükafat
Aykutalp
Ay kadar kutlu ve yiğit, ertuğrul gazi’nin yanında anadolu’ya geçen bir türk komutanı
Ayman
Ay gibi güzel kimse
Aymete
Ay ve hun imparatoru mete’den oluşmuş bir ad
Aymutlu
Ay gibi güzrl ve mutlu, mutlu ay
Aypolat
Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam
Ayral
Başkalarından değişik olan, ayrı olan
Aysal
Ay’la ilgili, ay gibi
Aysan
Ay gibi güzel ad
Aysen
Sen ay gibisin
Aysev
Ay’ı sev
Aysın
Ay gibi güzelsin, sen ay’sın
Aysoy
Ay gibi güzel soy
Ayşan
Ay gibi parlak şan, şanı, ay gibi olan, ay şanlı
Aytaç
Ay tacı, ay’a taç olan
Aytan
Ay gibi güzel, tan gibi aydınlık
Aytar
Olanları bildiren, haber veren
Aytek
Ay gibi tek olan
Aytekin
Selçuklu dönemi adlarından, ay prensi, ay gibi güzel ve biricik
Aytemur
Ay gibi güzel ve demir gibi sağlam
Aytimur
Horasan’da 1344 yıllarında hüküm süren bir türk hanı
Aytok
Ay gibi güzel ve tok
Aytolun
Ay’ın on dördü, ay’ın dolunay durumu, dolunay
Aytun
Ay ve gece, aylı gece
Aytuna
Ay gibi güzel ve tuna irmağı gibi görkemli
Aytunca
Ay gibi güzel ve tunca irmağı gibi görkemli
Aytunç
Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
Aytürk
Ay gibi güzel ve türk gibi güçlü
Ayvaz
Ermen uşak
Azim
Büyük, ulu, kararlı
Aziz
Sevgili, az bulunur
Azmi
Kararlılık, güçlü. Baha güzellik, parıltı
Azrak
Çok az bulunur, değerli
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı