Hem kız hem erkek bebeklere verilebilen unisex bebek isimleri

Hem Kız Hem Erkek Bebeklere Verilebilen Unisex Bebek İsimleri

Modern hayatın getirdiği yeniliklerle birlikte, yenidoğan bebeklere verilen isimler de artık unisex olarak seçilebilmektedir. Ebeveynler için, çocuklarına isim koymak, çok heyecanlı ve önemli bir görev halini almıştır. Bu yüzden anne babaların çoğu, bebeklerine isim koymadan önce, ciddi bir araştırma içine girerler. Tabi bazen de sadece söylenişi güzel olduğu için konulan adlar da vardır. Gelin bu unisex isimlere sırasıyla göz atalım:

A ve B ile Başlayan Ortak Kullanılabilecek İsimler

Alya: Yüksek yer, yükseklik, gök, sema

Ahsen: Daha güzel, çok güzel, en güzel

Aydın: Aylı gece, aydınlık, ışıklı, parlak

Arya: Opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, bütünlüğü olan şarkı

Aren: Kum tanesi, bir tür ağaç cinsi

Aşkın: Geçkin, aşmış olan, ölçüyü kaçıran

Berna: Doğru sözlü, hayır işleyen kimse

Beyhan: Hükümdarların üstünü, seçkin, han

Bulut: Su buharlarının yoğunlaşması ile oluşan ve gökyüzünde farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi

Bilge: Bilgili, bilgi sahibi kimse

Bağlam: Demet, deste

Bükre: Erken, sabah vakti

Barkan: Çöllerde, rüzgârın esme yönüne, dikey doğrultuda oluşan ay şeklindeki küçük kumsal külle

Barçın: Bir tür ipekli kumaş

Batı: Güneşin battığı yön

C ve Ç ile Başlayan Unisex İsimler

Cihan: Dünya, alem, kâinat, yeryüzü

Canay: Ay gibi temiz, saf, parlak

Canel: İçten ve candan uzatılan el

Cansel: Özü taşkın olan kimse, çok açık sözlü insan

Çağrı: Çakır gözlü, mavi hareli göz

Çağla: Saf, halis

Çağlar: Şelale, çağlayan

Çavlan: Büyük çağlayan

D, E ve F Harfleri ile Başlayan Kız-Erkek Bebek İsimleri

Delfin: Suda yaşayan memeli (yunus)

Değer: Bir şeyin tam karşılığı, kıymet

Deva: İlaç, çare, tedbir

Dora: En yüksek yer, uç

Doğa: Tabiat

Deniz: Büyük su kütlesi

Ebrar: Hayır sahipleri, iyiler, özü sözü doğru olanlar

Elvin: Cennet çiçeği, gökkuşağının her bir tayfına verilen isim

Ege: Bir çocuğu koruyan, yaşça büyük, ulu, sahip

Ezel: Başlangıcı olmayan

Ezhan: Akıl, fikir, zekâ, hafıza

Evrim: İlerleme, değişim

Ferma: Emreden, buyuran, amir

Fikret: Akıl, idrak, murat, düşünce, maksat

Ferhan: Şen, sevinçli, memnun, mesut

Füruzan: Parlak, parlayıcı

G ve H ile Başlayan Ortak Unisex İsimler

Gediz: Su birikintisi, gölcük

Gökçe: Gökle ilgili, mavi, mavimsi, gösterişli

Görkem: İhtişam, gösteriş karşılığı olarak kullanılan bir kelime

Güven: Korku ve kuşku duygusundan uzak

Göksel: Semavi, uydurma kelam

Güner: Güneşin doğma zamanı

Günay: Gündüz gün aydınlığı

Hazar: Sabit meskeni olanların oturdukları memleket

Hidayet: Hak yoluna doğru girme

Hisar: Kuşatma, etrafını sarma

Huda: Doğru yol gösteren, hidayet eden

I ve İ Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri ve Anlamları

Ilgaz: Atın dört nala koşması, hücum, akın

İlkay: Yeni ay, ayın ilk hali

İrem: Cennet bahçesi, ok veya kurşun atılan nişan tahtası

İzem: Büyüklük, ululuk 

İlke: Temel düşünce, kanı, prensip

İlgin: Garip, yabancı, gurbette yaşayan

İzgi: İyi, güzel, akıllı, adaletli

İlkin: İlk doğan çocuk

K ve L Harfi ile Hem Kız Hem Erkek Bebeklere Verilen Adlar

Kayra: Yüksek, büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, inayet, ihsan

Kamer: Ay, sadık hizmetkar

Kadem: Uğur, ayak, adım

Kamuran: İsteğine kavuşmuş olan, mutlu

Kıvılcım: Ateş parçası, harekete geçiren etken

Laçin: Bir cins şahin, sarp, yalçın, şiddetli

Lema: Pırıltı

Lanazir: Eşsiz, benzersiz

M ve N ile Başlayan Unisex Adlar

Meriç: Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu

Merih: Ateş rengi

Mutlu: Talihli, uğurlu, bahtiyar

Mirhan: Kadın hükümdar

Neval: talih, kısmet, bağış, bahşiş

Nida: Bağırma, seslenme

Nusret: Yardım, zafer, muzaffer

Nurhan: Işık saçan hükümdar

Nurdoğan: Nurlu, parlak bir biçimde doğan

O-Ö Harfleriyle Başlayan Kız-Erkek Bebek İsimleri

Okay: Baht, talih, şans

Ongun: Eksiksiz, tam, verimli, bol

Oyum: Oymak işi

Ömür: Hayat müddeti, yaşama süresi

Özgür: Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan

Özgün: Üstün olan

Özer: Yiğit, doğru kimse

Özmen: Özü iyi, sağlam kişilikli

Özbek: Güçlü, cesur, korkusuz

Özben: Gerçekten ben

P- R Harfi ile Başlayan Erkek ve Kız Çocuk Adları ve Anlamları

Parla: Işık saç, ışılda, ün kazan

Perva: Korku, çekingenlik, ilgi, bağ

Pelit: Çınar, meşe ve bunun gibi ağaçların meyvesi

Pera: Karşı taraf, öteki taraf, peri

Pekşen: Şen, neşeli, mutlu

Refhan: Varlık içinde yaşayan

Revan: Su gibi akıp giden, ruh, can

Reyyan: Suya kanmış, suya doymuş

Riva: Su kenarındaki yerleşim yeri

S ve Ş ile Başlayan Her İki Cinse de Uygun Çocuk İsimleri

Sargın: Candan, içten, yürekten, çekici, cazibeli

Sezgin: Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı

Seyhan: Adana’ da bir nehir

Sena: Şimşek pırıltısı, övgü ile ilgili

Sezer: Duyar, hisseder, anlar

Şafak: Güneş doğmadan az önce ufukta beliren aydınlık

Şahkar: Baş eser, en güzel eser

Şaylan: Çok övünen, gururlu, sevinçli

Şeref: İzzet, seçkinlik

T-U-Ü Harfleri ile Başlayan Unisex Adlar

Tamay: Ayın bütün durumu, dolunay

Tansel: Şafak seli, ışık seli

Tuana: Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası

Tuna: Çok bol, görkemli, gösterişli

Tutku: Güçlü istek, coşku

Uhra: Başka, diğer

Ulun: Büyük, ulu, temrensiz ok, buğday-arpa kökü

Ufuk: Gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, anlayış, görüş, çevre, dolay

Umut: Ummaktan doğan, güven duygusu, ümit

Ümran: Bolluk, bereket, mutluluk

Ülkü: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey

Ümit: Umut etmek, istemek, dilemek

Ünver: Ünlen, tanınmış ol

V-Y-Z Harfleriyle Başlayan Unisex Çocuk İsimleri 

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan

Valay: Yükseklik, yücelik

Vargın: Ulaşan, isteğine kavuşan

Yaşar: Doğan çocuğun uzun ömürlü olması arzusu

Yankı: Sesin bir yere çarpıp, geri dönmesiyle duyulan ikinci ses

Yalın: Gösterişsiz, sade, alev, ateş, taş, çıplak, örtüsüz

Yaşam: Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat

Yaşın: Işık, parlaklık, şimşek, gizli

Yekta: Tek, eşsiz, benzersiz

Yağmur: Yağan yağış, bereket

Yüksel: Yükseklere çık, kazan

Zafer: Amaca ulaşma, başarma, üstün gelme

Zarif: Güzel, şık, ince, kibar

Zeren: Anlayışlı, zeki, kavrayışlı

Zişan: Şanlı, canlı, bir tür lale

Bebeğiniz için, mükemmel ismi bulmakta bazen zorlanabilirsiniz. Çünkü erkek ve kız çocukları için, pek çok isim seçeneği bulunmaktadır. Özellikle de unisex isimlerin verilmesi çok daha popülerdir. Belki de küçük bebeğinize vereceğiniz isim tam da bu listededir. 

Aşağıdaki yazımız da dikkatinizi çekebilir: https://www.bebek.com/nostaljik-bebek-isimleri/

Post navigation

Bir yanıt yazın

Babalık İzni Kaç Gündür? Nasıl Kullanılır?

Suni Sancı Nedir?

Fatma Ana Eli Otu (Meryem Ana Eli Otu) Nedir? 7 Faydası!