hamilelikte lokosit

Hamilelikte Lökosit

WBC ( White Blood Cell) Nedir?

WBC “white blood cell” sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Beyaz kan hücresi demektir. Lökosit ve akyuvar sözcükleri ile eş anlamlıdır. WBC, hemogram tahlili esnasında diğer parametreler ile birlikte yapılan bir ölçümdür.

Sonuçlardaki artma veya azalmaların nedenleri araştırılmalıdır. WBC ölçümüne çoğunlukla enfeksiyon hastalıklarından şüphe edildiğinde başvurulur. Başka hastalıklarla ilgili bilgiler de verebilir. Erişkinler için 4000 – 10000 / µL = 4-10 10³/µL normal değer aralıklarıdır. WBC koldaki toplar damardan alınan kandan hemogram alınarak yapılır. Bazı özel durumlarda el parmağından kan  alınabilir.

Yeni doğanlarda ise topuktan alınan kan ile çalışılır.

WBC (lökosit) sayısındaki artışa lökositoz denmektedir. Tam kan (hemoglobin) sayımında WBC artışının başlıca nedeni enfeksiyondur. Hemen her enfeksiyon WBC artışına yol açabilir. Araştırmalar stresin, iltihaplanmaların, ve gereğinden fazla egzersizin de lökosit artışına neden olabileceğini söylemektedir.

wbc-white-blood-cell-nedir

Lökopeni Nedir?

Tam kan sayımı yani hemoglobin tahlilinde WBC sayısının normale oranla düşük çıkmasına ise lökopeni denir. Lökopeni bazı enfeksiyonlarda, lösemi, aplastik anemi gibi hastalıklarda, kemoterapi ve radyoterapi öyküsü olanlarda ortaya çıkabilir…

Bazı ilaçlar da lökopeniye neden olabilmektedir. Kandaki lökosit sayısının azalması vücudun enfeksiyonlara karşı direncinin azalmasına neden olur çünkü bu hücreler enfeksiyon ajanlarına karşı savaşan hücrelerdir. Hiçbir enfeksiyon ve benzeri sebep olmaksızın normal bir hamilelikte anne kanında lökosit (WBC) sayısını yükseltir fakat çoğunlukla hamile olmayan kadınlar ile benzer değerlerdedir.

Hamilelikte 15.000 civarına kadar lökosit sayısı artışı normal görülmektedir.

Doğum sırasında ve sonrasında WBC yani lökosit sayısı miktarı gitgide artış gösterir. 25000-30000 aralığına kadar yükselmeler gözlemlenmiştir. Anne adayının kanındaki WBC miktarı, doğumdan bir hafta sonra normal sayılan düzeye inmeye başlar.

Hamile kadınlarda ve diğer hastalarda tahlil sonuçları, kontrol ve diğer sonuçlar ile birlikte değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Tahlil sonuçlarını mutlaka bir doktor ile iletişime geçilerek analiz edilmelidir.

“Bebeklerde WBC Değeri” Konulu makalemizi okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın!

Bebeklerde WBC Değeri :  https://www.bebek.com/bebeklerde-wbc-degeri/

Gebelikte Vajina Ağrısı ve Vajina Batması

Corona Virüsü (COVİD 19) ve Emzirme

Hamilelikte Bakım Önerileri