Hamilelikte lökosit

WBC “white blood cell” sözcüklerinin baş
harflerinden oluşur. Beyaz kan hücresi
demektir. Lökosit ve akyuvar sözcükleri ile eş anlamlıdır. WBC, hemogram
tahlili esnasında diğer parametreler ile birlikte yapılan bir ölçümdür.
Sonuçlardaki artma veya azamaların nedenleri araştırılmalıdır. WBC ölçümüne
çoğunlukla enfeksiyon hastalıklarından şüphe edildiğinde başvurulur. Başka
hastalıklarla ilgili bilgiler de verebilir. Erişkinler için 4000 – 10000 / µL =
4-10 10³/µL normal değer aralıklarıdır. WBC koldaki toplar damardan alınan
kandan hemogram alınarak yapılır. Bazı özel durumlarda el parmağından kan  alınabilir. Yeni doğanlarda ise topuktan alınan
kan ile çalışılır.

WBC (lökosit) sayısındaki artışa lökositoz denmektedir. Tam kan
(hemoglobin) sayımında WBC artışının başlıca nedeni enfeksiyondur. Hemen her
enfeksiyon WBC artışına yol açabilir. Araştırmalar stresin, iltihaplanmaların,
ve gereğinden fazla egzersizin de lökosit
artışına neden olabileceğini
söylemektedir.Tam kan sayımı yani hemoglobin tahlilinde WBC sayısının
normale oranla düşük çıkmasına ise lökopeni denir. Lökopeni bazı
enfeksiyonlarda, lösemi, aplastik anemi gibi hastalıklarda, kemoterapi ve
radyoterapi öyküsü olanlarda ortaya çıkabilir.. Bazı ilaçlar da lökopeniye
neden olabilmektedir. Kandaki lökosit sayısının azalması vücudun enfeksiyonlara
karşı direncinin azalmasına neden olur çünkü bu hücreler enfeksiyon ajanlarına
karşı savaşan hücrelerdir. Hiçbir enfeksiyon ve benzeri sebep olmaksızın normal
bir hamilelikte anne kanında lökosit (WBC) sayısını yükseltir fakat çoğunlukla
hamile olmayan kadınlar ile benzer değerlerdedir. Hamilelikte 15.000 civarına
kadar lökosit sayısı artışı normal görülmektedir.

Doğum sırasında ve
sonrasında WBC yani lökosit sayısı
miktarı gitgide artış
gösterir. 25000-30000 aralığına kadar yükselmeler gözlemlenmiştir. Anne adayının
kanındaki WBC miktarı, doğumdan bir hafta sonra normal sayılan düzeye inmeye
başlar. Hamile kadınlarda ve diğer hastalarda tahlil sonuçları, kontrol ve
diğer sonuçlar ile birlikte değerlendirildiğinde bir anlam kazanır. Tahlil
sonuçlarını mutlaka bir doktor ile iletişime geçilerek analiz edilmelidir.

Bebek.Com

Uzman kadromuz ve deneyimli editörlerimiz ile anne, babalara ve bebeğin yakınında olan herkese sorularının tüm cevaplarını vermek için 2001 yılından beri buradayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı