Hamilelikte diyabet

Bilindiği
gibi, diyabet
kanda normalden
y
üksek şeker düzeylerinin
saptand
ığı
bir rahats
ızlıktır. Bazı kadınlarda hamilelik
öncesinde de
diyabet
mevcuttur,
bazı
kadınlarda ise
kandaki şeker oranı yüksekliği gebelik esnasında ilk kez kendini gösterir. Buna gestasyonel diyabet denir. Araştırmalar
h
er 200 hamile
kad
ından
birinde pregestasyonel
diyabet, ek olarak her 200
hamile kadından beşinde gestasyonel DM (hamilelik
sürecinde olu
şan diyabet) geliştiğini söylemektir. Eğer hamilelikten önce diyabetiniz var ise;
hamilelik boyunca
kan şeker
düzeyinizi kontrol altın
a alabilmeniz, eskiye oranla daha güç bir hâle gelebilir. Hamilelik sürecinde insülin hormon dozunuzun değişmesi
gerekebilir.
Kandaki yüksek
şeker
,
bebeğin çok irileşmesine sebep
olabilir. Kilolu
bebeklerde doğum öncesinde
ve
esnasında daha çok sorun görülme
ihtimali
vardır. Bu
bebeklerde mecburi
sezaryen riski daha fazladır. Doğum travması ve doğumun uzun sürmesi gibi ihtimaller
iri bebekler için daha yüksektir. Hamilelikten önce
diyabetik olan hastaların
bebeklerinde normal dışı
durumlar
ın
görülme riski artar. Ancak
gebelikte başlayan
diyabet, bebekte bu tür durumların
olu
şmasına yol açmaz veya çok az alâkalı
olabileceği konusunda bazı
araştırmalar
mevcuttur.

Diyabet hastası
olan anne
adaylar
ında
hamilelik s
ırasında
hipertansiyon
gelişme riski fazladır.
Erken doğum riski artar
ve ani bebek ölümü meydana gelebilir.
Doğumdan sonra bebekte solunum sıkıntısı oluşabilir. Diyabetik anne çocuklarında akciğerin gelişimi gecikmeye
u
ğrar.
B
ebekte kan şekeri düşüklüğü
görülebilir. Hamilelik öncesi
diyabet
hastalığı olanlarda
ise plasental fonksiyon yetersizliği ve sonucunda
bebekte
gelişme geriliği
ortaya ç
ıkabilir.
Diyabetik anne adaylarında
solunum yolu enfeksiyonlar
ı enfeksiyonu riski artmıştır.
A
şırı bulantı ve
kusma, enfeksiyonlar
ve baz
ı
ilaçlar diyabet
hastal
ığını
daha ileri boyuta ta
şıyabilir. Hamilelik öncesinde ve süresince doğru bir tedavi olanı
uyguluyor
ve düzenli
kontrollerinizi yaptırıyorsanız, sağlıklı bir bebe
k
do
ğurma
ihtimaliniz
fazladır.
Hamile kad
ınların
birço
ğu
diyabetin belirtilerinin
farkına
varmamaktad
ır ve bu durum ancak yapılacak
tahlillerle anlaşılabilmektedir.
Sürekli s
usuzluk hissi,
kilo kaybı,
aşırı
yeme ihtiyac
ı,
sık
s
ık
idrara ç
ıkma
ve hâlsizlik vb. belirtiler dikkate al
ınmalı
ve doktor ile payla
şılmalıdır.
Önceden d
iyabeti olan bir
kadın
hamilelik
esnasında hastalığın
kontrolünün zorlaşacağ
ının
bilincinde olmal
ıdır.

 

 

 

Diyabeti anlamanın yolları nedir?

 

Tanı için glukoz
yükleme testleri yapılır. 24-28.
haftaları
aras
ında
tüm hamilelere
tarama odaklı
50 gr. glukoz testi yapılır.
50 gr
. glukoz yükleme testi yalnızca
tarama testidir.
K
esin olarak diyabet tanısı
koyd
urmaz. Değeri 140’dan yüksek çıkanlara 100 gram glukoz
tolerans testi
uygulanır. 100 gram glikoz testinin sonucuna bağlı
olarak
diyabet tanısı koyulabilir. Bu hastalığın
tedavisi için
bazen tek
ba
şına
diyet yeterli olur. Diyet yeterli gelmez
ise insülin tedavisine ba
şlanabilir. Tablet şeklindeki şeker düşürücü hamilelik
döneminde önerilmezler.

Çoğu
hastada
diyabet rahats
ızlığı
do
ğumdan
sonra düzelir.
bebeğin doğumunu
takiben bu durum geçer
. Hamilelik öncesinde diyabeti olanlar, doğumdan sonra gebelik öncesindeki durumlarına tekrar
döneceklerdir muhtemelen.
Sonraki yıllarda ise çocukta diyabet gelişme riski vardır.
Diya
betik anneden doğan
çocuklarda
,
di
yabetik olmayan anne çocuklarına oranla diyabet riski 20 kat ­yükselmiştir.
Hamileyken diyabetli olan
annelerin
çocuklarında ise
diyabet riski %33’tür.

Bebek.Com

Uzman kadromuz ve deneyimli editörlerimiz ile anne, babalara ve bebeğin yakınında olan herkese sorularının tüm cevaplarını vermek için 2001 yılından beri buradayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı