gebelik test

Doğum Öncesi Mutlaka Yapılması Gereken Testler!

Hamilelik, bebeğin anne karnında gün be gün geliştiği mucizevi bir dönemdir. Son adet döneminizin ilk gününden başlayarak ortalama 40 hafta sürecek olan bu süreçte, bebeğin gelişimi ve anne adayının sağlık durumu yakından takip edilmesi gereken önemli konulardır.

Sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmek için her anne adayının belli aralıklarla doktor kontrolünden ve bazı tetkiklerden geçmesi gerekir. Bu tetkiklerin bazıları hamilelik dönemi içerisinde yapılırken, bazılarının ise sağlıklı bir gebelik süreci geçirebilmek ve tehlike içeren durumların oluşma ihtimalini azaltabilmek adına gebe kalınmadan önce yapılması gerekir.

Bu nedenle, özellikle bebek isteyen kişilerin hamile kalmadan yaklaşık 3 ay öncesinde kontrol amaçlı birtakım taramalar yaptırması uygun olacaktır.

Bu süreç içerisine girmeyi planlayan anne adayları gebelikte yapılan testler hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu testlerin uygulama zamanlarını doktorları ile birlikte takip etmelidir.

Peki bu testler nelerdir? Hangisi ne amaçla ve ne zaman yapılır?

gebelik-test

Doğum Öncesi Testleri Nelerdir?

Doğum öncesi testleri iki aşamada ele alınmaktadır;

Gebelik Öncesi Yapılması Gereken Testler

Zamanlama olarak bebek anne rahmine düşmeden önce yapılması gerekli olan uygulamalardır. Bu testlerden elde edilen sonuçlar neticesinde, anne adayının bilmediği bir hastalığı varsa teşhis edilebilir, hamileyken alınması mümkün olmayan tedaviler uygulanabilir ve bebek sağlığı ve doğum açısından risk içeren tehlikeli durumlar ortadan kaldırılabilir.

Bu nedenle, çocuk sahibi olmayı planlayan kişilerin öncelikle doktor muayenesinden geçerek doktor tarafından uygun görülen testleri yaptırması ve buna bağlı olarak gerek duyulan tedavileri hamilelik öncesinde tamamlaması gerekir.

Gebelik Sürecinde Yapılması Gereken Testler

Hamilelikte yapılan testler, bebeğin kesesinin rahimde görülmesinin ardından, belli haftalarda bebekle ilgili gelişmelerin gözlemlenmesi ve varsa riskli durumların tespitinin yapılması için gereken taramalardır.

Bu testlerden elde edilecek sonuçlar, olası riskli bir durumun önceden teşhis edilebilmesine ve erken tanı yardımıyla önlem alınabilmesine olanak tanır.

Bu sonuçlar doğrultusunda, doğum zamanı daha rahat belirlenebilir veya anne ve bebeğin hayatı riske atılmadan gebelik sonlandırılabilir.

Doğum Öncesi Testleri Ne Amaçla Yapılır?

Bebeğinizin doğumu öncesinde uzman doktorunuz tarafından birtakım tahliller yaptırmanız istenir. Doktorunuzun talebi doğrultusunda istenen bu testleri, çoğu zaman sadece rutin uygulamalar olarak görürsünüz.

Peki aslında gebelikte testler ne amaçla yapılıyor?

Hamilelikte ve öncesinde yapılan tahliller pek çok yarar sağlamaktadır;

 • Kan grubunuzun önceden belirlenmesi
 • Bazı hastalıklara karşı bağışıklığınızın olup olmadığının tespiti
 • Kansızlık (anemi) sorununun tespiti, anemi varsa gebelik öncesi tedavi edilmesi
 • Aileden gelen genetik bir rahatsızlığınızın bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve önlem alınması
 • Hamilelikte tedavi edilme imkânı olmayan rahatsızlıkların varlığının tespiti, varsa tedavi edilmesi

Doğumda risk oluşturabilecek faktörlerin ortadan kaldırılabilmesi

 • Bebeğin anne karnındaki gelişiminin takibi
 • Bebekte ortaya çıkabilecek anomalilerin önceden tespit edilmesi ve önlem alınması
 • Doğumun gerçekleşeceği tarihin belirlenmesi
 • Doğum şeklinin sezaryen mi yoksa normal mi olacağının belirlenmesi açısından yol göstericidir.

Gebelik Öncesi Hangi Testler Yapılmalıdır?

Hamilelikte yapılan ilk tahlillerin bazıları, aslında gebelik öncesinde tamamlanması gereken taramalardan oluşmaktadır. Ancak çiftler, çoğunlukla gebelik şüphesi oluştuğunda, yani adet gecikmesi yaşandığında ve gebelik testi pozitif çıktığında doktora başvurmaktadır.

Bu nedenle, bu uygulamalar hamileyken yapılmak durumunda kalınır. Doğum öncesi testlerden olan gebelikten önce yapılacak tahliller, kişiler bebek sahibi olmaya karar verdiklerinde, yani gebe kalınmadan önce yapılmalıdır.

Gebelik öncesi testler;

 • Tam Kan Sayımı

Hemogram olarak da bilinen kan tahlillerinin yapılmasındaki ana amaç, hamilelikte büyük bir rol oynayan ve önemli bir mineral olan demirin vücudunuzda depolanmasının kontrolünü sağlamaktır.

Anemi (demir eksikliği, kansızlık) varlığı aranır.

 • Tam İdrar Tetkiki

İdrar yolu enfeksiyonu gibi sorunların tespiti için gereklidir.

 • Kan Gruplarının Belirlenmesi

Anne ve babada kan uyuşmazlığı kontrolü yapılır.

 • Annenin Kanama Profili

Doğumda yaşanabilecek komplikasyonlara karşı anne adayının kanama ve pıhtılaşma zamanı kontrol edilir.

 • Rutin Biyokimya Tahlilleri

Böbrek, karaciğer gibi iç organ sağlığı kontrolü yapılır. Açlık kan şekeri, kolesterol ve üreye bakılır. Özellikle diyabet riski taşıyanlar için gereklidir.

 • Pelvik Ultrasonografi

Anne adayının üreme organlarının durumu kontrol edilir. Çatı muayenesi yapılır, yumurtalıklarda ve rahimde bir rahatsızlık olup olmadığı kontrol edilir.

 • Smear Testi

Kadın sağlığının öncelikli testlerinden olan Smear testi ile rahim ağzı kanseri tespiti yapılır.

 • TORCH Testi

Toksoplazma, Rubella (kızamıkçık testi), Sitomegalovirus, Sifiliz, suçiçeği, Herpes Simplex gibi mikrop ve virüslerin tespiti için uygulanır.

 • TSH Testi

Anne adayının tiroit hormonlarının çalışma durumu kontrol edilir ve guatr veya tiroit hastalığı varsa tedaviye başlanır.

 • Kromozom İncelemeleri

Akraba evliliği söz konusuysa veya eşlerin aileden gelen bir kalıtımsal hastalığı bulunuyorsa bunların tespitinin yapılarak önlem alınabilmesi için gereklidir. Sakat doğumları önlemede büyük önem taşır.

Gebelik öncesi testlerinin belli bir tarihi yoktur. Bebek sahibi olmaya karar verildikten hemen sonra bir kadın doğum uzmanına başvurarak gereken muayene ve tahliller uygulanır.

Sonuçlar neticesinde vücudunuzun hamile kalmanız için hazır olduğu belli olduktan sonra da gebelik planlanır. Ancak vücudunuzda sizin bilmediğiniz birtakım rahatsızlıkların tespit edilme ihtimâli göz önüne alınarak, tedavi uygulanabilmesi için belli bir zaman aralığı bulunması gerekir.

Bu nedenle, ortalama 3 ay öncesinden hamilelik öncesi testlerinizi yaptırmanız daha uygun olacaktır.
Doğum Öncesi Mutlaka Yapılması Gereken Testler!

Gebelikte Yapılması Gereken Testler Nelerdir?

Planlanmayan bir hamilelik oluşmuşsa, kısacası gebelik öncesi testlerinin yapılması mümkün olmamışsa, hamileliğin kesinleşmesinin ardından uygulanacak ilk tahliller gebelik öncesi tahlilleridir.

Bu nedenle, bu testler için hamilelikte yapılacak testler demek de yanlış olmayacaktır. Bu testler, ilk muayene sonrasında yapılacak tetkiklerdir.

Gebelik öncesi testlerine ek olarak aşağıda bulunan tetkikler, hamileyken yapılması gereken testler arasındadır;

 • Hepatit B Testi

Anneden bebeğe bulaşma riski bulunan Hepatit B virüsünün tespitinde uygulanan tahlillerdir. Pozitif çıkması durumunda doğum sonrası bebeğe antikor aşısı yapılması gerekir.

Hamileliğin 11-13. haftaları arasında yapılması uygundur.
 • HIV (AIDS) Testi

Vücutta uzun yıllar bir belirti vermeden taşınan HIV virüsü, hamilelikte veya emzirme yoluyla bebeğe geçebilmektedir.

Hamileliğin 11-13. haftaları arasında yapılması uygundur.
 • Koriyonik Villus (CVS) Testi

Bebekte ortaya çıkabilecek kan hastalıklarının belirlenmesinde uygulanan bir testtir. Plasenta dokusundan örnek alınarak yapılır. %1-2 oranında düşük tehlikesi bulunmaktadır.

Hamileliğin 10-14. haftaları arasında yapılması uygundur.
 • Ense Kalınlığı (NT) Testi

Down Sendromu teşhisinde önemli olan NT (ense kalınlığı) testi, bebeğin ensesinde biriken sıvının normalin üzerinde çıkması, Down Sendromu olasılığını arttırmaktadır.

Hamileliğin 11-14. haftası arasında yapılır.
 • Alfa Fetoprotein (AFP) Kan Testi

Bebeğin sinir ve sindirim sistemi hastalıklarından birini taşıma ihtimâlinin değerlendirildiği önemli bir testtir.

Hamileliğin 16-18. haftaları arasında yapılması uygundur.
 • İkili Tarama Testi

Spina Bifida, Down Sendromu ve diğer kromozomal hastalıkların taramasında uygulanan kan testidir. Ense kalınlığı testi ile birlikte değerlendirilmesi, daha kesin sonuçlar verir.

Hamileliğin 11-14. haftaları arasında yapılması uygundur.
 • Üçlü Tarama Testi

İkili testten farklı olarak Edward Sendromu, Nöral tüp defekti gibi rahatsızlıkların olasılığını da inceleyen bir tahlildir. İkili test gibi kan tahlili ile uygulanır ve AFP testi ile birlikte değerlendirilir.

Hamileliğin 15-20. haftaları arasında yapılması uygundur.
 • Amniyosentez

İkili ve üçlü testlerin anormal çıkması durumunda bebeğin amniyon sıvısından alınan örneklerin incelenmesi ile yapılan bir uygulamadır.  Uygulama, 200-300 gebelikte 1 oranda düşük riski taşır.

Hamileliğin 16-20. haftaları arasında yapılması uygundur.
 • Detaylı Ultrason Taraması

Hamileliğin 18-20. haftaları arasında yapılan detaylı ultrason taraması, bebeğin organ ve uzuvlarının incelendiği ve gelişiminin kontrol edildiği bir taramadır.

 • Kordosentez

Çok yaygın uygulanmayan, bebekteki kromozom bozukluklarını belirleyen bir tahlildir. Anne karnındaki bebekten kan örneği alınması ile gerçekleştirilir.

Hamileliğin 18-22. haftaları arasında yapılması uygundur.
 • Glukoz Tarama Testi

Gebelik diyabetinin araştırıldığı, 50 gr ve 100 gr şeker yüklemesi yapılarak (anneye şekerli sıvı içirilerek) uygulanan tarama testleridir.

Hamileliğin 24-28. haftaları arasında yapılması uygundur.
Gebelik şekeri hakkında merak ettiğiniz her şey! konulu yazımızı inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
 • Indirekt Coomps (IDC) Testi

Hamileliğin 28. haftasında yapılan IDC testi, anne ve bebek arasındaki kan uyuşmazlığını ölçmek amacıyla uygulanır.

Gebelikte yapılan testler, her zaman kesin sonuç vermeyebilir. Anne adayı, kromozom bozuklukları için yapılan uygulamalardan çıkan sonuçlarla gereksiz kaygılara kapılmamalıdır.

Bu testlerin yalnızca olasılıkları belirlediği muhakkak göz önüne alınmalıdır.

Post navigation

Bir yanıt yazın

Hamilelikte Kalp Sağlığı

Yumurtlama Dönemi ile İlgili En Çok Merak Edilen 10 Soru ve Cevabı!

Erkeklerde Kısırlık Neden Olur? Tedavisi Nasıldır?