evlat edinme hakkinda her sey

Evlat Edinme Süreçleri Hakkında Her Şey!

Evlat Edinme Süreçleri Hakkında Her Şey!

Her birey, hayat arkadaşını bulup aile kurmanın ve mutlu olmanın hayalini yaşar. Bu durum insan doğasının gereğidir. Çoğalmak, çocuk sahibi olmak, büyümek, genişlemek, gelecek nesilleri devam ettirmek bir nevi doğanın kanunudur.

Bu sebeple zamanı geldiğinde anne-baba olmak ister, minik bir bebeğin hayatınızda yaratacağı değişiklikleri düşünerek heyecana kapılırsınız.

Ancak kimi zaman, çeşitli nedenlerden dolayı bir bebek dünyaya getirme şansınız olmayabilir. Bu, bir çocuğunuzun olmayacağı anlamına gelmemektedir.
Kan bağı olmaksızın da bir çocuk sahiplenebilir, hayalinizdeki geniş aileye kavuşarak çocuğunuzu büyütebilirsiniz.

Günümüzde, bu amaca hizmet etmenin yanı sıra bakıma muhtaç çocuklara yardımcı olmak amacıyla, ilgili devlet kurumlarından evlat edinme imkânı bulunmaktadır.

Evlat edinme şartları sağlandığı müddetçe ister bireysel olarak ister eşinizle birlikte başvuruda bulunup evlat edinebilirsiniz.

Peki evlat edinme süreci nasıl olur, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Evlat Edinme Nedir?

Bebek sahibi olamayan aileler, evlat edinmek için gerekli prosedürleri ve bu süreci oldukça merak etmektedir.

Evlat edinme; bakıma ve bir ebeveyne ihtiyaç duyan bir çocuğun, evlat edinme koşullarını sağlayan bir kişi veya eşler tarafından soy bağı kurulması ile himaye altına alınması ve aralarında ebeveyn-çocuk ilişkisi kurulması olarak açıklanabilir.

Bazı kişiler, kendi kanından olmayan bir çocuğa ebeveynlik yapmaya karşı önyargılı olabilirler.

Nasıl bir aileden geldiğini bilmediğiniz bir çocuğa yönelik endişeleriniz olması çok doğaldır. Fakat evlat edinerek hem bakıma muhtaç bir çocuğa sıcak bir yuva ve bir aile vermiş olursunuz, hem de anne-baba olma duygusunu tatma fırsatı bulursunuz.

Bu nedenle, çevrenizden gelebilecek yorumlardan ziyade kendi iç sesinizi dinleyerek bu sorumluluğa hazır hissettiğiniz bir zamanda siz de evlat edinebilirsiniz.

Evlat Edinme Yolları Nelerdir?

Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan kişiler, evlat edinmek için başvuruda bulunarak çocuk sahibi olabilirler. Bunun için izlenebilecek iki farklı yol vardır;

 • Çocuğun Biyolojik Ailesi ile Anlaşma Sağlanarak Evlat Edinme

Çocuğunun bakımını yerine getirecek maddi durumu olmayan ve ona büyüyebileceği uygun bir ortam sağlayamayan bir ailenin çocuğunu evlatlık edinmek, evlat edinme yollarından biridir.

Bu yolu tercih eden kişilerin, çocuğun biyolojik ailesi ile karşılıklı anlaşma sağlaması ve evlat edinme koşullarını taşıması gerekmektedir. Bunun sonucunda aile mahkemesine başvuruda bulunarak süreç başlatılır.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Bağlı Bir Kuruluştan Evlat Edinme

Devlet kurumlarında korunma altında bulunan çocuklar arasından evlatlık edinme, evlat edinebilmenin diğer bir yoludur. Bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuruda bulunmanız yeterlidir.

Eğer evlat edinmek için çocukta yaş, cinsiyet gibi aradığınız bazı özellikler varsa, başvurunuz sıraya alınır ve incelemeler başlatılır.

evlat edinme nasıl olur

Evlatlık Edinebilmenin Şartları Nelerdir?

Evlat edinebilmenin gerçekleşebilmesi için bazı koşulların sağlanması, çocuğun menfaatinin korunabilmesi açısından önemlidir. İlgili kurumlara başvuruda bulunmadan önce, bu şartlara uyuyor olmak gerekmektedir.

Evlatlık çocuk sahibi olabilmek için evlat edinecek kişinin taşıması gereken şartlar şu şekildedir;

 • Evlat edinecek eşlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Evlat edinecek eşlerin her ikisinin de okur yazar ve en az ilkokul mezunu olması
 • Evlat edinecek eşlerin her ikisinin de 30 yaş üzerinde olması
 • Eşlerin en az 5 yıldır evli olması
 • Biyolojik aileden evlatlık çocuk alınacaksa, ailenin rızasının olması
 • Çocuk ile ebeveynler arasında yaş farkının en az 18 olması (ebeveynler çocuktan en az 18 yaş büyük olmalıdır)
 • Evlatlık verilecek çocuğun evlat edinecek aile tarafından en az 1 yıl süre ile bakılmış ve eğitilmiş olması
 • Eğer çocuğun yaşı müsaitse, rızasının olup olmadığının sorulması
 • Evlat edinecek ailenin başka çocukları varsa, evlatlık alma sonrasında bu çocukların haklarının korunup korunmadığının veya zararına bir durum oluşmadığına karar verilmesi
 • Eşlerden birinin evlat edinme işlemini gerçekleştirmesi ise; diğer eşin ayırt etme gücünden yoksun olmasının kanıtlanması, 2 yıldır evli olunmasına rağmen ayrı yaşandığının kanıtlanması veya 2 yıldır diğer eşin nerede olduğunun tespit edilememesi sonucunda mümkün olabilmektedir.
 • Tüm bunlara ek olarak, bekar bir kişi evlat edinmek istiyorsa, 30 yaşını aşmış olması yeterlidir.

Bu maddeler, hem bir çocuğun sorumluluğunu üstlenecek olan ebeveynlerin hem de evlatlık verilecek olan çocuğun haklarını korumak adına aranan özelliklerdir. Bu şartların uygun olmasından sonra sırada başvuru işlemi bulunmaktadır.

Evlat Edinme Süreci Nasıl İlerler?

Kararınızı verdiniz, evlatlık bir çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Peki bu süreç nasıl işliyor ve neler yapmanız gerekiyor?

Evlat edinme sürecinde evlat edinecek kişiler sırası ile aşağıdaki işlemleri yapmaktadır;

 1. Evlat edinme koşullarını sağlamak
 2. Başvuruda bulunmak için randevu almak
 3. Gereken koşulların sağlanmasının ardından, bulunulan ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na şahsen ve dilekçe ile başvuruda bulunmak
 4. Yetkili kurum tarafından istenilen belge ve evrakları hazırlamak
 5. Evrakları ilgili kuruma en geç 2 ay içerisinde teslim etmek

Evrakların tesliminden sonra evraklarınız incelemeye alınarak evlat edinmek için uygunluğunuz araştırılır.

Yetkililer sizinle en az 5 görüşme gerçekleştirir. Evlat edinme olayına bakış açınız, ekonomik durumunuz, sağlık durumunuz, tavır ve davranışlarınız incelenir.
Bu görüşmeler esnasında, yaşadığınız yere ziyarette bulunularak çocuğun kalacağı yer de görülmüş olur.

Tüm görüşmeler ve incelenen belgeler sonrasında ‘Sosyal İnceleme Raporu’ hazırlanarak çiftlere olumlu veya olumsuz dönüş yapılır. Raporunuzun olumlu sonuçlanması durumunda başvurunuz işleme alınır ve sıraya konur.

Sıra size geldiğinde, evlatlık ve bebek veya çocuk ‘Evlat Edinme Öncesi Geçici Bakım Sözleşmesi’ yapılarak yanınıza yerleştirilir ve en az 1 yıl süre ile çocuğun bakımı ve eğitimini üstlenmeniz gerekir.

Bu 1 yıllık süre içerisinde 3 aylık dönemlerden oluşan ‘İzleme Raporu’ hazırlanır. Bir yıl sonunda, tüm raporlar ve evraklar ile Aile Mahkemesi’ne başvurularak evlat edinme davası açılır.

evlat edinme

Evlat Edinme Başvurusunda Gerekli Evraklar

Evlat edinme için başvuruda bulunan kişilerin başvurularının kabulü ve sıraya alınabilmesi, gerekli evrakların 2 ay içerisinde tamamlanmasına bağlıdır.

Bu evraklar;

 • Nüfus müdürlüğünden alınmış nüfus kayıt örneği
 • Evlat edinecek kişilerin adli sicil kayıt belgeleri
 • Muhtarlıktan alınmış yerleşim belgesi
 • Diploma veya öğrenim durumu belgesi
 • Başvuran kişilerin sağlık kurulu raporları
 • Malvarlığı, gelir ve sosyal durumu gösteren belgeler
 • Eşlerden birinin yabancı uyruklu olması durumunda oturma izni belgesidir.

Yeni Doğmuş Bir Bebek Nasıl Evlat Edinilebilir?

Evlat edinmeyi düşünen çiftler daha çok, 1 yaşını doldurmamış veya yeni doğmuş bebek evlat edinmek istemektedir. Bunun nedeni, çocuğun ayırt etme gücünün henüz gelişmemiş olması nedeniyle aileyle daha kolay bağ kurabilmesi ve ailenin de bebeği daha kolay benimsemesidir.

Ancak bu durum, evlat edinme başvurularında yeni doğan bebeklere yüksek talep oluşmasına ve sıranın geç gelmesine yol açabilmektedir.

Yeni doğmuş bir bebeği evlat edinmek istediğinizde, aynı evlat edinme şartları geçerli olacak ve aynı süreç takip edilecektir. Ancak şu durum unutulmamalıdır ki, yeni doğan evlatlık bebekler genellikle zor şartlarda doğmuş, terk edilmiş ve bazı zorlu şartlara maruz kalmış bebekler olabilmektedir.

Bazı bebeklerde sağlık sorunları da oluşmuş olabilmektedir. Ancak bebeğin ailenin yanına verilmesiyle ve iyi bir bakımla, tüm bu sorunlar ortadan kalkabilir. Çiftlerin bebeğe sabırla ve sevgiyle yaklaşmaları yeterli olacaktır.

Spermi Olmayan Erkeğin Bebeği Olur mu?

Hamile Kalmadan Önce Alınması Gereken Vitaminler

Fazla Kilo Kısırlık Sebebi midir?