Hamilelikte kadın çalışanların hakları nelerdir?

Doğum
İzni

Çalışan
kadınların doğum izni ne kadardır?

5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
 Geçici
İş Göremezlik Ödeneği başlıklı 18. Maddesi c bendindende Sigortalı kadının analığı
halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta
primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer
haftalık sürede
, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz
haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek
 çalışmadığı her gün
için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Kadın çalışanların
doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre
için çalıştırılmamaları esas alınır. Çoğul gebelik halinde ise bu
süreler artırılarak; doğumdan önce 10, doğumdan sonra 8 hafta olarak
belirlenmiştir.

4857
Sayılı İş Kanununun
 Analık halinde çalışma ve
süt izni başlıklı 74. Maddesinde ise Kadın çalışanların doğumdan önce 8 ve
doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için
çalıştırılmamaları belirtilmiştir. Çoğul gebelik halinde çalıştırılmayacak
süreye 2 hafta eklenir ve toplamda 10 haftaya çıkarılır. Ancak, sağlık durumu
uygun olduğu takdirde, ağır iş yapmayacaksa ve doktorunun da onayı ile kadın
çalışan isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Böyle bir durumda,
kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası iznine eklenir ifadesi yer
almaktadır.

Doğum
Sonrası Ücretsiz İzin

Doğum
öncesinde ve sonrasında 16 haftalık (çoğul gebeliklerde 18 hafta) izin süresi tamamladıktan
sonra, talep edilmesi halinde 6 aya kadar ücretsiz izin kullanılabilir. Fakat
bu süre yıllık ücretli izin hakkı hesabında dikkate alınmaz.

DOĞUM
SONRASI SÜT İZNİ

4857
Sayılı İş Kanununun 74. Maddesinde belirtildiği üzere; bebek bir yaşına gelene
kadar, onu emzirmesi için kadın çalışanın günde toplam bir buçuk saatlik süt
izni hakkı bulunmaktadır. Kadın çalışan süt iznini hangi saatler arasında ve
kaça bölerek kullanacağını kendisi belirler.

Bu günde
toplam bir buçuk saatlik süt izinleri, günlük çalışma süresinden sayılır. İşveren,
süt izni kullanan kadın çalışanın ücretinden herhangi bir kesinti yapamaz.

GÜNLÜK
ÇALIŞMA SÜRESİ

16.08.2013
tarih 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gebe Veya Emziren Kadınların
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair
Yönetmelik’in 9.Maddesinde Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten
fazla çalıştırılamayacağı belirtilmiştir.

Hamilelik
boyunca kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

GEBE VEYA
EMZİREN KADIN ÇALIŞANA GECE ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR Mİ?

16.08.2013
tarih 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların
Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair
Yönetmelik’in 8.Maddesinde Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla
tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya
zorlanamayacakları ve yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir
yıl boyunca gece çalıştırılması yasak olduğu
, bu sürenin sonunda sağlık ve
güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem
boyunca gece çalıştırılamayacağı yer almaktadır.

Emziren
kadın çalışanlar, doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece vardiyalarında
çalıştırılamazlar.
Emziren kadın çalışanlarda bu
süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri
ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde
sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya
belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.

Bebek.Com

Uzman kadromuz ve deneyimli editörlerimiz ile anne, babalara ve bebeğin yakınında olan herkese sorularının tüm cevaplarını vermek için 2001 yılından beri buradayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı