Hamilelikte Kadın Çalışanların Hakları Nelerdir?

Doğum İzni

Çalışan kadınların doğum izni ne kadardır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici İş Göremezlik Ödeneği başlıklı 18. Maddesi c bendindende Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Kadın çalışanların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esas alınır. Çoğul gebelik halinde ise bu süreler artırılarak; doğumdan önce 10, doğumdan sonra 8 hafta olarak belirlenmiştir.

4857 Sayılı İş Kanununun Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı 74. Maddesinde ise Kadın çalışanların doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları belirtilmiştir. Çoğul gebelik halinde çalıştırılmayacak süreye 2 hafta eklenir ve toplamda 10 haftaya çıkarılır. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, ağır iş yapmayacaksa ve doktorunun da onayı ile kadın çalışan isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Böyle bir durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası iznine eklenir ifadesi yer almaktadır.

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin

Doğum öncesinde ve sonrasında 16 haftalık (çoğul gebeliklerde 18 hafta) izin süresi tamamladıktan sonra, talep edilmesi halinde 6 aya kadar ücretsiz izin kullanılabilir. Fakat bu süre yıllık ücretli izin hakkı hesabında dikkate alınmaz.

Doğum Sonrası Süt İzni

4857 Sayılı İş Kanununun 74. Maddesinde belirtildiği üzere; bebek bir yaşına gelene kadar, onu emzirmesi için kadın çalışanın günde toplam bir buçuk saatlik süt izni hakkı bulunmaktadır. Kadın çalışan süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanacağını kendisi belirler.

Bu günde toplam bir buçuk saatlik süt izinleri, günlük çalışma süresinden sayılır. İşveren, süt izni kullanan kadın çalışanın ücretinden herhangi bir kesinti yapamaz.

Günlük Çalışma Süresi

16.08.2013 tarih 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in 9.Maddesinde Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacağı belirtilmiştir.

Hamilelik boyunca kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

GEBE VEYA EMZİREN KADIN ÇALIŞANA GECE ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR Mİ?

16.08.2013 tarih 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in 8.Maddesinde Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamayacakları ve yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasak olduğu, bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılamayacağı yer almaktadır.

Emziren kadın çalışanlar, doğum tarihinden başlamak üzere altı ay süre ile gece vardiyalarında çalıştırılamazlar. Emziren kadın çalışanlarda bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılır.

Anne ve baba olmak her insan için oldukça önemli bir deneyimdir. İşte bu yüzden anne adayı ruhen ve bedenen buna kendin, hazır hissetmesi gerekmektedir. Bu gereksinim çok önemlidir, çünkü hamilelik boyunca istenmedik bir gebelik olduğunu düşününce stres yapmasına neden olmaktadır. Hamilelik kolay bir işlev görülse de değil bu zaman da çiftler stres yapmamalıdır ki çocuk yapma olasılığı artsın.

Hamilelik isteyen bireyler gün aşısı ilişkiye girmeli ve ilişkiden uzun bir süre yataktan bayanın kalmaması gerek. İşte bu zaman zarfında bebek tutma olasılığı yüksektir. Hamileliğe hazırlanma evresi kadın için zor olsa da erkek için de aynı zorluktadır. İşte bu yüzden çiftler sakın ve kendilerini hazır hissetmeleri gerekmektedir. Hazır olan bireyler sağlıklı birey dünyaya getirme olasılığı çok yüksektir.

Hamile kalan bir kadın stres ve de ağır olan her şeyden uzak durmalıdır, çünkü hamileliğe hazırlanma evresi oldukça riskli ve zor bir süreçtir. Eğer detaylara ve de doktor tavsiyelerine uyan bireyler zorluklar yaşamadan, hamileliğe hazırlanma evresini çok rahat bir şekilde geçirmektedir. Bu evre 3 ay gibi kısa bir süreç içinde bitmektedir. Bu süreci sorunsuz ve stressiz atlatan anne ve baba adayları çocuklarını 9 ay 10 gün sonra kucağına almaktadırlar.

Hamileliğe hazırlanma evresinde, iyi beslenmeli, su tüketiminde dikkatli olunmalı ve de sağlıklı besinlerle beslenmelidir ki vücut direnci düşmesi. Bazı kadınlarda bu hamileliğe hazırlanma evresi biraz zor ve meşakkatli geçmektedir. Bu süreçte bulunulan doktor tavsiyelerinin dışında bir şey yapılmadığından sorunlar yaşanmamaktadır.

Hamileliğe hazırlık evresi olan bu 1 ay için de bebeğimizin bizlere çok ihtiyacı vardır, sağlıklı anne adayı sağlıklı bir birey dünya ya getirir unutmayalım. Bu yüzden biz ne kadar sağlıklı olursak bebeğimizde o kadar sağlıklı olacaktır. 1 ay süreç yanı 4 haftalık bu süreçte her şey yolunda giden bir anne adayının bebeği 5 haftalığa ulaştığında kalp atışı başlar bu yüzden hamileliğe hazırlık evresinde yapılacak en önemli şeylerden bazıları şu şekildedir. Stres, ağır kaldırma gibi uzak durulacak şeylerden uzak durmak ve de sağlıklı beslenerek bünyemizi ve de bedenimizi güçlendirmek için sağlayacak besinler yemek.

 

Hamilelikte psikoloji ile ilgili içerikler için tıklayın! https://www.bebek.com/gebelik-surecinde-annenin-psikolojisi/

Post navigation

Bir yanıt yazın