Erken Doğum

Erken Doğum:

20. haftadan sonra 37. Gebelik haftasından önce olan tüm doğumlar erken doğum olarak kabul edilir. Tüm gebeliklerin % 10-15 i erken doğum olarak gerçekleşir. Yeni doğanda konjenital anomalilere bağlı olmaksızın ortaya çıkan  mortalite ve morbititenin % 75 inden erken doğum sorumludur. Yeni doğanın ağırlığı 1000-2500 gram aralığında ise prematüre, 1000 gramın altında ise immatür olarak değerlendirilir.

Vakaların yarısında erken doğuma sebep olan faktör saptanamaz. Bunun yanı sıra amnion zarının erkenden yırtılmasına bağlı suları gelen, plasentar yetmezliği olan, daha önce prematür doğum yapanlarda erken doğum eylemi görülebilir. Gebeliklerin arası 3 aydan kısa ise, rahim ağzında daha önceden oluşan ciddi yırtık varsa, anne adayı 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyükse,  ciddi medikal problemleri varsa, ağır bir sigara içicisi ise de erken doğuma davetiye çıkarılmış olur. Çoğul gebeliklerde, amnion sıvısının çok az veya çok fazla olduğu olgularda , ciddi kansızlık bulgusu olan anne adaylarında , alkol ve uyuşturucu kullananlarda, travmaya maruz kalanlarda da prematüre doğumlar olabilir.

Anne adayında saatte iki kereden sık gelen rahim kasılmaları, muayenede rahim ağzında 2-3 cmlik açılmanın tespiti ve/ veya  amnion  mayinin gelmesi önemli işaretlerdir.
Bu şikayetlerle başvuran hasta derhal hastaneye alınır. Ultrason muayenesi ve vaginal muayene ile durum değerlendirilir. Eğer rahim ağzında açıklık 4 cm ve üstünde ise, ağır vaginal kanama varsa , annede ciddi medikal problemlere bağlı  ( hipertansiyon , ciddi kardiak ve pulmoner hastalık vb) erken doğum gerçekleştiriliyorsa, fetüste distress, ciddi gelişme geriliği , rahim içi enfeksiyon,  varsa  doğum durdurulmaya çalışılmaz.

Erken doğum önlenmesi amacıyla anneye acilen hidrasyon uygulanır. 24-34. haftalar arasında doğum oluyorsa bebeğin akciğer gelişimini hızlandırmak için 12 saatte bir total 2 doz betametazon yapılır. Bu uygulamaya bağlı iyi etki 24 saatte  ortaya çıkar. Yapılan kortizonun maksimum iyi etkisi 48 saat sonra alınacağından en azından bu sürenin kazanılmasına çalışılır. Eğer mümkünse ve sakıncası yoksa doğum mümkün olan en uzak tarihe kadar ertelenecek şekilde tokoliz denen tedavi uygulanmalı  ve anne adayı  yatak istirahatine alınmalıdır.

Tokoliz tedavisi için beta mimetik denen ilaç grubu, magnesium sülfat, indomethasin, nifedifinden biri veya kombine edilerek birkaçı kontrollü bir şekilde uygulanır.
Yeni doğanı enfeksiyondan koruma amaçlı antibiotik başlanır.1500-2000 gram arası makad  , ayak prezentasyonunda olan  prematürlerin sezaryan ile doğumu uygun olacaktır.  Doğum daima yeni doğan yoğun bakım ünitesine haiz hastanelerde yaptırılmalıdır. Yeni doğanın geleceği hakkında genelleme yaparak kategorize etmek zor olabilir. Zira yeni doğan yoğun bakım şartları çok farklı olabilmektedir. İdeal koşullarda bakılan bebeklerde 2000 gramın üstünde yaşama şansı % 90 lardadır. 1000-1500 gram arasında olanlarda ise oran % 65 lere inmektedir.

 

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Erken doğum ile ilgili daha fazla içerik için https://www.bebek.com/erken-dogum/ 🤰🏼[/box]

Post navigation

Bir yanıt yazın