Çocuklarda Problem Çözme Becerileri Nasıl Geliştirilir?

Çocuklarda Problem Çözme Becerileri Nasıl Geliştirilir? Bilmeniz gereken her şey bebek.com tecrübesi ile sizlerle:

İnsan yaşamının en önemli özelliklerinden birisi, diğer bireylerle başarılı bir şekilde etkileşime geçmek ve iletişim kurmaktır. Bireylerin gündelik yaşantıları içerisinde kurdukları ilişkilerde zaman zaman zorluklarla ve problemlerle karşılaşmaları son derece doğal karşılanmaktadır. Günümüzde, bireylerin bazı incelik isteyen davranış ve düşünme becerilerine sahip olmaları onların bu güçlükleri aşmalarında oldukça önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda kişiler arası problem çözme becerisi yaşamın ilk yıllarından itibaren desteklenmesi gereken, tüm yaşam boyu süren becerilerden biri olarak kabul edilmektedir. Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda, 4 yaş kadar erken bir dönemde çocukların uygun bir eğitimle problem çözücü düşünme biçimini kazanabileceği belirtilmektedir*.

Tabii bu eğitimin verilmesinde anne baba tutumlarının çok önemli olduğunu unutmamalı ve kendi tutumlarımızı çocuklarımız yararıına yeniden gözden geçirmeliyiz. Selçuk Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada anne-baba tutumları ile çocukların problem çözme becerileri arasında nasıl bir bağlantı olduğu bir araştırma ile incelenmiştir. Araştırma ile ilgili detaylara bakarsak;

“Farklı ana baba tutumları çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemekte midir?” sorusunu ele alan çalışma aşağıdaki sorular doğrultusunda şekillenmiştir:

1. Aşırı koruyucu annelik, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemekte midir?

2. Demokratik davranma, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemekte midir?

3. Ev kadınlığı rolünü reddetme, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemekte midir?

4. Karı-koca geçimsizliği, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemekte midir?

5. Baskı-disiplin, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemekte midir?

Ve bu araştırma sonucunda şu sonuçlar bulunmuştur:

1. Aşırı koruyucu annelik, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemektedir. Aşırı koruyucu annelik düzeyi azaldıkça çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisi puan ortalaması da yükselmektedir.

2. Demokratik ana baba tutumu, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemektedir. Demokratik davranma düzeyi arttıkça çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisi puan ortalaması da yükselmektedir.

3. Ev kadınlığı rolünü reddetme, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemektedir. Ev kadınlığı rolünü reddetme düzeyi azaldıkça çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisi puan ortalamaları da yükselmektedir.

4. Aile içi geçimsizlik, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisini etkilemektedir. Geçimsizlik arttıkça çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisi puan ortalamaları da düşmektedir. Şiddetli ve kısmen geçimsiz olan ailelerin çocuklarının psikososyal temelli problem çözme becerisi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.

5. Baskı-disiplin, çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisi puan ortalamalarını etkilemektedir. Baskı-disiplin azaldıkça çocukların psikososyal temelli problem çözme becerisi puan ortalamaları yükselmektedir.

6 adımda problem çözme:

Çocuğunuza problem çözme becerisi kazandırmak istiyorsanız eğer sizlere bazı önerilerimiz var…
●çocuğunuzu bir sorun anaında mutlaka dinleyin ve onun ihtiyaçlarını, isteklerini anlamaya çalışın
●çocuğunuza onu anladığınızı belirtin, onun düşüncelerini özetleyerek doğru anlayıp anlamadığınızı ona gösterin
●problem hakkında kendi düşüncelerinizi çocuğunuza belirtin
●çocuğunuzla beraber beyin fırtınası yaparak çözümler bulmaya çalışın
●bulduğunuz tüm fikirleri not edin (gerçekçi olmayanları bile!!!)
●çocuğunuzla birlikte listenizi gözden geçirin ve en uygun çözümü bulun

Yararlanılan Kaynaklar:

● Bu paragraf “Farklı Eğitim Yaklaşımları Uygulayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi” adlı araştırmadan aynen alınmıştır.

İDİL SEDA AK

Bebeklerde eğitim ile ilgili içerikler için https://www.bebek.com/cocuk/bebek-tuvalet-egitimi/

Post navigation

Bir yanıt yazın