Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk hakları, toplumun en hassas ve değerli bireyleri olan çocukların yaşamlarını iyileştirmek ve korumak için dünya çapında önemli bir konudur. Çocuk haklarına dair bilinçlendirme ve eğitim, erken yaşlarda başlatılmalıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesi ise, bu alanda atılmış önemli bir adımdır.

Bu makalede, çocuk hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında temel bilgileri ve erken yaşlarda farkındalık yaratmanın önemini ele alacağız.

Çocuk Hakları Nedir?

Çocuk hakları, her çocuğun doğuştan sahip olduğu temel haklar ve özgürlükleri ifade eder. Bu haklar, yaşam hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, aile ve sevgi hakkı, oyun hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel insani haklardır. Çocuk hakları, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekler ve onların yaşamlarının her alanında koruma sağlar.

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında kabul edilmiş ve 196 ülke tarafından onaylanmış olan bir insan hakları belgesidir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Amacı Nedir?

Sözleşme, çocukların yaşamlarını iyileştirmek ve korumak için uluslararası düzeyde kabul görmüş standartları belirler. Sözleşmenin amacı, dünya genelindeki tüm çocukların haklarını korumak, geliştirmek ve savunmak için uluslararası bir çerçeve sağlamaktır.

Sözleşme, çocukların hayatta kalma, gelişme, katılım, korunma ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılama haklarını belirler ve çocukların adaletli bir şekilde muamele görmeleri için gereken tüm önlemleri almayı taahhüt eden devletlerin sorumluluklarını ortaya koyar.

Bu sözleşme aynı zamanda, çocukların düşünce, din, ifade, eğitim ve kültürel haklarını da korumaktadır. Sözleşme, tüm çocukların insan haklarına saygı gösterilmesini sağlar ve çocukların sağlıklı, mutlu ve güvende büyümelerini hedefler.

Sözleşme, aşağıdaki dört temel ilkeye dayanır:

Ayrımcılığın Önlenmesi

Her çocuğun ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi ya da başka bir görüş, ulusal, etnik veya sosyal köken, mülkiyet, engellilik, doğum ya da başka bir statüye bakılmaksızın aynı haklara sahip olduğu ilkesidir.

 Çocuğun Yararına Olanın Öncelikli Olması

Çocuğun yüksek yararı ilkesi, her türlü eylem ve kararda öncelikli olarak çocuğun yararının gözetilmesini gerektirir.

Yaşama, Sağ Kalma ve Gelişme Hakkı:

Her çocuğun yaşam hakkı ve yaşamını sürdürmek için gerekli olan koşullara sahip olma hakkı vurgulanır. Ayrıca, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olanakların sağlanması gerektiği belirtilir.

Çocuğun Görüşlerine Saygı

Çocukların düşüncelerini ifade etme hakkı ve yaşlarına uygun şekilde katılım sağlama hakkı kabul edilir. Bu ilke, çocukların fikir ve düşüncelerine değer verilerek onların yaşamlarını etkileyen kararlarda söz sahibi olmalarını amaçlar.

Çocuk Hakları Sözleşmesinin Maddeleri Nelerdir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır. İşte bu maddelerden bazıları:

 1. Beslenme ve barınma hakkı
 2. Yaşama hakkı
 3. Ebeveyn sorumluluğu ve yönlendirme
 4. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
 5. Özel yaşamın korunması
 6. İfade özgürlüğü
 7. Yasa önünde eşitlik
 8. Eğitim hakkı
 9. Eğitimde eşitlik
 10. Bilgiye erişim hakkı

Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesi Ne Zaman Kabul Edilmiştir?

Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesi 1990 yılında imzalanmış olup 1995 yılında yürürlüğe girmiştir.

Erken Yaşlarda Çocuk Hakları Farkındalığı

Çocuk hakları farkındalığı, erken yaşlarda başlatılmalı ve çocuklara bu hakların ne olduğu, neden önemli olduğu ve nasıl korunacağı öğretilmelidir. Bu süreçte aileler, öğretmenler ve toplumun diğer bireyleri önemli roller üstlenir. İşte erken yaşlarda çocuk hakları farkındalığı yaratmanın önemli nedenleri:

 • Çocuklar, kendilerini ve başkalarını daha iyi anlar ve saygı gösterirler.
 • Çocuklar, insan haklarına dayalı değerlerle yetişir ve bu değerleri yaşamlarına taşırlar.
 • Çocuklar, haklarını koruma ve başkalarının haklarına saygı gösterme becerilerini geliştirirler.
 • Çocuklar, daha adil ve hoşgörülü bir toplumun temellerini atarlar.

Sonuç:

Çocuk hakları, dünya çapında önemli bir konu olup, çocukların yaşamlarını koruma ve iyileştirme amacını taşır. Çocuk Hakları Sözleşmesi, bu amacı gerçekleştirmek için uluslararası düzeyde kabul görmüş standartları belirler. Erken yaşlarda çocuk hakları farkındalığı yaratmak, hem çocukların hem de toplumun sağlıklı gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Aileler, öğretmenler ve toplumun diğer bireyleri, bu farkındalığı yaratmak için çaba göstermeli ve çocuklara haklarını öğretmelidir.

Dünya genelinde her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır.

Bu yazımıza da göz atın!

Bebeğiniz için En Eğitici 10 Kitap – https://www.bebek.com/bebeginiz-icin-en-egitici-10-kitap-tavsiyesi/

Aklınıza takılanları yorum olarak bırakabilirsiniz.

Sağlıklı günler.

Post navigation

Bir yanıt yazın