Bebek Gelişiminde Müziğin Önemi

Yapılan pek çok araştırma hamilelik döneminden itibaren müziğin bebek gelişiminde oldukça önemli olduğunu kanıtlar nitelikte. Bebek gelişimi ile müzik arasındaki bağlantıyı Klinik Psikolog İrem Alişanoğlu Polat anlatıyor.

Hamilelik döneminde müzik dinlemenin anne ve bebek açısından faydaları nelerdir?

Yapılan bilimsel çalışmalar hamilelik döneminde doğru ritimde müzik dinlemenin, bebeğin sosyal, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Gebelik esnasında müzik dinletimi, doğum öncesi öğrenmeye de imkan sağlar. Bebekler alışageldikleri seslerin dışındaki seslere anne karnındayken bile tepki verirler. Bebeğin doğum öncesi dönemde anne karnındayken çevresinden bilgi alabildiğini ve yanıt verebildiğini göstermiş bilimsel çalışmalar mevcuttur. Çok yüksek seslerin anne karnındaki fetüsün kalp atışlarını hızlandırdığı, kimi seslerin ise aksine fetüsün kalp atışını kısa süreli yavaşlatmalara yol açtığı bulunmuştur.
Ritmin sakinleştirici özelliği vardır. Anne karnındaki en temel ritim annenin kalp atışlarıdır. Bu kalp atışlarını bebeği sakinleştirdiği ve doğum sonrasında bile annenin kalp atışına yakın yerde olma arzusun bu duygu regülasyon arzusundan kaynaklanabileceği öngörülmektedir. Dingin bir müzik, bebeğin huzurlu bir bebek olmasına olanak sağlar. Anne de huzur veren, dingin dinlendirici bir müzikle günlük hayatın stresinden uzaklaşabilmekte, dinlenip huzurlu olabilmektedir. Hem anne, hem bebek uyun müzikle kendi duygu durumunu düzenleyebilmektedir. Müzik dinleme esnasında annenin karnındaki bebeğine odaklanması, müziğin sürece eşlik etmesi, anne bebek arası bağın temellerinin atılmasına imkan sağlayacaktır. Müzik ebeveynin ve anne karnındaki bebeğin iletişim ve etkileşim yoludur.

Anne karnında müzik dinleyen bebekler ile dinlemeyenler arasında daha sonrasında nasıl farklılıklar görülebilir?

Gebelik esasında dinletilen müziğin, bebeklerin gelişimini hızlandırdığı, kimi gelişim bozukluklarını hafiflettiği görülmüştür. Yapılan bir çalışmada anne karnında müzik dinleyen ve dinlemeyen bebekler, doğum sonrasında incelenmiştir. Anne karnındayken müzik dinletilmiş bebeklerin, dinletilmemiş bebeklere oranla göz takibi, motor kontrol ve koordinasyon, seslere olan dikkat gibi alanlarda daha hızlı olabildikleri görülmüştür.

Bebeklere ilk olarak hangi tarzda müzik dinletilmesi gerekmektedir?

Anne karnındaki bebekler 16. hafta itibariyle işitmeye başlarlar. 24. hafta civarında dış dünyadaki sesleri duymaya, yorumlamaya ve kaydetmeye başlarlar. 32. hafta civarında ise daha önce duydukları sesleri tekrar işittiklerinde o sesi hatırlamaya ve ona tepki göstermeye başlayabilirler. Bu durum da müziğin, bebeğin gelişimini etkilediğini göstermektedir. Hamilelik esnasında bebeklere dinletilen müziklerin sakin ritimli, dinlendirici, huzur veren yumuşak melodilerden oluşması önemlidir. Zira aşırı ve karışık seslerin bebekleri rahatsız ve huzursuz edebileceği bilinmektedir. Anne karnındaki bebekler rahim içine 70’le 100 arası atan kalp atışında, bağırsak seslerine, dışardan gelen bazı uğultulara alışıktır. Dolayısıyla anne karnındaki bebeklere dinletilen müziklerin de adeta rahim içindeki kalp atışıymışçasına ritimlerden oluşan müzikler olması etkili olacaktır. Klasik müziğin bu ihtiyaçları ve dinamiği karşıladığı bilinmektedir. Bu süreçte Beethoven, Bach, Mozart, Mevlevi müzik dinletmek uygun olacaktır.

 

Müzik dinlemek bebeklerin zihinsel gelişimini nasıl destekler?

Son yıllardaki araştırmalar, müziğin bebeklerin ve çocukların fiziksel, duygusal ve entelektüel gelişimini etkilediğini ve bilişsel ve duyusal gelişimini güçlendirdiğini göstermiştir. Müziğin bebekler ve çocuklar üzerindeki olumlu etkisi şaşırtıcı derecede çeşitlidir ve bebeklerin hem zihinsel hem de fiziksel alanlarında gelişmesini teşvik eder. Bebeklere müzik dinletmek, pek çok beceriden sorumlu olan sinir yollarını aktive edebilir, yaratıcılık gibi genel becerileri artırır veya mekansal zeka gibi daha spesifik becerileri artırabilir. Örneğin, bir yapılan bir çalışmada 3 aylık bebeklerin öğrendiklerini hatırlamalarına yardımcı olmak için müzik kullanmanın öğrenme sürecinde önem taşıdığına ve bunun hatırlamaya yardımcı olduğuna ortaya koymuştur. California’da yapılan bir başka çalışma anaokulu çocukları üzerine yapılan bir araştırma, piyano dersi gören çocukların, bilgisayar gören çocuklara kıyasla verilen bilmecenin tamamlanmasında % 34 daha iyi bir başarı oranına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bir başka bilimsel çalışmada yoğun bir müzik eğitimi almış olan 1. sınıf öğrencilerinin, standart bir müzik eğitimi almış sınıf arkadaşlarına göre matematikte önemli derecede ilerleme göstermiş olduğunu bulmuştur. Bilim adamları, müzik ile matematik arasındaki bağlantının kısmen, müziğin çocukların matematiksel kavramları anlamasına yardımcı olduğu gerçeğine inanmaktadırlar.

Ninniler ve bebeklerin uyku zamanları arasındaki bağı nasıl tanımlarsınız?

Ninnilerin bebeklerin uyumasına yardımcı olduğu bilinen bir gerçektir. Yeni yapılan bir araştırma, ninnilerin bebeklerde ve çocuklarda ağrı ve endişeleri hafifletme etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Bakım verenin sesi başlangıçtan itibaren bebeği yatıştırma ve sakinleştirme gücüne sahiptir. Bebek, özelikle annesinin sesine, anne rahminde olduğu zaman diliminden itibaren aşinadır ve ses ona tanıdıktır. Bebek doğumdan sonra, bir yenidoğan olduğunda, ses rahat bir şekilde ona tanıdık gelecek ve yeni geldiği bilinmezlere dolu dünyada onu rahatlatacaktır. Büyüdükçe, bakım vereninin şarkı söylemesini dinginlik ve uyku saatiyle ilişkilendirecektir. Ninniler, bebeklerin ve çocukların kaygılarını azaltmakta, duygu durumlarını düzenlemelerine imkan sağlamakta, sakinleşmelerine, kendilerini güvende hissetmelerine olanak sağlamaktadır. Böylece uykuya geçiş için gerekli düzen sağlanmış olmaktadır. Öte yandan ninni söylemek harika bir bağlanma şeklidir, anne karnından beri alıştığı tiz ses bebeği rahatlattığı gibi, göz göze bakıştığı anne nesnesiyle güvenli bir ilişki kurulumu gerçekleşecek ve dünya güvenle keşfedilebilecek bir yer imgesi olacaktır.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Bebek gelişimi ile ilgili içerikler için tıklayın! https://www.bebek.com/bebek-gelisimi/ 👶[/box]

Post navigation

Bir yanıt yazın