Gebelik Öncesi Tomografi

Hamilelikte MR çekilmesi, düşünülenilin aksine zararlı değildir. Çünkü MR radyasyon yaymaz. Çok nadir bebekteki anomalleri ortaya çıkarmak adına da kullanabilmektedir.

Bilgisayarlı tomografi ise, radyasyon yaydığı için hamilelikte aşırı uygulandığı zaman anne karnındaki bebek için zararlıdır. Anne için acil bir durum ya da hayati derecede önemli olmadığı sürece gebelik sırasında MR çektirilmemelidir. Hamilelikte 500 mrad2ın altında radyasyona maruz kalmanın bir zararı yokken, bu rakamın üzerine çıkıldığı zaman, radyasyona bağlı birtakım zararlar meydana çıkabilir.

Bilgisayarlı Tomografide fetusun maruz kaldığı doz

Bilgisayarlı tomografi ile 30 mrad

CT Bilgisayarlı tomografi ile 250 mrad.

Radyasyon

Radyasyon ile çoğunlukla üç durumda karşılaşılır. Birincisi; hastanelerde diş ve akciğer filmi çekimi, tomografi gibi işlemlerdir. Diğeri, kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi, sonuncusu ise, günlük yaşamımızı işgal eden televizyon, cep telefonu ve bilgisar kullanımıdır.

Gebelikte Radyasyon

Anne karnındaki fetus veya embriyonun da tüm hücreleri hızla çoğaldığı için, fetus radyasyona oldukça duyarlıdır. Tanı yöntemleri arasında ultrasonografi ve manyetik rezonansta radyoaktif ışınlar kullanılmıyor..Buna karşın direkt röntgen ( radyografi) ve bilgisayarlı tomografi uygulamaları, uygulanan kişiyi radyasyona maruz bırakır. Fetusun bu uygulamalarda karşılaşacağı risk, alınan radyasyonun dozuna ve de uygulamanın yapıldığı gebelik haftasına bağlıdır.Hamileliğin 8. Ile 15. haftaları arası fetusun radyasyon etkisine en duyarlı olduğu dönemdir.Zeka geriliği, mikrosefali bu dönemde radyasyona maruz kalan fetuslarda alınan doza bağlı olarak değişen oranlarda görülebilir.Bunun dışında gene doza ve kişisel faktörlerle alakalı olarak değişen oranlarda anne karnında radyasyona maruz kalan bebeklerin ilerleyen dönemlerde kansere yakalanma riskinin de daha fazla olduğu kabul edilir.

Radyasyonun olumsuz etkileri kesin olmanın dışında, kesin tıbbi gerekliliğin olduğu durumlarda direkt röntgen filmleri çekilebilir.Bu filmlerde alınan radyasyon miktarı teratojen etkisi belirlenmiş dozların oldukça altındadır. Özellikle henüz hamilelik fark edilmeden ‘röntgen çektirme’ olayıyla çok sık karşılaşıldığı için, bu konu üzerinde daha detaylı bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Ya hep – Ya Hiç Süreci: Radyasyonun erken gebelik için önemli bir kavramdır. Gebe kalınan günden sonraki ilk 8 gün ‘ya hep ya hiç’ dönemi olarak kabul edilir. Eğer bu süreçte alınan radyasyonun bir etkisi olacaksa bu ‘düşük’ şeklinde olur .Yani gebelik ürünü Fallop tüpündeki seyahatinin bitiminde rahime yerleşemeden kaybedilir. Eğer bu durum gerçekleşmezse maruz kalınan radyasyonun herhangi bir teratojenik etkisi olmayacağı kabul edilir. Gebeliğin gerçekleştiği günü kesin olarak saptayabilme imkanı yoksa, adet siklusu göz önüne alınarak, bulunan tarihe göre karar vermek gerekecektir.

 

Hamilelikte testler ile ilgili içerikler için tıklayın! https://www.bebek.com/hamilelikte-testler/

Post navigation

Bir yanıt yazın