Tüm Bebek İsimleri ve Anlamları

Âbidin
İbadet edenler kulluk yapanlar.
Acun
Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren.
Açelya
Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki.
Açılay
Ay`ın şekilleri, yansıması.
Adal
Adın yayılsın, ün kazan.
Adalet
Doğruluk, zulmetmeme, haksızları terbiye.
Adnan
Üstün insan.
Adniye
Salih, cennetlik.
Afet
Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın.
Affan
Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
Afife
Namuslu, namusuna çok düşkün olan.
Afitab
Güneş ışığı.
Afitap
1.Güneş. 2. Çok güzel, parlak yüzlü kadın.
Afşar
Eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han`ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin bir boyunun adı.
Âgah
Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
Ağa
Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse.
Ağca
Rengi beyaza yakın, beyazca akça.
Ağça
Temiz, saf.
Ahenk
Uyum.
Âhi
Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
Ahmed
Çok övülmüş, beğenilmiş.
Ahsen
Çok güzel, olağanüstü güzel.
Ahu
Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.
Ahucan
Çok güzel dost.
Ahueda
Nazlı güzel.
Ahuela
Çok güzel gözlü.
Ahugül
Çok güzel.
Ahugüzar
Becerikli güzel.
Ahunaz
Nazlı güzel.
Ahunisa
Çok güzel kadın.
Ahunur
Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.
Ahuse
Coşkulu güzellik.
Ahuşen
Güzel ve neşeli.
Aişe
Bolluk içinde rahat yaşayan.
Ajda
Filiz, sürgün, çok genç.
Ajlan
Hızlı, çabuk, telaşlı.
Aka
Büyük, saygıdeğer kimse,ağa.
Akabey
Varlıklı kimse, ağa ve bey.
Akad
Mezopotamya`da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad Akalp.
Akan
Akıp gitmekte olan.
Akarca
Akıp giden su, akan su, akarsu.
Akarsel
Akıp giden sel.
Akasya
Güzel kokulu bir süs bitkisi.
Akata
Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata.
Akay
Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa.
Akba
Sazlık, bataklık, ağba.
Akbaran
Ak güç.
Akbatu
Temiz ve güçlü.
Akbatur
Namuslu ve yiğit.
Akcan
Temiz can.
Akdemir
Dövme demir.
Akdeniz
Ülkemizin güneyindeki deniz.
Akel
Eli uğurlu anlamında.
Aker
Namuslu yiğit.
Akergin
Ak ve olgun.
Akgüç
Namuslu ve güçlü.
Akgün
Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün.
Akhan
Ak soylu han.
Akın
Düşman ülkelerine yapılan saldırı.
Akınalp
Akın yiğidi.
Akıner
Ekın eri, akın yapan er.
Akkor
Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş.
Akköz
Ak renkte göz, ak kor.
Akman
Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı.
Akmeriç
“Ak gibi Meriç” duru sulu meriç.
Aköz
Özü ak, temiz.
Akpolat
Ak çelik, Manas Destanı`nda geçen bir ad.
Aksan
Temiz, lekesiz ün.
Aksel
Beyaz sel.
Aksev
Aydınlığı sev,ışık saç.
Aksu
Anadolu`da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı.
Akşın
Beyaz tenli kadın.
Akşit
Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu.
Aktan
Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan.
Aktaş
Beyaz taş, kireçtaşı.
Akün
Iyi ad, temiz ad, temiz ün.
Ala
Ela karışık renkli, alaca; benekli; tam olgunlaşmamış, yarı olmuş.
Alagül
Çok renkli gül.
Alatan
Güneş`in doğuşundan önceki vakit.
Alaz
Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili.
Alçiçek
Kırmızı çiçek.
Alçin
Kızıl renkli küçük bir kuş.
Aleda
Nazlı, kaprisli.
Alev
Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime.
Aleyna
Bizim üzerimize olsun.
Algan
Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren.
Algın
Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun.
Algül
Kırmızı gül, gül kırmızısı.
Alhan
Al renkli prens.
Alım
Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni.
Ali
Yüce, yüksek, ulu. Hazret-i Muhammed aleyhisselamın damadı, dördüncü halife.
Alican
Cana yakın, kanı sıcak, candan.
Âlişan
Şan ve şerefi yüce olan.
Alişir
Aslan Ali.
Alkan
Kızıl kan.
Alkım
Gökkuşağı.
Alkın
Korkusuz, yiğit, kızıl kın.
Alkız
Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.
Alp
Yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit.
Alpagut
Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit.
Alpağan
Yiğit.
Alparslan
Yiğit arslan, kahraman aslan.
Alpaslan
Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
Alpay
Yiğit Ay, yiğit ve Ay gibi güzel.
Alpdemir
Yiğit ve demir gibi.
Alpdoğan
Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan.
Alper
Yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek.
Alperen
Hem din adamı hem komutan olan yiğit.
Alphan
Yiğit han.
Alpkan
Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan.
Alsan
Ünlen, san, al tanın.
Altan
Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen bir unvan.
Altaner
Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak.
Altay
Altın, yüce dağ, Tiyanşan Dağları, Asya`da bir Türk budunu.
Altemur
Demirin korlaşmış kırmızı hali.
Altın
Yüksek değerli bir maden.
Altuğ
Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu.
Altunç
Kızıl tunç.
Altuner
Çok değerli kimse, altın yiğit.
Alya
Yüksek yer, yükseklik, gök.
Amine
Yüreğinde korku olmayan.
Âmir
İmâr eden.
Ammâr
Bir yeri bakımlı hale getiren.
Andaç
Anılar, hatıralar.
Anı
Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra.
Anıl
Başkaları tarafından sözün edilsin.
Anka
Kaf Dağı`nda bulunduğu söylenen masal kuşu.
Aral
Asya`da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar.
Aran
Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak.
Aras
Doğu Anadolu`da bir ırmak, Erzurum`a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal.
Arat
Yürekli kişi, yüreklilik.
Arca
Çam, çam ağacı, temiz.
Arda
Sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği, ardıl / Meriç Irmağı`nın Edirne yöresinde sağdan aldığı en önemli kolun adı, Arda Çayı, Uygur yazıtlarında da ad olarak geçer.
Arhan
Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.
Arı
Katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek.
Arıca
Temizce arı gibi.
Arıcan
Temiz kimse.
Arıkan
Saf kan, temiz kan, soylu kan.
Arın
Arı, katışıksız, temiz, kirden uzak.
Arınç
Erinç, huzur, barış.
Arkan
Arı kan, temiz kan, soylu kan.
Arkın
Yavaş, ağır, sakin.
Arkut
Temiz ve uğurlu arı ve kutlu.
Armağan
Hediye, ödül.
Arman
Dürüst ve temiz kişi.
Arnisa
Çok namuslu kadın.
Arsen
Kurtuluş, özgürlük.
Arslan
Aslan.
Arsu
Su kadar berrak.
Arsun
Yüreğindeki temizliği yansıtan.
Artun
Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.
Arzu
Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek.
Arzucan
Candan isteyen.
Arzugül
İstenilen,beğenilen gül.
Arzum
İsteğim,dileğim,hevesim.
Arzunaz
Naz yapan.
Asalbike
Gerçek hanım, gerçek güzel.
Asel
Bal, cennetteki dört sudan biri.
Asena
Dişi kurt, güzel kız.
Asiye
Direk, acılı kadın.
Asiye
Direk, acılı kadın.
Aslı
Temelli,köklü, bir şeyin benzeri.
Aslıcan
Özü can gibi sevgili.
Aslıhan
Han soyundan gelen.
Aslım
Özü geçmişe ait.
Aslınaz
Nazlı olması geçmişinden gelen.
Aslınur
Nur saçan bir geçmişi olan.
Aslısu
Geçmişi su gibi berrak ve temiz olan.
Asu
Azgın, huysuz, isyan eden, afacan.
Asude
Rahat, huzur içinde olan.
Asuela
Ela gözlü, yaramaz.
Asuman
Gökyüzü.
Asya
Dünyanın en büyük kıtası.
Aşına
Bildik, tanıdık.
Aşkım
Sevdiğim, sevgilim.
Aşkın
Aşmış, ileri.
Ata
Baba, dede,soyun büyüğü.
Atabey
Saygıdeğer kimse, Seçuklular döneminde bir unvan.
Atacan
Hoşgörüsü olan kimse, babacan.
Atahan
Büyük yönetici, ata durumundaki han.
Atak
Atılgan yiğit, yürekli.
Atakan
Atalardan gelen kan.
Atalay
Benim atam.
Ataman
Ata, ata kişi, başkan bağbuğ.
Atâullah
Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.
Atıfet
Bir sebebi bulunmadan duyulan sevgi.
Atıl
İleri doğru fırla.
Atılgan
Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı.
Atiye
Bağış, verme, iyilik.
Avşar
İşi hemen yapan.
Ayaz
Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve ay ışıklı gecede çıkan soğuk.
Aybars
Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı. (Hun İmparatoru Attila`nın amcasının adı)
Ayben
Ben ayım anlamındaki isim.
Aybeniz
Ay gibi parlak tenli, ay benizli.
Ayberk
Ay kadar güzel olan.
Aybike
Ay gibi güzel kız.
Aybirgen
Ay veren.
Aybora
Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, ay ve fırtına.
Aycan
Ay gibi sevilen,aydınlık can.
Ayça
Yay biçimindeki ay, hilal.
Ayçağ
Ay gibi parlak çağ.
Ayçan
Ay gibi aydınlık kişi.
Ayçiçek
Gün çiçek.
Ayda
Dere kıyılarında yetişen bir bitki.
Aydan
Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel.
Aydeniz
Hem ay, hem de deniz.
Aydın
Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, Ay ışığı bulunan gece, Ege Bölgesi`nde bir il.
Aydonat
Işık donat, parlaklık donat anlamında.
Ayevi
Ay çevresinde oluşan ışık çemberi.
Ayfer
Ay ışığı.
Aygen
Gönül arkadaşı.
Aygönül
Güzel gönüllü.
Aygün
Hem ay, hem gün.
Ayhan
Oğuz Han`ın oğlu.
Aykal
Ay gibi parlak ve ışıklı kal.
Aykan
Kanı parlak ve canlı.
Aykız
Ay ve kız kelimelerinden oluşan isim.
Aykut
Kutlu ay, uğurlu ay.
Ayla
Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi.
Aylan
Ay gibi güzel değerlere sahip olan.
Aylin
AYLA ile aynı anlamdadır
Aymete
Ay ve Hun İmparatoru Mete`den oluşmuş bir ad.
Aynur
Ay ışığı.
Ayperi
Ay ve peri gibi çok güzel.
Aypolat
Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.
Aysar
Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse.
Aysel
Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan.
Aysema
Ay gibi parıldayan yüz.
Ayseren
Güzelliğini gözler önüne seren.
Aysın
Sen aysın, ay kadar güzelsin.
Aysu
Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak.
Aysun
Ay gibi ışıltılı ve güzel.
Ayşe
Rahat ve huzur içinde yaşayan.
Ayşegül
Güller içinde mutlu yaşayan.
Ayşen
Neşeli,gülen,aydınlık.
Ayşenur
Ayşe+Nur.
Ayşıl
Ay ışığı.
Ayşim,Ayşin
Parlak ışık saçan.
Aytekin
Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
Ayten
Güzel bir tene sahip olan.
Aytu
Aya benzeyen tuğlu.
Aytun
Ay ve gece, Aylı gece.
Aytuna
Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli.
Aytunç
Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.
Ayvaz
Koca, eş.
Azimet
Gidiş, takva yolunu seçen.
Azize
Saygın,sevgili,kutsal.
Azra
Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kız.
Azrak
Çok az bulunur, değerli.
Babacan
Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
Bade
Aşk, kutsal sevgi.
Baha
Değerli, kıymetli.
Bahadır
Yiğit, batur.
Bahar
Yazla kış arasında olan mevsim. Güzellik,gençlik çağı.
Bahargül
Bahar gülü.
Bala
Yavru çocuk.
Balamir
M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı`nı geçerek Rusya`yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı.
Balca
Bal gibi, bala benzer.
Balın
Yar, sevgili.
Balkın
Pırıldayan, parlak.
Balkır
Işıl ışıl parıldar, ışık saçar.
Balkız
Bal kadar tatlı kız.
Banu
Prenses; Hanımefendi. Yeni evli gelin.
Banuhan
Hatun hükümdar.
Baran
Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek.
Baranalp
Güçlü yiğit.
Baransel
Güçle ilgili, güçlü sel.
Barçın
Süslü ipekli kumaş.
Barın
Güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada`ki büyük Türk boylarından birinin adı.
Barış
Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması.
Barkın
Görmek, gezmek ereğiyle yolculuklar yapan kimse, gezgin.
Barlas
İyi savaşa, savaşçı yiğit.
Bartu
En eski Türk hanlarından birinin adı.
Bartunç
Güçlü tunç.
Başak
Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı.
Başar
Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş.
Başaran
Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan.
Başer
Başta gelen kimse, başta gelen er.
Başhan
Hanların başı.
Batı
Güneş`in battığı yön.
Batıbek
Batı beyi.
Batıhan
Batının sultanı, hanı.
Battal
Kahraman, cesur, çok büyük.
Batu
Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön.
Batuhan
Bkz. Batuğhan.
Batur
Alp, yiğit, yürekli, bahadır.
Baturalp
Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi.
Baturay
Hem yiğit hem Ay gibi olan.
Baybars
Eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu`nun dördüncü sultanının adı.
Baybora
Hem zengin hem fırtına gibi.
Bayhan
Zengin han.
Baykal
Yaban atı, Moğolistan`da büyük bir göl, deniz.
Baykam
Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse.
Baykan
Soylu kimse, zengin ve soylu.
Baysal
Kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu.
Baysan
Varlıklı ve ünlü.
Bedir
Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
Bediz
Resim, tasvir, süs, bezek.
Begüm
Hanım; Kadın hükümdar.
Beha
Ender, zor bulunan.
Behcet
Sevinç, güler yüzlü, şirin.
Behin
İyinin iyisi.
Behir
Deniz.
Behiye
Güzel.
Behlül
Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
Behnan
İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
Behram
Merih yıldızı.
Behzat
Soyu güzel, doğuştan asil.
Beker
Güçlü, kuvvetli
Bekir
Sabah erken kalkan.
Bektaş
Akran, eş.
Bektürk
Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan.
Belde
Memleket, şehir, kasaba.
Belemir
Peygamber çiçeği olarak biliniyor. Açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında.
Belen
Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol.
Belfü
Kar tanesi.
Belgi
İşaret
Belgin
Kesin ve eksiksiz belirlenen
Belgün
Aydınlık gün.
Belin
Korku ile şaşkın şakın bakmak.
Beliz
İşaret, iz; alamet
Belkıs
Efsaneye göre Hazreti Süleyman aleyhisselam zamanındaki Saba melikesinin adı.
Belma
Uysal,sakin.
Belur
Billur,billurdan olan.
Benan
Parmak uçları.
Benay
Ben ayım, ay gibiyim.
Benek
Namuslu kadın.
Bener
Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi.
Bengi
Sonsuz, tiryaki.
Bengi,Bengü
Ölümsüz, sonsuz.
Bengisu
Ölümsüzlük suyu.
Bengü
Ölümsüz, sonsuz.
Bengül
Gül gibi.
Beniz
Yüz.
Bennur
Işık saçan.
Bera
Fazilet, meziyet sahibi.
Beran
Koç başı.
Berat
Yapılan hayırlı bir iş yüzünden affetmek üzere verilen karşılık.
Berdan
Eşitliği sağlayan kimse
Beren
Kuzu.
Berge
İz.
Bergin
Güçlü, kuvvetli
Bergüzar
Anılmak için verilen şey, andaç
Berhan
Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan
Beria
Olgunluk ve güzelliğiyle üstün olan sevgili
Beril
Zümrüt
Berin
Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı.
Berire
İhsan sahibi, sadık.
Berk
Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
Berkal
Sağlam, güçlü, sert ol
Berkan
Parıldayış, şakıma
Berkant
Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya`da sıradağlar
Berkay
Güçlü ve ay gibi
Berke
Zerdali, kayısı. Kamçı, değnek
Berker
Güçlü, sağlam erkek
Berkin
Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş
Berkkan
Geçmişi sağlam olan kimse
Berkman
Kişiliği sağlam olan kimse
Berksan
Adı, sanı sağlam bilinen
Berksay
Sert kaya
Berktan
Tanyeri gibi güzel ve güçlü
Berna
Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı
Berrak
Duru
Berran
Keskin, kesici
Bertan
Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse
Besamet
Güler yüzlü.
Besime
Sevimli,güler yüzlü.
Besisu
Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su
Beste
Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü
Bestegül
Gül kadar güzel ve duygulu.
Bestenigar
Türk müziğinde bileşik bir makam
Beşer
İnsan.
Beşir
Müjdeleyen. Güler yüzlü.
Betigül
Gül gibi kokan mektup.
Betül
Erkeklerden çekinen, ibadete düşkün, namuslu ve çok temiz kadın. Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Meryem`in ünvanı.
Beyhatun
Hakanın hanımı.
Beylem
Çiçek demedi, buket, sunuş.
Beyza
Çok beyaz, lekesiz
Bige
Evlenmemiş,çocuk doğurmamış olan. Sultan.
Bihter
Daha iyi, en iyi
Bike
Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın
Bilal
Suyla ıslatan; ıslaklık
Bilan
Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
Bilcan
Bilgili dost.
Bilge
Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi
Bilgealp
Bilgili ve cesur kişi
Bilgehan
Derin bilgi sahibi hakan.
Bilgehatun
Derin bilgi sahibi kadın.
Bilgekağan
Bilgili ve savaşçı kişi
Bilhan
Çok bilgili
Billur
Pek duru, pürüzsüz
Bilnaz
Çok naz eden.
Bilnur
Bilge kişi.
Binay
Öylesine güzel ki bin ay eder.
Bingül
Gülü bol; Gül bahçesi
Binnaz
Çok nazlı,cilveli,kaprisli.
Binnur
Çok ışıklı, ışığı gür
Birant
Yemin, tek ant
Biray
Ay gibi tek, eşsiz
Birbet
Yüzü benzersiz
Bircan
Yekvücut
Birgen
Yalnız, yalnızlığa alışkın
Birgül
Tek ve güzel bir gül.
Biricik
Bir tane, tek, emsalsiz
Birkan
Aynı kandan, aynı soydan olan
Birol
Bir tane olan
Birsen
Yalnız sen
Birsu
Bir içim su denilebilecek kadar güzel olan.
Bişr
Güler yüzlü.
Boğaçhan
Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit
Bolat
Çelik gibi sert
Bora
Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
Borahan
Sert hakan
Boran
Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
Buğra
Erkek deve
Buğrahan
İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
Buket
Çiçek demeti
Bulut
Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi
Burak
Hazret-i Muhammed aleyhisselamın Miraç`da bindiği atın ismi
Burc
Taze dal, filiz.
Burcu
Güzel koku, ıtır
Burçak
Bir bitki
Burçin
Dişi geyik
Burhan
Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt
Burkay
Buruk ay
Buse
Öpücük
Büge
Bent,su benti.
Büke
Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha
Bülent
Yüksek, yüce, uzun.
Büşra
Müjde, sevinçli haber
Büşrâ
Müjde, sevinç, hayırlı haber. Acele, çabuk.
Câbir
Cebreden, zorlayan, galip gelen.
Cafer
Çay, dere, küçük akarsu.
Cahide
Çalışıp çabalayan.
Calp
Güçlü
Can
İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
Canan
Gönülden sevilmiş, yar.
Cânân
Sevgili, dilber, gönül verilen. Tasavvufta Allah.
Canay
Ay gibi temiz.
Canberk
Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam
Candan
İçten, gönülden.
Candar
Silahlı asker.
Candaş
Candan, değerli dost.
Caneda
İçten, sevimli kişi.
Canel
İçten,candan uzatılan dostluk eli.
Caner
Yürekten sevilecek kimse
Canfeza
Müzikte bileşik bir makam.
Cangül
İç açıcı.
Canib
Yan, taraf, yön.
Cankat
“Cana can kat katmak”tan buyruk, ailemize can katasın
Cankız
Sevilen, sevimli, şirin kız.
Cankut
Sevimli, cana yakın
Canpolat
Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimsel
Cansel
Hayat veren su.
Cansın
İçten,gönüldensin.
Cansu
Can suyu. Hayat veren su.
Cantekin
Biricik can, can şehzade
Cârullah
Allah’a yakın olan, Allah dostu.
Cavidan
Sürekli,kalıcı olan,sonsuz.
Celâl
Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
Celile
Büyük,ulu.
Cem
Hükümdar, şah.
Cemal
Yüz güzelliği
Cemaleddin
Dinin güzeli, dinin cemali.
Cemali
Yüzü güzel olan, güzellik sahibi.
Cemile
Hatır hoşluğu için yapılan hareket.
Cemre
Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
Cenab
Büyük, şerefli
Cennet
Çok güzel yer. İyilik yapanların,günahsızların öldükten sonra mutluluğa kavuşacaklarına inanılan yer.
Ceren
Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan
Cerrah
Ameliyat yapan, operatör.
Cevat
Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.
Cevdet
Güzel, kusursuz, cömert, olgun.
Cevher
Bir şeyin özü. Güç,enerji.
Cevheri
Cevher sahibi.
Cevza
İkizler burcunun eski adı
Ceyda
İnce-uzun boyunlu ve güzel
Ceyhun
Orta Asya`da bir ırmak
Ceylan
Süzgün ve tatlı bakışlı. Yapısı ince ve uyumlu olan. Gözlerinin güzelliğiyle ünlü zarif,ince bacaklı memeli.
Cezmi
Azimli, kararlı.
Cihad
Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
Cihanbanu
Dünya hükümdarı.
Cihanfer
Cihanı aydınlatan çok güzel kadın.
Cihangir
Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
Cihannur
Alemi aydınlatan nurlu ışık.
Cihanşah
Dünyanın padişahı.
Civan
Genç, taze, delikanlı.
Coşku
Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan
Cübeyr
Küçük kahraman, küçük yiğit.
Cüneyt
Küçük asker, askercik.
Çaba
Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç
Çağ
Belirli bir özellik göz önünde bulundurularak ele alınan zaman dilimi
Çağan
Mutlu gün, bayram
Çağatay
Cengiz Han`ın oğlu
Çağda
Yeni bir çağa adım atılmış
Çağdaş
Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır
Çağın
Şimşek, yıldırım
Çağla
Badem, kayısı,erik gibi yemişlerin olgunlaşmamış hali
Çağlar
Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar
Çağlayan
Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan
Çağman
Çağdaş kimse, çağın insanı
Çağrı
Davet. Doğan kuşu. Mavi hareli göz.
Çakıl
Su yataklarında sürtünmeyle yuvarlaklaşmış küçük taşlar
Çakır
Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse
Çelebi
Efendi, görgülü ve ince insan.
Çelik
Su verilip sertleştirilen demir, polat
Çetin
İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, Kolay olmayan, sert, sarp
Çetinalp
Zorlu ve yiğit, sert yiğit
Çevik
Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı
Çevren
Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk
Çığlık
İnce ve keskin bağırış.
Çınar
Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç
Çiçek
Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü
Çiğdem
Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi
Çilay
Ayın üzerinde beliren açık renkli lekeler.
Çilen
Hafif yağan yağmur,çisenti.
Çiler
Şarkılar söyleyen, şakıyan
Çise(M)
Hafif yağan yağmur(um)
Çisil
İnce ince yağan yağmur
Çolpan
Çoban yıldızı
Dâhi
Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
Dâhi
Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
Dâi
Dua eden, duacı, hak dine çağıran.
Dalan
Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı
Dalga
Hareketli su kütlesi; Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi
Damla
Çok küçük miktarda su. Çok az.
Dânâ
Çok bilen, bilgili.
Daniş
Bilgi, bilme, biliş, ilim.
Danişmend
Bilgili, âlim.
Dâver
Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.
Defne
Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki
Demet
Çiçek bağlamı, deste
Demi
Kadife,şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy
Demir
Yeraltından çıkarılan, türlü iştekullanılan dayanıklı bir maden, bu madenden yapılmış olan
Demiralp
Demir gibi sağlam yiğit
Demiray
Demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel
Demircan
Demir gibi sağlam kimse
Demirkan
Sağlam ve güçlü kan
Deniz
Yeryüzünün çoğunu örten engin su
Denizhan
Ünlü Oğuz Destanı`na göre, Oğuz Han`ın altı çocuğundan En küçüğü,
Deren
Toplayan, düzenleyen, pekiştiren
Derin
Sığ olmayan
Derviş
Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.
Derya
Büyük deniz anlamında
Deryanur
Bilgisiyle ışık saçan.
Desen
Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri
Deste
Bağlam,demet.
Destegül
Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.
Devin
Hareket, kımıldanış
Devinsu
Suyun ritmik hareketleri. Akarsu.
Devrim
Kısa zaman içinde gerçekleştirilen ve olumlu yönde önemli niteliksel Değişimlere yol açan haraket
Devrin
Bir kişi veya olayın gündemde olduğu tarih dönemi.
Dicle
Bir nehir adı. Ulu ırmak.
Didar
Güzel yüz. Görme.
Dide
Göz, göz bebeği
Didem
Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim
Dikmen
Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka Ağaçların gövdeleri, dik olan yer
Dila
Gönlümü çalan.
Dilan
Gönüllerce olan,yürekler dolusu.
Dilara
Gönül alan, gönül okşayan.
Dilaver
Yiğit, yürekli, erkek.
Dilay
Gönle ışık saçan, ay kadar güzel
Dilber
Gönlü yakan güzel. Alımlı güzel kadın.
Dilbeste
Gönül bağlamış, âşık.
Dildade
Gönül vermiş, düşkün, tutkun.
Dildar
Gönlü baskı altında tutan sevgili
Dilde
Ünü her tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse.
Dilek
İstek, rica,arzu.
Dilem
Gönül ilacı
Diler
Dilemek eyleminden
Dilhan
İçten ve yürekten konuşan
Dilmen
Dil bilen kimse, dilci
Dilnişin
Gönülde yer tutan,hoş,güzel
Dilrüba
Gönlü şen,dertsiz
Dilsafa
Gönlü ferah kedersiz.
Dilseren
Hatiplik yeteneğini gözler önüne seren.
Dilsu
Dil+Su
Dilşad
Gönlü sevinçli, yüreği şen.
Dilşah
Gönül şahı,sevgili,sultan.
Dilşikâr
Gönül avlayan, kendine bağlayan.
Dinç
Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
Dinçalp
Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit
Dinçer
Güçlü er, güçlü kimse
Dinçtürk
Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk
Diniz
Sakin,dingin.
Diren
Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı
Dirlik
Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç
Doğa
Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; Tabiat
Doğan
Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, Akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
Doğanalp
Şahin ve yiğit yiğit kimse
Doğanay
Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir
Doğangün
Doğmakta olan gün
Doğay
Ayın yeni doğuş hali
Doğu
Güneşin doğduğu ana yön
Doğuer
Doğu yiğidi
Doğuş
Doğma, doğma biçimi, yaradılış
Dolun
Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü
Dolunay
Ayın tam yuvarlak olduğu an
Dora
Doruk, zirve
Doruk
Dağların, tepelerin en yüksek noktası, tepev Durukan
Durugül
Gül gibi temiz olan.
Duygu
Kişi, olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim
Duygun
Duygulu,hassas,hisli kişi.
Duygunisa
Duygulu,hassas kadın.
Dülger
Marangoz.
Dürdane
İnci tanesi, inci serpen.
Ebru
1.Keman kaş. 2.Bulut rengi. 3.Bir sanat dalı
Ece
Kraliçe. Güzel kız,kadın.
Ecegün
Çok güzel bir günde doğan
Ecehan
Hanların başı.
Ecem
Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında
Ecenaz
Nazlı güzel.
Ecesu
Su gibi berrak ve güzel.
Ecmel
Çok güzel
Ecvet
En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
Eda
Naz, cilve. Davranış,tavır. Verme,ödeme. (Namaz için)kılma,yerine getirme. Üslup.
Ede
Ata, büyük kardeş, ağabey.
Edhem
Kara donlu, yağız at.
Ediz
Değerli, ulu, yüce, yüksek
Efe
Özellikle Batı Anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı
Efekan
Yiğit bir soydan gelen
Efil
Rüzgar,dalgalanma.
Efken
Atıcı, yıkıcı.
Eflah
Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
Efser
Taç.
Ege
Türkiye`nin batısında yer alan deniz
Egemen
Yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan Sürdüren, üstün, sözünü, geçiren
Ekin
Tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman Oluncaya değin aldığı duruma verilen ad
Ekmel
En olgun, mükemmel.
Ekrem
Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.
Ela
Sarıya çalar kestane rengi.
Elanaz
Ela gözlü,nazlı güzel.
Elanur
Ela gözleriyle nur saçan.
Elçin
Deste, tutam
Elif
Kibar, narin yapılı, ince-uzun boylu kız.
Elife
Tutku,istek,alışılan şey.
Eliz
El izi.
Elvan
Renkler,çeşitler.
Emced
Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.
Emel
Arzu,özlem.
Emet
Bereket, bolluk
Emine
İnanılır,güvenilir.
Emir
Bir kavmin, şehrin başı, reisi.
Emre
Dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü, Türk ozanı Yunus`un adlarından biri
Ener
Dağ eteği
Enes
İnsan.
Engin
Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından Uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş Eralkan
Enver
Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
Eralp
Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
Eraltay
Altay dağlarından gelmiş yiğit
Eray
Ay gibi yiğit
Erberk
Sağlam, yiğit, sert yiğit
Erbuğ
Yiğitler başı, komutan
Ercümend
Muhterem, şerefli, itibarlı.
Erçil
Doğru,inanılır,güvenilir kişi.
Erda
Beyaz karınca.
Erdağ
Dağ gibi er, dağ gibi yiğit
Erdem
İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı
Erdin
Ereğine ulaştın; Allah yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın Yetiştin
Erdinç
Dinç yiğit
Erek
Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç
Erem
Cennet
Erendiz
Jüpiter gezegeninin adı
Erez
Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
Ergin
Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş
Ergün
Erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
Erhan
Yiğit hakan.
Erim
Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi
Erinç
Mutluluk içinde yaşama, dirlik
Eriz
Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
Erk
Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik
Erkam
Rakamlar, isimler.
Erkan
Esaslar, direkler, reisler.
Erke
İşe çevrilebilen güç,
Erkin
Bağımsız hareket eden.
Erkmen
Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse
Erkut
Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
Erman
Er kişi, yiğit kişi
Erol
Yiğit ol, erkek ol, er ol
Ersan
Yiğit ünlü, er sanlı
Ersin
“yiğitsin” “erkeksin” erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın
Ertan
Güneş`in doğma zamanından az önce, şafaktan önce
Ertaylan
Yiğit ve uzun boylu kimse
Ertekin
Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.
Erten
Erkek tenli
Ertuğrul
Temiz, yürekli, doğru insan.
Ertürk
Yiğit Türk, erkek Türk
Erva
Çok güzel, son derece cesur ve yiğit adam.
Eryiğit
Yiğit erkek
Esat
Çok uğurlu ve mutlu.
Esed
Aslan, gazanfer, cesur.
Esen
Sağlıklı, salim
Esener
Sağlıklı yiğit
Esengül
Rüzgar gibi esen,Gül gibi güzel kokan.
Esentürk
Sağlıklı Türk
Eser
Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça
Esim
Rüzgar gibi olan.
Esin
Sabah rüzgarı
Esma
İsimler,adlar. Çok yüksek olan.
Esmacan
Adı can olan.
Esmagül
Adı gül.
Esmanur
Adı nur.
Esmen
Esen yel gibi kimse
Esna
Yüksek, yüce. Bir işin yapıldığı an.
Esra
En çabuk, çok çabuk
Esved
Siyah, esmer.
Eşay
Ayin güzelliğiyle eşdeğer güzelliğe sahip olan.
Eşlem
Selametli, güvenilir
Eşref
En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
Etem
Kusursuz, noksansız.
Eti
M.Ö. 1900-1200 yılları arasında Anadolu`da büyük bir Uygarlık kurmuş olan Orta Asyalı bir ulus
Eva
Havva. Yaratılan ilk kadın.
Evin
Bir şeyin içindeki öz; Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü
Evran
Baht, büyük yılan.
Evre
Bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama
Evren
Var olan her şey, bütün varlıkların oluşturduğu bütün, kainat, dünya
Evrim
Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme
Eylül
Sonbaharda bir ay adı
Eymen
Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.
Eyüp
Tevbe eden, hatalarına pişman olan.
Ezgi
Melodi, şarkı, türkü
Ezgin
Sesi düzenli gelen. Paraca durumu bozuk olan. Çok sıkıntı çekmiş.
Ezgü
İyi kimse
Ezrak
Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.
Fahreddin
Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.
Fâlih
İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
Faris
Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
Faruk
Hak ile bâtılı ayıran.
Fasih
Güzel, düzgün ve açık konuşan.
Fatıma
Kendisi ve nesli Cehennem ateşinden kesilmiş.
Fatih
Fetheden
Fatin
Zeki, anlayışlı.
Fatma
Çocuğunu sütten kesen kadın.
Fatmagül
Gül gibi güzel yeni anne olmuş kadın .
Faysal
Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.
Fazilet
Erdemli, iyi ahlaklı
Fazlı
İyilik, fazilet, erdem, lütuf.
Fazlullah
Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli
Feda
Kurban olma, gözden çıkarma.
Fedai
Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.
Ferah
Aydınlık, iç açıcı
Ferahgül
Güzelliğiyle neşe saçan.
Ferahnur
İnsanın gönlünü ışık saçarak aydınlatan
Feramuş
Hatırdan çıkan, unutulan.
Feramuz
Şanlı, şerefli, ün kazanmış.
Feray
Ay ışığı, ayın parlaklığı,ışıltı saçması.
Fercan
İnsanın ruhuna aydınlık veren bir içtenliğe sahip olan
Ferda
Gelecek zaman, yarın; Kıyamet
Ferdacan
İçtenliğini hiç kaybetmeyecek olan.
Ferdi
Bireysel, tek başına.
Ferdiye
Tek ve eşsiz.
Ferhan
Sevinçli, gönlü hoş
Ferhat
Sevinç, neşe sahibi.
Ferhunde
Uğurlu kutlu.
Feri
Köke değil dallara ait olan. İkinci derecede olan.
Feride
Eşi benzeri olmayan,tek. Çok değerli inci.
Feridun
Tek başına, eşsiz.
Feridüddin
Dinin en üstünü.
Feriha
Sevinçli, ferah.
Ferihan
Razı, hoşnut, sevinçli.
Feris
Şık,zarif.
Ferisu
Temizliği ve berraklığıyla ışık saçan.
Ferişte
Melek.
Ferit
Sıralanmış inci taneleri. Tek başına. Emsalsiz.
Ferman
Emir. Padişahların tarafından verilen emir.
Fernur
Aydınlık,ışık.
Ferruh
Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.
Fersude
Eskimiş,yıpranmış,örselenmiş.
Ferzane
Hakim, filozof, bilgin, âlim.
Fettah
Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.
Feyyaz
Berekeli, gür, verimli. Eli açık.
Feyyâz
Feyz, bereket ve bolluk veren.
Feyza
Bolluk, çokluk, bereket. Taşkın.
Feyzullah
Allahü teâlânın feyzi.
Feza
Boşluk, sinirsizlik; Uzay
Fırat
Bir nehir adı. Türkiye`den geçip Basra`ya dökülür.
Fidan
Yeni yetişen ağaç
Figen
Yaralayan, kıran
Filiz
Tohumdan çıkan sürgün. İnce ve güzel vücutlu.
Firdevs
Cennetler. Cennet bahçeleri.
Firkat
Ayrı olan, sevgiden uzak kalan.
Firuze
Açık mavi renkte, değerli bir süs taşı
Fitnat
Zihin açık, çabuk kavrayışlı.
Fuat
Kalb, gönül.
Fulya
Nergisgillerden güzel kokulu sarı bir çiçek
Funda
Çalı ormanı, çalılık; Püskül, tepelik
Furkan
İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki herşeyi gösteren.
Fuzuli
Fazla, anlamsız, yersiz.
Füruzan
Parlayan, parlak
Füsun
Büyü
Füsünkâr
Büyüleyici güzel.
Gamze
Göz kırpma, gözle işaret; Nazlı bakma; Gülerken bazı kişilerde yanaklarda beliren çukur
Gaye
Amaç, erek
Gazal
Ak geyik, ahu; Geyik yavrusu; Güzel söz (mecazi)
Gazanfer
Yiğit, aslan gibi cesur.
Gazel
Konusu daha çok sevgi ve içki olan, manzume; Tek kişinin özel ahenkte okuduğu müzik parçası; Sonbahar vaktinde düşen yapraklar
Gazi
Savaştan sağ dönen.
Gediz
Su birikintisi, gölcük, Ege Bölgesi`nde bir akarsu; adını bu akarsudan alan bir ilçe
Gelincik
Yazın kırlarda yetişen parlak kırmızı renkli bir çiçek
Gencay
Yeni doğmuş ay; Hilal biçimindeki ay
Gencer
Delikanlı, genç yiğit bkz. Gençer
Genç
Yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç
Gençalp
Genç yiğit
Gençer
Delikanlı, genç yiğit
Geray
Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay
Gerçek
Yakıştırma veya yalanı olmayan
Gevheri
Pırlanta gibi temiz insan.
Gıyas
Yardım eden.
Giray
Uygun, yaraşır, eski Kırım hanlarının ünvanı
Girgin
Herkesle çabucak ahbaplık, yakınlık kurabilen, sokulgan kimse
Gizem
Sır; Aklın erişemediği çözülemeyen şey
Gonca
Tam açılmamış çiçek
Goncagül
Gül goncası.
Gök
Yerin göz ile görülebilen ufuklarından başlayarak yukarıda kubbenin içi gibi gözüken sonsuz boşluk; Mavi renk
Gökalp
Gök gözlü yiğit
Gökay
Hem gök, hem ay; Güzel ay
Gökben
Ben gökyüzü anlamında
Gökberk
Mavi ve gözlü ve sert
Gökçe
Gök mavisi, mavi gözlü güzel
Gökçenaz
Nazlı mavi.
Gökdeniz
Mavi deniz
Göker
Gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü kimse
Gökhan
Oğuz Han`ın oğlu
Gökmen
Mavi gözlü ve sarışın kimse
Göksagun
Mavi gözlü hekim
Göksel
Gökyüzüyle ilgili
Göksu
Türkiye`nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların adı
Göktan
Mavi şafak, mavi tan
Göktuna
Mavi Tuna
Göktunç
Mavi gözlü ve tunç gibi
Göktürk
552-745 yılları arasında Orta Asya`da hüküm süren, Bumin Han`ca kurulmuş olan Türk devleti ve bu devletin halkından olan kimse
Gökyel
Kuzeydoğudan esen rüzgar, poyraz
Gönen
Rutubet, yaşlık; Ekilecek toprağın tavlandırılması
Gönenç
Varlık, bolluk, mutluluk, sevinç
Gönül
İstek, arzu, sevgi.
Gönülgül
Gül gibi zarif bir gönlü olan.
Görke
Heybetli
Görkem
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu,ihtişam.
Görkmen
Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek
Gözde
Çok sevilen, beğenilen nitelikte olan. Çok güzel.
Gözdem
Beğendiğim,sevdiğim,saydığım,bitanem.
Gözdenaz
Nazlı güzel.
Gözdenur
İnsanlara vermiş olduğu iç huzurla herkesin beğenisini kazanan.
Gözen
İlgi çekici, samimi; Sulak yer; Pınar
Güçlü
Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer
Güçlüer
Dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit
Güçlütürk
Dayanıklı, zorlu Türk, kuvvetli Türk
Güher
Cevher
Gül
Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeğine verilen ad; Gülmek eyleminden gül
Gülal
Gülün kırmızısı gibi güzel.
Gülay
Gül gibi güzel, ay gibi aydınlık olan.
Gülbahar
Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı toprak rengi
Gülbanu
Gül hanım.
Gülben
Gül yüzlü,gül gibi beni olan.
Gülberk
Gül yaprağı.
Gülbin
Gül fidanı, gül yetişen yer.
Gülbiz
Gül saçan, gül serpen.
Gülcan
Gül gibi güzel kişi.
Gülce
Gül gibi.
Gülcemal
Yüzü gül gibi güzel.
Gülçehre
Gül yüzlü, yüzü gül gibi hoş.
Gülçiçek
Her yönüyle güzel olan.
Gülçin
Gül toplayan, gül seven.
Güldemet
Gül buketi, gül demeti.
Gülden
Güle ilişkin, gülden yapılmış. Gül soluklu.
Güleda
Gül gibi güzel ve nazlı.
Gülen
Güleç yüzlü, mutlu anlamında
Gülenay
Güleç ay, gülümseyen ay; Ay gibi gülümseyen güzel
Gülendam
Gül gibi ince, uzun, güzel vücutlu.
Güleser
Yüzünde gülümseme eksik olmayan.
Gülfam
Pembe, gül renginde.
Gülfem
Ağzı gül gibi olan
Gülfer
Zarifliği ve güzelliğiyle göz kamaştıran.
Gülfeşan
Gül saçan.
Gülfidan
Gül gibi genç.
Gülgen
Güler yüzlü
Gülgün
Gül renkli; Gülen, gülümseyen
Gülhan
Gül kadar çok sevilen, han, hakan
Gülhiz
Gül yetiştiren.
Gülin
Güzel,zarif.
Gülinaz
Nazlı,güzel.
Gülistan
Gül bahçesi
Güliz
Gül yetiştiren
Gülizar
Al yanaklı, gül yanaklı; Alaturka müzikte bir bileşik bir makam
Gülnar
Katmerli ve büyük gül, büyük çiçek.
Gülnaz
Gül gibi ince ve narin, nazlanan.
Gülnihal
Gül fidanı.
Gülnisa
Gül gibi kadınlar anlamında
Gülnur
Işık saçan güzellik.
Gülperi
Gizemli gül, saklı gül.
Gülriz
Gül saçan
Gülru
Gül yüzlü, gül yanaklı
Gülsanem
Çok güzel kadın.
Gülseli(N)
Coşkulu bir güzelliğe sahip olan.
Gülsima
Gül yüzlü.
Gülsu
Gül ve su gibi güzel
Gülsüm
Yüzü dolgun. Ümmügülsüm
Gülsün
Yaşam boyu yüzü gülsün anlamında
Gülşah
Gül dalı; Güzelliğiyle ün salmış olan
Gülşen
Gül bahçesi
Gültekin
Tek gül, biricik gül, gül gibi güzel ve tek, gül şehzadesi
Gülten
Gül tenli, vücudu gül gibi
Gülter
Yeni açılmış gül.
Gülüm
Bana ait olan gül. Canım.
Gün
24 saatlik zaman dilimi; Güneşin yeryüzüne gönderdiği ışık; Güneş, yaşam
Günal
Işık al, ışıklı ol
Günalp
Güneş gibi ve yiğit
Günan
Doğumuyla sevinç getiren; Anılan gün
Günay
Hem gün, hem ay
Günberk
Güneş gibi yakıcı ve sert
Günçiçek
Ay çiçek
Günden
Güne ilişkin, güneşe ilişkin; Güneşten bir parça
Gündoğan
(Güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) Doğan güneş, doğan gün
Gündüz
Günün aydınlık bölümü
Güneş
Çevresindeki gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök cismi
Güney
Her zaman güneş gören, güneşli yer; Bir yön
Günhan
Oğuzhan`ın altı oğlundan biri
Günnaz
Nazlı kişi.
Günnur
Güneş gibi ışık saçan.
Günsu
Gün gibi aydınlık, su gibi berrak
Güray
Bol ışıklı ay, güçlü ay
Gürbüz
Toplu, güçlü dinç erkek.
Gürdal
Güçlü dal, sık dal
Güven
Güvenmekten, yürekli ol anlamında
Güz
Sonbahar
Güzel
Hoşa giden,hayranlık uyandıran
Güzide
Seçkin, seçilmiş, seçme.
Güzin
Seçilmiş, seçkin. Beğenilen.
Güzün
Güz mevsiminde olan
Habbab
Seven, sevgili, dost.
Habibe
Sevgili,seven dost.
Habil
Yumuşak ve temiz huylu.
Hacer
Taş, kaya parçası.
Hacib
Kapıcı, kapıcı başı.
Hafi
Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.
Hafid
Torun.
Hakan
Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan. Kağan
Hakem
Hüküm veren.
Haki
Hikaye eden, anlatan.
Hakkı
Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
Haldun
Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.
Hale
Ayın çevresindeki ışık halkası.
Halenur
Kutsal ışık
Halife
Birinin yerine geçen .
Halil
Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.
Haluk
İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.
Hamdullah
Allahü teâlâya hamd eden.
Hamiyet
Milli onur ve haysiyet.
Hammâd
Çok hamd eden, çok dua eden.
Hamza
Aslan, heybetli, azametli.
Han
Hakan veya hakana bağlı hükümdar.
Handan
Güleç, sevinçli,şen şakrak.
Hande
Gülüş,gülme. Açılma. Eğlenme.
Hanefi
İstikamet üzere olan.
Hani
Yumuşaklık ve vakar sahibi.
Hanife
Allah`ın birliğine inanan; Hazreti Muhammed aleyhisselam zamanından önce tek yaradana inanan
Hansoy
Han soylu, bey soyundan gelen
Harika
Sıradanlığın üstündeki nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran
Hasan
Güzel, iyi, hoş.
Haseki
Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.
Hasibe
Değerli,soyca temiz,soylu.
Hasibi
Cömert, hayırhah.
Hasin
Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.
Haslet
Doğuştan gelen güzel huy
Hasna
Çok güzel kadın.
Haşim
Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.
Haşmet
Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.
Hâtem
Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.
Hatice
Erken doğan kız çocuğu.
Hatip
Hitabeden, güzel söz söyleyen.
Hattâb
Çok güzel konuşan ve nasihat eden.
Haver
Gün doğusu, ortak.
Havle
Güçlü, kuvvetli, takatlı, kudretli.
Havva
Yaratılan ilk kadın.
Hayal
Varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü
Hayali
Hayal eden.
Hayat
Ömür, yaşam
Haydar
Aslan, cesur, yiğit, kahraman.
Hayrani
Hayran olan.
Hayreddin
Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.
Hayrunnisa
Kadınların hayırlısı, iyisi.
Hazal
Kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği
Hazan
Sonbahar
Hazar
Barış
Hazım
ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.
Hediye
İkram olarak verilen şey.
Helin
Yuva
Heper
Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit
Heves
Bir şeye duyulan istek
Hınçal
Öcünü onda koyma, öcünü al, öç al
Hızır
Yeşil.
Hicabi
Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
Hicran
Ayrılık,bir yerden ayrılmak. Ayrılığın sebep olduğu dayanılmaz acı.
Hicret
Bir ülkeden başka birine göç etmiş olan.
Hilâl
Ayın yay biçimindeki görünüşü,yeni ay,ayça.
Hilde
Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek
Hilmi
Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.
Himmet
Lütfeden, gayret eden.
Hişam
Haya eden, utanan.
Hoşeda
Davranışı hoş, hareketi güzel.
Hoşendam
Boyu posu güzel, görünümü düzgün.
Hoşkadem
Güzel ayaklı, uğurlu.
Hoşneva
Güzel sesli.
Hoşnigar
Tatlı, güzel bakışlı.
Hoşseda
Hoşa giden ses
Huban
Güzeller. Güzel olan.
Hud
Büyük, çok hürmet eden.
Hulusi
Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.
Huri
Cennet kızı gibi güzel.
Huriye
Çok güzel.
Hurşid
Güneş.
Huzeyfe
Küçük testici, çömlekçi çırağı.
Hüccet
Senet, vesika, delil.
Hüdâvendigâr
Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
Hüdayi
Hüdânın kulu.
Hülya
İnsanın kurduğu tatlı düş;
Hüma
Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu
Hümayun
Mübarek, mutlu, padişaha olan.
Hümeyra
Kızıllık, pembelik
Hüner
İnce ve şaşırtıcı ustalık
Hürrem
Sevinçli, güler yüzlü
Hürriyet
İradesine göre karar veren. Kendine ve başkasına zarar vermeyecek şekilde serbest.
Hüsameddin
Dinin keskin kılıcı.
Hüseyin
Küçük güzel.
Hüsna
Pek çok güzel
Hüsnâ
En güzel, pek güzel.
Hüsnügül
Gül gibi güzel.
Hüsrev
Padişah, hükümdar, sultan.
Hüveyda
Apaçık, belli, besbelli.
Ilgar
Akın
Ilgaz
Atın dört nala koşması. Hücum,akın.
Ilgım
Serap
Ilgın
Beyaz ya da pembe, çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaççık (genellikle küçük akarsu kıyılarında bulunur)
Ilgıt
Esinti ve akış için kullanılan yavaş yavaş anlamında
Ilım
Uzlaşmacı yumuşaklık
Irmak
Akarsuların en büyüğü
Işık
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji. Aydınlık,nur.
Işıl
Pırıltı, parlaklık, ışık, aydınlık
Işılay
Işıltılı ay, parlayan ay
Işıltı
Parıltı,titrek ışık.
Işın
Bir kaynaktan belli bir doğrultuya giden ışık çizgisi
Işınbıke
Aydınlık saçan kadın.
Işıner
Işın saçan yiğit
Işıtan
Aydınlatan, ışık veren
Itır
Güzel koku; El ve yüze sürülen çiçek özü, esans
Itri
Kokulu, güzel kokulu.
İclal
Ağırlama,ikram. Büyüklük,ululuk.
İclal
Saygı ve büyüklük gösteren, ikram eden.
İçöz
İçi özü olan İlbay
İdil
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir; Volga ırmağına Türkler`in verdiği ad
İdilsu
Su için yazılmış şarkı.
İffet
Namuslu, helali isteyen, haramdan kaçan.
İhsan
Hakkından fazlasını veren.
İhvan
Sadık, samimi, candan dost.
İkbal
Baht açıklığı, işlerin yolunda gitmesi.
İkrime
Kerem sahibi, cömert.
İlayda
Su perisi
İlbey
Ülkenin beyi, Orhan Gazi döneminde bir salla Rumeli`ye geçen Türk savaşçılarından, Rumeli de bir çok yeri alan kişi
İlbilge
Ülkenin, yurdun bilgesi
İlbüke
İlbey hanımı, seçkin hanım
İlcan
Ülkenin canı,sevdiği.
İldeniz
Ülkenin, yurdun denizi
İlgi
İki şey arasındaki ilişki; Bir şeye duyulan merak; Eğilim
İlgin
Yabancı,gurbette yaşayan.
İlgün
Ülke güneşi. Başkaları,yabancılar.
İlhami
İlham sahibi.
İlkan
İran`da İlhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran Türk
İlkay
Ayın ilk hali.
İlkbahar
Yılın ılık mevsimi
İlkcan
İlk doğan çocuklara verilen ad.
İlke
Temel alınan düşünce, kural
İlker
(Doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek
İlkgüz
Eylül ayı
İlkim
İlk çocuğum anlamında
İlkin
İlk çocuklar için kullanılan adlardan. Önce,öncelikle.
İlknur
İlk ışık
İlkut
Kutlu ülke, kutlu yurt
İlkyaz
İlkbahar
İltan
Ülkenin ışığı
İltay
Ülkenin yavrusu, çocuğu
İltekin
Ülkenin şehzadesi
İlter
Yurdu koruyan, yurtsever.
İlteriş
Ülkeyi derleyip toplayan
İmadeddin
Din direği, devleti ayakta tutan.
İmam
Nümune, rehber, önder, başkan.
İmge
Düş, görüntü, tasarım
İmran
Evine bağlı, evcimen anlamında
İmre
Dost, arkadaş, ağabey
İmren
İmrenmek fiilinden, görünen şeyi edinme isteği.
İnal
Güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han
İnanç
İnanılan şey
İnayetullah
Allah’ın lütfu, ihsanı.
İnci
Süslemede kullanılan, istiridyede yetişmiş değerli madde
İncilay
Parlama,ışıldama
İncinur
İnci gibi ışıklı,parlak.
İpar
Yüksek dağların kar tutmayan yerlerinde yetişen çiçek
İpek
İpekböceği kozasından elde edilen ince, parlak kumaş. Kibar,zarif.
İrem
Bahçeleriyle ünlü masal kenti
İren
Özgür, serbest
İslam
Müslüman, Hakka teslim olan.
İsmâil(İb)
Allahü teâlâya çok ibadet eden.
İsmâil (İb)
Allahü teâlâya çok ibadet eden.
İsmihan
Hükümdar ismi
İyem
Güzellik,iyilik.
İzel
El izi anlamında
İzem
Büyüklük, ululuk
İzgi
Güzel, adaletli, zeki
İzim
Önceden bulunduğum yerde bıraktığım belirti anlamında
İzzet
Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.
Jale
Çiğ, kırağı. Sabahları otların üzerinde olan su damlaları
Jalenur
Parlayan,ışıldayan çiğ.
Janseli
Güneşin Doğduğu Yer (Çerkez İsmi)
Janset
Güneşin Doğuşu (Çerkez ismi)
Jülide
Dağınık,karmakarışık.
Kaan
Kağan. Hanların hanı, şahinşah.
Kabil
Kabul eden, önde olan.
Kadem
Ayak, adım.
Kader
Alınyazısı,yazgı. Talih.
Kadı
Hüküm, karar ve hakimlik.
Kadîr
Çok güçlü, çok kudretli.
Kâdir
Tükenmez güç ve kudret sahibi.
Kadriye
Değerle ilgili / İtibar, onur
Kağan
Hanlar hanı, hakan, han, Orta Asya`da eskiden Moğol İmparatorlarına verilen unvan, İmparator
Kainat
Var edilen şeylerin hepsi, yaratılanlar
Kalender
Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.
Kamelya
Pembe,kırmızı,beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi.
Kamer
1. ay; Mecazi parlak ve güzel anlamında
Kamile
Tam,eksiksiz. Kemale ermiş. Bilgin,bilgili.
Kamran
İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
Kamuran
İstediğine ulaşmış,mutlu.
Kanat
Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
Kandemir
Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
Kaner
Kanlı yiğit
Kansu
Çerkez Memluk beyi, Çin`de bir il, Memluk Sultanlığının son Çerkez Sultanı
Kaplan
Hindistan ve Afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde,
Karaca
Rengi karaya yakın, esmer; Avrupa ve Asya`nın ılıman bölgelerinde yaşayan kısa ve çatallı boynuzlu bir memeli hayvan
Karan
Karanlık
Karanfil
Kokulu bir çiçek.
Kardelen
Kar kalkmadan çiçek açan süs bitkisi
Karmen
Parlak kırmızı.
Kartal
Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
Kasım
Taksim eden, bahşeden.
Kaya
Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
Kayatürk
Kaya gibi sağlam ve sert Türk
Kayı
Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
Kayıhan
Güçlü kağan, sert han, sağlam han
Kayra
Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik; İhsan, lütuf
Kâzım
Öfkesini, gazabını yenen.
Keleş
Güzel yakışıklı, bahadır.
Kemal
Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.
Keramet
Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.
Kerami
Soylu, şerefli.
Kerem
Asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.
Keremşah
Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.
Keriman
Cömert, ulu, büyük
Kerime
Cömert. Ulu,büyük. Kız çocuk.
Keskin
Çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili
Keşşaf
Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
Kevser
Cennette bulunduğuna inanılan su.
Key
Büyük hükümdar, padişah.
Kezban
Ev kadını.
Kılıç
İki yüzü keskin eski bir silah.
Kıraç
Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
Kısmet
Talih, nasip, kader
Kıvanç
Sevinç
Kıvılcım
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası
Kıymet
Değer, paha (baha), bedel
Kızıltan
Kızıl renk almış tan
Kiram
Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.
Kiraz
Gülgillerden bir meyva ağacının sulu
Koçer
Koç yiğit, yiğitler yiğidi
Koçhan
Yiğit kağan
Konur
Kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit
Konuralp
Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
Kor
İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı
Koralp
Kor gibi, kor ateş gibi yiğit
Koray
Kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay
Korcan
Kor ateş gibi kimse
Korel
Kor ateş durumuna gelmiş el
Korer
Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek
Korkmaz
Hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
Korkut
Dedem Korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; “korkutmak”tan buyruk
Köksal
“Yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!”kökünü derinlemesine sal” “kökleş yerleş” anlamında buyruk
Kösem
Sürünün önünden giden,yol gösteren koç. Cildi temiz,pürüzsüz.
Kubilay
Çin`de “Yu-An” adıyla yeni bir hanedanlık kuran Moğol İmparatoru, Kubilay Han
Kuddusi
Mukaddes, ulvi, pak.
Kudret
Kuvvet, takat, güç, varlık, ehliyet, kabiliyet.
Kuğu
Beyaz tüylü bir su kuşu
Kumru
Sevgilisine düşkünlüğüyle bilinen güvercin benzeri bir kuş
Kumsal
Kumla örtülü deniz kıyısı
Kunt
Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
Kunter
Sağlam yapılı yiğit, sert yiğit
Kurt
Sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz
Kurtuluş
Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
Kutan
Kutlu, kutsal, mutlu.
Kutay
Kutlu,uğurlu ay
Kuter
Iyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
Kutlay
Uğurlu Ay, kutlu Ay
Kutlu
Iyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
Kutsal
Güçlü bir dinsel saygı uyandıran kimse
Kuzey
Bir yön
Kübra
Büyük, ulu; Büyük önerme
Kündem
İtaatli, saygılı.
Laçin
Bir cins şahin – Sarp, yalçın
Lal
Parlak, koyu kırmızı renkte olan
Lale
Çan biçiminde bir çiçek
Lalehan
Lalelerin sultanı.
Lalezar
Lale yetiştirilen yer,lale bahçesi.
Lami
Sert, çatık kaslı veya Aslan
Lamia
Parlayan, parlak.
Lamiha
Parlayan, parıldayan, parlak.
Latife
Yumuşak,hoş,güzel,nazik. Güldüren güzel söz,şaka.
Lema
Parıltı,parlayış.
Leman
Parlama,parıltı.
Lemi
Becerikli, atılgan
Lemis
Dokunma,elleme.
Lerzan
Titreyen,titrek
Letafet
Latiflik, hoşluk, yumuşaklık.
Levent
Dünya,varlık
Levni
Renkli, boyalı.
Leyan
Parlayan,parlayıcı. Konfor. Lüks hayat.
Leyla
Saçları gece gibi simsiyah olan kadın; Çok karanlık gecede görülen ışık.
Leylifer
Gece ışığı
Lila
Açık eflatun
Mahdum
Hizmet edilen, evlat.
Mahinev
Yeni doğmuş ay.
Mahire
Hünerli,becerikli.
Mahiye
Aylık.
Mahmud
Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.
Mahmur
Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.
Mahperi
Güzeller güzeli.
Mahpeyker
Ay yüzlü parlak ve nur yüzlü.
Mahru
Ay gibi parlak yüzlü.
Maide
Üzerinde yemekler bulunan sofra; Yemek, ziyafet
Makbule
Kabul olunmuş, beğenilmiş.
Malkoç
Ünlü bir akıncı soy olan Malkoçoğullarının atası Malkoç Mustafa Bey`in adından
Manolya
Bir süs bitkisi
Maral
Dişi geyik
Mavisu
Deniz
Mayda
Narin ince yapılı.
Mayıs
Bir bahar ayı
Mazhar
Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.
Mebruke
Kutlu kadın (“mübarek kelimesinin dişisi”)
Mebşure
Yüzü güzel, endamlı.
Mecdeddin
Dinin büyüğü.
Mecnun
Deli, divâne, delice seven.
Medeni
Şehirli, bilgili ve görgülü.
Mediha
Övülen,beğenilen,sevilen kadın.
Mefharet
İftihar eden.
Mefkure
Ulaşılmak istenen en yüce amaç.
Mehir
Ay parçası
Mehlika
Ay yüzlü.
Mehpare
Ay parçası gibi güzel.
Mehtap
Ay ışığı,dolunay.
Mehveş
Ay gibi güzel kadın
Melahat
Güzel yüzlü.
Melda
İnce ve taze bedenli
Melek
Allah katında bulunan ruhani varlıkların her biri; Pek güzel, yumuşak huylu ve masum (mecazi)
Meliha
Güzel,şirin,sevimli.
Melike
Kadın hükümdar,padişah eşi.
Melis
Bal, bal arısı
Melisa
Oğul otu
Meltem
Yazın karadan denize doğru esen yel
Memun
Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.
Menekşe
Mor beyaz renkli, kokulu, yuvarlak yapraklı bir çiçek
Menfuse
Pek hoş, çok hoşa giden, en güzel.
Meral
Dişi geyik,ceylan.
Mercan
deniz dibine ağaç gibi kök salarak büyüyen, hayvan gibi duyguya sahip, kırmızı renkli, kalker iskeletli bir canlı türü
Meriç
Bulgaristan`dan çıkıp Edirne
Meriçtan
Meriç Irmağı`nın şafağı, Meriç kıyısındaki sabah vakti
Mert
Sözünün eri; yiğit bahadır, batur
Merter
Sözünün eri; yiğit
Mertkal
Her zaman mert olarak yaşa
Mertol
Sözünün eri ol, yiğit ol
Merve
Mekke`de Safa dağının karşısındaki kırmızı renkli tepenin adı
Meryem
İsa peygamberin annesinin adı
Merze
Mercan.
Mesadet
Mutlu.
Mestan
Mest olmuş, bayılmış.
Mestinaz
Süzgün bakışlı.
Mete
Hun Türklerinin büyük hakanı, babası Teoman`ı öldürerek yerine geçti. (M.Ö. 209), otuz beş yıl Hun tahtında kaldı, Oğuz Han olarak da bilinir Moğol Moğolistan halkından. Moğollar Orta Asya`da bir kavimdi; çok eski Çağlarda Türklerle aynı kavimdendi. Cengiz Han`ın kurduğu Moğol İmparatorluğu tarihte ünlüdür.
Metin
Sağlam, dayanıklı.
Mevhibe
Bahşiş, ihsan, bağış.
Meysere
Zenginlik, rahatlık.
Meyyal
Meyleden,aşırı istekli. Fazlaca eğilen. Eğik.
Mısra
Manzumenin satırlarından her biri,dizeler.
Mihman
Misafir.
Mihriban
Dost,sevgili,yarendeş. İyi yürekli,güler yüzlü.
Mihrican
Dost,sevgili. Sonbahar.
Mihrigül
Güler yüzlü,dost,sevecen,güzel.
Mihrimah
Güneş ile ay.
Mihrinaz
Çok nazlı.
Mihrinur
Güldüğünde ışıklar saçan.
Mimoza
Bir süs bitkisi
Mina
Mine. Liman. Şişe,cam,billur. Şarap şişesi.
Mine
İnce ve parlak nakış; Madenler üzerine vurulan renkli cam tabakası; Şişe, cam, billur sırça
Mir
Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
Miraç
Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .
Miray
Yılın ilk aylarında doğan
Mircan
Güneş gibi aydınlık.
Mirkelam
Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.
Mirza
Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
Misbah
Lamba.
Mithat
Methetme, övme.
Mualla
Yüce, yüksek.
Muammer
Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.
Muattar
Güzel kokulu.
Muaz
Sığınan, korunan, sarılan.
Muazzez
İzzet ve şeref sahibi, değerli.
Muhabbet
Sevgi.
Muhaddere
Namuslu, iffetli, örtülü müslüman
Muhammed
Yerde ve gökte çok övülen.
Muharrem
Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.
Muhtar
Seçilmiş, seçkin.
Muhterem
Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.
Muhteşem
Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.
Muhyiddin
Dini ihya eden.
Mukadder
Alın yazısına inanan.
Mukaddes
Mübarek, temiz.
Muktedi
İktida eden, tâbi olan, uyan.
Muktedir
iktidarlı, gücü yeten.
Muktefi
İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
Murat
İstek, arzu, maksat. Seçilen
Muslih
Islah eden, düzelten.
Mustafa
Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.
Mutahhar
Temizlenmiş, mübarek.
Mutasım
Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.
Muteber
Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.
Mutemed
Kendisine itimat edilen, güvenilen.
Mutlu
Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut
Muttalib
Talep eden, isteyen.
Mübarek
Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.
Mübarek
Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.
Mübeccel
Yüceltilmiş, büyütülmüş, tebcil edilmiş.
Mübeccel
Yüceltilmiş, büyütülmüş, tebcil edilmiş.
Müberra
Temize çıkarılmış, açıkca belirtilmiş.
Mübeşşer
Müjdelenen, iyi haber verilip sevindirilen.
Mübeşşir
Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.
Mübeyyen
Açıklanmış ortaya çıkarılmış.
Müge
İnci çiçeği
Müjdat
İyi haber, müjdeli haber.
Müjde
Sevindirici haber; İyi haber getirene verilen bağış
Müjgan
Kirpikler.
Müjgen
Kirpik
Mükerrem
Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.
Mülayim
Yumuşak huylu, medenice hareket eden.
Mümtaz
İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
Münevver
Aydınlatılmış, kültürlü ve bilgili, aydın.
Münteha
Netice, son yer.
Müren
Dereden büyük akarsu, çay, ırmak moran
Müren
Akarsu, nehir, ırmak.
Mürsel
Gönderilmiş, yollanmış, nebi.
Mürüvvet
İnsanlık, mertlik, sevinçli günlerini görme.
Müşerref
Şerefli kılınmış.
Müşir
İşaret eden, yol gösteren, mareşal.
Müveddet
Sevgi, dostluk, muhabbet.
Müyesser
Kolayca yapılan nasip olan.
Müzdad
Artmış, çoğalmış, uzun.
Müzehher
Çiçekli, çiçek açmış, çiçeklenmiş.
Müzeyyen
Süslü, süslenmiş, bezenmiş, donanmış.
Nabi
Haberci, haber veren.
Nadide
Az bulunur,görülmemiş. Çok değerli,eşsiz.
Nadire
Az bulunan.
Nağme
Güzel uyumlu ses, ezgi; Birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz
Nahide
Venüs gezegeni. Ergenlik çağında genç kız.
Nakşıdil
Gönül nakışı.
Nalan
İnleyen, ağlayan, sızlayan, figan eden.
Namdar
Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
Narin
İnce, ince yapılı, kibar
Nart
Yürekli, yiğit
Nasreddin
Dine yardım eden.
Naşide
Şair,şiir okuyan ve yazan.
Nayman
Sekiz; Batı Moğolistan`da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan Türk Topluluğu
Naz
İsteksiz gibi görünen, çekingen davranış
Nazan
Cilve yapan,nazlanan,nazenin.
Nazende
Naz edici, nazlı.
Nazenin
Çok nazlı, narin, ince yapılı.
Nazer
Nazar
Nazgül
Gül kadar güzel olan,nazlı.
Nazik
İnce, narin, zarif.
Nazikendam
Narin yapılı.
Nazile
Aşağı inen.
Nazlı
Naz yapan; İşveli, edalı
Nazlı(M)
Naz yapan; İşveli(m), edalı(m)
Nazlıhan
Naz yapan han anlamında
Nebahat
Şan ve şeref sahibi.
Nebi
Haberci, haber getiren, peygamber.
Necat
Kurtuluşa, selamete eren.
Necati
Kurtulan, felah bulan.
Neccar
Dülger, marangoz, doğramacı.
Necdet
Kahraman, yiğit, efe.
Necih
Başarılı, galip, muzaffer.
Necla
Evlat,çocuk. Soylu.
Necmi
Yıldız
Nedret
Az bulunan, ender.
Nefi
Kazançlı, kârlı.
Nefise
Çok güzel,değerli.
Nehar
Gündüz anlamındadır
Nehir
Akarsu, ırmak
Nehire
Gereğinden fazla.
Nejat
Soy nesil, nesep, tabiat.
Nemika
Mektup.
Nergis
Bir süs bitkisi
Neriman
Pehlivan, kahraman, yiğit.
Nermin
Yumuşak,narin,ince.
Nesimi
Hoş ve mülayim.
Nesli
Soylu.
Neslihan
Han soyundan. Sevgi ile hükmeden.
Neslişah
Şah soyundan
Nesrin
Yaban gülü
Neşat
Sevinç, neşe, keyif.
Neşe
Sevinç içinde olan.
Neşe(M)
Gönül açıklığı(m), sevinc(im)
Neşet
Yetişen, ileri gelen, doğan.
Neşide
Ünlü mısra, beyit, manzume.
Neşve
Keyif,neşe.
Neva
Ses, ahenk; Güç, zenginlik, servet; Nasip; Türk müziğinde bir makam
Nevade
Torun anlamında
Neval
Talih,kader,kısmet.
Nevbahar
İlkbahar, ilkyaz
Nevbaht
Talihi yeni.
Nevber
Yeni yetişmiş turfanda sebze, meyve.
Nevcivan
Taze, genç, delikanlı.
Neveda
Herkesten ayrı bir edası olan.
Neveser
Türk Müziğinde Dede Efendi`nin bulduğu bileşik bir makam
Nevgece
Yeni yeni oluşan gece
Nevgül
Yeni açmış gül
Nevin
Yeni, yepyeni, yeni şey.
Nevinbal
Taze yeni yetişmiş fidan.
Nevinur
Çeşitli görünümde ışıklar.
Nevra
Beyaz çiçek. Işıklı olma,parlaklık.
Nevres
Yeni yetişen.
Nevsal
Yeni yıl.
Nevvare
Nurlu, ışıklı, parlak, ağaç çiçeği.
Nevzat
Yeni doğmuş çocuk.Neşet Yetişen, ileri gelen, doğan.
Neyir
Işıklı, aydınlık, parlak
Nezafet
Temizlik, paklık.
Nezahet
Temizlik, paklık, iç temizliği, incelik, rikkat.
Nezaket
Naziklik, zariflik, incelik, terbiye, edep.
Nida
Seslenen.
Nigahban
Gözcü, bekçi.
Nigar
Resim kadar güzel sevgili; Nakış; Resim
Nihal
İnce ve düzgün vücutlu sevgili. Fidan,taze sürgün.
Nihan
Saklanmış, gizli olan; Sır
Nihat
Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
Nijad
Soy.
Nil
Çivit. Mısır`da bir nehir
Nilay
Işıklı mavi,ışıklı lacivert.
Nilgün
Lacivert renkli, çivit renginde
Nilüfer
Durgun sularda yetişen, değişik renkli ve uzun ömürlü su bitkisi
Niran
Nurlar,aydınlıklar,ışıklar. Ateşler. Cehennem.
Nisa
Kadın,kadınlar.
Nisan
Gelin çiçeği; İlkbaharın ilk ayı
Niyazi
Yalvaran, yakaran, dua eden.
Nizam
Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.
Nogay
1280-1299 yılları arasında Tuna ve Dobruca Tarlalarının başı olarak saltanat süren, Hulagu Han`ca öldürülen kişi, Nogay Han
Noyan
Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi
Nuaym
Hayat güzelliği, refah.
Numan
Refah, konfor.
Nur
Aydınlık, parıltı, parlaklık
Nuran
Nurlu,ışıklı.
Nuray
Işık saçan.
Nurbanu
Işıklı hanım, nurlu hanım.
Nurcan
Aydınlık insan.
Nurcihan
Cihanın nuru, kâinatın ışıklı, parlak, nurlu.
Nurçin
Işıklı.
Nurfer
Işık veren,aydınlatan,ferahlatan.
Nurgül
Nur+Gül
Nurgün
Nur+Gün
Nurhan
Aydın hükümdar.
Nurhayat
Parlak hayat.
Nurkut
Aydınlık sal, ışık ver
Nurperi
Bir peri kadar göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan.
Nursal
Işıksal ışıkla ilgili
Nursay
Işık gibi say, ışık gibi bil anlamında
Nurseli
Işık seli (yağmuru) anlamında
Nurseza
Nura layık, ışığa, aydınlığa layık anlamında
Nurşen
Işık gibi şen ve güler yüzlü.
Nurşin
Çok lezzetli.
Nurten
Işık gibi duru tenli anlamında
Nusret
Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.
Nutiye
Gökyüzündeki en parlak yıldız
Nuyan
Soylu kişi, noyan
Nüket
Nükte, zarif, güzel sözler
Nükhet
Güzel koku
Nükte
İnce anlamlı, düşündürücü şaka söz
Nüzhet
Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.
Oğuz
Doğru, sağlam, güçlü, genç.
Oğuzhan
Oğuzların hükümdarı.
Okan
Anlayışlı, kavrayışlı.
Oksal
Ok at; Oka ilişkin
Okşan
Sevil,şefkat gör.
Oktay
Hiddetli, kızgın, sinirli.
Olca
Ganimet,bolluk.
Olcay
Mutlu, ongun; Rastlantıları düzenlediği ve böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
Olgaç
Bilgi ve görgüde olgunlaşan
Oluş
Olma biçimi, var oluş
Omay
Gözde,sevilen,beğenilen.
Ongu
Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk
Ongül
Ön ayak olmak; İlk gül
Onur
Kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum
Onuray
Onurlu ve Ay gibi güzel
Oray
Kent üstüne doğan, Ay, kentli Ay
Orhan
Şehrin hakimi.
Orkide
Salepgillerden güzel çiçekli birtakım bitki türlerinin ortak adı
Oskay
Neşeli, şen, sevinçli
Osman
Aşere-i mübeşşeredendir. Yani Cennete girecekleri müjdelenen on kişiden biridir. Üçüncü İslâm halifesidir.
Oya
Bir nesneye oyularak yapılan süs; Genellikle ipek veya ibrişim ile iğne, mekik, tığ kullanılarak yapılan ince dantel
Oylum
Hacim, dirim; İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş; Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekan karşılığı
Oytun
Kuytu yer, beğenilen, güzel kuytu yer, kendisinde kutsallık bulunan, kutsal
Ozan
Halk şairi, geveze.
Öcal
Sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al
Ödül
Armağan
Öğün
Kendini yücelt. Zaman. Kez,defa.
Öğünç
Övünülecek şey, kıvanç, övünç
Öğüt
Tavsiye.
Öke
Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi
Ökmen
Akıllı, zeki
Öktem
Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
Ökten
Güçlü, yiğit
Ömer
Diri, canlı, yaşayan hayat süren
Ömür
Yaşama süresi,hayat.
Önal
Önce davran, başa geç
Önalan
Önce davranan, önde giden, başa geçen
Önay
Yeni çıkmış ay
Öncel
Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren
Öncü
Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
Öncüer
Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit
Önder
Yol gösterici, kılavuz; büyük bir işte, toplumsal bir olguda önde giden, kendine başkalarını uyduran ve onları yöneten kimse, şef, lider Önel
Öner
Önde gelen yiğit önde giden erkek
Öngül
Direnen,inatçı. Kılavuz. Öncü,teşvik eden.
Örgün
Türlü ve düzenli parçalardan oluşan
Över
Bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun değerini belirtir.
Övgü
Övme, övmek için söylenen söz
Övgün
Övülmüş, övülen kişi
Övün
Kendi kendini öv, kendini yücelt
Övünç
Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övünç,
Öykü
Hikaye, ayrıntılarıyla anlatılan olay
Özay
Özü Ay gibi
Özbek
Yürekli, doğru, namuslu; Orta Asya`da yaşayan bir Türk boyu, Bu boydan kimse
Özben
Bireyin kendi varlığı; Gerçek ben anlamında
Özberk
Özü sert, özü sağlam
Özcan
Bir kimsenin kendi öz canı olan
Özde
Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan
Özden
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
Özdilek
İçten dilenen şey, içsel dilek
Özdoğa
Özce doğaya benzeyen kimse
Özel
Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her Vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı
Özen
Büyük hassasiyet göstermek
Özenç
Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen
Özer
Özü yiğit, özce erkek, yiğit
Özerk
Kendi kendini yöneten
Özge
Yabancı. İyi,güzel. Cana yakın,şakacı. Yürekli,gözü pek
Özgen
Başına buyruk. Rahat. Özü geniş. Kuzu kulağı otunun filizi
Özgü
Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan
Özgül
Gerçek gül, benim gülüm anlamında
Özgün
Hiç kimseye benzemeyen
Özgür
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan, başına buyruk, hür
Özinal
Özü inanç verici
Özinan
Özü inandırıcı
Özkan
Soylu kan
Özlem
Bir şeye karşı duyulan istek, bir kimseyi ya da bir şeyi görme, kavuşma isteği; Hasret
Özlen
Görme isteği uyandır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler
Özler
Göreceği gelir, hasret çeker
Özmen
Özlü kimse, içten kimse
Öznil
Nil gibi verimli.
Öznur
Özü ışıklı,aydınlık.
Özok
Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
Özol
Bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol
Özsel
Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel
Özsoy
Özü temiz, soylu kimse
Özsu
Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su
Öztan
Gerçek şafakn
Öztekin
Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade
Özten
Güzel tenli.
Öztuna
Gerçek Tuna Irmağı
Öztunç
Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç
Öztürk
Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk
Özün
Şiir. Hak edilmiş ün.
Pakize
Çok temiz, hoş ve güzel saf, iyi, lekesiz.
Pamir
Orta Asya`da yükseltilerle dolu kütle, yayla
Pamira
Orta Asya`da bir yayla
Papatya
Baharda çiçek açan bir kır bitkisi
Parla
Parlamak eyleminden parla, ışık saç; Başarılı ol, ünün sanın artsın; Güzel ol, güzel görünüşlü ol
Pars
Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, Yırtıcı bir hayvan
Pasin
Eski bir Türk oymağını adı
Pekcan
Sağlam, dayanıklı can; güçlü can; çok cana yakın
Peker
Sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit, sıkı yiğit, çok yiğit, pek yiğit
Pekin
Kuşkuya yer olmayacak denli kesin
Pekiner
Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit
Pekşen
Çok şen
Pelin
Acı ve güzel kokulu bir bitki
Pelinsu
Pelin+Su, hem pelin hem su anlamında
Pendiye
Öğüt veren.
Perçem
Kahkül
Peren
Ülker yıldızı.
Peri
Çok güzel, çekici.
Peride
Uçarak yükselmiş, rengini atmış.
Perihan
Peri padişahı.
Perk
Sağlam, güçlü, sert, berk
Perran
Uçan, uçucu
Pervin
Ülker yıldızı
Petek
Arıların bal topladıkları balmumu yuvacıkları
Peyami
Haberci.
Peyda
Belli, açık, ortaya çıkmak, oluşmak
Pınar
Büyük su kaynağı
Pırıltı
Pırıldayan şeyin çıkardığı ışık
Polat
Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert
Polatalp
Çelik yiğit
Polathan
Çelik gibi sert han, çelik kağan
Polatkan
Çelik kan, sağlam kan
Pusat
Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah
Rabia
Dördüncü.
Raci
Sezgi, anlayış, dikkat
Racih
Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
Rafet
Merhamet etme, acıma, esirgeme.
Rahime
Müminlere çok acıyan kadın.
Rahşan
Parlayan, parlak, aydınlık,ışıltı.
Ramazan
Çok sıcak olan, günahları yakan.
Ramiz
İşaret koyan, işaretle konuşan.
Rana
İyi, güzel, yumuşak, hoş
Rasin
Beyaz ay,dolunay
Raşit
Dürüst, güvenilir
Rauf
Pek esirgeyen, çok merhamet eden.
Ravza
Sulu, su yatağı yer; Bahçe
Rayiha
Koku, güzel koku.
Re`Fet
Acıyan, merhamet eden.
Rebia
Bahar.
Recai
Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.
Recep
Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.
Refah
Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.
Re’Fet
Acıyan, merhamet eden.
Refhan
Varlık içinde yaşayan, bolluk içinde bulunan.
Refik
Yüce,ulu
Reha
Candan, cana yakın
Reis
Baş, başkan.
Remide
Ürkmüş, korkmuş, ürkek, korkak.
Renan
Çok ses çıkaran, çınlayan
Rengin
Boyalı, renkli; Hoş, latif ve güzel
Reside
Erimiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Resül
Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.
Reşat
Kahraman, cesur, savasçi
Reşid
Akıllı, iyi ve olgun.
Reşit
Yigit,cesur
Revan
Yürüyen, giden; akan, akıp giden. Ruh,can.
Reyhan
Yaprakları güzel kokan bir süs bitkisi, fesleğen
Rezzan
Ağırbaşlı, onurlu
Rıdvan
Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.
Rıza
Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.
Rifat
Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.
Rikkat
İncelik, naziklik.
Rima
Dişi ceylan yavrusu
Rosa
Gül rengi,pembe kırmızı arası bir renk.
Rugeş
Canlı yüzlü, taze yüzlü.
Ruhan
Güzel kokulu
Ruhsar
Yanak, yüz, güzel yüz
Ruhşen
Neşeli,canlı.
Ruhugül
Gül kadar temiz bir ruha sahip olan.
Ruken
Güler yüzlü, müjde veren.
Rukiye
Büyü,sihir.
Rumeysa
Büyük yıldız
Rusen
Sabah güneş dogarkenki zaman
Ruşen
Aydın, parlak, belli, aşikar, apaçık, ortada.
Ruzenin
Çiçek gibi güzel yüzlü.
Rüçhan
Üstünlük
Rüveyda
Hoş, ince, nazik.
Rüveyha
İncelik, zariflik.
Rüya
Düş; Gerçekleşmesi imkansız durum, hayal; Gerçekleşmesi beklenen şey, umut
Saadet
Kavuşan, mutlu.
Saba
Gündoğusundan esen hafif ve tatlı rüzgar. Türk müziğinde bir makam
Sabah
Günün ağarmasıyla başlayan ilk saatler
Sabahat
Latif, yüzü güzel, cemal sahibi.
Sabia
Yedinci.
Sadeddin
Dinin mübarek kişisi.
Sadullah
Allahü teâlânın saadeti.
Sadun
Uğurlu olan, uğur getiren.
Safa
Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
Saffan
Saf, halis.
Saffet
Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.
Sağcan
Sağlıklı can, sağlıklı kimse.
Sağlam
Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş, bozulmamış; güvenilir, dürüst.
Sahra
Kır,ova,çöl.
Salahaddin
Dine bağlı, dini düzgün.
Saliha
Yararlı,iyi,elverişli.
Salman
Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan
Saltuk
Kendi başına bir varlığı olan; Doğu Anadolu`da kurulan.
Sâman
Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.
Sanal
Sanlı ol, ünlen
Sanalp
Ünlü yiğit
Sanberk
Ünü sağlam
Sancar
Eski Türk adlarından; kısa kama
Sançar
Sancar
Sanem
Çok güzel kadın; Put
Saner
Ünlü yiğit, tanınmış kimse
Saniye
İkinci.
Sanlı
Çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü
Sara
Halis, saf, katkısız
Saran
Çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen Sargın insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli
Sare
Olmak, oldu; Cemaat, topluluk; İhtiyaç, susuzluk
Sargın
Albenili, çekici, büyüleyici,yıldızı şirin, hoşa giden, sevimli, güzel
Sarp
Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik
Sarper
Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit
Sarphan
Sarp kağan
Saruhan
Sarı kağan, sarı han; Saruhan, Selçuk uçbeylerindendi, Manisa`yı alarak Saruhanlı Beyliği`ni kurmuştu.
Satıa
Meydana çıkan, yükselen, nur saçan, parlak.
Savaş
Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem
Saye
Gölge; Koruma, yardım, sahip çıkma
Saygın
Sayılan, sevilen
Sayhan
Saygı gösteren kağan
Sayıl
Her zaman saygı gör
Sebla
Uzun kirpikli göz
Seçen
Iyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse
Seçil
Beğeni, sevgi, üstünlük gösterilen
Seçkin
Benzerler arasında nitelikleriyle göze çarpan, elit
Seçkiner
Herkesçe beğenilen yiğit
Seda
Ses; Doğa veya bir engele çarpıp geri dönen ses, yankı
Sedat
Doğru ve haklı
Sedef
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan pırıltılı, beyaz, sert bir madde; Bu maddeden yapılmış veya bu madde ile süslenmiş
Seden
Uyanık, tetikte; Gözü açık olmak
Segah
Doğu müziğinin makamlarından
Seha
Eli açık, cömert.
Sehavet
Cömertliği seven
Seher
Tan ağartısı
Sekine
Gönlü rahat.
Sel
Taşkın su
Selamet
Sağlık, esenlik, kurtuluş, sâkin olma.
Selami
Barış, huzur ve selamet sahibi.
Selçuk
Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; Selçuklulara adını veren Sultan Selçuk`tan
Selda
Bir söğüt cinsi
Selen
Haber, müjde
Selin
Gür akan su
Selinti
Ufak sel
Selma
Barış içinde,huzur,erinç.
Selman
Barışçı, sulhçu.
Selmin
Barış ve sevgi duygusuyla dolu olan
Selva
Amerika`da Amazon, Afrika`da Nijer ırmakları gibi ekvator bölgesinde büyük suların geçtiği havzalarda bulunan geniş ve balta girmemiş ormanlara verilen ad.
Selvi
İnce uzun ağaç
Selvican
Selvi seven, selvi canlı.
Sema
Gökyüzü; Göç
Semahat
Cömert, iyiliksever.
Semanur
Nurlu gökyüzü
Semen
Yasemin çiçeği. Semizlik.
Semin
Değerli, pahalı; Semizlik
Semiramis
Babil`in Asma Bahçeleri`ni kurduran Asur kraliçesi
Semra
Esmer kadın.
Sena
Övmek, methetmek; Şimşek parıltısı; Yücelik, yükseklik; Aydınlık; Bir ot adi
Senahan
Metheden, alkışlayan, öven
Senar
Yar, aşık, seven insan
Senay
Ay gibi güzelsin.
Sencer
Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı Sener
Senem
Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı; Arapça`da put; Arapça`da kendine tapılacak kadar güzel olan kadın, sevgili, güzel
Seniyye
Yüksek, yüce.
Sera
Varlıklı olmak, zengin olmak; Şarkı söyleyen; Yer, toprak; Ok yapımında kullanılan bir ağaç
Serap
Çorak yerlerde, çölde, sıcak ve ışığın etkisiyle, ileride, yakında ya da ufukta su veya yeşillik var gibi görünmesi olayı
Seray
Ay gibi güzel
Serdar
Asker başı, kumandan, komutan, reis.
Seren
Gemi direği
Serhat
Sınır boyundaki asker.
Serma
Kış soğuğu
Serpil
Gelişmek,büyümek.
Serpin
Yağmur
Serra
Rahatlık,kolaylık
Sert
Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan; hoşgörüsüz
Sertaç
Başa konan taç.
Sertap(Sertab)
İnatçı anlamında
Server
Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.
Seval
Severek al anlamında
Sevban
Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.
Sevda
Vurgunluk, tutkunluk, aşk; Heves, arzu, kuvvetli istek
Sevde
Esmer güzeli.
Sevdem
Sevginin en son demi
Seven
Bir başkasına sevgi duyan
Sevgi
İnsanı bir şeye ya da bir kişiye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
Sevgül
Gül gibi sevilen.
Sevil
Her zaman sevilen biri ol
Sevim
Sevmek eylemi; Bir kişi ya da bir şeyde bulunan o kişi ya da şeyi başkalarına sevdiren özellik
Sevinç
İstenilen şeyin olmasıyla duyulan coşku
Sevtap
Tapılacak kadar çok sevilen.
Seyfi
Kılıç kuşanmış, asker.
Seyfullah
Allah’ın kılıcı, askeri.
Seyhan
Çukurova`da Adana`dan geçerek Akdeniz`e dökülen büyük ırmak
Seyhun
Orta Asya`da bir ırmak
Seylan
Sel, akma, akış
Seymen
Çiftlik bekçisi.
Seyyal
Akıcı, akışkan
Seyyid
Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.
Sezen
Hisseden, sezgili
Sezer
Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi duyumsar
Sezgi
Sezmek eyleminden sezgi;
Sezgin
Sezme yeteneği olan kimse, sezici
Sezin
Sezinleme işi, sezme. Duygulu,anlayışlı.
Sıla
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak; Doğup büyüdüğü ve özlediği yer; Bahşiş, hediye; Bağ
Sibel
Henüz yere düşmemiş yağmur damlası (Fransızca “si belle”
Sim
Gümüş gibi parlak ve beyaz.
Sima
Yüz, çehre.
Simge
Anlamı olan harf, bitki gibi işaretler.
Sinan
Mızrak, süngü.
Sinem
Yüreğim, çok sevdiğim.
Sirac
Lamba, ışık, güneş, ay.
Siraceddin
Dinin kandili.
Siyami
Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.
Somer
Katışıksız yiğit, tam yiğit
Sona
Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk
Sonay
Artık ondan sonrası olmayan Ay; (mecaz olarak) son çocuk
Soneda
Nazlı olmaması temenni edilen.
Soner
Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek Çocuk, son yiğit
Songüz
Kasım ayının halk arasındaki adı.
Sonyaz
Sonbahar.
Sorkun
Bir tür söğüt
Soydan
Soylu, iyi bir soydan gelen
Soyer
Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit
Soyhan
Soyu han olan, kağan soylu
Soykan
Soylu kan
Soylu
Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan
Sökmen
Selçuklular çağında Hasankeyf Artuklu Beyliği`ni kuran
Sönmez
Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar
Sözen
Iyi ve güzel konuşan kimse
Sözer
Iyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
Su
Canlıların yaşaması için en gerekli olan kokusu, rengi olmayan sıvı.
Sumru
Bir şeyin yüksek yeri, tepesi.
Suna
Boylu, poslu, yakışıklı, yaban ördeği.
Sunullah
Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.
Surperi
Peri güzeli.
Suzan
Yakan,yakıcı.
Süalp
Asker yiğit
Süeda
Saadetli, kutlu, uğurlu. Saidin çoğulu.
Süer
Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit
Süheyla
Yumuşak ve iyi huylu,mütevazı kadın.
Sükeyne
Sessiz, sakin, başlı, vakarlı.
Sülün
İnce narin.
Sümer
Aşağı Mezopotamya`da bir bölge Sümer ülkesi; M.Ö. 400 Yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi
Sümeyye
Ammar b.Yaser`in annesi. İlk İslam şehidi.
Sündüs
Ham ipek,ipekli.
Süsen
Nisan-Haziran dönemlerinde açan güzel kokulu bir çiçek
Süveyda
Kalbin ortasındaki kara benek.
Şaban
Aralık, fasıla.
Şabi
Cemaat ehli.
Şadan
Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.
Şafak
Gündoğumundan önceki aydınlık
Şâfi
Şefaat eden, şifa veren.
Şahap
Alev, ateş parçası, akan yıldız.
Şahdane
Mutlu, bahtiyar, dindar, temiz yürekli.
Şahika
Dağ tepesi, dağ doruğu.
Şahin
Küçük kuşlarla beslenen, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan
Şahinalp
Şahin gibi yiğit
Şahiner
Şahin gibi yiğit
Şahmelek
Güzeller güzeli.
Şahsüvar
Usta binici, çok iyi ata binen.
Şan
İyi tanınma, ün
Şanal
Adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol
Şanlı
Ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi
Şanlıbay
İyi ün sahibi ve varsıl kimse
Şansal
Adını, şanını her yana duyur, şan ver
Şanver
Ünün, şanın her yana yayılsın
Şarani
Saçı gür
Şaziment
Özellikleri kimseye benzemeyen.
Şebnem
Çiğ, gece nemi, jale
Şecaeddin
Dinin kahramanı, dinin yiğidi.
Şehlevent
Uzun boylu, yakışıklı genç.
Şehnaz
Çok nazlı.
Şehriban
Şehrin en büyük âmiri, vali.
Şemseddin
Dinin güneşi.
Şemsi
Güneş gibi parlayan.
Şemsinisa
Kadınların güneşi.
Şen
Yaşamından memnunluğunu davranışlarıyla gösteren, bunu çevresindekilere de yayan kimse, neşeli
Şenay
Mutlu geçen ay
Şener
Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
Şenol
Her zaman neşeli ol
Şensoy
Soyu şen kimse, şen soydan
Şerafeddin
Dinin şereflisi.
Şeref
Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.
Şermende
Utangaç.
Şermin
Utanan, sıkılan.
Şermize
Küçük insan topluluğu.
Şetaret
Şenlik, neşeli olma, sevinç.
Şevket
Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.
Şevki
Şevkli, neşeli, istekli.
Şeyban
Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.
Şeybe
Beyaz saçlı, yaşlı, saçı ağarmış.
Şeyda
Çılgın, deli divane
Şeyma
Bedeninde ben, alamet olan.
Şifa
Hastalıktan kurtulma, şifa bulma
Şihab
Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
Şihabeddin
Dinin parlak yaldızı.
Şimşek
Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse
Şinasi
Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.
Şir
Aslan.
Şirin
Cana yakın, sevimli
Şölen
Eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için yapı
Şule
Alev, ateş alevi
Şükran
İyilik bilme, minnettarlık
Şükufe
Çiçek gibi güzel, tomurcuk.
Taceddin
Dinin tac
Taci
Taçlı.
Taçnur
Mutluluk
Tahire
Gündoğusundan esen rüzgar
Tahsin
Kale gibi sağlamlaştırma.
Taibe
Tövbe eden, pişmanlık duyan
Taki
Günahtan kaçınan, dinine bağlı.
Talas
Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
Talat
Yüz, çehre, dindar.
Talay
Dal gibi ince, Ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
Talaz
Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
Talha
Güzellik
Talia
Güzel, şirin
Taliha
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan doğa üstü güç, şans, felek
Talu
İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Tamar
Bkz. Damar
Tamay
Dolunay, ay`ın dolgun durumu
Tamer
Bütünüyle yiğit, tam yiğit
Tamerk
Tam güçlü, özerk
Tan
Güneş`in doğmasından önceki zaman, şafak
Tanalp
Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanay
Şafak kızıllığının Ay`ı, şafak vaktinin Ay`ı
Tanberk
Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
Tanbey
Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
Taner
Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanerk
Şafak gücü; güçlü şafak
Tanju
Yücelik, ululuk, Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği unvan, Kağan, hakan, hükümdar.
Tankut
Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak
Tansel
Şafak vaktinin seli
Tanseli
Şafak vakti gelen sel
Tansoy
Şafak gibi güzel soydan kimse
Tansu
Şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları Hayran eden ve doğaüstü sayılan olay,
Tanyel
Şafak vaktinin yeli
Tanyeli
Tan vakti esen rüzgar
Tanyer
Şafağın doğduğu yer
Tara
Sahur zamanı doğan kız çocuğuna verilen ad
Taran
Tarla, geniş toprak, geniş yer
Tarhan
Soylu kimse, bey varsıl kimse
Tarık
Sabah yıldızı, parlak yıldız.
Tarkan
Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; Dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık
Taşan
Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan
Taşar
Kabına sığmaz, coşar, coşkun
Taşkın
Taşmış bir durumda olan, coşkun; su baskını
Tayfur
Uçan, yükselen.
Taylan
Uzun boylu ve yakışıklı kimse
Tayyar
Uçan, uçucu uçma kabiliyeti olan.
Tayyibe
1.İyi davranış. 2.Yatıştırıcı, hoşa giden söz
Tekay
Biricik Ay.
Tekin
Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
Temel
Asıl, esas.
Tenay
Uygun, yakışan – Yetkili olan – Dine uygun hareket eden
Tendü
Öz, asıl
Tennur
Yüksek, ulu
Teoman
Hun İmparatoru Mete`nin, yani Oğuz Han`ın babası
Tevfik
Uygun getirme, Allah’ın yardımına kavuşma.
Tıflıgül
Gonca gül.
Tınaz
Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
Tijen
Taç, taçlar
Tilbe
Put – Güzel kadın
Timuçin
Büyük Moğol İmaparatorluğu`nun kurucusu Cengiz`in asıl adı
Timur
Demir; Timurlenk, aksak timur da denilen ünlü Türk-Moğol İmparatoru, Yıldırım Beyazıt`ı tutsak eden kimse
Timurtaş
Demir ve taş gibi sağlam.
Tiraje
Gökkuşağı.
Tokcan
Doymuş kimse
Toker
Gözü gönlü tok yiğit
Tolga
Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
Tolonay
Dolunay, Ay`ın on dördündeki durumu
Tolun
Dolgun, dolun, bedir
Tonguç
Ilk çocuk; çocuk
Toprak
Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik Cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
Toros
Anadolu`nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
Toygar
Çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay
Tuba
1.Cennette bulunduğun inanılan büyük ağaç. 2.Güzellik, iyilik. 3.Rahat
Tufan
Cennet ağacı
Tuğçe
Afet, felaket, çok şiddetli yağmur.
Tulü
Küçük tuğ
Tuna
Doğuş, doğma (güneş için) anlamında
Tunacan
Karaormanlardan doğup Karadeniz`e dökülen, Abrupa`nın Volga`dan sonra en uzun ırmağı
Tuncel
Sevgili Tuna, can Tuna
Tuncer
Tunçtan yapılmış el
Tunç
Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit
Turan
Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince Benzeyen koyu kızıl alaşım
Turanşah
Cesur atılgan, yiğit.
Turgay
Cesur Türk hükümdarı.
Turgut
Küçük kuş, sığırcık.
Tutku
Belde, yerleşme merkezi, mesken.
Tülay
Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
Tülin
Ayın ince ışığı
Tünay
Ayna.
Türkan
Gece ve ay
Türkcan
Padişaha saltanatta ortaklık eden eşi.
Türker
Can türk, sevgili Türk
Türkmen
Yiğit Türk, er Türk
Türkü
Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
Ubeyde
Yankı, ses
Ubeydullah
Yaradanın kölesi
Uca
Kulcağız, kölecik.
Uğur
Ulu, yüce, yüksek, erişilmez
Uğuralp
İnsana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç ya da bir iyiliğin muştucusu sayılan herhangi bir belirti; iyilik kaynağı olan şey
Uğurgül
Uğurlu yiğit
Uhde
Uğurlu gül
Ulaş
Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev.
Ulu
(“Varmak, ardından koşup yetişmek” anlamına gelen “ulaşmak”tan Buyruk) yetiş, eriş
Ulualp
Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;
Ulubay
Yüce yiğit, ulu yiğit
Uluhan
Yüce ve zengin kimse
Ulya
Yüce kağan
Umay
Pek yüce.
Umur
Devlet kuşu
Umut
Görgü, deneyim
Ural
Ummaktan doğan iç erinci, umulan şey, ümit
Utkan
Asya`da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp Hazer Denizi`ne dökülen bir ırmak
Utku
Ateşli kan, od kan
Uygar
Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
Uygur
Uygarlığın olanaklarından yararlanan ya da böyle olanakları olan bir ülkede yaşayan
Uysal
VII. Yüzyılda Orta Asya`da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
Uzay
Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar
Uzel
Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk
Uzer
Usta, becerikli
Üçer
Becerikli yiğit
Ülfet
Üç yiğit
Ülgen
Dost olan, yakınlık duyan.
Ülkü
Ulu, yüce, yüksek, sağlam;
Ümeyme
Amaç, ideal
Ümmühan
Küçük anne.
Ümran
Hükümdarın annesi.
Ünal
1.Bayındırlık. 2.Uygarlık, medeniyet. 3.İlerleme, mutluluk, refah
Ünalan
Ad sahibi ol, ünlen, tanın
Ünalp
Ad sahibi olan, ünlenmiş kişi, ünü olan kimse, iyi ad sahibi
Ünay
Ünlü yiğit
Üner
Ünlü ve ay gibi kimse, ünü olan Ay
Ünlü
Ünlü yiğit
Ünsal
Herkesçe tanınan, ün salmış olan, tanınmış
Ünver
Her yana adını duyur
Ünzile
Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen
Ürkmez
Gönderilmiş
Ürün
Korkmaz
Üsame
Doğadan elde edilen yararlı şey
Üzgü
Bir aslan cinsi.
Vahibe
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen üzüntü, eziyet.
Vahide
Hibe eden, bağışlayan.
Vakıf
Tek yalnızca bir tane.
Vakkas
Duran, ayakta duran.
Vakur
Savaşçı, okçu.
Vâlâ
Ağırbaşlı, temkinli.
Varan
Yüksek, yüce.
Varide
Giden, varan Varlık
Vecahet
Gelen, erişen – Söylenti
Vecdi
Güzel yüzlü, itibarlı, şerefli.
Vecihi
İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.
Vecit
Bir kavmin büyüğü.
Vedat
Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
Vedia
Sevgi ve dostluk gösteren.
Vedide
Emanet.
Vefa
Dost, sevgili. Çok seven.
Veli
Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.
Vera
Ermiş.
Verda
Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak duran.
Vesamet
Gül.
Vesile
Güzel olan.
Vildan
Vasıta olan.
Vira
Yeni doğmuş çocuk.
Vural
Durmadan, aralıksız, sürekli.
Vurgun
Vurarak al, vurup al.
Vuslat
Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun
Yâdigar
Dostuna, sevdiğine kavuşan.
Yağan
Dost hatırası.
Yağız
Yağış
Yağızalp
Koyu buğday rengi, esmer
Yağmur
Esmer, yiğit, karayağız yiğit
Yahya
Bulutlardan yeryüzüne düşen su damlacıkları.
Yalaz
Mars gezegeni
Yalazalp
Al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş
Yalçın
Yalımlı yiğit, yalım gibi yiğit
Yalçıner
Düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik
Yalgın
Sarp yiğit, dik yiğit
Yalım
Ilgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
Yalın
Ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev
Yalınalp
Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
Yalkın
Katışıksız yiğit, sade yiğit
Yalman
Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf
Yamaç
Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın
Yaman
Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
Yankı
İşbilir, kurnaz, becerikli
Yaprak
Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yaren
Bitkilerin solunumunu sağlayan, yeşil ve türlü biçimlerdeki ince bölüm
Yârıdil
Dost, arkadaş
Yasemin
Gönül dostu, içten arkadaş.
Yaşam
Çeşitli renklerde kokulu çiçekleri olan bir bitki
Yaver
Hayat
Yavuz
Yardım edici, imdada koşan.
Yavuzalp
Yaman, korkusuz.
Yekta
Korkusuz yiğit, yaman yiğit
Yelda
Tek, eşsiz, benzersiz.
Yeldem
Uzun ve siyah.
Yeliz
Çabuk, çevik, çalak.
Yenal
Ferah yer, aydınlık, havadar
Yener
Yenerek al
Yengi
Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
Yeşim
Üstün gelme, yenme, utku, zafer
Yetkin
Sert ve kıymetli yeşil taş.
Yıldıralp
Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş
Yıldıray
Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
Yıldırım
Parıldayan Ay, ışık saçan Ay
Yıldız
Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik Boşalması, şimşek; Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıt`ın adından
Yiğit
Gökyüzündeki ışıklı cisimlerin her biri.
Yiğitalp
Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
Yiğitcan
Yiğitler yiğidi, erler eri
Yonca
Güçlü ve yürekli kimse
Yöntem
Çiçekleri kırmızı veya mor renkli çayır bitkilerinin genel adı
Yurdakul
Bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol
Yüce
Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
Yücel
Yüksek, büyük, erişimez, ulu
Yüksel
Yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, Büyük ol, ulu ol
Zafer
Başarı kazan, yücel
Zâfir
Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.
Zamir
Zafer kazanan, üstün gelen.
Zehra
Yürek, iç, vicdan.
Zehre
Yüzü beyaz ve parlak, nurani yüzlü.
Zekai
Çiçek.
Zekavet
Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.
Zekeriyya
Çabuk anlayan, tez kavrayan.
Zeliha
Erkek zat.
Zennan
Züleyha, su perisi.
Zennur
Kadınlar
Zerafet
Zinnur, nurlu, ışıklı
Zeren
Kibarlı, incelik, zariflik.
Zerengül
Anlayışlı, kavrayışlı.
Zerin
Altın gibi gül.
Zerişte
Altından ya da altına benzer olan.
Zerrin
Altın tel, sırma.
Zeyd
Altına benzeyen, altın gibi parlak ve kıymetli.
Zeyneb
Artan, çoğalan.
Zeynel
Görünüşü ve kokusu güzel, olgun ve dolgun.
Zeynep
Süslü.
Ziba
Süs, bezek.
Zinnur
Süslü, bezekli. yakışıklı güzel.
Zişan
Nur sahibi, nurlu, ışıklı, parlak, bahtiyar.
Ziver
Şanlı, ünlü, çok tanınmış.
Ziya
Süs, ziynet ehli.
Ziyad
Işık, aydınlık, nur.
Zuhal
Fazlalık, çokluk, bolluk.
Zulal
Satürn gezegeninin adı.
Zübeyde
Hafif, güzel, soğuk su.
Zübeyr
En seçkin, öz, hülasa, cevher.
Zühre
Akıllı.
Zülal
Çoban yıldızı, venüs.
Züleyha
Saf, berrak.
Zülfibar
Hızlı yürüyen, yolda emsalini geçen.
Zülfiyar
Dağılmış, yayılmış saç.
Zümra
Sevgilinin saçı.
Zümrüt
Akıllı, çabuk kavrayan kadın.
Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı