Çocuğunuzun seçtiği oyuncaklar, gelecekteki mesleğinin habercisi!

“Çocuğun oynadığı oyuncak anne ve babasına verdiği en önemli geri bildirimlerden birisidir.” diyor, Nöro Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Ethem Kocabaş. Çocuklarımız oyuncakları ile bize kendilerini anlatıyorlar. Anlamak aslında hiç de zor değil! Siz de çocuğunuzun oynadığı oyuncaklardan onun karakter profilini ve gelecekteki olası mesleğini öğrenmek istiyorsanız bu röportajı mutlaka okumalısınız!

bebek.com: Oyuncakların çocuklar üzerindeki önemi nedir?
Ethem Kocabaş: Oyuncakların çocuklar üzerinde etkisini 3 temel başlıkta toplayabiliriz.
   • Karakter özelliklerinin gelişimi üzerindeki etkileri
   • Zeka boyutlarının gelişimi üzerindeki etkileri
   • Merak alanları üzerindeki etkileri

Her insan beyin, duygu ve ruhsal özelliklerinden dolayı keşfedilmesi gereken benzersiz bir şifredir. İnsan beyninde 28 milyar nöron adını verdiğimiz sinir hücresi vardır. Nöronların birbirileri ile kurdukları bağlantılara sinaps bağlantısı adı verilir. Nöronların birbirileri ile oluşturabilecekleri potansiyel sinaps bağlantısı sayısı adeta sonsuz boyuttadır. Sinaps bağlantıları insanın zekası, düşünsel ve duygusal davranışları üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. Her insanın beynindeki sinaps bağlantısı ağı farklıdır. Bu nedenle insanı % 100 modellemek mümkün değildir. İnsan beyni sahip olduğu sinaps bağlantılarını destekleyen tarzda etkileşimlerle temas etmekten mutlu olur. 5 duyu organımız ile algıladığımız çevre bu bağlantıları desteklemek açısından büyük öneme sahiptir. Bugün bilimsel çalışmalar göstermektedir ki bir insanın beyni 1,5-2 yaşları arasında maksimum sinaps bağlantısı seviyesine ulaşmaktadır. Bu nedenle bu yaş aralığından itibaren var olan sinaps bağlantılarının uygun çevresel ortamlarla desteklenmesi son derece önemlidir. Bu desteğin sağlandığı etkileşimlerden birisi de oyuncaklardır.

Çocuğa sunulan ve oynamayı tercih ettiği oyuncağın onun zeka, merak alanı ve karakter özelliklerinin gelişimi üzerinde önemli etkileri vardır. Önemli olan oyuncakların farklı zeka ve karakter özelliklerini destekleyen tarzda seçilmesidir. Bu sayede çocuğa tüm seçenekler sunularak, onun tercihleri doğru şekilde takip edilebilir. Çocuğun oynadığı oyuncak anne ve babasına verdiği en önemli geri bildirimlerden birisidir.

Zeka genetik özellikte bir zihin sürecidir. Bu nedenle ailenin geçmişinin bilinmesi de zihin süreci ve hastalıklar anlamında önem taşımaktadır. Zeka desteklenerek geliştirilebilen bir boyuttur. Ancak genetik özelliklerle ön plana çıkan zeka boyutlarının desteklenmesi ile alınacak sonuç, diğer zeka boyutlarının desteklenmesinden alınacak sonuçtan daha yüksek olacağından söz edebiliriz.

bebek.com: 0 – 3 yaş döneminde oyuncaklar ebeveynler tarafından seçiliyor. Seçim noktasında nelere dikkat edilmelidir?
Ethem Kocabaş: Ebeveynler çocuklarına oyuncak alırlarken kendi karakter özellikleri, merak alanları ve zeka şifrelerine göre oyuncak seçiminde bulunurlar. Beğeni dediğimiz seçimlerimizi belirleyen etkilerde, kişisel anlamda sahip olduğumuz zihin süreci şifrelerimizin beklentilerimizi karşılanması ile ortaya çıkmaktadır.

Bu aşamada ebeveynin önce kendi zihin süreçlerini, bir başka deyişle kendi şifresini bilmesi önemlidir. Zira tercihlerini nasıl sınırlandırdığını ancak bu sayede gözlemleyebilir.

Bu bilinç düzeyine ulaştıktan sonra ikinci aşamada çevresel uyaranların zihin süreci kapsamında okunabilir hale gelinmesi önemlidir. Bu sadece oyuncak olmayabilir. Kişiler de dahil tüm çevresel uyaranların karakter özelliği, merak alanı ve zeka boyutu açılımlarında deşifresinin yapılması önemlidir. Bu konuda yetkin hale gelen bir anne ve baba çevreyi çocuğuna uygun, onu belirli düşünsel ve duygusal davranışlarla sınırlı modellemeye maruz bırakmayan tarzda düzenleyebilecektir.

Oyuncak seçme noktasında sorulması gereken sorular.

   • Hangi zeka boyutunu destekliyor?
   • Hangi karakter özelliğinin gelişimini destekliyor?
   • Hangi merak alanları ile örtüşüyor?
   • Güvenlik seviyeleri nedir?
   • Kullanılan malzemenin sağlık ve uygulama güvenliği açısından yeterliliği nedir?

bebek.com: 0 – 3 yaş döneminde kız ve erkek çocuklar için tercih edilebilecek oyuncaklar nelerdir?
Ethem Kocabaş:
Unutulmamalıdır ki zekanın erkek veya dişisi olmaz. Genellikle çocuklara sunulan oyuncaklarda, oyuncakların erkek ve kız oyuncakları şeklinde tanımlamasında kültürün ve toplumsal değerlerin önemi büyüktür. Bu nedenle özellikle 0-3 yaş döneminde kız ve erkek çocuklar için zeka boyutlarını, düşünsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek tarzda ortak oyuncaklar seçilebilir.

Oyuncakları tüm çevresel uyaranlar olarak ele aldığımızda.
   • Müzik enstrümanları.
   • Bedensel hareketi destekleyen oyun ve oyuncaklar.
   • Kuklalar.
   • Yumuşak oyuncak hayvanlar.
   • Yap bozlar.
   • Oyun küpleri.
   • Kitaplar.
   • Müzik CD’leri.
   • Masal kitaplarını ve anlatımlarını.

Örnek olarak verilebilir.

bebek.com: Erkek çocuklar için sıkça alınan oyuncak silahların karakter gelişiminde olumsuz etkileri var mıdır? Varsa nelerdir?
Ethem Kocabaş: Oyuncak silahlarda, silahın çocuğa verdiği mesaj önemlidir. Silah kullanım şekli ve amacı itibariyle bir canlıyı etkisiz hale getirmek veya cansız bir yapıyı imha etmek için kullanılmaktadır. Her iki durumda da güç söz konusudur. Oyuncak silahlar çocuklarda başarı ve sevgi odaklı karakter profili yerine, güç odaklı karakter profilini modellemektedir. Bu modelleme ileride çocuğun ikili ilişkilerinde kazan kaybet şeklinde bir birey olmasına neden olmaktadır. Silahın güçsüzün yanında yer alması ve onu korumasına yönelik varoluş nedenine ise günümüz dünyasında pek rastlanan bir davranış biçimi olarak görülmemektedir. Zira kimin güçlü veya güçsüz olduğu bir düşünce biçimi olup, değişken bir kavramdır. Bu nedenle anne ve babalar çocukların oyuncak silahlarla etkileşimini tercih etmemelidirler.

bebek.com: Yanlış oyuncak seçiminin çocuklara yetişkinlik döneminde herhangi olumsuz etkisi var mıdır?
Ethem Kocabaş: Yanlış oyuncak tanımlamasında iki boyut vardır. Birincisi çocuğun zihin süreçlerini desteklemeyen tarzda oyuncaklardır. Çocuğun zihin süreçlerini desteklemeyen tarzda oyuncaklar ve çevre, ileride onun var olan zihin potansiyellerinin çok gerisinde bir yaşam sürmesine neden olabilirler. Bu durumda çocuk kendini keşfedemeden, potansiyellerini bilmeden ve yaşayamadan yaşamını bedensel anlamda tüketebilir. Bir de bunun yanında belirttiğiniz üzere çocuğun karakter gelişimini olumsuz yönde etkileyecek tarzda oyuncaklar ve çevresel etkiler var. Bunlarda çocuğun yetişkinlik döneminde başka insanlarla etkileşimine, kendisini motive etme sürecine, değer yargılarına ve duygusal süreçlerine zarar verebilmektedir. Bireyler toplumları oluşturduğundan, bireylerin düşünsel ve duygusal sağlıkları, toplumun da düşünsel ve duygusal sağlığı açısından önemlidir.

bebek.com: Çocukların oyuncak tercihlerinin meslek seçiminde etkin olduğuna dair bir çalışmanız olduğunu biliyoruz. Bu çalışma hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ethem Kocabaş:
Meslek kavramında iki önemli boyut vardır. Kişinin mesleğinde başarılı olması, diğeri de mutlu olmasıdır. Her iki durumda ancak o mesleğin kişinin zihin süreci anlamında kişisel ve benzersiz şifresi ile uyum sağlaması halinde mümkündür. Meslek beraberinde gerektirdiği zeka boyutu, karakter özelliği ve merak alanı anlamında kişi ile uyum sağlamalıdır.

Ülkemizde bu konuda önemli bir eksikliği gidermek üzere Nöro Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak www.egitimatolyesi.net Bilim-Sanat ve Eğitim portalına verdiğimiz destek ile Türkiye’de ilk defa meslekleri zihin süreçleri kapsamında analiz etmeye başladık. Sadece meslekleri değil oyuncakları, oyunları ve aktiviteler ile sporun değişik branşlarını da aynı sitede zihin süreçleri kapsamında analiz ediyoruz. Bugüne kadar 21 meslek üniversitelerin bölüm başkanları, dekanlar, sanatçılar ve bilim insanları ile analiz edildi. Sitede her hafta bir meslek, oyuncak, oyun ve aktivite analizi yayınlanmaktadır.

Anne ve babalar www.egitimatolyesi.net sitesinden çocuklarının gelişimine zihin süreci kapsamında destek olmak için ihtiyaçları olan pek çok bilgiye ulaşabilirler.

bebek.com: Bu çalışmaya göre hangi oyuncak tercihi hangi mesleğe yatkınlığı ortaya koyar? Birkaç ana oyuncaktan örnek verebilir misiniz?
Ethem Kocabaş:

OYUNCAK TOP

Öncelikli Olarak Desteklediği Zeka Boyutları:
Bedensel Zeka, Sosyal İletişim Zekası, Görsel Uzaysal Zeka, Doğa Zekası (Dış mekanda oynanması halinde)

Modellediği karakter profili:
Top değişikliğe odaklı karakter profilini ön plana çıkartan bir oyuncaktır. Topla oynayan çocukların ileride farklı insanlarla ve farklı mekanlarla etkileşim gerektiren, hareketin ön planda olduğu mesleklerde daha mutlu ve başarılı olabileceğinden söz edebiliriz.

Desteklediği zeka boyutlarından dolayı top ile oynayan bir çocuğun profiline uygun örnek meslekler:
Sporun takım halinde oynanan değişik dalları, Organizatörlük veya Mimarlık tarzı meslekler.


OYUNCAK PELUŞ HAYVAN

Öncelikli Olarak Desteklediği Zeka Boyutları:
Sosyal İletişim Zekası, Sözel Edebi Zeka, Bedensel Zeka

Modellediği karakter profili:
Hislerin ön planda olduğu duygusal insan profilini destekler. Bu tür oyuncaklarla oynayan çocukların ileride insanla etkileşimin yoğun olduğu mesleklerde mutlu ve başarılı olmalarından söz edebiliriz.

Desteklediği zeka boyutlarından dolayı oyuncak peluş hayvan ile oynayan bir çocuğun profiline uygun örnek meslekler:
Halkla İlişkiler ve Psikolog tarzı meslekler.


XYLOPHONE veya MÜZİK ENSTRÜMANI

Öncelikli Olarak Desteklediği Zeka Boyutları:
Bedensel Zeka, Matematik-Mantık Zekası, Müzik Zekası, Sözel Edebi Zeka (Şarkı söylemeyi desteklemesi halinde), Sosyal İletişim Zekası (Farklı insanlarla birlikte performans gerçekleştirilmesi halinde)

Modellediği karakter profili:
Oyuncak enstrümanlar çocukların özellikle hissel karakter özelliklerini destekler. Müzikle etkileşimi sırasında çevredeki insanların ne şekilde devreye girdiği, çocuğun başkalarından etkilenen veya etkilenmeyen karakter profilini geliştirmesinde önemlidir.

Desteklediği zeka boyutlarından dolayı xylophone veya müzik enstrümanı ile oynayan bir çocuğun profiline uygun örnek meslekler:
Müzisyenlik, Yazarlık veya Matematik Bilimleri tarzı meslekler.


UZAKTAN KUMANDALI OYUNCAK ARABA

Öncelikli Olarak Desteklediği Zeka Boyutları:
Görsel Uzaysal Zeka, Mantık-Matematik Zekası

Modellediği karakter profili:
Nesnelerle etkileşime önem veren ve başkalarından etkilenen karakter profilini modelleyen bir oyuncaktır. Uzaktan kumandalı oyuncak arabalar çocuğun hislerinden ziyade mantıksal karakter profilini ön planda destekleyen oyuncaklardır.

Desteklediği zeka boyutlarından dolayı uzaktan kumandalı oyuncak araba ile oynayan bir çocuğun profiline uygun örnek meslekler:
İnşaat Mühendisliği (Proje), İnşaat Mühendisliği (Sosyal iletişim zekasının desteklenmesi halinde şantiye mühendisliği de olabilir.) aynı yaklaşım ile Makine Mühendisliği tarzı meslekler.


KUKLA

Öncelikli Olarak Desteklediği Zeka Boyutları:
Sözel Edebi Zeka, Sosyal İletişim Zekası, Görsel Uzaysal Zeka ve Bedensel Zeka (Kendi oynattığı takdirde).

Modellediği karakter profili:
Kuklalar insanlarla etkileşimden memnuniyet duyan çocuk profilini destekler. Kukla oyununun senaryosuna bağlı olarak çocuk merak duyduğu alanlarda düşünmeye sevk edilerek, araştırmacı çocuk profili desteklenebilir. Kukla ağırlıklı olarak hissel özellikteki karakter profilinin gelişimine destek olur.

Desteklediği zeka boyutlarından dolayı kukla ile oynayan bir çocuğun profiline uygun örnek meslekler:
Gazetecilik, Uluslar arası İlişkiler, Yönetmenlik veya Halkla İlişkiler tarzı meslekler.


BİSİKLET

Öncelikli Olarak Desteklediği Zeka Boyutları:
Görsel Uzaysal Zeka, Bedensel Zeka, Doğacı Zeka (Dış mekanda binilmesi halinde.)

Modellediği karakter profili:
Başkalarından etkilenmeyen, değişikliğe odaklı karakter özelliklerini destekler. Bu oyuncak ile etkileşen çocuklar ileride farklı mekanlarda çalışmaya imkan sağlayan ve masa başı işinden ziyade, bedensel hareketin ön planda olduğu işlerde daha mutlu ve başarılı olabilirler.

Desteklediği zeka boyutlarından dolayı bisiklet ile oynayan bir çocuğun profiline uygun örnek meslekler:
Doğa Bilimci ve Sporcu (özellikle doğa sporu.) tarzı meslekler.


AHŞAP KÜP BLOKLAR ve OYUN HAMURLARI

Öncelikli Olarak Desteklediği Zeka Boyutları:
Görsel Uzaysal Zeka, Matematik-Mantık Zekası, Bedensel Zeka

Modellediği karakter profili:
Ahşap küpler daha ziyade mantıksal davranış profilini desteklerken, oyun hamurları hislerin ön planda olduğu duygusal davranış profilini destekler. Her iki oyuncakta değişikliğe odaklı ve başkalarından etkilenmeyen karakter özelliklerinin gelişimine katkı sağlar. Bu tür oyuncaklarla oynayan çocukların ileride sanatsal yeteneklerinden söz edebiliriz.

Desteklediği zeka boyutlarından dolayı ahşap küp bloklar ve oyun hamurları ile oynayan bir çocuğun profiline uygun örnek meslekler:
Ressam ve Heykeltıraş tarzı meslekler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı