Prenatal tanı ile sağlıklı bebekler

Bebeğinin sağlıklı doğması her anne ve baba adayının en büyük dileği. Eskiden doğum öncesinde bebeğin sağlık durumunu öğrenmek imkansızdı. Oysa artık prenatal testler sayesinde bebeğin sağlığı ile ilgili pek çok şey hamilelikte öğreniliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinemed Kadın Sağlığı Merkezi Ultrasonografi ve Prenetal Tanı Sorumlusu Op. Dr. Deniz Cankat akıllara takılan soruları yanıtlıyor…

bebek.com: Ailelerin doğum öncesinde bebeklerinin sağlık durumlarını öğrenmeleri mümkün mü?
Op. Dr. Deniz Cankat Bebek kız mı, erkek mi olacak? Anneannesi gibi yeşil gözlü ya da dedesi gibi uzun boylu mu olacak? Babasının matematik yeteneğine mi yoksa annesinin müzik kulağına mı sahip olacak? Bu sorular gebelik sonuna kadar aile ve arkadaş sohbetlerinin ofis tartışmalarının değişmez konularıdır. Bu sohbetlerde pek sık konuşulmayan anne ve babanın açmaya cesaret edemedikleri tek konu “bebeğim sağlıklı mı” konusudur. Annenizin ve anneannenizin gebeliklerinde doğuma kadar bu soru cevapsız kalırdı. Oysa bu gün doğum öncesi testler sayesinde bebeğin sağlığı ile ilgili pek çok şey gebeliğin erken dönemlerinde bile öğrenilebiliyor.

bebek.com: Doğum öncesi testleri tüm anne adayları yaptırmalı?
Op. Dr. Deniz Cankat Prenatal, doğum öncesi testler herkes için değildir. Ancak bazı anne adaylarına kesinlikle uygulanması gerekir.

•  Ailesinde genetik hastalık öyküsü olanlar veya böyle bir hastalığın taşıyıcısı olanlar

•  Gebelik sırasında enfeksiyona maruz kalanlar örneğin toxoplazmosis, rubella v.s.

•  Daha önce anomalili (sakat) bebeği olanlar

•  35 yaşın üzerindeki anne adayları

•  İkili ve üçlü test gibi tarama testlerinde artmış risk saptanan gebeler

•  Anomali taraması için yapılan detaylı ultrasonografide bebekte örneğin, kalpte delik, yarık damak dudak, beyinde su birikimi (hidrosefali) ve buna benzer anomaliler saptanan gebelere prenatal testler için uygun adaylardır.

bebek.com: Doğum öncesi tanı yöntemleri hangileridir?
Op. Dr. Deniz Cankat Doğum öncesi tanı yöntemleri girişimsel ve girişimsel olmayan olarak ikiye ayrılırlar. Girişimsel olmayanlar ikili, üçlü test ve ultrasonografi; girişimsel olanlar koryon villus biopsisi (plasentadan biopsi alma), amniosentez (amniotik sıvıdan örnek alma) ve kordosentezi (bebekten kan alma) kapsar.

bebek.com: Test sonuçlarının normal çıkmaması durumunda nasıl bir karar veriliyor?
Op. Dr. Deniz Cankat Doğum öncesi tanı testlerinin çoğunda sonuç genellikle normaldir. Ancak sonuçların normal olmadığı bir grup hastada bebekte hayatla bağdaşmayacak ağır zeka geriliği veya fiziksel sakatlıklarla birlikte giden anomalilerin tanısı doğumdan önce konmuş olur. Bu konuda tecrübeli genetik danışmanların yardımı ile aileye bilgi verilerek bu gebelik ve gelecekteki gebelikler hakkında önemli kararlar alınabilir.

bebek.com: En sık görülen problemler nelerdir?
Op. Dr. Deniz Cankat Doğumsal sakatlıklara doğumların % 3’ünde rastlanır ve bu anomaliler çocukluk çağı ölümlerinin % 20-30’unu oluşturmaktadır. Nörolojik ve psikolojik bozukluklar ve büyük cerrahi müdahaleler de sakat bebeklerde daha sıklıkla karşımıza çıkan problemlerdir. Doğumsal anomalilerin % 20’sini birçok faktörün katıldığı genetik geçişli hastalıklar, % 6’sını kromozom anomalileri, % 8’ini genetik geçişli hastalıklar oluşturmaktadır. Bu hastalıkların bir çoğuna doğum öncesi tanı testleri yapılabilmektedir.

bebek.com: Gelecek yıllarda prenatal tanıda yeni gelişmeler olacak mı?
Op. Dr. Deniz Cankat Doğum öncesi tanı yöntemleri tıpta hızla gelişme gösteren alanların başında gelmektedir. Genetik bilimindeki gelişmeler her alana yansıdığı gibi bu alana da yansımakta her gün yeni bir genin keşfi en çok biz prenatal tanı alanında çalışan hekimleri sevindirmektedir. Anlattığımız standart yöntemlere ilaveten doğum öncesi tanı için deneysel olarak veya klinikte kullanılan başka yöntemler de mevcuttur. Bunların içinde preimplantasyon tanı yöntemi dediğimiz tüp bebeğin içinde yer alan ve embryodan 1-2 hücre alınarak yapılan tanı yöntemi ve anne kanında bebeğe ait hücreler ayıklanarak yapılan tanı yönteminden söz edilebilir. Her iki yöntem de şu an için standart tanı yöntemleri olan korion villus biopsisi, amniosentez veya kordosentezin yerini alması mümkün değildir. Ancak bazı genetik ve kromozom bozukluklarının taranmasını sağlayabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı