Okul öncesi eğitim programı

Önceki haftalarda sizler farklı ülkelerde geliştirilmiş ve bugün dünyanın her noktasınında uygulanan 5 değişik okul öncesi eğitim yaklaşımından bahsettik. Bu hafta ise ülkemizde uygulanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen/uygulanan okul öncesi eğitim programına yer vereceğiz. İşte ülkemizde uygulanan bu programın detayları…

Tarihsel Gelişim:

1915’te ilk anaokulu “Ana Mektepleri Nizamnamesi” ile ortaya çıkmıştır. 1960’ta Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları’nın açılmaya başlanmasıyla önem kazanmıştır. Bununla birlikte 1962 yılında Anaokulları Yönetmeliği kabul edilmiş ve 1973’ten sonra okul öncesi eğitime örgün eğitim içinde yer verilmeye başlanmıştır. 1992 yılında da Okul Öncesi Eğitimi Müdürlüğü kurulmuştur.

Müfredat İçeriği:

 • Gelişim Alanları:

     Bilişsel
     Dil
     Sosyal-duygusal
     Psikomotor
     Öz bakım becerileri

olarak 5 gruba ayrılmıştır.

 • Programda okullarda kutlanacak belirli gün ve haftalar özel olarak belirtilmiş ve programın içeriği bu doğrultuda şekillenmektedir.

Sosyal Alan:

Bu günkü MEB okul öncesi programının amaçlarına baktığımızda; Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak

 a) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve manevî değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek,
 b) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
 c) Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
 d) Çocuklara sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak,
 e) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak,
 f) Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.

Çevre Düzeni:

 • Sınıflarda köşe düzeni olması şart değildir.
 • Anaokullarında eğitim etkinliklerinin yapıldığı alanların dışında uygun bulunan bir yerde, Atatürk inkılâp ve ilkelerini içeren anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde Atatürk Köşesi düzenlenir ve köşe sürekli güncelleştirilir.
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve uygun bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitimin olmadığı zamanlarda yapılır. Bu düzenleme yapılırken; trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları, ayrıca çocukların fen ve doğa çalışmaları yapabilmeleri için yeterli toprak alan bulundurulmasına özen gösterilir.

Bu yaklaşıma özgü noktalar:

 • Fiziksel çevre olarak farklı olmasından kaynaklanan bir özellik söz konusudur. Sınıfta öğretmene ait bir öğretmen masası ve Atatürk Köşesi bulunmaktadır.
 • Devlet okulu kapsamında öncelikle 5-6 yaş çocuklarına eğitim verilmekte ve çocuklar okulun belirlediği formayı giymek zorundadır.

İDİL SEDA AK & EMİNE MALAK

* Bu yazı İdil Seda Ak ve Emine Malak’ın “Okul Öncesi Dönemde 6 Farklı Yaklaşım” adlı makalesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı