Çocuklarda miyopi ve göz rahatsızlıkları

Miyopi günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir göz kusuru. İstatistiklere göre Avrupa ve Amerika’da toplumun %30-40’ı, Asya’da ise % 70-90’ı miyop.
Miyopi günümüzde lazerle tedavi ediliyor. Ama ilerlemesini durdurmak konusunda bilim maalesef o kadar fazla yol alamadı.
 
Miyopi neden olur?
 
Günümüzde göz kusurlarının oluşumunda kalıtımın ve çevresel etkenlerin rolü olduğu düşünülmektedir. Miyoplarda göz küresi normalden uzundur. Aşırı okuma ve bilgisayar oyunu oynama gibi aktiviteler miyopiyi başlatan ve/veya artıran çevresel risk faktörleridir.
 
Miyopi kaç yaşında başlar?
 
Miyopi doğuştan olabileceği gibi, erişkinlik çağlarında da (20 yaştan sonra) başlayabilir. Ama okul miyopisi adını verdiğimiz durum, 7-16 yaşları arasında başlar.
 
Anne- baba gözlük kullanıyorsa, çocukta da mutlaka göz bozukluğu olur mu?
 
Hayır, bu şart değildir. Ama genetik bir yatkınlık söz konusudur.
 
Çok ders çalışmaktan veya bilgisayar oyunlarından göz bozulur mu?
 
Genetik olarak miyopiye yatkın bir çocukta, sürekli yakına bakmak miyopiyi ortaya çıkarabilir.
 
Miyopinin zekayla ilişkisi olduğu doğru mu?
 
Pek çok çalışma, miyopların zeka katsayılarının (IQ), miyop olmayanlardan 7-8 puan daha fazla olduğunu göstermiştir. Ailelerde de benzer sonuçlar elde edilmiştir: Miyop kardeşlerin, olmayanlara göre zeka katsayısının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu istatistikler 2 türlü açıklanabilmektedir: Ya miyopi ile zeka geni aynı kromozomda birlikte kalıtlanıyor, ya da daha zeki olanlar okumayla daha çok vakit geçiriyor ve gözde miyopi oluşuyor. Miyop çocukların okul başarısı da daha yüksek bulunmuştur.
 
Gözlükler sürekli takılmalı mı? Takılmazsa ne olur?
 
Çocukluk ve ergenlik döneminde miyop gözlüklerin sürekli takılması önerilmektedir. Takılmazsa numaraların daha hızlı ilerleyeceği düşünülmektedir.
 
Numaraların ilerlemesini durdurmanın bir yolu var mı?
 
İlerlemeyi durdurmada kesin bir metod bulunamamıştır. Farklı çalışmalar, farklı sonuçlar göstermiştir. Kimi göz damlalarının miyopiyi yavaşlattığı iddia edilse de bu yönde yaygın ve kesin bir kanaat yoktur.
 
Numaralar kaç yaşa dek ilerler?
 
Genellikle 18 yaşa dek ilerler. İlerlemenin en fazla olduğu yaş dönemi kızlarda 9-10 yaş, erkeklerde 11-12 yaş arasıdır.
 
En erken kaç yaşında göz kusurları için lazer tedavisi olunabilir?
 
En erken 18 yaşında lazer tedavisi olunabilir ama son 1 yıl içinde numaralar sabit kalmış olmalıdır.
 
Doğru ve yanlış bilinenler
 

Yanlış- Miyopi için düşük numaralı gözlük takılırsa numaralar daha az ilerler. (Doğrusu: Gözde mevcut numaralar ne ise ona uygun numara kullanılmalıdır.)
Doğru+ Ergenlik döneminde miyopi için gözlükler sürekli takılmalıdır.
Yanlış- Ergenlik döneminde kontakt lens kullanımı tavsiye edilmez. (Doğrusu: 11 yaşından sonra gençler kontakt lens kullanabilir.)
Doğru+ Çocuklarda yaş ilerledikçe hipermetropi azalır.
Yanlış- Yaş ilerledikçe miyopi azalır. (Doğrusu: Miyopi yaşla azalmaz.)

Doç. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı