Çocuk psikolojisi

Çocuk Psikolojisi
Yazar: Prof.Dr.Haluk Yavuzer
Yayınevi: Remzi Kitabevi

Anne-babalara, öğretmenlere, konuyla ilgili uzmanlara ve eğitim görenlere, çocuğun doğum öncesi döneminden başlayarak ergenlik sonuna kadar süregelen tüm gelişimini açıklamak amacıyla hazırlanmış olan bu kitap, aynı zamanda temel bir gelişim psikolojin el kitabı niteliğini taşımaktadır.

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ: ÇOCUK PSİKOLOJİSİNİN KONUSU TARİHÇESİ VE YÖNTEMİ
Çocuk Psikolojisinin Konusu
Çocuk Psikolojisinin Kısa Bir Tarihçesi
Batılı Düşünür ve Eğitimcilerin Çocuk Psikolojisi Konusundaki Görüşleri
Türk-Islam Düşünür ve Eğitimcilerinin Çocuk Psikolojisi Konusundaki Görüşleri
Çocuk Psikolojisinde Yöntem
Çocuk Psikolojisinde Kullanılan Yöntemler
BÖLÜM 1: GELİŞİMİN İNCELENMESİ
Gelişimin Tanımlanması
Gelişimin Temel İlkeleri
Gelişimin Evreleri
1. Doğum Öncesi Dönemdeki Gelişim
2. Doğum Sonrası Dönemdeki Gelişim
Bedensel Gelişim
Bilişsel Gelişim
Motor Gelişim
Dil Gelişimi
Duygusal Gelişim
Sosyal Gelişim
BÖLÜM 2: BEBEKLİK DÖNEMİNDEKİ GELİŞİM
Bedensel Gelişim
Temel Fizyolojik Gereksinmeler
56 Bilişsel Gelişim
Motor Gelişim
Motor Becerilerin Gelişimi
Dil Gelişimi
Duygusal Gelişim
Bebeklikte tik Heyecanlar
Bazı Tipik Heyecan Biçimleri
Freud ve Erikson’a Göre Duygusal Gelişim
Sosyal Gelişim
BÖLÜM 3: İLK ÇOCUKLUKTA GELİŞİM
Bedensel Gelişim
Bilişsel Gelişim
Motor Gelişim
Dil Gelişimi
Dil Gelişimini Etkileyen Faktörler
Dil Eksiklikleri
Kekemelik
Duygusal Gelişim
Bazı Tipik Heyecan Biçimleri
Savunma Mekanizmaları
Çocuğun Duygusal Gelişiminde Anne ve Babanın Rolü
Sosyal Gelişim
ilk Çocuklukta Kritik Yaşlar
iki Buçuk Yaş
Beş Yaş
BÖLÜM 4: SON ÇOCUKLUKTA GELİŞİM
Bilişsel Gelişim
Sosyal Gelişim
Son Çocuklukta Kritik Yaşlar
Alt ı Yaş
On Yaş
BÖLÜM 5: ÇOCUKTA CİNSEL GELİŞİM VE EĞİTİM
Tuvalet Eğitimi ve Cinsel Duygular
Cinsel Eğitimde Açıklık ya da Gizlilik ve Sonuçları
Cinsel içerikli Soruların Yanıtlanması
Ülkemizde Cinsel Eğitim Konusunda Anne ve Babanın Tutumu
BÖLÜM 6: ÇOCUĞUN YAKIN ÇEVRESİ:AİLE ARKADAŞ  OKUL VE ÖĞRETMEN
Psiko-Sosyal Gelişmede Ailenin Rolü
Ailenin Çocuğa Olan Etkileri
Anne ve Babanın Aile içinde Çocuklara Karşı Tutum ve Davranışlarının Önemi
Anne ve Baba-nın Çocuklarına Karşı En Yaygın Tutum ve Davranış Biçimleri
Anne ve Babanın Uyguladığı Disiplin
Duygusal Etkileşim Eksikliği ve Dağılmış Aile
Anne ve Babanın Dikkat Etmeleri Gereken Başlıca Noktalar
Arkadaş İlişkileri
Gruplaşmalar ve “Çete Çağı”
Okul
Eğitimin Amacı ve Okulun işlevleri
2000 Yılında Milli Eğitimimiz
Okulöncesi Eğitim
Çocuğun Psiko-Sosyal Gelişiminde Okulun Rolü
ilkokula Başlama Yaşının Önemi
Okul Başarısızlığının Nedenleri
Öğretmen
Öğretmenin Görev ve Nitelikleri
Öğretmen Tipleri
Öğretmeni Etkili Kılacak Eğitim
Öğretmen-Öğrenci ilişkileri
Aktif Dinleme
Okul Fobisi
Okul Fobisinin Nedenleri
Okul Fobisinin Sonuçları ve Tedavisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı