Çocuğunuzun yazma becerisini geliştirmesine yardımcı olun

Çocuk bir yaşına doğru yaklaşmaya başlayınca, elleri ile olan kontrol düzeyi artar ve etrafındaki boya ve benzeri materyalleri kullanmaya başlar. Gelişigüzel yaptığı karalamalar onun ilk yazma denemeleri olup, sonradan şekillenecek olan yazma becerilerinin de temelini oluşturur. İki yaşına ulaştığında, karalamaları daha uyumlu ve anlamlı hale gelir, kalem tutma bacerisi gelişir. Üç yaşına geldiğinde ise tanımlanabilir çizimlere yaklaşır ve dışarıda gördüğü çekil ve resimleri taklit etmeye çalışır. İşte bu dönem, artık çocuğun yazma becerisi edinmesi açısından kritik bir değere sahip olan ve çocuğun desteklenmesi gereken bir evreyi oluşturur.

Okulöncesi dönemde çocuğa yazma becerisi edindirmek, onu bu konuda desteklemek, var olan motivasyonunun örselememek çok önemlidir. Ayrıca, yazma becerisi erken yaşta disleksi sorununun tesipiti açısından da önem teşkil etmektir, bu nedenle ailelerin ve eğitimcilerin çocuğun bu becerisini destekleyecek etkinliklerde bulunmaları ve onları bu konuda motive etmeleri oldukça gereklidir.

Okulöncesi dönemde çocuğa yararlı olabilecek bazı yazı-öncesi etkinlikler şöyle sıralanabilir…

  • Çizim, resim yapma: Çocuğu bir şeyler çizmesi için motive etmek.
  • Boyama: Sınır çizgileri belirgin olan bir resmin ya da basit, temel bir şeklin içinin boyanması (Bu tür alıştırmalar, çocuğun el kullanım becerisinin daha yetkin ve kontrollü olmasını sağlar.)
  • Nokta nokta şekilleri tamamlama: Noktalardan oluşan basit bir şekil çizimi.
  • Kum oyunu: Kumda kalıplar çıkarma, çizem ve şekil yapma.
  • Labirentli bulmacalar: Çocuğun çizilmiş bir labirentte, kalemle çıkış yolunu bulabilmesi (çocuğun yön duygusunu elini kullanma becerisini geliştirir)

Ya sonraki aşamalar için?

İlköğretim 1. sınıf aşamasında yazma becerisine yardımcı olabilecek öneriler…

  • Yazı yazma sürecinde rahat ve dik oturma şekli kazandırılmalıdır. Kalemler yumuşak (B serisi 2 veya 3) cinsten olmalıdır. Özellikle çizgi alıştırmalarına ilgi çekmek ve motive etmek amacıyla renkli kuru kalemler de kullandırılabilir. Defterlerin öncelikle sıranın üzerine gereği gibi yerleştirmeleri sağlanmalıdır. Göz ile defter arasındaki mesafe 25-30 cm. civarında olmalı, çalışma sırasında defterin üzerine kapanarak yazan öğrenciler sık sık kontrol edilerek doğru davranışlar kazandırılmasına yönelik uyarılarda bulunulmalıdır. Defterler, öğrencilerin rahat yazabilecekleri şekilde hafif yan tutabilir, alt satırlara ve diğer sayfalara geçildikçe defter, yukarı, aşağı, sağa ve sola kaydırılarak uyarlama yapılır.
  • Yazı öğretimi okuma yazma ile birlikte yürütülür. Önce okumayı öğrenip sonra yazma çabası içine girilmemelidir.
  • Birinci sınıfta yazı programında belirlenen (ilgili MEB müfredatı) yazı örneklerine uygun olarak önce büyük, sonra küçük temel harflerin tanıtılmasına yer verilmelidir.
  • Yazı öğretimine yönelik uygulamalarda, oyunlaştırma ve drama’dan yararlanmak amaca yönelik öğrenmenin daha etkin ve kalıcı hale getirilmesinde anlamlı olabilir.
  • Harflerin yazılış biçimi, yönü ve bir satırda kapladıkları alanları, büyük harflerin küçük harflerle olan ilişkileri üzerinde özellikle durulmalıdır.
  • Rakamlar ve noktalama işaretleri tanıtılır, kullanım alanları üzerinde açıklama ve uygulamalar yaptırılır. Tüm harf, rakam ve noktalama işaretlerinden sonra kelime ve cümlelerden oluşan uygulamalar yaptırılır. Kelime ve cümlelerin uygulamalarında, uygun kelime ve satır aralıklarına özen gösterilmelidir.

Yararlanılan kaynaklar:
– İlköğretim (birinci sınıf) yazı öğretiminde temel ilkeler. Öğr. Gör. Kazım ARTUT.
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
– Yazma becerisinin gelişimi, Çiğdem Kotil. Çoluk Çocuk Dergisi, Sayı 62, 2006.
www.kidsource.com

İDİL SEDA AK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı