Çocuğumun burcu

Koç çocuğu (21 Mart-20 Nisan):
Dikkatleri üzerine çekmek için çığlıklar atan bir bebek tabii ki koç bebeği…Diğer bebeklere göre aceleci, çabuk konuşup, çabuk yürüyecek. İdare etmektezorlanacaksınız, zor günler sizi bekliyor, bu ufaklık inatçı kişiliğini daha küçücükken ispatlamaya çalışacaktır. Dolayısıyla her an kazalar olabilir. Tabii müdahaleler onuyıldırmayacaktır. Sevgisini gösterdikçe siz de kızgınlıklarınızı unutacaksınız çünkü sevgi gösterilerini çok sever. Bir işiniz olduğunda onu kimseye bırakmamayı tercihedin, insanları pes ettirebilir. Cömert olduğundan paylaşmakta zorluk çekmeyecektir. Ama istedikleri olmayınca cömertlikten vazgeçebilirler. Küçükken derslerdenkaçabilirler ama dikkat ederlerse herşeyi iyi öğrenirler. Büyük ihtimalle de kitaplara düşkün iyi bir okuyucu olacaktır. Övüldüklerinde başarılı olurlar, saldırgandavranırsanız çalışma güçlerini kaybederler. Düş gücü kuvvetlidir, sert, pratik, idealist vehayalci… Sabırsızdır, doğum günü hediyelerini açmak için acele edecektir.Onlardan beklediklerinizi genellikle alırsınız. Sürekli ilgisini çekecek işlerle meşgul ederseniz, başınızı daha az derde sokarlar. Hayal gücü dolayısıyla büyüdüğündebatıl inançları olabilir. Küçükken de perilere, cadılara inanır, masallarda yaşar. Ona bütün şefkatinizi ve sevginizi verin, asi karakteriyle baş etmenin tek yolu onusevgiye boğmaktır.

 

Boğa burcu çocuğu (21 Nisan-21 Mayıs)
İnatçı bir bebek olmasına rağmen onu yetiştirmek zevklidir. Boğa çocukları güçlü ve sağlıklı yapılıdırlar genelde. Erkekler; yaramaz, şakacı ve dayanıklı, kızlar ise düzenli, evcilik oynamayı seven çocuklardır. Her zaman oturup bebeklerle oynamazlar, sokakta erkek çocuklarla misket oynarken ya da ağaçlaratırmanırken de görebilirsiniz. Dayanıklı yapıları nedeniyle ruhsal yönden de dengelidirler. Ara sıra aksi, inatçı olmalarına rağmen çabuk kırılıp gücenmez, saldırganlıkyapmaz, duygusal depresyonlara girmezler. Kendi halinde oyun kurup oynamayı severler, üzerlerine varırsanız kavgacı olurlar. Disipline ve emirlere karşı çıkabilirler.Eğer makul açıklamalar yapmanızı bekler. Hassas yapısı ve renklere, seslere duyarlılığı dolayısıyla parlak, çarpıcı turuncular, kırmızılar onu huzursuz yapar fakat dahapastel tonlar, mavinin tonları onu sakinleştirir. Müzik yeteneği de küçük yaşta keşfedilerek ses ve enstrüman eğitimi alması sağlanabilir. Okul hayatında başarılı vedüzenli olurlar, öğrendiklerini kolay kolay unutmazlar. Ev işlerinde size yardımcı olurlar, büyüdüklerinde ise oturan karakterleri ile daha uslu, sakin bir yapıya sahipolurlar. Sadece sevgiyle sarın onları…

İkizler burcu çocuğu (22 Mayıs-23 Temmuz)
Çok hareketli bebeklerdir, yürümeyi ve konuşmayı çabuk öğrenirler. Emeklemeye başladığında muhtemelen gün boyu çok yorgun düşebilirsiniz. Ama budurumda bile ikizler bebeğinin sınırlanmaması gerekir. Özgürlüğünün sınırlanması bir depresyona yol açabilir. Çok gürültülü bir çocuk olabilir, çünkü ses tellerigüçlüdür. Hayal güçleri geniş olduğundan, sürekli bunları gerçekleştirmek için koştururlar. Çok zekidirler, ezber hafızaları kuvvetlidir. Parmakları ince, uzun veesnektir dolayısıyla el becerisi isteyen işlere yatkındırlar. Küçük yaşlar da bile esprilidirler, taklit yetenekleri vardır. Olayları anlatırken hayal güçlerini de kullanarakrenklendirmeler yaparlar. Öyle ki bazen uydurduklarına kendileri bile inanırlar. Aynı anda birçok işi yapabilirler, herşeyi çabuk öğrenirler, aynı iş üzerinde devamistekleri yoktur. küçük yaşta yabancı dil eğitimi almaları iyi olabilir.

Yengeç burcu çocuğu (22 Haziran-23 Temmuz)
Huyu sıkça değişen bu bebek yemeyi, içmeyi, değişik tatlar almayı, değişik renkler görmeyi sever. Çok sevimli, komik yaratıklardır. Yüzlerine değişikifadeler vermeyi severler, duyguları renkli ve çeşitlidir. Çekingen olması bir yana kucaklanmayı, sevilmeyi ister. Kendi kendine saatlerce oynayabilir. Ama onunlabirlikte olmanıza, ihtiyacı vardır çünkü pek çok şeyden korkar. Onunla vakit geçirip, korkularını geçirmesine yardımcı olmanız gerekir. Küçük yaşlarda bu korkularınıgideremezseniz ilerleyen yaşlarda ruhsal problemlere sebep olabilir. Kuşkucu, kinci, toplumdan uzak insanlar olabilirler. Beğenilmemeye dayanamadıklarından onlarınolumlu yönlerini sürekli kendilerine göstermeniz gerekir, ne kadar yakışıklı, zeki, sevilen biri olduğuna inanmalı. Derslerde sözel başarıları vardır, özellikle tarihleri veolayları unutmazlar. Hayal edemedikleri hiçbir şey yok gibidir. Çoğu zaman üzüntüleri bu hayalin ürünüdür. Gerçekten üzgün oldukları zaman isesessizdirler, konuşmazlar. Parayı harcamak yerine biriktiren çocuklardır, küçük yaşlarında kendi masraflarını kendileri çıkarmaya çalışırlar., diğer çocuklara göre daha erkenyaşlarda iş dünyasına dalacaklardır. Oldukça şakacıdırlar, eğlendiricidirler fakat kendilerine kötü davranıldığını düşündüklerinde bunun intikamını daha zayıfinsanlardan alabilirler. Evinden ayrılsa bile sıkça geri gelecek, geldiğinde ise geçmişte bıraktığı herşeyin aynı yerinde olmasını isteyecektir.

Aslan burcu çocuğu (24 Temmuz-23 Ağustos)
Kendi haline bırakıldığında neşeli ve keyifli, bırakılmadığı takdirde ise öfkeli, saldırgan olabilir. Ya da içine kapanabilir. Onu baskı altında tutmak, hareketliyapısında olumsuz tepkilere sebep olacaktır. Özellikle başkalarının içinde azarlamak, küçük düşürmek, emirler vermek gururunu kırar, hatta size karşı bile çıkabilir.Kendisiyle ilgilenilmesi hoşuna gider, hatta bazen kendini bir kral zannedip etrafında uşak gibi dolanmanızı isteyebilir, kendisine kendi işini yapmak zorunda olduğunugöstermeniz gerekir. Çabuk öğrenirler, zekidirler, ama öğrenmeye pek hevesli olmayabilirler. Başarılarından dolayı övülmesi ya da rekabet zorunluluğu hissetmesi butembelliğini yok eder. Sempatik, sevimli, tipik aslan çekiciliği ile insanların ilgisini her zaman için toplarlar. Para konusuna gelince cömerttirler ve harcamayı severler.Bu çocuklar sıkılmaya gelmezler, özgür olmalılar, bağımsız hareket etmeliler, verdiğiniz sert emirleri muhtemelen reddedecektir ya da gururu incineceğinden içinekapanacaktır. Ona uyguladığınız disiplin yumuşak, sürekli ve sabır isteyen bir durum. Ne kadar burnunun dikine, cesur gözükse de küçük aslanın yüreğinde korkularvardır. Onu bütün şefkat ve sevginizle sarın.

Başak burcu çocuğu (24 Ağustos-23 Eylül)
Huzurlu ve sakin bir bebektir ama acelecidir de. Daha ufacıkken yemek seçmeye başlar. Derli toplu bir çocuk olacağından bu çocuğu büyütmek zevklidir.Yabancıların yanında ağır başlı, sakin aile içinde ise cıva gibi olacaktır. Annesine ev işlerinde iyi bir arkadaştır. Asi olmadığından söyleneni yapar, problem çıkarmaz.Okul hayatlarında başarılı olurlar. Arkadaş canlısı, güvenilir, becerikli küçüklerdir. Tiyatro, kitaplar, sanatsal çalışmalar küçük yaşlarda onları çeker. Araştırmayıseverler, bazı bilgilere inanmak için mantıklı dayanaklar isterler. Sevgi isteğini hiçbir zaman gösteremez. Ona sevginizi fiziksel olarak göstermelisiniz. Savurgançocuklar değildirler ve ailelerinin durumunu her zaman gözleyecek ve tutumlu davranmayı ihmal etmeyecektir. Konuşmaları çok olgun ve bilgecedir. Dinlenmeyeihtiyacı vardır. Kendisine gösterilen ilgiden şımarmaz. Hayal gücüne yönelik çalışmalar yapın, bu büyüdüğünde duygusal dengesini kurmasında etkili olacaktır. Küçükbir gerçekçidir ama geceleri yıldızına bakıp dileklerini sıralamayı da ihmal etmez.

Terazi burcu çocuğu (24 Eylül-22 Ekim)
Çok güzel, sevimli, gamzeli bir bebektir. Onu seçim yapmak zorunda bırakmayın, oldukça kararsızdır. Eğer bir de acele karar vermesi gerekiyorsa bu dahada kötüdür. O inatçı değildir sadece kararsızdır ve acele etmek onu daha da kararsız yapmaktadır. İyi kalpli ve adildirler. Gerçeği bilmek isterler ve yanlış kararlarvermekten çok korkarlar. Mavinin tonları ve pastel renkler onu sakinleştirirken parlak, canlı renkler ruhsal dengesini karmakarışık yapar. Onunla yüksek seslekonuşmayın, çok hassastır ve her ses onu korkutacaktır. Huzur ve sessizlik ister. Çok sevimli bir çekiciliklerinin olması genelde şımartılmalarını sağlar. Okulhayatlarında bu şımarık çocuklar dengeyi sağlamak için uğraşmak zorunda kalırlar. Oysa zeki, mantıklı çocuklardır, tartışmayı severler. Bir fikri, bir gerçeği olumlu olumsuz bütün yönleriyle almak tartışmak ister. Temiz ve düzenlidirler. Sanat yetenekleri vardır.

Akrep burcu çocuk (23 Ekim-22 Kasım)
Çetin savaşları severler, uzlaşmayı sevmezler, kazanmak isterler. Alaycı ve açık sözlüdürler ama kendi düşüncelerini saklamayı tercih ederler. İstedikleriolmadığında çabuk öfkelenirler. Küçük yaşta ona patronun kim olduğunu şefkatle, şımartmadan göstermelisiniz. Sevdiklerine ve arkadaşlarına sıkıca bağlıdırlar,hoşlanmadığı insanlara ise oldukça sert ve soğuk davranırlar. Çok kolay kavrayan bir zekaları vardır ama yasak şeylerin çekiciliğine de kapılmadan yapamazlar.Meslek seçiminde onu zorlamayın çünkü burnunun dikine gidecek ve sizi dinlemeyecektir. Mesleği ne olursa olsun mesleğinde en iyilerden biri olacaktır. Enerjilerinisarf edebilmeleri için ortam hazırlayın. Her konuya olan aşırı ilgisini dizginlemesi için ona yardımcı olun. Azarlamalar, bazı şakalar onda olumsuz etki yapabilir.

Yay burcu çocuğu (23 Kasım-22 Aralık)
Onlar hiç büyümezler, neşeli, sevecen, arkadaş canlısı küçük yaratıklardır. Yalnızlığa dayanamaz. Dürüst çocuklardır ve anne babalarının hatalarına karşıçıkarlar, aksi halde uysal olmaktan vazgeçebilirler. Asi değildir ama isteklerinizin onun için mantıklı olması lazım. Rahat hareket etmeyi severler. Oldukçameraklıdırlar, herşeyi bilmek isterler, sorgularlar. Para konusunda savurgandırlar muhtemelen harçlıkları hiçbir zaman yetmez, bu konuda denetlenmelidirler. Kendisinegüven duyduğunuzu gösterirseniz sizi yanıltmaz, her işin üstesinden gelir, onurlandırılmak onun için önemlidir. Dine karşı ciddi bir ilgileri vardır. Tabi yaşı ilerledikçe dinide sorgulamaya başlayacaktır. Mutlu, iyimser, bağımsız, dürüst yay çocuğudur o….

Oğlak burcu çocuğu (23 Aralık-20 Ocak)
İnatçı, azimli ve ısrarlı küçük yaratıklar annelerini bıktırabilecek kadar ileri gidebilirler. Belki istediklerini elde etmek için gürültü patırtı çıkarmaz ama istediğinialmasını bilir. Kendine göre bir düzen oluşturmaya oyuncaklarından başlayacak ve o düzeni bozulmaz kılacaktır. Aile hayatını çok severler, dışarıda gezmek yerine evdekilerle vakit geçirmeyi, dizinizin dibinden ayrılmamayı tercih ederler. Derslerinde sorumluluk sahibidir. Yavaş ve sürekli öğrenme istekleri öğretmenlerinin sabrınızorlayabilir ama azimli ve dikkatlidirler. İtaatli, çalışkan ve güvenilir küçüklerdir. Başarılarını göstermek için yaygara koparmayacaktır hatta çoğu zaman başarılarınıbaşkalarından duyabilirsiniz. Daha küçük yaşta romantik deneyimlerin peşine takılırlar, yardıma ihtiyaçları olduğu muhakkak, onları dikkatli idare edin. Kendi işlerinikendi yapar ve ciddi anlamda geleceğini planlar.

Kova burcu çocuğu (21 ocak-19 Şubat)
İnatçı, bağımsız, yerinde duramayan bir güçtür. Erken yaşlarda bile bilgileri ve görünüşleri ile insanları şaşırtırlar. Mantığına uymayan her şeyi tartışır. Dünyayıve insanları severler. Sakin ve yumuşak başlı olsa da davranışları önceden kestirilemez.Başta okulu sevmese de daha sonra arkadaşları sayesinde okulu dasevecektir. Konuşmak ve arkadaşlık yapmak onlar için çok zevkli bir uğraş. Yapacağı işe şimdiden karar vermiştir herhalde. Bedeni meşgul olduğu sürece daha azrahatsız olur. Ona dikkatini toplamayı, uyumluluğu ve kendini bir konuya verebilmeyi telkin edin.

Balık burcu çocuğu (20 Şubat-20 Mart)
Çok inatçı ya da tuttuğunu koparan bir yapısı  olmasa da istediğini yaptırmayı bilir. Bunu tatlı gülücüklerle yapacaktır. Sıradan bir yaşam ona göre değildir, hayal gücü onu rahat bırakmaz, sürekli orutin hayatı aşmaya zorlar. Bu nedenle yapmaları gereken işleri ya da ihtiyaçlarını programlamakzordur. Belki geceleri onunla sabahlamak zorunda kalacaksınız, gece gündüz oyun oynamak zorunda dakalabilirsiniz. Sakin görünebilir ama hayal gücü o kadar hareketli ki işiniz çok zor. Bu kadar çokhayalin peşinde koşarken yeteneklerinin farkına varmayacak ve yetenekleri konusunda teşvik edilmediğizaman kendini kötü hissedecektir. Ona güven verin, kendini keşfetsin. Hassas ve duygusal olduklarındansert davranışlarınız kırılmasına ve gözyaşı dökmesine sebep olabilir. Sempatik ve zeki çocuklardır, çokyalan söylediklerini düşünmeyin, onlar sadece inandıkları hayalleri dile getiriyorlar. Gerçeklerinacımazlığından kaçışı sona erecek ve dünyaya karşı durmayı öğrenecektir.

Bebek.Com

Uzman kadromuz ve deneyimli editörlerimiz ile anne, babalara ve bebeğin yakınında olan herkese sorularının tüm cevaplarını vermek için 2001 yılından beri buradayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı