Ana – baba ve çocuk

Ana – Baba ve Çocuk
Yazar: Prof.Dr.Haluk Yavuzer
Yayınevi: Remzi Kitapevi
Günümüzde çocuk önemle ele alınması gereken bir bireysel. Özellikle uyum ve davranış bozukluğu gösteren ve suça itilen çocukların giderek artması. ana-baba ve eğiticilerin “Çocuk eğitimi” konusunda daha dikkatli ve bilimsel bir yaklaşım içinde olmalarını zorunlu hale getirmektedir.Günümüz anne ve babası artık geleneksel çocuk terbiyesi metodlarının yetersizliğinin bilincinde olduğu gibi, çağdaş kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerinden de haberdardır.Bu durum, ana-babaların “en sağlıklı eğtim koşulları” konusunda bir arayışa itmektedir.

Ana-Baba ve Çocuk adlı kitap bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapta, sadece ve anlaşılır bir dil kullanılmaya özen gösterilerek, çocukla iletişim kurma ve çocuğu yönlendirmede ailenin rolü açıklanmaktadır.

İÇİNDEKİLER
Bölüm I AİLE İÇİNDE ÇOCUK
Anne-Çocuk İlişkisi
Baba-Çocuk İlişkisi
Farklı Ana-Baba Tutumları
Baskılı ve Otoriter Tutum
Gevşek Tutum (Çocuk Merkezci Aile)
Dengesiz ve Kararsız Tutum
Koruyucu Tutum
İlgisiz ve Kayıtsız Tutum
Güven Verici Destekleyici ve Hoşgörülü Tutum
Sevgi
Ana-Baba İlişkisinin Önemi 
Benlik Kavramının Oluşumunda Ana-Babanın Rolü
Ana-Baba-Çocuk Üçgeni
Çocuğun Eğitiminde Diğer Aile Büyüklerinin Etkisi
Ailenin Dağılması ve Çocuk
Anne veya Babası Ölen Çocuk
Evlat Edinilmiş Çocuk
İstismar ve İhmal Edilen Çocuk
Çalışan Anne ve Çocuk
Ana-Babanın Beklentisi: İdeal Çocuk Modeli
Ülkemizde Ana-Baba-Çocuk İlişkisinin
Değerlendirilmesi
Başarılı Ana-Baba-Çocuk İlişkisinin Koşulları
Bölüm II İLK TEMEL ALIŞKANLIKLAR
Yemek Yeme
Yemek Yememe Sorunu Karşısında Neler Yapılabilir?
Uyku
Uykuda Düzen Nasıl Sağlanır?
Tuvalet Alışkanlığı
Bölüm III PSİKO-PEDAGOJİK KAYNAKLI SORUNLAR
Güvensiz Çocuk
Tembel Çocuk
Tembellik Nedir? Nasıl Önlenebilir?
Tembel Diye Nitelenen Çocuklarda Davranış
ve Beden Özellikleri
Tembellikte Çevreyle Olan İlişkilerin Payı
Yaramaz Çocuk
Söz Dinlemeyen Çocuk
BÖLÜM IV KARDEŞ İLİŞKİLERİ VE KISKANÇLIK
Kardeş İlişkileri
Büyük Çocuğun Güçlükleri
Ortanca Çocuk Problemi
Küçük Çocuk
Kıskançlık
Tek Çocuk
BÖLÜM V ÇOCUKLA NASIL İLETİŞİM KURULUR?
Uygulanmakta Olan İletişim Yolları
Soru Sormak Hatalı mı?
Pasif Dinleme (Sessizlik)
Konuşmaya Davet veya Kapı Açma
Aktif Dinleme
Anne ve Babalar Aktif Dinlemeyi Niçin Öğrenmelidir?
Ana-Baba Yeterli Birer Dinleyici Olduğunda Ailelerde Meydana Gelen Değişiklikler
Dinleyen Bir Ana-Baba Olmak
Dinleme Becerisini Geliştirmek İçin Öneriler
Bölüm VI ÇOCUĞU YÖNLENDİRMEDE AİLENİN ROLÜ
İlgilerin Oluşumunda Ailenin Rolü
Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasında Ailenin Rolü
Okuma Zevki ve Kültürü
Tiyatro İlgisinin Oluşumunda Ailenin Rolü
Resim İlgisinin Oluşumunda Ailenin Rolü
Sinema İlgisinin Oluşumunda Ailenin Rolü
Televizyon ve Video İlgisinin Oluşumunda Ailenin Rolü
Video Kasetlerindeki Seks ve Şiddet  Çocukları
Nasıl Etkiliyor?

…ve yazamadığımız diğer konular.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı